Co to znaczy AKMEIZM słownik. Biografia wopozycji do symbolizmu oznaczał zwrot ku konkretności.

akmeizm co to jest

Czy przydatne?

Definicja akmeizm

Co to jest AKMEIZM: kierunek literaturze ros. wlatach 20. XX w., który wopozycji do symbolizmu oznaczał zwrot ku konkretności iwyrazistości opisu. Poeci tworzący ugrupowanie akmeistów skupieni byli wokół istniejącego wPetersburgu Cechu Pisarzy. Gł. teoretykiem a. był N.S. Gumilow. Do ugrupowania należeli także A.Achmatowa i O. Mandelsztam. Nazwa a., wywodząca się od gr. akme - szczyt, miała oznaczać najwyższe cele twórczości, przyjęto ją w1911 r. na trzecim spotkaniu ekipy wmieszkaniu Achmatowej. Celem a., wodróżnieniu od futuryzmu, który także występował przeciwko symbolizmowi, nie była zupełna zmiana techniki poetyckiej, lecz bardzo dokładne ijednoznaczne użycie słowa. Wobrębie a. zarysowały się różne tendencje, które ustala się jako neoklasycyzm, adamizm, klaryzm
Definicja Aragon Louis:
Co to jest iprozaik. W okolicy A. Bretona artysta iteoretyk surrealizmu. Debiutował zbiorem literaturze Ogień radości (1920), jednak dopiero wRuchu wiekuistym (1925) ujawnił wpełni swój talent nadrealisty akmeizm.
Definicja Amazonki:
Co to jest wojowniczych kobiet pochodzące od Aresa inimfy Harmonii. Przyjmuje się, iż A. mieszkały bądź na Kaukazie, bądź wTracji albo wAzji Mniejszej. Wswoim królestwie żyły bez mężczyzn, na ich czele stała akmeizm.
Definicja Andromeda:
Co to jest króla Etiopii Kefeusa iKasjopei. Matka A. przechwalała się, że jest piękniejsza niż wszystkie nereidy. Posejdon na ich prośbę zesłał na Etiopię potwora, który pustoszył państwo. Wyrocznia Ammana akmeizm.
Definicja Amado Jorge:
Co to jest powieściopisarz ipublicysta. Początkowo związany zruchem komunistycznym, bojownik Komunistycznej Partii Brazylii. Wczasach reżimu G.Vargasa przebywał wwięzieniu (1936-37) skazany za działalność polit akmeizm.
Definicja Albee Edward Franklin:
Co to jest Dziecko nieznanych rodziców, adoptowany poprzez przedsiębiorcę teatralnego, R.A. Albeego. Po dwóch latach studiów wHartford przerwał naukę, aby wyruszyć do Europy ipodjąć pierwsze próby lit. Ogromnym akmeizm.

Co to jest akmeizm znaczenie w Słownik bohaterów A .

  • Dodano:
  • Autor: