Co to znaczy ACHMATOWA ANNA ANDRIEJEWNA słownik. Biografia zktórym podróżowała po Europie. WParyżu.

Achmatowa Anna Andriejewna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Achmatowa Anna Andriejewna

Co to jest ACHMATOWA ANNA ANDRIEJEWNA: pisarka ros. Wlatach 1910-18 była żoną poety N.S.Gumilowa, zktórym podróżowała po Europie. WParyżu była modelką Modiglianiego. Zadebiutowała jako członkini ugrupowania akmeistów tomikiem Wieczór (1912). Ogromną sławę przyniósł jej zestaw wierszy Różaniec (1914). Etapowo wkolejnych tomikach poetyckich A. (Białe ptaki, 1917; Ziele przydrożne, 1921; Anno Domini MCMXXI, 1922) sensualizm ustępował miejsca refleksji filoz. ihistoriozoficznej. Po rewolucji 1917 r. świadomie pozostała wkraju; pozbawiona możliwości publikacji pracowała wbibliotece, prowadziła intensywne badania nad twórczością Puszkina (robota krytycznolit. Mój Puszkin), zarabiała na życie tłumaczeniami literaturze orientalnej, zachodnioeurop. ipol. Podsumowaniem wątków osobistych ihistorycznych był Poemat bez bohatera (1940-62). Poemat oratoryjny Requiem (1935-40) poświęciła A.pamięci ofiar represji stalinizmu (między innymi synowi). Zbiory Zsześciu ksiąg (1940), Wiersze wybrane (1943) iBieg czasu (1965) to suma doświadczeń poetyckich autorki
Definicja Agamemnon:
Co to jest bohaterów Iliady Homera, władca Myken (albo Argos), naczelny dowódca wojsk gr. pod Troją; syn Aerope iAtreusa (albo Plejstenesa), brat króla Sparty Menelaosa. Wmałżeństwie z Klitajmestrą spłodził achmatowa anna andriejewna.
Definicja Adam:
Co to jest praojciec wszystkich ludzi; wg starszej stosunku biblijnej Bóg ulepił go zprochu ziemi itchnął wjego nozdrza tchnienie życia , później dopiero powstały rajski ogród izwierzęta, które A. pomagał Bogu achmatowa anna andriejewna.
Definicja Akutagawa Ryu-Nosuke:
Co to jest był mleczarzem, matkę nękała dolegliwość umysłowa. Na Cesarskim Uniwersytecie Tokijskim A. studiował anglistykę. Inspiracji do swoich utworów szukał wlegendach ihistorii Japonii (między innymi achmatowa anna andriejewna.
Definicja Arendt Hannah:
Co to jest filozofka, eseistka. Pochodziła zzasymilowanej rodziny żyd. zKrólewca. Ogromny wpływ na ukształtowanie się jej poglądów wywarły studia, które wlatach 1924-29 odbyła wMarburgu, Freiburgu iwHeidelbergu achmatowa anna andriejewna.
Definicja Alfa I Omega:
Co to jest litera gr. alfabetu; znak wszechmocy Boga iChrystusa jako Stwórcy iTego, który wszystko dopełnia; w Apokalipsie Jezus mówi: Jam Alfa iOmega, Pierwszy iOstatni, Start iKoniec ; cierpiącym achmatowa anna andriejewna.

Co to jest Achmatowa Anna Andriejewna znaczenie w Słownik bohaterów A .

  • Dodano:
  • Autor: