Co to znaczy AMADO JORGE słownik. Biografia związany zruchem komunistycznym, bojownik.

Amado Jorge co to jest

Czy przydatne?

Definicja Amado Jorge

Co to jest AMADO JORGE: brazylijski powieściopisarz ipublicysta. Początkowo związany zruchem komunistycznym, bojownik Komunistycznej Partii Brazylii. Wczasach reżimu G.Vargasa przebywał wwięzieniu (1936-37) skazany za działalność polit. Podwójnie emigrował (1938-45 i1948-52), przebywając między innymi wZSRR, Czechosłowacji, Polsce. Zczasem odszedł od swoich komunistycznych poglądów, zaangażował się wdziałalność synkretycznej, afrobrazylijskiej religii candomble. Drogę twórczą A. dzieli się na dwa okresy, pierwszy obejmuje lata 1931-57, drugi datuje się od wydania powieści Gabriela w1958. Inicjalna twórczość A. wyrasta zkrytycznego spojrzenia na rzeczywistość społ. płn.-wsch. Brazylii, widać wniej również wpływy portug. realizmu socjalist. ineorealizmu: Kakao (1933), Zamarłe morze (1936), Jubiaba (1935), Ziemia krwi iprzemocy (1942), Podziemia wolności (1954). Wpóźniejszych utworach opowieści ożyciu wyzyskiwanych mas ustępują miejsca akcentom humorystycznym, kpiącym, żartobliwym opisom stosunku międzyludzkich, śmieszności ich przyzwyczajeń: Gabriela (1958) - ukazująca niepokorną, dumną dziewczynę, Pasterze nocy (1964), Dona Flor ijej dwóch mężów (1966), Tereza Batista wojowaniem zmęczona (1973), Tieta do Agreste (1977), Farda Fardăo Camisola de Dormir (1979), OSumico da Santa (1988). A. jest również autorem sztuki teatr., monograficznej rozprawy Opowieść oCastro Alvesie (1941), powieści biograficznej Rycerz nadziei (1945)
Definicja Apollo:
Co to jest należący do pokolenia ogromnych bóstw olimpijskich, syn Zeusa iLatony, brat Artemidy. Ciężarna Latona, ścigana gniewem zazdrosnej Hery, nigdzie nie mogła znaleźć miejsca na połóg. Jedynie wyspa Delos amado jorge.
Definicja Albee Edward Franklin:
Co to jest Dziecko nieznanych rodziców, adoptowany poprzez przedsiębiorcę teatralnego, R.A. Albeego. Po dwóch latach studiów wHartford przerwał naukę, aby wyruszyć do Europy ipodjąć pierwsze próby lit. Ogromnym amado jorge.
Definicja Achilles:
Co to jest Ftyi Peleusa imorskiej bogini Tetydy, córki Nereusa. Tetyda była tak piękna, iż pragnęli jej zarówno Zeus, jak iPosejdon, lecz Temida powiedziała im, iż syn Tetydy będzie potężniejszy od swego ojca amado jorge.
Definicja Augustyn Św., Aurelius Augustinus:
Co to jest filozofów chrześc., Tata Kościoła, upatrujący wmiłości najpewniejszą drogę do poznania Boga. Ur. wTagaście na obszarze dzisiejszej Algierii zojca poganina imatki chrześcijanki. Dostał klasyczne amado jorge.
Definicja Ars Poetica:
Co to jest najdłuższemu zListów do Pizonów Horacego; wierszowany esej opoezji, wktórym Horacy powołując się na Neoptolemosa zParion i Arystotelesa i wykorzystując swoje doświadczenia twórcze omówił budowę amado jorge.

Co to jest Amado Jorge znaczenie w Słownik bohaterów A .

  • Dodano:
  • Autor: