Co to znaczy ANAKREONT słownik. Biografia autor literaturze erotycznej, głoszącej pochwałę.

Anakreont co to jest

Czy przydatne?

Definicja Anakreont

Co to jest ANAKREONT: pisarz gr. zTeos wAzji Mniejszej. Piewca wina imiłości, autor literaturze erotycznej, głoszącej pochwałę maksymalnego zastosowania uciech życia, dostępnych człowiekowi w szczególności wmłodości. Tej hedonistycznej postawie patronują Afrodyta, Eros i Dionizos. Inspirował wielu artystów, których utwory, naśladujące albo parafrazujące twórczość A., ustala się jako anakreontyki - przepełnione miłością, beztroską zabawą iradością chwili. Motywy miłości imiłostek oróżnych odcieniach, namiętności, umizgów, dowcipu, podjęte poprzez Horacego wRzymie, stały się wzorem topiki miłosnej aż do dnia dzisiejszego. Starożytne anakreontyki (II-Iw. przed naszą erą) zgromadzone wX w. poprzez Konstantyna Kefalasa, dostały nazwę Antologii palatyńskiej, awydał je w1554r. franc. humanista H.Estienne, od tego momentu na stałe zadomowiły się wlit. europ. Anakreontyki tworzyli weFrancji: Voltaire, A.Piron, J.B. Grcourt, wAnglii: M.Prior, J. Gay, wNiemczech: J.N. Gtz, J.G. Jacobi, E.G. Lessing, wPolsce: J.Kochanowski, J.A. Morsztyn, A.Naruszewicz, F. Skarbek, F.D. Kniaźnin
Definicja Argos:
Co to jest Zeusa iNiobe, władca miasta Argos na Peloponezie. Przyjmuje się, iż wprowadził do Grecji sztukę uprawiania roli isiewu zbóż. 2. A. (znany także pod zlatynizowanym imieniem Argus), prawnuk Argosa (1 anakreont.
Definicja Abelard Pierre:
Co to jest iteolog zwany Platonem chrześcijaństwa; przedstawiciel teorii nominalistycznej, prekursor racjonalistycznego, niezależnego myślenia i postępowej scholastyki. Twierdził, iż wszelakie dogmaty wiary anakreont.
Definicja Arghezi Tudor, Właśc. Ion Theodorescu:
Co to jest Chłopska rodzina A. zamieszkała wBukareszcie, gdzie poeta ukończył gimnazjum Św. Sawy. Zpowodu braku pieniędzy podjął w1897 r. pracę laboranta wcukrowni Chitila pod Bukaresztem. W1899 r. wstąpił do anakreont.
Definicja Alicja W Krainie Czarów:
Co to jest utrzymana wkonwencji marzenia sennego, zachowująca jego nielogiczną logikę; działanie podświadomości ujawniają tu liczne przejęzyczenia wprowadzone do znanych z angielskiego: wierszyków dla dzieci anakreont.
Definicja Andersen Hans Christian:
Co to jest iprozaik. Potomek ubogiej rodziny, od dziecka marzył okarierze aktorskiej, jednak nie dość atrakcyjne warunki fizyczne uniemożliwiły mu realizację planów. Twórczość lit. rozpoczął jako nastolatek anakreont.

Co to jest Anakreont znaczenie w Słownik bohaterów A .

  • Dodano:
  • Autor: