Co to znaczy ARAGON LOUIS słownik. Biografia iteoretyk surrealizmu. Debiutował zbiorem literaturze.

Aragon Lou co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aragon Louis

Co to jest ARAGON LOUIS: franc. pisarz iprozaik. W okolicy A. Bretona artysta iteoretyk surrealizmu. Debiutował zbiorem literaturze Ogień radości (1920), jednak dopiero wRuchu wiekuistym (1925) ujawnił wpełni swój talent nadrealisty. Równocześnie dał się poznać jako prozaik, autor powieści: Anicet, a więc panorama (1921) i, uznanego za najwybitniejszą powieść surrealistyczną, Wieśniaka paryskiego (1926). Po przystąpieniu do komunistów w1927 r. A. zerwał znadrealizmem idawnymi przyjaciółmi: A. Bretonem, P. Eluardem imalarzem P. Soupaultem, ioddał się popularyzowaniu we Francji doktryny socrealistycznej. W1935 r. założył Międzynarodowe Stowarzyszenie wObronie Kultury, które zorganizowało wParyżu kongres pisarzy iartystów antyfaszystowskich. Ówczesna twórczość A. obejmuje dwa cykle powieściowe: pierwszy, nawiązujący do balzakowskiego typu powieści społ. Świat faktyczny, daje panoramę Europy 1. poł. XX w. iskłada się z4 części: Dzwony Bazylei (1933), Piękne dzielnice (1936), Pasażerowie zdyliżansu (1943) iAurelian (1944); drugi cykl zatyt. Komuniści (1949-51), utrzymany wkonwencji socrealistycznej, stanowi próbę ujawnienia systemów społ. ipolit. II wojny światowej. Doświadczeniom zczasów działalności we franc. ruchu oporu, wprasie konspiracyjnej iwNarodowym Komitecie Pisarzy, którego A. był współtwórcą, przeznaczone jest programowe dzieło pisarza Człowiek komunista (1949-53). Literatura A. zokresu wojennego ipowojennego zachowała więcej artystycznej siły niż jego proza, łącząc przedmioty historiozoficzne zliryką erotyczną: Nóż wserce (1941), Broceliande (1942), Oczy Elzy (1942), Muzeum osobliwości (1943) iin. Redaktor naczelny sponsorowanego poprzez partię tygodnika "Les Lettres Françaises", po tym, jak potępił inwazję na Czechy w1968 r., utracił przychylność komunistycznych władz. Ostatnie powieści A.: Ogromny Tydzień (1958), Wyrok zgonu (1965) iBlanche, a więc zapomnienia (1974), stanowią próbę zerwania zsocrealizmem ipowrotu do nowatorskiego pojmowania prozy powieściowej
Definicja Apollo:
Co to jest należący do pokolenia ogromnych bóstw olimpijskich, syn Zeusa iLatony, brat Artemidy. Ciężarna Latona, ścigana gniewem zazdrosnej Hery, nigdzie nie mogła znaleźć miejsca na połóg. Jedynie wyspa Delos aragon louis.
Definicja Atwood Margaret:
Co to jest ipowieściopisarka. Wswojej ojczyźnie znana iceniona raczej jako pisarka, autorka takich zbiorów, jak Podwójna Persefona (1961) i 2 tomy Wierszy wybranych (1976 i1986), lecz światowy rozgłos zyskała aragon louis.
Definicja Andromeda:
Co to jest króla Etiopii Kefeusa iKasjopei. Matka A. przechwalała się, że jest piękniejsza niż wszystkie nereidy. Posejdon na ich prośbę zesłał na Etiopię potwora, który pustoszył państwo. Wyrocznia Ammana aragon louis.
Definicja Adonis:
Co to jest cypryjskiego króla Tejasa (Kinyrasa) ijego córki Myrry (albo Smyrny), którą rozgniewana Afrodyta doprowadziła do kazirodztwa. Tejas, odkrywszy prawdę, chciał zabić córkę. Uciekająca Smyrna oddała się aragon louis.
Definicja Ambrozja:
Co to jest wmit. gr.: 1. Pokarm bogów zapewniający im nieśmiertelność, kosztowany wczasie uczt, popijany boskim napojem, nektarem. 2. Balsam, który zapewniał bóstwom olimpijskim wieczną młodość iurodę aragon louis.

Co to jest Aragon Louis znaczenie w Słownik bohaterów A .

  • Dodano:
  • Autor: