Montgomery Lucy Maud, Montale Eugenio, Mitchell Margaret, Miller Henry, Mefisto, Medea, Mecenas.

montgomery lucy maud montale co to jest

Co to znaczy w literaturze na M

 • Co znaczy Meaulnes Przyjaciel Mój Informacje Fourniera zainspirowana zdarzeniem na brzegu Sekwany w1905 r., kiedy to poeta spotkał ipokochał szaloną ibeznadziejną miłością młodą co to jest
 • Co znaczy Myśli Informacje wktórym poeta wyłożył własną filozofię. Utwór, składający się z27 zwojów, podzielonych na dwie części: Nędza człowieka bez Boga (I-XI definicja
 • Co znaczy Heinrich Mann Informacje Thomasa. Rodzina Mannów należała do bogatego mieszczaństwa. W1930r. M. pełnił funkcję prezesa akademii sztuk. Wfaszystowskich Niemczech co znaczy
 • Co znaczy Montaigne Michel Eyquem de Informacje mistrz eseju - gat., którego nazwa pochodzi od tytułu najznamienitszego dzieła M., Essais (Próby, 1580). M. pochodził zuszlachconej słownik
 • Co znaczy Władimirowicz Władimir Majakowski Informacje idramatopisarz. Syn leśniczego wBagdadi wGruzji. Po zgonu ojca (1906) M. wraz zmatką isiostrami zamieszkał wMoskwie. Wlatach 1911-13 znaczenie
 • Co znaczy Thomas Mann Informacje Heinricha, tata Klausa. W1929 r. przyznano M. Nagrodę Nobla w pierwszej kolejności za ogromną powieść Buddenbrookowie, która stała się czym jest
 • Co znaczy Mojżesz Informacje imienia jako wydobyty zwody ; główna, lecz itragiczna postać whistorii Izraelitów; wybrany poprzez Boga, by wyprowadził swój naród co to jest
 • Co znaczy Meduza Informacje ztrzech gorgon, potworów mieszkających na dalekim Zachodzie, niedaleko Krainy Zmarłych. Okropną twarz M. otaczały węże zamiast włosów definicja
 • Co znaczy Martin du Gard Roger Informacje laureat Nagrody Nobla (1937). Odkąd wwieku 17 lat przeczytał Wojnę ipokój, marzył onapisaniu ogromnej powieści na miarę dzieła L. Tołstoja co znaczy
 • Co znaczy De Henry Montherlant Informacje idramaturg, członek Akademii Francuskiej. Potomek arystokratycznej rodziny, miłośnik silnych wrażeń iryzyka - inspirację do pierwszych słownik
 • Co znaczy Moravia Alberto, właśc. A. Pincherle Informacje dramaturg idziennikarz. Wdzieciństwie, w konsekwencji gruźlicy kości, przykuty do łóżka na długie lata, wypełniał czas lekturą, między znaczenie
 • Co znaczy Merlin Informacje pieśniarz imędrzec, żyjący wVI w. wgórach Szkocji; postać związana zrycerską legendą arturiańską (władca Artur). WProroctwach Merlina czym jest
 • Co znaczy Matuzalem Informacje Noego; dożył sędziwego wieku 969 lat itym metodą pobił biblijny rekord długowieczności. Dla G.B. Shawa postać M. stała się pretekstem do co to jest
 • Co znaczy Menelaos Informacje Myken Atreusa iAerope, brat Agamemnona, mąż Heleny. Po zabójstwie Atreusa poprzez Ajgistosa M. iAgamemnon zostali wygnani zMyken definicja
 • Co znaczy Mdłości Informacje Sartrea, której poeta nadał formę dziennika prowadzonego poprzez intelektualistę Roquentina. Po przybyciu do Bouville, portowego miasta co znaczy
 • Co znaczy Moby Dick, czyli Biały wieloryb Informacje Melvillea. Wswej warstwie realistycznej utwór opowiada historię nieudanej wyprawy morskiej przeciwko Moby Dickowi, gigantycznemu słownik
 • Co znaczy Mistral Gabriela, właśc. Lucila Godoy y Alcayaga Informacje pedagog; jako pierwsza reprezentantka literatury południowoamer. dostała Nagrodę Nobla (1945) za poezję prawdziwego uczucia, czyniącą jej znaczenie
 • Co znaczy Mahabharata Informacje licząca 120000 dwuwierszy, co czyni ją najobszerniejszym tekstem wlit. światowej; dzieło kilku generacji, powstające prawdop. od IV w czym jest
 • Co znaczy Stuart Alistair Maclean Informacje Brał udział wII wojnie światowej, służył wbrytyjskiej marynarce wojennej. Doświadczenia te wykorzystywał wwojenno-przygodowych powieściach co to jest
 • Co znaczy Metamorfozy albo Złoty osioł Informacje fantastyczno-satyr. romans obyczajowy Apulejusza; składał się z11 ksiąg, oparty na Przemianach Lukiosa zPatraj. Apulejusz opisywał przygody definicja
 • Co znaczy Theodor Mommsen Informacje laureat lit. Nagrody Nobla (1902). Wowym roku pewnym kandydatem do tej nagrody był L.N. Tołstoj, jednak Komitetowi Nagrody Nobla nie co znaczy
 • Co znaczy Mahomet, Muhammad ibn Abd Allah Informacje wMekce, wychowywany poprzez wuja, wwieku 25 lat ożenił się zdużo od siebie starszą wdową Chadidża; zsiedmiorga dzieci, które narodziły się słownik
 • Co znaczy Herman Melville Informacje amer. W konsekwencji bankructwa ojca zmuszony wwieku 15 lat do porzucenia szkoły, zarabiał na życie jako urzędnik bankowy, ekspedient znaczenie
 • Co znaczy Makama Informacje narracyjnej wlit. arab. dostępny wX-XII w.; obyczajowo-satyryczne opowiadanie łotrzykowskie, zwykle wformie dialogu, ukazujące sceny zżycia czym jest
 • Co znaczy Mnich Informacje G. Lewisa, obfitująca wzjawiska nadprzyrodzone, nie szczędząca makabrycznych iobscenicznych opisów. Mnich zakonu kapucynów wMadrycie co to jest
 • Co znaczy James Macpherson Informacje pisarz ihistoryk szkockiego pochodzenia, autor największej wdziejach literatury mistyfikacji. Zzawodu nauczyciel, pierwsze utwory poetyckie definicja
 • Co znaczy Maurice Maeterlinck Informacje dramaturg ieseista piszący wjęz. franc.; laureat Nagrody Nobla (1911). Wychowanek kolegium jezuickiego, zgodnie zżyczeniem rodziców zaczął co znaczy
 • Co znaczy Mnemozyne Informacje personifikacja Pamięci, córka Uranosa iGai, tytanida. Zeus poprzez 9 następnych nocy łączył się zM., która po roku urodziła dziewięć córek słownik
 • Co znaczy Katherine Mansfield Informacje angielskiego: Dzieciństwo spędziła wrodzinnej Nowej Zelandii, którą opuściła dla Anglii wwieku 19 lat. WLondynie studiowała muzykę znaczenie
 • Co znaczy Elsa Morante Informacje Długoletnia towarzyszka życia A. Moravii, inicjalnie porzuciła dla rodziny dom istudia, aby zająć się karierą lit. idziennikarską. Cała czym jest
 • Co znaczy Toni Morrison Informacje powieściopisarka ieseistka, laureatka Nagrody Nobla (1993), zprzekonań feministka. Przyszła na świat wwielodzietnej murzyńskiej rodzinie co to jest
 • Co znaczy Mojry Informacje personifikacja Przeznaczenia, Losu człowieka od jego narodzin do zgonu. Każdy człowiek ma własną m., która czuwa nad przebiegiem jego życia definicja
 • Co znaczy Niccolo Machiavelli Informacje dyplomata, autor doktryny polit. nazwanej od jego imienia makiawelizmem. Ur. wniezamożnej rodzinie szlacheckiej, był sekretarzem co znaczy
 • Co znaczy Norman Mailer Informacje powieściopisarz ieseista. Dzieciństwo spędził wnowojorskim Brooklynie; studiował na Uniwersytecie Harvarda zzamiarem poświęcenia się słownik
 • Co znaczy Makbet Informacje ukazujący psychikę jednostki, którą nieokiełznana żądza władzy popycha do następnych zbrodni, zawierający przedmioty fantastyki igrozy znaczenie
 • Co znaczy Książę Mały Informacje alegoryczna baśń pióra A. de Saint-Exupryego, która, podobnie jak cała twórczość pisarza, skupia się na określeniu fundamentalnych wartości czym jest
 • Co znaczy Klaus Mann Informacje eseista, dramaturg, krytyk teatr., aktor, publicysta; syn Thomasa; przedstawiciel tak zwany straconego pokolenia pisarzy lat 20. (lost co to jest
 • Co znaczy Alessandro Manzoni Informacje czołowy przedstawiciel wł. romantyzmu. Potomek rodziny szlacheckiej, kształcił się wkolegiach klasztornych, wl. 1805-10 przebywał wParyżu definicja
 • Co znaczy Arthur Miller Informacje Urodził się wzubożałej rodzinie żyd. imigrantów, która wlatach Wielkiego Kryzysu przeniosła się do Harlemu. Po studiach na uniwersytecie co znaczy
 • Co znaczy Marek Aureliusz, Marcus Aurelius Antoninus Informacje rzym., filozof, zwolennik stoicyzmu. Studiował retorykę ifilozofię. Jako cesarz prowadził wojny zplemionami germańskimi isarmackimi słownik
 • Co znaczy Tommaso Filippo Marinetti Informacje dramaturg, piszący również wjęzyku franc. Urodził się wEgipcie, szkołę średnią ukończył we Francji, astudia wPadwie iGenui we Włoszech znaczenie
 • Co znaczy Marsjas Informacje syn Hyagnis iOlymposa; pochodził zFrygii. Przypisuje mu się wynalezienie aulosu, aczkolwiek wg innych przekazów na początku sporządziła go czym jest
 • Co znaczy Somerset William Maugham Informacje powieściopisarz, nowelista idramaturg. Z zawodu doktor, z zamiłowania podróżnik, dał się poznać jako autor głośnych powieści o tematyce co to jest
 • Co znaczy Minos Informacje Krety, syn Zeusa (albo Asteriona) iEuropy, brat Sarpedona iRadamantysa, mąż Pasifae, tata Ariadny i Fedry. Po zgonu Asteriona M definicja
 • Co znaczy Mishima Yukio, właśc. Hiraoka Kimitake Informacje dramaturg, eseista. Inicjalnie ujawnił własne zainteresowania lit., w1944 r., jeszcze jako uczeń elitarnej szkoły Gakushu-in, wydał co znaczy
 • Co znaczy Misterium Informacje średniowiecznego dramatu rel. otematyce zaczerpniętej z Biblii, apokryfów albo hagiografii, wywodzący się zobrzędów liturgicznych słownik
 • Co znaczy Cantabile Moderato Informacje Każdego piątku Anna Desbaresdes odprowadza swojego syna do profesora muzyki, który udziela chłopcu lekcji gry na pianinie. Któregoś razu znaczenie
 • Co znaczy Montesquieu Charles-Louis de Secondat de Informacje członek Akademii Francuskiej, prezydent parlamentu wBordeaux. Zadebiutował wydanymi anonimowo Listami perskimi (1721), stanowiącymi satyrę czym jest
 • Co znaczy Thomas Merton Informacje ipoeta rel. Zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli współcz. monastycyzmu, znaczącą część życia spędził wzakonie trapistów i co to jest
 • Co znaczy Carson Mccullers Informacje powieściopisarka inowelistka. Przyszła na świat na Południu (Georgia), które opuściła dla Nowego Jorku zzamiarem podjęcia studiów definicja
 • Co znaczy Michał Anioł, właść. Michelangelo Buonarroti Informacje rysownik, architekt ipoeta. Autor słynnej Piety, posągu Mojżesza i fresków na plafonie Kaplicy Sykstyńskiej, nie mniej sprawnie, co pędzlem co znaczy
 • Co znaczy John Milton Informacje pisarz iprozaik; wszechstronnie wykształcony, władający biegle pięcioma jęz., propagator idei purytańskich (pracowitość, pobożność, asceza słownik
 • Co znaczy Louis Macneice Informacje angielskiego: pochodzenia irlandzkiego. Syn biskupa kościoła irl. W trakcie studiów wOksfordzie (1926-30) związany był zkręgiem pisarzy znaczenie
 • Co znaczy Alexander Alan Milne Informacje prozaik ihumorysta. Syn dyrektora szkoły, już wczasie studiów wCambridge na wydziale matematyki zasmakował wlit., redagując studenckie czym jest
 • Co znaczy Hary Martinson Informacje prozaik imalarz, laureat Nagrody Nobla (1974). Osierocony poprzez ojca iporzucony poprzez matkę, dzieciństwo spędził wprzytułkach co to jest
 • Co znaczy Metamorfozy Informacje poetycka wersja mitów o stworzeniu świata zwierząt, roślin iciał niebieskich. Owidiusz wzorował się na poetach gr. Kallimachu definicja
 • Co znaczy Minotaur Informacje ociele człowieka igłowie byka, syn żony Minosa Pasifae ibyka ofiarowanego Minosowi poprzez Posejdona. Oburzony i zawstydzony Minos zlecił co znaczy
 • Co znaczy Machado y Ruiz Antonio Informacje jeden zwybitniejszych artystów hiszp. modernizmu; reprezentant tak zwany pokolenia 1898 (M. de Unamuno), które szukało możliwości moralnego słownik
 • Co znaczy Dusze Martwe Informacje cz. 1 powstała wlatach 1836-41, nad cz. 2 pracował G. wlatach 1840-52, zniszczył ją 10 dni przed śmiercią), która wyrosła zsatyryczno znaczenie
 • Co znaczy Emiljewicz Osip Mandelsztam Informacje prozaik. Pochodził zrodziny żyd. Matce zawdzięcza uwrażliwienie na kulturę, tradycję europ. ijudeochrześc. Wlatach 1907-08 przebywał czym jest
 • Co znaczy Moralitet Informacje ocharakterze dydaktyczno-filozof. uprawiany wXV ina początku XVI w. wSzkocji, Anglii, Francji iNiemczech. Bohaterami m., stanowiącego co to jest
 • Co znaczy Thomas More Informacje humanista imąż stanu, uznany poprzez potomnych za jeden znajwybitniejszych umysłów Odrodzenia; przyjaźnił się z Erazmem zRotterdamu definicja
 • Co znaczy Robert Musil Informacje profesora. Uczył się wszkole kadetów, którą porzucił dla studiów na politechnice (ukończonych w1901 r.), słuchał również wykładów co znaczy
 • Co znaczy De Alfred Musset Informacje poeta idramaturg, członek Akademii Francuskiej; współczesny romantykom, nie dzielił ich poglądów polit. ani społ.; od założeń swojej epoki słownik
 • Co znaczy Muzy Informacje córek Zeusa iMnemosyne (Pamięci); opiekunki sztuk pięknych inauki. M. mieszkały na szczytach gór, na beockim Helikonie iParnasie, atakże na znaczenie
 • Co znaczy Midas Informacje Frygii, postać pojawiająca się wwielu ludowych opowieściach; najsłynniejsza znich, opisana poprzez Owidiusza w Metamorfozach, to historia czym jest
 • Co znaczy Marivaux Pierre Carlet de Chamblain de Informacje ipowieściopisarz, członek Akademii Francuskiej. Zafascynowany wszystkimi gat. twórczości lit., dał się poznać w pierwszej kolejności jako co to jest
 • Co znaczy Nadżib Mahfuz Informacje laureat Nagrody Nobla (1988). Dziecko ubogiej kairskiej dzielnicy, języka lit. uczył się na Koranie. Ukończył studia filozoficzne na definicja
 • Co znaczy Marchołt, Marolf, Marchiandus, Marcolphus, niem. Markolf Informacje zapokryficznej opowieści ludowej, mającej początkowo charakter dialogu rel., przekształconej wXII w. wutwór humorystyczny obrzydkim igrubym co znaczy
 • Co znaczy Magdalena Maria Informacje jedna znajsłynniejszych kobiet NT; pierwowzór nawróconej ladacznicy, znak pokuty. Punktem zwrotnym wżyciu MM, nierządnicy, było spotkanie słownik
 • Co znaczy Christopher Marlowe Informacje pisarz idramaturg. Jako pierwszy wprowadził do tragedii biały wiersz. Absolwent Cambridge, zginął tragicznie zasztyletowany w trakcie bójki znaczenie
 • Co znaczy De Guy Maupassant Informacje ipowieściopisarz. Pracownik ministerialny, uczeń G. Flauberta, związany zgrupą młodych pisarzy skupionych wokół E. Zoli. Zadebiutował czym jest
 • Co znaczy François Mauriac Informacje członek Akademii Francuskiej, laureat Nagrody Nobla (1952). Potomek zamożnej mieszczańskiej rodziny, prawowierny katolik, wwierze co to jest
 • Co znaczy Ian Mcewan Informacje angielskiego: Syn wojskowego, jako dziecko podróżował zojcem między innymi do Singapuru iAfryki, gdzie spędził znaczącą część dzieciństwa definicja
 • Co znaczy Mecenas, Maecenas Caius Cilnius Informacje przyjaciel idoradca cesarza Oktawiana. Był opiekunem twórców, pisarzy ipoetów (między innymi Wergiliusza, Horacego, Propercjusza). Od co znaczy
 • Co znaczy Medea Informacje Ajetesa, króla Kolchidy iOkeanidy Idyi, wnuczka Heliosa, siostrzenica Kirke; czarodziejka. M. odgrywa istotną rolę wmicie o Argonautach słownik
 • Co znaczy Mefisto Informacje ukazująca sytuację twórcy whitlerowskich Niemczech. Gł. bohater, Hendrik Hfgens, to prowincjonalny aktor. Wniedługim czasie za sprawą znaczenie
 • Co znaczy Henry Miller Informacje niemieckich imigrantów, dzieciństwo spędził wBrooklynie; związany wmłodości zartystyczną bohemą nowojorską, wokresie prohibicji prowadził czym jest
 • Co znaczy Margaret Mitchell Informacje amer. Przyszła na świat wrodzinie wybitnego prawnika iprezesa Towarzystwa Historycznego wAtlancie; całe jej życie powiązane było zAtlantą co to jest
 • Co znaczy Eugenio Montale Informacje Nagrody Nobla (1975). Marzył okarierze śpiewaka operowego, azostał guru wł. literaturze okresu powojennego. Już jego debiutancki tom definicja
 • Co znaczy Maud Lucy Montgomery Informacje kanadyjska. Przyszła na świat na Wyspie Księcia Edwarda, która jest również małą ojczyzną bohaterów większości książek pisarki. Zzawodu co znaczy

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Montgomery Lucy Maud, Montale Eugenio, Mitchell Margaret, Miller Henry, Mefisto, Medea, Mecenas, Maecenas Caius Cilnius, Mcewan Ian, Mauriac François co to znaczy.

Słownik Montgomery Lucy Maud, Montale Eugenio, Mitchell Margaret co to jest.