Austen Jane, Augiasz, Artemida, Arrabal Fernando, Arka Przymierza, Ares, Arachne, Andromeda, Amado.

austen jane augiasz artemida co to jest

Co to znaczy w literaturze na A

 • Co znaczy Apollo Informacje należący do pokolenia ogromnych bóstw olimpijskich, syn Zeusa iLatony, brat Artemidy. Ciężarna Latona, ścigana gniewem zazdrosnej Hery co to jest
 • Co znaczy Apokryf Informacje początkowo wodniesieniu do tekstów dostępnych jedynie członkom sekretnych stowarzyszeń isekt; potem służył chrześcijanom na ustalenie pism definicja
 • Co znaczy Apuleius Lucius Apulejusz Informacje filozof iretor zMadaury (Numidia wAfryce). Wykształcenie zyskał wKartaginie iAtenach, wRzymie był adwokatem. Sławę zdobył jako nauczyciel co znaczy
 • Co znaczy Arystoteles Informacje ze Stagiry. Zakres działalności A. był bardzo szeroki, zajmował się logiką formalną, przyrodą, estetyką, historią ustrojów polit. Wl. 367 słownik
 • Co znaczy Margaret Atwood Informacje ipowieściopisarka. Wswojej ojczyźnie znana iceniona raczej jako pisarka, autorka takich zbiorów, jak Podwójna Persefona (1961) i 2 tomy znaczenie
 • Co znaczy Louis Aragon Informacje iprozaik. W okolicy A. Bretona artysta iteoretyk surrealizmu. Debiutował zbiorem literaturze Ogień radości (1920), jednak dopiero wRuchu czym jest
 • Co znaczy Hannah Arendt Informacje filozofka, eseistka. Pochodziła zzasymilowanej rodziny żyd. zKrólewca. Ogromny wpływ na ukształtowanie się jej poglądów wywarły studia co to jest
 • Co znaczy Christian Hans Andersen Informacje iprozaik. Potomek ubogiej rodziny, od dziecka marzył okarierze aktorskiej, jednak nie dość atrakcyjne warunki fizyczne uniemożliwiły mu definicja
 • Co znaczy Aleixandre y Merlo Vicente Informacje laureat Nagrody Nobla (1977) przyznanej za wybijającą się twórczość poetycką, która odzwierciedla sytuację człowieka wkosmosie iwe co znaczy
 • Co znaczy Ivo Andrić Informacje laureat Nagrody Nobla (1961) przyznanej za siłę daru epickiego, pozwalającą wcałej pełni odsłonić ludzkie losy iproblemy powiązane słownik
 • Co znaczy Francuska Akademia Informacje naukowe zajmujące się językiem ilit. franc. powołane w1653 r. wParyżu; najstarsza tego typu organizacja wnowożytnej Europie, od 1795 r znaczenie
 • Co znaczy Afrodyta Informacje miłości ipiękna. Na temat jej narodzin istnieją dwa odmienne przekazy: wg jednej zwersji mitu Zeus spłodził ją zDione, córką Okeanosa czym jest
 • Co znaczy Amaltea Amalteja Informacje która wychowywała na Krecie małego Zeusa; ukrywała go przed chcącym go pożreć Kronosem. 2. Koza, która wskalnej grocie na Krecie karmiła co to jest
 • Co znaczy Agnon Szmuel Josef, właśc. Samuel Josef Czaczkes Informacje laureat Nagrody Nobla (1966). Przyszedł na świat wgalicyjskim miasteczku Buczacz, gdzie odebrał staranne wykształcenie talmudyczne definicja
 • Co znaczy Atena Informacje wojny, rzemiosła, literatury, edukacji, sztuki. Była córką Zeusa iMetis. Gdy Metis była wciąży, Zeus połknął ją, bo Uranos iGaja wyjawili co znaczy
 • Co znaczy Hugh Wystan Auden Informacje pisarz idramatopisarz. Syn fizyka GeorgeaAugustusa, studiował wOksfordzie, po czym podjął pracę jako nauczyciel wszkole męskiej wMelvern słownik
 • Co znaczy Atlas Informacje zamieniony wgórę, syn Japeta iOkeanidy Klymen, jego bracia to Menojtios, Prometeusz iEpimeteus. Jako jeden ztytanów należał do pierwszego znaczenie
 • Co znaczy Augustyn św., Aurelius Augustinus Informacje filozofów chrześc., Tata Kościoła, upatrujący wmiłości najpewniejszą drogę do poznania Boga. Ur. wTagaście na obszarze dzisiejszej Algierii czym jest
 • Co znaczy Asklepios Informacje bóg sztuki lekarskiej, syn Apollona iKoronis. Ojego narodzinach istnieją odmienne przekazy: wg wersji Pindara Apollon kochał noszącą jego co to jest
 • Co znaczy Alkajos Informacje na wyspie Lesbos; artysta patriotycznych hymnów, pieśni miłosnych, biesiadnych iwojennych pisanych wdialekcie eolskim. Stworzył strofę zw definicja
 • Co znaczy Aojd Informacje przedhomerycka nazwa poety- -śpiewaka, który na dworach możnych panów przy dźwiękach formingi (rodzaj liry) albo kitary opiewał gesty co znaczy
 • Co znaczy Apollinaire Guillaume, właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki Informacje eseista iteoretyk sztuki. Syn pol. arystokratki iros. oficera, czołowa postać cyganerii paryskiej skupionej wdzielnicach Montmartre słownik
 • Co znaczy Argonauci Informacje Argo, towarzysze Jazona wjego wędrówce po złote runo. Statek Argo ( błyskawiczny ) zbudowano wporcie Pagasaj przy użyciu Ateny, która znaczenie
 • Co znaczy Antonin Artaud Informacje prozaik, eseista, dramaturg, teatrolog, reżyser iaktor. Inicjalnie, ponieważ wwieku 14 lat, objawił się jego talent literacki i czym jest
 • Co znaczy Achilles Informacje Ftyi Peleusa imorskiej bogini Tetydy, córki Nereusa. Tetyda była tak piękna, iż pragnęli jej zarówno Zeus, jak iPosejdon, lecz Temida co to jest
 • Co znaczy Adam Informacje praojciec wszystkich ludzi; wg starszej stosunku biblijnej Bóg ulepił go zprochu ziemi itchnął wjego nozdrza tchnienie życia , później definicja
 • Co znaczy Andriejewna Anna Achmatowa Informacje Wlatach 1910-18 była żoną poety N.S.Gumilowa, zktórym podróżowała po Europie. WParyżu była modelką Modiglianiego. Zadebiutowała jako co znaczy
 • Co znaczy Franklin Edward Albee Informacje Dziecko nieznanych rodziców, adoptowany poprzez przedsiębiorcę teatralnego, R.A. Albeego. Po dwóch latach studiów wHartford przerwał naukę słownik
 • Co znaczy Anakreont Informacje wAzji Mniejszej. Piewca wina imiłości, autor literaturze erotycznej, głoszącej pochwałę maksymalnego zastosowania uciech życia, dostępnych znaczenie
 • Co znaczy Amazonki Informacje wojowniczych kobiet pochodzące od Aresa inimfy Harmonii. Przyjmuje się, iż A. mieszkały bądź na Kaukazie, bądź wTracji albo wAzji Mniejszej czym jest
 • Co znaczy Ambrozja Informacje Pokarm bogów zapewniający im nieśmiertelność, kosztowany wczasie uczt, popijany boskim napojem, nektarem. 2. Balsam, który zapewniał co to jest
 • Co znaczy Alicja w krainie czarów Informacje utrzymana wkonwencji marzenia sennego, zachowująca jego nielogiczną logikę; działanie podświadomości ujawniają tu liczne przejęzyczenia definicja
 • Co znaczy Angelus Silesius, Anioł Ślązak, właśc. Johannes Scheffler Informacje imistyk; syn krakowskiego patrycjusza nobilitowanego poprzez króla Zygmunta III, student medycyny ifilozofii na uniwersytetach wStrasburgu co znaczy
 • Co znaczy Argos Informacje Zeusa iNiobe, władca miasta Argos na Peloponezie. Przyjmuje się, iż wprowadził do Grecji sztukę uprawiania roli isiewu zbóż. 2. A. (znany słownik
 • Co znaczy Karenina Anna Informacje psychol. L.N.Tołstoja opowiadająca olosach kobiety rozdartej pomiędzy potrzebą miłości aświadomością obowiązków, którym powinna pozostać znaczenie
 • Co znaczy Gułag Archipelag Informacje ukazujący historię izasady funkcjonowania łagrów, wpisanych wros. mechanizm polit., analizujący okrutne systemy wymiaru sprawiedliwości czym jest
 • Co znaczy Lodovico Ariosto Informacje epiki rycerskiej; związany zdworem książąt dEste wFerrarze, osiągnąwszy dobrobyt, kompletnie oddał się pisarstwu. Jako komediopisarz co to jest
 • Co znaczy Amatoria Ars Informacje wktórym pisarz przedstawił naukę uwodzenia. Dla mężczyzn przeznaczył księgi IiII; wksiędze Idawał wskazówki, gdzie należy szukać pięknych definicja
 • Co znaczy Antygona Informacje Królewna tebańska, owoc kazirodczego związku Edypa zmatką Jokastą, jej rodzeństwo to Ismena i Eteokles iPolynejkes. Po wielu klęskach co znaczy
 • Co znaczy Arystofanes Informacje komediopisarz gr., własną sztuką utorował drogę postępowi komedii. Zaangażowany wżycie społ., głosił konserwatywny program odnowy, był słownik
 • Co znaczy Czingis Ajtmatow Informacje tworzący wjęzykach kirgiskim iros. W1953 r. A. ukończył wyższą szkołę rolniczą, aw1958 Instytut Literacki im. Gorkiego. Pod koniec lat 80 znaczenie
 • Co znaczy Apokalipsa św. Jana, Objawienie św. Jana Informacje zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu na wyspie Patmos; dotyczyła wydarzeń, które rozegrają się w trakcie końca świata czym jest
 • Co znaczy Abraham Informacje Izraela; pierwotnie jego imię brzmiało Abram. Bezdzietnemu A. podwójnie objawił się we śnie Bóg izapowiedział narodziny prawowitego co to jest
 • Co znaczy Ariadna Informacje Minosa iPasifae, królewna kreteńska, kochanka Tezeusza. Wg mitu zakochała się wTezeuszu, gdy ten przybył na Kretę, by zabić więzionego definicja
 • Co znaczy Ajschylos Informacje Wprowadził na scenę drugiego aktora. Napisał około 90 sztuk, do naszych czasów przetrwał wybór 7 tragedii: Persowie (wystawieni wr. 472 co znaczy
 • Co znaczy Arghezi Tudor, właśc. Ion Theodorescu Informacje Chłopska rodzina A. zamieszkała wBukareszcie, gdzie poeta ukończył gimnazjum Św. Sawy. Zpowodu braku pieniędzy podjął w1897 r. pracę słownik
 • Co znaczy Poetica Ars Informacje najdłuższemu zListów do Pizonów Horacego; wierszowany esej opoezji, wktórym Horacy powołując się na Neoptolemosa zParion i Arystotelesa i znaczenie
 • Co znaczy Arkadia Informacje górska, zalesiona kraina na Peloponezie, którą zamieszkiwali pasterze. Wrzeczywistości zacofana iprymitywna, w Bukolikach (42-39 przed czym jest
 • Co znaczy Omega I Alfa Informacje litera gr. alfabetu; znak wszechmocy Boga iChrystusa jako Stwórcy iTego, który wszystko dopełnia; w Apokalipsie Jezus mówi: Jam Alfa iOmega co to jest
 • Co znaczy Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa Informacje dramaturg, eseista. Życie A. już od wczesnego dzieciństwa wyznaczały ciągłe przeprowadzki (Tokio, Mandżuria), które wywołały, że poeta definicja
 • Co znaczy Pierre Abelard Informacje iteolog zwany Platonem chrześcijaństwa; przedstawiciel teorii nominalistycznej, prekursor racjonalistycznego, niezależnego myślenia i co znaczy
 • Co znaczy Absalomie Absalomie Informacje Faulknera, której akcja, podobnie jak większości utworów pisarza, toczy się wkrainie Yoknapatawpha. Jest rok 1911, jednak uwaga bohaterów słownik
 • Co znaczy Acheron Informacje zrzek świata podziemnego, poprzez którą dusze ludzkie musiały się przeprawić, aby otrzymać się do krainy zmarłych. Wody rzeki nieomal stały znaczenie
 • Co znaczy Adonis Informacje cypryjskiego króla Tejasa (Kinyrasa) ijego córki Myrry (albo Smyrny), którą rozgniewana Afrodyta doprowadziła do kazirodztwa. Tejas czym jest
 • Co znaczy Agamemnon Informacje bohaterów Iliady Homera, władca Myken (albo Argos), naczelny dowódca wojsk gr. pod Troją; syn Aerope iAtreusa (albo Plejstenesa), brat co to jest
 • Co znaczy Eol Ajolos Informacje Hellena inimfy Orseis, wnuk Deukaliona iPyrry, władca Magnezji wTesalii; tata licznych dzieci; od niego wywodzą się Eolowie. 2. Syn definicja
 • Co znaczy Akmeizm Informacje literaturze ros. wlatach 20. XX w., który wopozycji do symbolizmu oznaczał zwrot ku konkretności iwyrazistości opisu. Poeci tworzący co znaczy
 • Co znaczy Nosuke Ryu Akutagawa Informacje był mleczarzem, matkę nękała dolegliwość umysłowa. Na Cesarskim Uniwersytecie Tokijskim A. studiował anglistykę. Inspiracji do swoich słownik
 • Co znaczy Alain-Fournier, właśc. Henri-Alban F. Informacje powieściopisarz ipoeta. Wychowywał się blisko przyrody, na wsi wprowincji Sologne, gdzie jego rodzice byli nauczycielami. Ukończył Liceum znaczenie
 • Co znaczy Jorge Amado Informacje powieściopisarz ipublicysta. Początkowo związany zruchem komunistycznym, bojownik Komunistycznej Partii Brazylii. Wczasach reżimu G.Vargasa czym jest
 • Co znaczy Andromeda Informacje króla Etiopii Kefeusa iKasjopei. Matka A. przechwalała się, że jest piękniejsza niż wszystkie nereidy. Posejdon na ich prośbę zesłał na co to jest
 • Co znaczy Arachne Informacje iprządka zLydii, córka Idmona, farbiarza zKolofonu. Kobierce tkane poprzez A. nie miały równych sobie, dlatego uważano, iż A.to uczennica definicja
 • Co znaczy Ares Informacje syn Zeusa iHery, jeden z12 ogromnych bogów olimpijskich, zaliczał się do drugiego ich pokolenia. Wg mitu A. jako dziecko nie wykazywał co znaczy
 • Co znaczy Przymierza Arka Informacje owymiarach 125 na 75 cm wyłożona złotem, wktórej Izraelici przechowywali Tablice Dekalogu. Przez A.P. Bóg objawiał własną obecność pośród słownik
 • Co znaczy Fernando Arrabal Informacje własne utwory ogłasza w pierwszej kolejności wjęzyku franc. W1955 r. wyemigrował do Francji, zamieszkał wParyżu. Reprezentuje teatr znaczenie
 • Co znaczy Artemida Informacje Zeusa iLatony, bliźniacza siostra Apollona, urodziła się na wyspie Delos; opiekunka świata roślinnego izwierzęcego, pozostała wiecznie czym jest
 • Co znaczy Augiasz Informacje Elidy na Peloponezie, syn Heliosa (albo Forbasa; Posejdona) iHyrmine, brat Aktora, przyrodni brat króla Kolchidy Ajetesa. Uczestniczył w co to jest
 • Co znaczy Jane Austen Informacje angielskiego: Córka wiejskiego pastora, całe życie spędziła na prowincji, związana ze środowiskiem ziemiańskim. Wswoich powieściach definicja

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Austen Jane, Augiasz, Artemida, Arrabal Fernando, Arka Przymierza, Ares, Arachne, Andromeda, Amado Jorge, Alain-Fournier, Właśc. Henri-Alban F., Akutagawa Ryu co to znaczy.

Słownik Austen Jane, Augiasz, Artemida, Arrabal Fernando, Arka co to jest.