Co to znaczy ARGONAUCI słownik. Biografia po złote runo. Statek Argo ( błyskawiczny ) zbudowano.

Argonauci co to jest

Czy przydatne?

Definicja Argonauci

Co to jest ARGONAUCI: wmit. gr. żeglarze Argo, towarzysze Jazona wjego wędrówce po złote runo. Statek Argo ("błyskawiczny") zbudowano wporcie Pagasaj przy użyciu Ateny, która dostarczyła na dziób drewna ze świętego dębu Dodony. Różne są przekazy imion uczestników wyprawy, względnie stała jest ich liczba: od 50 do 55. Oprócz dowodzącego wyprawą Jazona przeważnie zmienia się: budowniczego okrętu Argosa, sternika Tifysa, śpiewaka trackiego Orfeusza, wieszczka Amfiaraosa, synów Boreasza Zetesa iKalaisa, Dioskurów, Admeta, Akastosa, Heraklesa. Zportu Pagasaj A. popłynęli na wyspę Lemnos, gdzie żyły tylko kobiety (Afrodyta). A. spłodzili z nimi dzieci, w dalszym ciągu pożeglowali na wyspy Samotrake i Kyzikos, gdzie w wynikłej z nieporozumienia walce Jazon zabił króla Kyzikosa. Na wybrzeżach Mysji od wyprawy A. odłączyli Herakles, który udał się na poszukiwanie ukochanego Hylasa, iPolifem, założyciel miasta Kios. Wkraju Bebryków, gdy Polydeukes pokonał wwalce na pięści króla Amykosa, wywiązała się bójka iA. pokonali Bebryków. Sztorm przygnał A. do wybrzeży Tracji, państwie króla Fineusa, któremu harpie zanieczyszczały pożywienie. Synowie Boreasza, Zetes iKalais, uwolnili Fineusa od harpii, aten przepowiedział A. część ich przyszłych losów. Gdy A. przebyli poprzez Symplegady (Błękitne Skały) iMorze Czarne, dotarli do celu swej podróży, do Kolchidy. Jazon przedstawił królowi Ajetesowi cel misji powierzonej mu poprzez Peliasa izażądał złotego runa. Władca nie sprzeciwił się, lecz postawił warunek: Jazon miał samodzielnie założyć jarzmo dwom bykom ospiżowych racicach, ziejących ogniem znozdrzy, anastępnie zaorać nimi pole iposiać zęby smoka. Córka króla Ajetesa, Medea, zakochała się wJazonie iprzyszła mu zpomocą; dzięki jej czarom Jazon ujarzmił byki, agdy zzasianych zębów smoka wyrośli mężowie, rzucił kamień pomiędzy nich, aci powybijali się wzajemnie. Medea uśpiła smoka, który pilnował złotego runa. Jazon zyskał je iuciekł zKolchidy wspólnie zkrólewną. Medea, bojąc się gniewu ojca ipościgu, zabiła swego brata Apsyrtosa, ajego szczątki rozrzuciła po morzu. A.poprzez Dunaj, Morze Adriatyckie iMorze Śródziemne dotarli do wyspy Ajaja, gdzie mieszkała czarodziejka Kirke, która oczyściła ich zzabójstwa Apsyrtosa. W dalszym ciągu poprzez cieśninę Scylli iCharybdy dotarli do państwie Feaków, tam dogonił ich pościg Kolchów, którzy zażądali wydania Medei. Jednak Jazon poślubił Medeę irazem znią iA.wyruszył wdalszą podróż. Poprzez Syrty dostali się na Kretę, gdzie Medea czarami doprowadziła do zgonu potwora Talosa. Później A. zawinęli na Eginę, płynęli wzdłuż Eubei, przybili do Jolkos wTesalii izakończyli swą czteromiesięczną wyprawę. Jazon poprowadził statek Argo do Koryntu izłożył go jako wotum Posejdonowi. Mit oA., znany przedtem od Odysei, cieszył się wstarożytności sporym powodzeniem raczej za sprawą Argonautyki (III w. przed naszą erą) Apolloniosa zRodos. Powieści owyprawie A. napisali R. Graves, W. Cordan. Bohaterka między innymi tragedii Eurypidesa Medea
Definicja Amalteja, Amaltea:
Co to jest która wychowywała na Krecie małego Zeusa; ukrywała go przed chcącym go pożreć Kronosem. 2. Koza, która wskalnej grocie na Krecie karmiła małego Zeusa własnym mlekiem; wczasie zabawy Zeus złamał argonauci.
Definicja Augiasz:
Co to jest Elidy na Peloponezie, syn Heliosa (albo Forbasa; Posejdona) iHyrmine, brat Aktora, przyrodni brat króla Kolchidy Ajetesa. Uczestniczył w wyprawie Argonautów. Odziedziczył po tacie ogromne stada, lecz argonauci.
Definicja Alfa I Omega:
Co to jest litera gr. alfabetu; znak wszechmocy Boga iChrystusa jako Stwórcy iTego, który wszystko dopełnia; w Apokalipsie Jezus mówi: Jam Alfa iOmega, Pierwszy iOstatni, Start iKoniec ; cierpiącym argonauci.
Definicja Agamemnon:
Co to jest bohaterów Iliady Homera, władca Myken (albo Argos), naczelny dowódca wojsk gr. pod Troją; syn Aerope iAtreusa (albo Plejstenesa), brat króla Sparty Menelaosa. Wmałżeństwie z Klitajmestrą spłodził argonauci.
Definicja Asklepios:
Co to jest bóg sztuki lekarskiej, syn Apollona iKoronis. Ojego narodzinach istnieją odmienne przekazy: wg wersji Pindara Apollon kochał noszącą jego dziecko Koronis, gdy dowiedział się, iż zdradza go ona ze argonauci.

Co to jest Argonauci znaczenie w Słownik bohaterów A .

  • Dodano:
  • Autor: