Przypadki Idziego Blasa, Przygody Tomka Sawyera, Przygody Dobrego Wojaka Szwejka Podczas Wojny.

przypadki idziego blasa co to jest

Co to znaczy w literaturze na P

 • Co znaczy Pustelnia parmeńska Co znaczy intrygę, podobnie jak wwypadku Kronik włoskich, poeta zaczerpnął zXV-wiecznego romansu. Bohater, Fabrycy del Dongo, młodzieniec
 • Co znaczy Puszkin Aleksandr Siergiejewicz Co znaczy dramaturg, którego twórczość znacznie wpłynęła na postęp lit. ros. od romantyzmu do czasów najnowszych. Potomek Abisyńczyka Hannibala
 • Co znaczy Przypadki Robinsona Cruzoe Co znaczy napisana wformie pamiętnika tytułowego bohatera, rozbitka na bezludnej wyspie. Pomysł do powieści Defoe zaczerpnął zżycia; oto gdyż w1709 r
 • Co znaczy poeci metafizyczni Co znaczy angielskiego: działających w1. poł. XVIIw., przeciwstawiających się własną twórczością ubogiemu woryginalną treść wierszowi elżbietańskiemu
 • Co znaczy Pulitzer Joseph Co znaczy iwydawca prasowy; zpochodzenia Węgier. Właściciel Post Dispatch inowojorskiego dziennika The World . W1903 r. ufundował szkołę
 • Co znaczy Pięcioksiąg Co znaczy autorstwo przypisuje się Mojżeszowi. Są nimi: Księga Rodzaju (Genesis), Księga Wyjścia (Exodus), Księga Kapłańska, Księga Liczb iKsięga
 • Co znaczy pięta Achillesa Co znaczy jako dziecko został zanurzony poprzez matkę, boginkę morską Tetydę, wwodach Styksu. Ciało jego miało być dlatego uodpornione na wszelakie
 • Co znaczy Poe Edgar Allan Co znaczy ikrytyk. Syn aktorów, osierocony wwieku 3 lat, wychowywał się urodziny Allanów. Zmuszony trudną sytuacją finansową porzucił studia na
 • Co znaczy Platon Co znaczy uczeń Sokratesa. Wgaju Akademosa na płn. wschód od Aten założył szkołę filozoficzną (Akademia Platońska). Artysta idealizmu obiektywnego
 • Co znaczy Pigmalion, Pygmalion Co znaczy Mutto, brat Dydony. 2. Władca Cypru, rzeźbiarz zakochany wwykonanym poprzez siebie posągu pięknej kobiety. Jego namiętność była tak silna
 • Co znaczy przypowieść Co znaczy zmorałem, wktórym postaci izdarzenia nie są istotne zuwagi na swe cechy jednostkowe, ale ilustrują uniwersalne postawy wobec życia i
 • Co znaczy Pytia Co znaczy świątyni Apollona w Delfach; siedziała na trójnogu i w ekstazie (pod wpływem kadzideł albo wyziewów ze szczeliny ziemi) wypowiadała własne
 • Co znaczy Parys, Aleksander Co znaczy Priama iHekabe. Przed narodzinami P. matce przyśniło się, że wydała na świat żagiew, która podpaliła Troję. Sen uznano za niedobrą wróżbę
 • Co znaczy Puzo Mario Co znaczy powieści umieszczał P. wwielkomiejskim środowisku wł. imigrantów, nierzadko wplątanych wmafijne układy iporachunki. Prezentując świat
 • Co znaczy Pola Elizejskie, Elizjum Co znaczy Błogosławionych, położone na dalekim Zachodzie nad brzegiem oceanu; przebywali tam ulubieńcy bogów, którzy uniknęli zgonu, prowadzili
 • Co znaczy Proust Marcel Co znaczy wzamożnej rodzinie wziętego paryskiego lekarza, mógł sobie pozwolić na wytworne życie ibywanie wsalonach arystokratycznych i na rozwijanie
 • Co znaczy Plaut, Titus Maccius Plautus Co znaczy przybył zSarsiny do Rzymu, gdzie znalazł zatrudnienie jako pracownik sceniczny, poprzez co nawiązał bliskie kontakty zteatrem. Na majątek
 • Co znaczy Pynchon Thomas Co znaczy przedstawiciel postmodernizmu. Tajemnicza postać, októrej życiu mało wiadomo; stroni od środowiska lit., nie udziela wywiadów, nie pozwala
 • Co znaczy Pigmalion Co znaczy tytuł nawiązuje do gr. mitu o Pigmalionie. Londyn, start stulecia; ceniony językoznawca prof. Higgins zakłada się zpłk. Pickeringiem, iż
 • Co znaczy Pani Bovary [Pani Bovary, czyli dzieje prowincji] Co znaczy G. Flauberta, za którą wytoczono pisarzowi mechanizm oobrazę moralności. Pomysł do historii Flaubert zaczerpnął zżycia, jednak pytany
 • Co znaczy Parnassos Co znaczy Kleodory iPosejdona, eponim góry Parnas wFokidzie, którą starożytni uważali za siedzibę Apollona i muz, na jej płd.-wsch. zboczu znajdowały
 • Co znaczy Pegaz Co znaczy zrodzony wg jednej wersji zkrwi gorgony Meduzy, wg innego przekazu syn Posejdona iMeduzy, której wyskoczył zszyi. Tuż po narodzinach P
 • Co znaczy Pound Ezra Co znaczy języków iliteratur romańskich, studiował wHamilton College wClinton i na uniwersytecie stanowym wPensylwanii. Lata 1908-45 spędził
 • Co znaczy Pyrra Co znaczy córka Epimeteusza iPandory, matka rodzaju ludzkiego. Deukalion iP. po potopie zesłanym na świat poprzez Zeusa rzucając za siebie kamienie
 • Co znaczy Pamiętnik wiejskiego proboszcza Co znaczy Dobro iZło walczą pomiędzy sobą odusze bohaterów. Świeżo mianowany proboszczem wAmbricourt, młody ksiądz zwierza się swojemu dziennikowi
 • Co znaczy Pamiętniki Hadriana Co znaczy Yourcenar, ustalana także jako powieść hist. albo traktat moralny. Przeczuwając nadchodzącą zgon, cesarz rzymski Hadrian (117- 138) pisze
 • Co znaczy Pasternak Boris Leonidowicz Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1958). Pochodził zrodziny oartystycznych tradycjach. Wlatach 1903-09 studiował teorię kompozycji, w1909-13
 • Co znaczy Paz Octavio Co znaczy publicysta; laureat Nagrody Nobla (1990). Zainteresowania lit. P.ujawniły się już wdzieciństwie. W17 roku życia założył awangardowe pismo
 • Co znaczy Perrault Charles Co znaczy Akademii Francuskiej. Wsławił się jako lider nowożytników (zwolennicy swobodnego rozwoju sztuk i nauk) w sporze ze starożytnikami . Jego
 • Co znaczy Pieśń nad pieśniami Co znaczy pieśń weselna, składający się na poetycką księgę Biblii; pochodzi zVIII-II w. przed naszą erą, ajego autorstwo przypisywano początkowo
 • Co znaczy Podróż do źródeł czasu Co znaczy Carpentiera podejmująca mit odążeniu człowieka do odnalezienia utraconego raju, ujawniająca wswojej strukturze inspiracje autora hiszp
 • Co znaczy Poeci Jezior Co znaczy zamieszkania (pojezierze Cumberland) poeci z angielskiego: Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) iWilliam Wordsworth (1770-1850), należący do
 • Co znaczy Pope Alexander Co znaczy za gł. reprezentanta klasycyzmu wXVIII-wiecznej poezji z angielskiego:, słynny zciętego języka izłośliwych, karykaturalnych satyr na adres
 • Co znaczy proroctwo Co znaczy do przyszłości, zapowiadający wydarzenia, które dopiero nastąpią; prorocy cieszyli się zazwyczaj sporym autorytetem pośród danej
 • Co znaczy Proces Co znaczy analizę sytuacji jednostki we wrogim jej świecie. Pewnego ranka Józef K., skromny, spokojny urzędnik bankowy, wiodący unormowane życie
 • Co znaczy Prometeusz Co znaczy iAsji (albo Klymene bądź Temidy), brat Epimeteusza, Atlasa iMenojtiosa; jego dzieci to Deukalion, Lykos, Chimajreus. Podobno P. ulepił
 • Co znaczy Psałterz Co znaczy składająca się ze 150 krótkich utworów, pośród których znajdują się hymny pochwalne, pieśni dziękczynne, błagalne, pokutne, żałobne
 • Co znaczy Przypadki Augiego Marcha Co znaczy powieść S. Bellowa, wktórej za wzór posłużyła pisarzowi powieść pikarejska zjej rozlicznymi środowiskami iprzygodami, oryginalnymi
 • Co znaczy Psyche Co znaczy bohaterka Metamorfoz (II w.) Apulejusza. Nieziemska piękność P. wzbudziła zazdrość Afrodyty, która rozkazała Amorowi wydać P. za mąż za
 • Co znaczy Pavić Milorad Co znaczy literaturoznawca, jeden zgł. przedstawicieli kierunku postmodernistycznego wliteraturze serb. Działa na niwie naukowej (jest prof
 • Co znaczy Ptasiek Co znaczy przedstawiająca historię wrażliwego chłopca, który nie potrafi odnaleźć swego miejsca wotaczającym go świecie. Życie chłopca wypełnia
 • Co znaczy Penelopa Co znaczy królowa Itaki, córka Ikariosa inimfy Periobi (albo Polykasty), rozsławiona w pierwszej kolejności dzięki Odysei, wktórej występuje jako
 • Co znaczy Historia pewnego mordercy\. Pachnidło Co znaczy akcję umieścił autor wXVIII-wiecznej Francji. Jan Baptysta Grenouille, gł. bohater, jest ubogim inie rzucającym się woczy mężczyzną. Natura
 • Co znaczy Pandora Co znaczy pierwszą kobietę na ziemi (wg Hezjoda). Ulepiona zgliny poprzez Hefajstosa iAtenę na polecenie Zeusa, który chciał ukarać rodzaj ludzki za
 • Co znaczy Posejdon Co znaczy Kronosa iRei, brat Zeusa iHadesa. Od Iliady datuje się władza P. nad morzami, jeziorami, źródłami istrumieniami (rzeki mają swoje bóstwa
 • Co znaczy Petrarca Francesco Co znaczy humanista, przyjaciel G. Boccaccia, za własną twórczość dostał najwyższe wyróżnienie - laur na rzymskim Kapitolu. Rezydent na licznych
 • Co znaczy Przy drzwiach zamkniętych Co znaczy ilustracją głównej zasady mechanizmu etycznego pisarza, zgodnie zktórą człowieka sądzi się wg jego czynów, aco za tym idzie - intencje nie
 • Co znaczy Parsifal, Perceval, Parzifal Co znaczy jeden zrycerzy Okrągłego Stołu (zobacz władca Artur), uosobienie czystości, pobożności iniekiedy naiwności; związany zwyprawami po św
 • Co znaczy Piana złudzeń Co znaczy reprezentatywna dla twórczości pisarza czerpiącego obficie zdoświadczeń surrealizmu, kreującego wswoich utworach fantazyjny świat, pełen
 • Co znaczy Portret Doriana Graya Co znaczy poeta dał słowo swoim estetycznym poglądom na życie isztukę. Amoralność iindywidualizm, połączone zpogardą dla cierpienia ipoświęcenia
 • Co znaczy Pokojówki Co znaczy koncentrująca się wokół problemu tożsamości człowieka i trudności, jakie stają na drodze do bycia sobą. Dwie siostry, pokojówki Claire
 • Co znaczy Podróże Guliwera Co znaczy satyrą na społeczeństwo irodzaj ludzki. Poeta dokonał tu miażdżącej krytyki sądownictwa, ustroju parlamentarnego, polityki, edukacji
 • Co znaczy Pociągi pod specjalnym nadzorem Co znaczy Hrabala ukazująca perypetie młodego chłopca wchodzącego wdorosłe życie. Akcja rozgrywa się w trakcie okupacji hitlerowskiej wmałym
 • Co znaczy Pan Co znaczy itrzód, syn Hermesa ijednej zcórek Dryopsa (albo nimfy Kallisto), wg przekazów pohomeryckich syn Penelopy. Przedstawiano go jako pół
 • Co znaczy Pani Dalloway Co znaczy Woolf, rozgrywająca się wLondynie wciągu 1 dnia. Właściwa akcja toczy się wumyśle tytułowej bohaterki, wydarzenia zewnętrzne stanowią
 • Co znaczy Panna Julia Co znaczy Strindberga, poprzedzony przedmową, wktórej poeta sformułował program teatru idramatu naturalistycznego. Akcja utworu rozgrywa się wciągu
 • Co znaczy Paragraf 22 Co znaczy wkonwencji czarnego humoru , ukazująca wojnę jako nielogiczną rzeź, kwestionująca sedno heroizmu. Kapitan amer. sił powietrznych Yossarian
 • Co znaczy Pascal Blaise Co znaczy imatematyk, współtwórca rachunku prawdopodobieństwa ianalizy matematycznej. Nieprzeciętnie uzdolniony, jako 20-letni młodzieniec
 • Co znaczy Pasolini Pier Paolo Co znaczy Absolwent uniwersytetu wBolonii, gdzie ukończył studia filologiczne, uległ fascynacji literaturą ludową idialektalną, czego wyrazem stało
 • Co znaczy Pavese Cesare Co znaczy Poprzez całe życie związany zTurynem, nigdy nie wyzwolił się zpoczucia głębokiej samotności imelancholii, które pchnęły go do samobójczej
 • Co znaczy Perec Georges Co znaczy żyd. rodziny wywodzącej się zLubartowa, jako małe dziecko utracił wII wojnie światowej oboje rodziców - tata zginął na froncie, matka
 • Co znaczy Persefona, Kora Co znaczy córka Demeter iZeusa, żona Hadesa. Gdy P. zbierała kwiaty na łąkach Enny na Sycylii, porwał ją zakochany wniej Hades. Demeter usłyszała
 • Co znaczy Perseusz Co znaczy bohater zArgolidy, wnuk Akrisjosa, króla Argos. Wyrocznia przepowiedziała Akrisjosowi, iż zginie zręki wnuka, dlatego zamknął on swą córkę
 • Co znaczy Andriejewicz Vogau\. B\. Pilniak Boris, właśc Co znaczy iRosjanki. W1920 r. ukończył studia ekonomiczne wMoskiewskim Instytucie Handlowym. Odbył liczne podróże (Europa Zachodnia, Chiny, Japonia
 • Co znaczy Pirandello Luigi Co znaczy powieściopisarz inowelista, laureat Nagrody Nobla (1934). Sycylijczyk, syn właściciela kopalni siarki, whistorii lit. zapisał się jako
 • Co znaczy Plath Sylvia Co znaczy wspólnie z R. Lowellem, J.Berrymanem i A. Sexton do kręgu pisarzy konfesyjnych, poruszających wswojej twórczości problemy w najwyższym
 • Co znaczy Plutarch Co znaczy Pochodził zCheronei wBeocji. Wykształcenie zyskał wAtenach. Wielokrotnie podróżował do Rzymu. Do naszych czasów przetrwał prawie cały
 • Co znaczy Pod wulkanem Co znaczy za arcydzieło lit. XX w. Akcja utworu toczy się wmeksykańskim mieście Quaunahuac wdniu święta zmarłych iprzynosi rekonstrukcję wydarzeń
 • Co znaczy Podróż do kresu nocy Co znaczy okrzyknięta skandalem, zrewolucjonizowała współczesną prozę światową. Językiem ulicy, nie pozbawionym wulgaryzmów, obsceniczności
 • Co znaczy Poetyka Co znaczy pierwotnie składało się z2 ksiąg; wksiędze IArystoteles omawiał tragedię iepopeję, wksiędze II poezję dytyrambiczną ikomedię. Do dziś
 • Co znaczy Polifem Co znaczy iHippe, pierwszy z rodu Lapitów; brał udział w ich walce z centaurami, uczestniczył w wyprawie Argonautów; w Mysji, gdzie się osiedlił
 • Co znaczy Pontoppidan Henrik Co znaczy inowelista, laureat Nagrody Nobla (1917). Zprzekonań pozytywista, zadebiutował w1881 r. opowiadaniem drukowanym na łamach tygodnika Ude og
 • Co znaczy Priam Co znaczy Laomedonta iStrymo (albo Leukippe); za jego rządów toczyła się wojna trojańska. Herakles po oszustwie Laomedonta wziął P. (zwanego wówczas
 • Co znaczy Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej Co znaczy groteskową satyrą na anachroniczny mechanizm polit. monarchii habsburskiej, krytyką militaryzmu. Przynosi kpiarski obraz austr. armii
 • Co znaczy Przygody Tomka Sawyera Co znaczy nawiązująca do poetyki romansu łotrzykowskiego, powieści gotyckiej (zobacz H. Walpole) idetektywistycznej. Bohaterzy, Tom iHuck, autorzy
 • Co znaczy Przypadki Idziego Blasa Co znaczy wzorowana na hiszp. powieści pikarejskiej, rozgrywająca się wrealiach franc. Gil Blas, urodzony wAustrii zojca stajennego imatki pokojówki

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Przypadki Idziego Blasa, Przygody Tomka Sawyera, Przygody Dobrego Wojaka Szwejka Podczas Wojny Światowej, Priam, Pontoppidan Henrik, Polifem, Poetyka, Podróż co to znaczy.

Słownik Przypadki Idziego Blasa, Przygody Tomka Sawyera, Przygody co to jest.