Co to znaczy ARTAUD ANTONIN słownik. Biografia reżyser iaktor. Inicjalnie, ponieważ wwieku 14 lat.

Artaud Antonin co to jest

Czy przydatne?

Definicja Artaud Antonin

Co to jest ARTAUD ANTONIN: franc. pisarz, prozaik, eseista, dramaturg, teatrolog, reżyser iaktor. Inicjalnie, ponieważ wwieku 14 lat, objawił się jego talent literacki i... dolegliwość psychiczna, która wymusiła na artyście liczne pobyty wzakładach psychiatrycznych. W1919 r., chcąc uwolnić się od dotkliwych bólów głowy, A.sięgnął po opium, zktórym nie rozstał się już do końca życia. Jego pierwszy kontakt ze sceną łączył się zpracą wzespole Ch. Dullina (1921). Od tej chwili datuje się moment ogromnej aktywności A., początkowo wyłącznie teatralnej, aod 1923 również lit.; opublikował między innymi tomiki wierszy: Trik-Trak niebios (1923), Pępek otchłani (1925) iNerwomierz (1925). W1924 r. ukazała się korespondencja twórcy zredaktorem naczelnym "La Nouvelle Revue Française", zawierająca zapowiedź jego przyszłej formuły teatru, postulującej między innymi oderwanie się od tekstu lit. i antypsychologizm (przynależność wl. 1924-26 do nadrealistów miała niewątpliwy wpływ na poglądy A.). Wl.1926-28 twórca współtworzył Thtre Alfred Jarry, później słynny Teatr Okrucieństwa (Thtre de Cruaut), który działał jedynie 16 dni, jednak jako koncepcja teatru ekstatycznego, zmierzającego do radykalnego uwolnienia widza/wykonawcy od wszelkich konwencji myśli, uczuć izachowań, oddziałał na przewarzająca część zach. awangard teatralnych 2. poł. XX w. WTeatrze Okrucieństwa A. wystawiał swój dramat Rodzina Cenci. Jako teoretyk wypowiedział się wmanifestach teatrologicznych: Manifest dla teatru poronionego i Teatr ijego sobowtór (1938). Wpozateatralnym dorobku twórcy znalazły się między innymi: esej-traktat-powieść Heliogabal (1934), okultystyczny esej-poemat Nowe objawienia bytu (1937) i Podróż do krainy Tarahumara (1937) - owoc podróży A. do Meksyku i studiów nad kulturą Indian Tarahumara. Za murami szpitala psychiatrycznego, gdzie A. trafił w1937 r., powstały ekspresyjne utwory: Artaud Głupek (1947), Van Gogh - samobójca socjalny (1947) iAby skończyć zsądem Bożym (1948) - słuchowisko radiowe. Współcześni filozofowie, M. Foucault i J. Derrida, włączyli A.wpoczet najprzenikliwszych krytyków zach. racjonalizmu, pozytywizmu ilogocentryzmu
Definicja Argos:
Co to jest Zeusa iNiobe, władca miasta Argos na Peloponezie. Przyjmuje się, iż wprowadził do Grecji sztukę uprawiania roli isiewu zbóż. 2. A. (znany także pod zlatynizowanym imieniem Argus), prawnuk Argosa (1 artaud antonin.
Definicja Achmatowa Anna Andriejewna:
Co to jest Wlatach 1910-18 była żoną poety N.S.Gumilowa, zktórym podróżowała po Europie. WParyżu była modelką Modiglianiego. Zadebiutowała jako członkini ugrupowania akmeistów tomikiem Wieczór (1912). Ogromną artaud antonin.
Definicja Absalomie, Absalomie:
Co to jest Faulknera, której akcja, podobnie jak większości utworów pisarza, toczy się wkrainie Yoknapatawpha. Jest rok 1911, jednak uwaga bohaterów skupia się na wydarzeniach z1896 r., kiedy to wtragicznych artaud antonin.
Definicja Arachne:
Co to jest iprządka zLydii, córka Idmona, farbiarza zKolofonu. Kobierce tkane poprzez A. nie miały równych sobie, dlatego uważano, iż A.to uczennica Ateny, patronki rzemiosł. Lecz A. chwaliła się, iż swoim artaud antonin.
Definicja Arrabal Fernando:
Co to jest własne utwory ogłasza w pierwszej kolejności wjęzyku franc. W1955 r. wyemigrował do Francji, zamieszkał wParyżu. Reprezentuje teatr absurdu - awangardowy prąd wdramaturgii szczególnie lat 50 artaud antonin.

Co to jest Artaud Antonin znaczenie w Słownik bohaterów A .

  • Dodano:
  • Autor: