Montgomery Lucy Maud, Montale Eugenio, Mitchell Margaret, Miller Henry, Mefisto, Medea, Mecenas.

montgomery lucy maud montale co to jest

Co to znaczy w literaturze na M

 • Co znaczy Mój przyjaciel Meaulnes Co znaczy zainspirowana zdarzeniem na brzegu Sekwany w1905 r., kiedy to poeta spotkał ipokochał szaloną ibeznadziejną miłością młodą dziewczynę
 • Co znaczy Myśli Co znaczy poeta wyłożył własną filozofię. Utwór, składający się z27 zwojów, podzielonych na dwie części: Nędza człowieka bez Boga (I-XI) iSzczęście
 • Co znaczy Mann Heinrich Co znaczy Rodzina Mannów należała do bogatego mieszczaństwa. W1930r. M. pełnił funkcję prezesa akademii sztuk. Wfaszystowskich Niemczech wyłączono M
 • Co znaczy Montaigne Michel Eyquem de Co znaczy eseju - gat., którego nazwa pochodzi od tytułu najznamienitszego dzieła M., Essais (Próby, 1580). M. pochodził zuszlachconej rodziny
 • Co znaczy Majakowski Władimir Władimirowicz Co znaczy Syn leśniczego wBagdadi wGruzji. Po zgonu ojca (1906) M. wraz zmatką isiostrami zamieszkał wMoskwie. Wlatach 1911-13 studiował wSzkole
 • Co znaczy Mann Thomas Co znaczy tata Klausa. W1929 r. przyznano M. Nagrodę Nobla w pierwszej kolejności za ogromną powieść Buddenbrookowie, która stała się klasyką
 • Co znaczy Mojżesz Co znaczy jako wydobyty zwody ; główna, lecz itragiczna postać whistorii Izraelitów; wybrany poprzez Boga, by wyprowadził swój naród zniewoli
 • Co znaczy Meduza Co znaczy gorgon, potworów mieszkających na dalekim Zachodzie, niedaleko Krainy Zmarłych. Okropną twarz M. otaczały węże zamiast włosów, wzrokiem
 • Co znaczy Martin du Gard Roger Co znaczy Nobla (1937). Odkąd wwieku 17 lat przeczytał Wojnę ipokój, marzył onapisaniu ogromnej powieści na miarę dzieła L. Tołstoja. Zanim
 • Co znaczy Montherlant Henry de Co znaczy członek Akademii Francuskiej. Potomek arystokratycznej rodziny, miłośnik silnych wrażeń iryzyka - inspirację do pierwszych utworów czerpał
 • Co znaczy Pincherle\. A\. Moravia Alberto, właśc Co znaczy idziennikarz. Wdzieciństwie, w konsekwencji gruźlicy kości, przykuty do łóżka na długie lata, wypełniał czas lekturą, między innymi Z
 • Co znaczy Merlin Co znaczy imędrzec, żyjący wVI w. wgórach Szkocji; postać związana zrycerską legendą arturiańską (władca Artur). WProroctwach Merlina (1134
 • Co znaczy Matuzalem Co znaczy dożył sędziwego wieku 969 lat itym metodą pobił biblijny rekord długowieczności. Dla G.B. Shawa postać M. stała się pretekstem do napisania
 • Co znaczy Menelaos Co znaczy Atreusa iAerope, brat Agamemnona, mąż Heleny. Po zabójstwie Atreusa poprzez Ajgistosa M. iAgamemnon zostali wygnani zMyken, schronienia
 • Co znaczy Mdłości Co znaczy poeta nadał formę dziennika prowadzonego poprzez intelektualistę Roquentina. Po przybyciu do Bouville, portowego miasta, bohater, który
 • Co znaczy Moby Dick, czyli Biały wieloryb Co znaczy warstwie realistycznej utwór opowiada historię nieudanej wyprawy morskiej przeciwko Moby Dickowi, gigantycznemu inajgroźniejszemu
 • Co znaczy Lucila Godoy y Alcayaga\. Mistral Gabriela, właśc Co znaczy jako pierwsza reprezentantka literatury południowoamer. dostała Nagrodę Nobla (1945) za poezję prawdziwego uczucia, czyniącą jej imię
 • Co znaczy Mahabharata Co znaczy dwuwierszy, co czyni ją najobszerniejszym tekstem wlit. światowej; dzieło kilku generacji, powstające prawdop. od IV w. przed naszą erą do
 • Co znaczy MacLean Alistair Stuart Co znaczy wII wojnie światowej, służył wbrytyjskiej marynarce wojennej. Doświadczenia te wykorzystywał wwojenno-przygodowych powieściach, które
 • Co znaczy Metamorfozy albo Złoty osioł Co znaczy romans obyczajowy Apulejusza; składał się z11 ksiąg, oparty na Przemianach Lukiosa zPatraj. Apulejusz opisywał przygody młodzieńca
 • Co znaczy Mommsen Theodor Co znaczy Nagrody Nobla (1902). Wowym roku pewnym kandydatem do tej nagrody był L.N. Tołstoj, jednak Komitetowi Nagrody Nobla nie odpowiadały jego
 • Co znaczy Mahomet, Muhammad ibn Abd Allah Co znaczy wychowywany poprzez wuja, wwieku 25 lat ożenił się zdużo od siebie starszą wdową Chadidża; zsiedmiorga dzieci, które narodziły się ztego
 • Co znaczy Melville Herman Co znaczy konsekwencji bankructwa ojca zmuszony wwieku 15 lat do porzucenia szkoły, zarabiał na życie jako urzędnik bankowy, ekspedient, robotnik
 • Co znaczy makama Co znaczy arab. dostępny wX-XII w.; obyczajowo-satyryczne opowiadanie łotrzykowskie, zwykle wformie dialogu, ukazujące sceny zżycia różnych warstw
 • Co znaczy Mnich Co znaczy obfitująca wzjawiska nadprzyrodzone, nie szczędząca makabrycznych iobscenicznych opisów. Mnich zakonu kapucynów wMadrycie, Ambrozjo, pada
 • Co znaczy Macpherson James Co znaczy ihistoryk szkockiego pochodzenia, autor największej wdziejach literatury mistyfikacji. Zzawodu nauczyciel, pierwsze utwory poetyckie pisał
 • Co znaczy Maeterlinck Maurice Co znaczy ieseista piszący wjęz. franc.; laureat Nagrody Nobla (1911). Wychowanek kolegium jezuickiego, zgodnie zżyczeniem rodziców zaczął studia
 • Co znaczy Mnemozyne Co znaczy Pamięci, córka Uranosa iGai, tytanida. Zeus poprzez 9 następnych nocy łączył się zM., która po roku urodziła dziewięć córek muz. Utrwalił
 • Co znaczy Mansfield Katherine Co znaczy Dzieciństwo spędziła wrodzinnej Nowej Zelandii, którą opuściła dla Anglii wwieku 19 lat. WLondynie studiowała muzykę iliteraturę. Po
 • Co znaczy Morante Elsa Co znaczy Długoletnia towarzyszka życia A. Moravii, inicjalnie porzuciła dla rodziny dom istudia, aby zająć się karierą lit. idziennikarską. Cała
 • Co znaczy Morrison Toni Co znaczy ieseistka, laureatka Nagrody Nobla (1993), zprzekonań feministka. Przyszła na świat wwielodzietnej murzyńskiej rodzinie robotniczej wUSA
 • Co znaczy mojry Co znaczy Przeznaczenia, Losu człowieka od jego narodzin do zgonu. Każdy człowiek ma własną m., która czuwa nad przebiegiem jego życia, aby
 • Co znaczy Machiavelli Niccolo Co znaczy dyplomata, autor doktryny polit. nazwanej od jego imienia makiawelizmem. Ur. wniezamożnej rodzinie szlacheckiej, był sekretarzem Kancelarii
 • Co znaczy Mailer Norman Co znaczy ieseista. Dzieciństwo spędził wnowojorskim Brooklynie; studiował na Uniwersytecie Harvarda zzamiarem poświęcenia się inżynierii. Już
 • Co znaczy Makbet Co znaczy psychikę jednostki, którą nieokiełznana żądza władzy popycha do następnych zbrodni, zawierający przedmioty fantastyki igrozy. Czarownice
 • Co znaczy Mały Książę Co znaczy pióra A. de Saint-Exupryego, która, podobnie jak cała twórczość pisarza, skupia się na określeniu fundamentalnych wartości ludzkiej
 • Co znaczy Mann Klaus Co znaczy dramaturg, krytyk teatr., aktor, publicysta; syn Thomasa; przedstawiciel tak zwany straconego pokolenia pisarzy lat 20. (lost generation
 • Co znaczy Manzoni Alessandro Co znaczy przedstawiciel wł. romantyzmu. Potomek rodziny szlacheckiej, kształcił się wkolegiach klasztornych, wl. 1805-10 przebywał wParyżu, gdzie
 • Co znaczy Miller Arthur Co znaczy wzubożałej rodzinie żyd. imigrantów, która wlatach Wielkiego Kryzysu przeniosła się do Harlemu. Po studiach na uniwersytecie Ann Arbor
 • Co znaczy Marek Aureliusz, Marcus Aurelius Antoninus Co znaczy filozof, zwolennik stoicyzmu. Studiował retorykę ifilozofię. Jako cesarz prowadził wojny zplemionami germańskimi isarmackimi. Wsłynnych
 • Co znaczy Marinetti Filippo Tommaso Co znaczy dramaturg, piszący również wjęzyku franc. Urodził się wEgipcie, szkołę średnią ukończył we Francji, astudia wPadwie iGenui we Włoszech. Do
 • Co znaczy Marsjas Co znaczy iOlymposa; pochodził zFrygii. Przypisuje mu się wynalezienie aulosu, aczkolwiek wg innych przekazów na początku sporządziła go Atena
 • Co znaczy Maugham William Somerset Co znaczy powieściopisarz, nowelista idramaturg. Z zawodu doktor, z zamiłowania podróżnik, dał się poznać jako autor głośnych powieści o tematyce
 • Co znaczy Minos Co znaczy Zeusa (albo Asteriona) iEuropy, brat Sarpedona iRadamantysa, mąż Pasifae, tata Ariadny i Fedry. Po zgonu Asteriona M., rywalizując zbraćmi
 • Co znaczy Hiraoka Kimitake\. Mishima Yukio, właśc Co znaczy eseista. Inicjalnie ujawnił własne zainteresowania lit., w1944 r., jeszcze jako uczeń elitarnej szkoły Gakushu-in, wydał opowiadanie
 • Co znaczy misterium Co znaczy rel. otematyce zaczerpniętej z Biblii, apokryfów albo hagiografii, wywodzący się zobrzędów liturgicznych. Początkowo, wXII-XIII w
 • Co znaczy Moderato cantabile Co znaczy piątku Anna Desbaresdes odprowadza swojego syna do profesora muzyki, który udziela chłopcu lekcji gry na pianinie. Któregoś razu monotonię
 • Co znaczy Montesquieu Charles-Louis de Secondat de Co znaczy Akademii Francuskiej, prezydent parlamentu wBordeaux. Zadebiutował wydanymi anonimowo Listami perskimi (1721), stanowiącymi satyrę na
 • Co znaczy Merton Thomas Co znaczy Zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli współcz. monastycyzmu, znaczącą część życia spędził wzakonie trapistów i wopactwie
 • Co znaczy McCullers Carson Co znaczy inowelistka. Przyszła na świat na Południu (Georgia), które opuściła dla Nowego Jorku zzamiarem podjęcia studiów muzycznych. Pierwsze
 • Co znaczy Michelangelo Buonarroti\. Michał Anioł, właść Co znaczy architekt ipoeta. Autor słynnej Piety, posągu Mojżesza i fresków na plafonie Kaplicy Sykstyńskiej, nie mniej sprawnie, co pędzlem idłutem
 • Co znaczy Milton John Co znaczy iprozaik; wszechstronnie wykształcony, władający biegle pięcioma jęz., propagator idei purytańskich (pracowitość, pobożność, asceza
 • Co znaczy MacNeice Louis Co znaczy pochodzenia irlandzkiego. Syn biskupa kościoła irl. W trakcie studiów wOksfordzie (1926-30) związany był zkręgiem pisarzy skupionych wokół
 • Co znaczy Milne Alan Alexander Co znaczy ihumorysta. Syn dyrektora szkoły, już wczasie studiów wCambridge na wydziale matematyki zasmakował wlit., redagując studenckie pismo Granta
 • Co znaczy Martinson Hary Co znaczy imalarz, laureat Nagrody Nobla (1974). Osierocony poprzez ojca iporzucony poprzez matkę, dzieciństwo spędził wprzytułkach irodzinach
 • Co znaczy Metamorfozy Co znaczy wersja mitów o stworzeniu świata zwierząt, roślin iciał niebieskich. Owidiusz wzorował się na poetach gr. Kallimachu, Eratostenesie
 • Co znaczy Minotaur Co znaczy człowieka igłowie byka, syn żony Minosa Pasifae ibyka ofiarowanego Minosowi poprzez Posejdona. Oburzony i zawstydzony Minos zlecił Dedalowi
 • Co znaczy Machado y Ruiz Antonio Co znaczy zwybitniejszych artystów hiszp. modernizmu; reprezentant tak zwany pokolenia 1898 (M. de Unamuno), które szukało możliwości moralnego
 • Co znaczy Martwe dusze Co znaczy powstała wlatach 1836-41, nad cz. 2 pracował G. wlatach 1840-52, zniszczył ją 10 dni przed śmiercią), która wyrosła zsatyryczno
 • Co znaczy Mandelsztam Osip Emiljewicz Co znaczy Pochodził zrodziny żyd. Matce zawdzięcza uwrażliwienie na kulturę, tradycję europ. ijudeochrześc. Wlatach 1907-08 przebywał wParyżu, gdzie
 • Co znaczy moralitet Co znaczy dydaktyczno-filozof. uprawiany wXV ina początku XVI w. wSzkocji, Anglii, Francji iNiemczech. Bohaterami m., stanowiącego rodzaj
 • Co znaczy More Thomas Co znaczy imąż stanu, uznany poprzez potomnych za jeden znajwybitniejszych umysłów Odrodzenia; przyjaźnił się z Erazmem zRotterdamu. Prawnik
 • Co znaczy Musil Robert Co znaczy Uczył się wszkole kadetów, którą porzucił dla studiów na politechnice (ukończonych w1901 r.), słuchał również wykładów zfilozofii
 • Co znaczy Musset Alfred de Co znaczy idramaturg, członek Akademii Francuskiej; współczesny romantykom, nie dzielił ich poglądów polit. ani społ.; od założeń swojej epoki odciął
 • Co znaczy muzy Co znaczy Zeusa iMnemosyne (Pamięci); opiekunki sztuk pięknych inauki. M. mieszkały na szczytach gór, na beockim Helikonie iParnasie, atakże na
 • Co znaczy Midas Co znaczy postać pojawiająca się wwielu ludowych opowieściach; najsłynniejsza znich, opisana poprzez Owidiusza w Metamorfozach, to historia spotkania
 • Co znaczy Marivaux Pierre Carlet de Chamblain de Co znaczy ipowieściopisarz, członek Akademii Francuskiej. Zafascynowany wszystkimi gat. twórczości lit., dał się poznać w pierwszej kolejności jako
 • Co znaczy Mahfuz Nadżib Co znaczy Nagrody Nobla (1988). Dziecko ubogiej kairskiej dzielnicy, języka lit. uczył się na Koranie. Ukończył studia filozoficzne na uniwersytecie
 • Co znaczy Markolf\. Marchołt, Marolf, Marchiandus, Marcolphus, niem Co znaczy opowieści ludowej, mającej początkowo charakter dialogu rel., przekształconej wXII w. wutwór humorystyczny obrzydkim igrubym prostaku
 • Co znaczy Maria Magdalena Co znaczy znajsłynniejszych kobiet NT; pierwowzór nawróconej ladacznicy, znak pokuty. Punktem zwrotnym wżyciu MM, nierządnicy, było spotkanie Jezusa
 • Co znaczy Marlowe Christopher Co znaczy idramaturg. Jako pierwszy wprowadził do tragedii biały wiersz. Absolwent Cambridge, zginął tragicznie zasztyletowany w trakcie bójki
 • Co znaczy Maupassant Guy de Co znaczy ipowieściopisarz. Pracownik ministerialny, uczeń G. Flauberta, związany zgrupą młodych pisarzy skupionych wokół E. Zoli. Zadebiutował
 • Co znaczy Mauriac François Co znaczy Akademii Francuskiej, laureat Nagrody Nobla (1952). Potomek zamożnej mieszczańskiej rodziny, prawowierny katolik, wwierze odnajdywał
 • Co znaczy McEwan Ian Co znaczy wojskowego, jako dziecko podróżował zojcem między innymi do Singapuru iAfryki, gdzie spędził znaczącą część dzieciństwa. Po ukończeniu
 • Co znaczy Mecenas, Maecenas Caius Cilnius Co znaczy idoradca cesarza Oktawiana. Był opiekunem twórców, pisarzy ipoetów (między innymi Wergiliusza, Horacego, Propercjusza). Od nazwiska M
 • Co znaczy Medea Co znaczy króla Kolchidy iOkeanidy Idyi, wnuczka Heliosa, siostrzenica Kirke; czarodziejka. M. odgrywa istotną rolę wmicie o Argonautach; zakochana w
 • Co znaczy Mefisto Co znaczy sytuację twórcy whitlerowskich Niemczech. Gł. bohater, Hendrik Hfgens, to prowincjonalny aktor. Wniedługim czasie za sprawą poparcia
 • Co znaczy Miller Henry Co znaczy imigrantów, dzieciństwo spędził wBrooklynie; związany wmłodości zartystyczną bohemą nowojorską, wokresie prohibicji prowadził nielegalny
 • Co znaczy Mitchell Margaret Co znaczy Przyszła na świat wrodzinie wybitnego prawnika iprezesa Towarzystwa Historycznego wAtlancie; całe jej życie powiązane było zAtlantą
 • Co znaczy Montale Eugenio Co znaczy Nobla (1975). Marzył okarierze śpiewaka operowego, azostał guru wł. literaturze okresu powojennego. Już jego debiutancki tom Skorupy mątwy
 • Co znaczy Montgomery Lucy Maud Co znaczy Przyszła na świat na Wyspie Księcia Edwarda, która jest również małą ojczyzną bohaterów większości książek pisarki. Zzawodu nauczycielka

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Montgomery Lucy Maud, Montale Eugenio, Mitchell Margaret, Miller Henry, Mefisto, Medea, Mecenas, Maecenas Caius Cilnius, Mcewan Ian, Mauriac François co to znaczy.

Słownik Montgomery Lucy Maud, Montale Eugenio, Mitchell Margaret co to jest.