Co to znaczy AMAZONKI słownik. Biografia inimfy Harmonii. Przyjmuje się, iż A. mieszkały bądź na.

Amazonki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Amazonki

Co to jest AMAZONKI: wmit. gr. plemię wojowniczych kobiet pochodzące od Aresa inimfy Harmonii. Przyjmuje się, iż A. mieszkały bądź na Kaukazie, bądź wTracji albo wAzji Mniejszej. Wswoim królestwie żyły bez mężczyzn, na ich czele stała królowa. Dla zachowania ciągłości rodu łączyły się zcudzoziemcami; dzieci płci żeńskiej zostawiały przy życiu, chłopców okaleczały itrzymały do posługi. Kluczowym zajęciem A. była wojna; dziewczynkom odejmowano jedną pierś, tak aby nie przeszkadzała im wposługiwaniu się wprzyszłości łukiem albo włócznią. Wgprzekazów wielu herosów walczyło zA., na przykład Bellerofont na rozkaz Iobatesa; Herakles zpolecenia Eurysteusza odebrał przepaskę królowej Hipolicie, a towarzyszący mu Tezeusz porwał Antiope. A.wpogoni za towarzyszką dotarły do Aten, gdzie zostały pokonane. Wwojnie trojańskiej walczyły po stronie Trojan; Achilles zabił ich królową, Pentesileę. A.szczególnie czciły boginię łowów Artemidę.
Spod pędzla P.P.Rubensa wyszedł obraz Bitwa Amazonek
Definicja Arkadia:
Co to jest górska, zalesiona kraina na Peloponezie, którą zamieszkiwali pasterze. Wrzeczywistości zacofana iprymitywna, w Bukolikach (42-39 przed naszą erą) Wergiliusza stała się baśniową krainą prostoty amazonki.
Definicja Aleixandre Y Merlo Vicente:
Co to jest laureat Nagrody Nobla (1977) przyznanej za wybijającą się twórczość poetycką, która odzwierciedla sytuację człowieka wkosmosie iwe współczesnym społeczeństwie istanowi świadectwo odrodzenia amazonki.
Definicja Arrabal Fernando:
Co to jest własne utwory ogłasza w pierwszej kolejności wjęzyku franc. W1955 r. wyemigrował do Francji, zamieszkał wParyżu. Reprezentuje teatr absurdu - awangardowy prąd wdramaturgii szczególnie lat 50 amazonki.
Definicja Auden Wystan Hugh:
Co to jest pisarz idramatopisarz. Syn fizyka GeorgeaAugustusa, studiował wOksfordzie, po czym podjął pracę jako nauczyciel wszkole męskiej wMelvern. Wtym samym czasie przyłączył się do ekipy poetyckiej, wktórej amazonki.
Definicja Artaud Antonin:
Co to jest prozaik, eseista, dramaturg, teatrolog, reżyser iaktor. Inicjalnie, ponieważ wwieku 14 lat, objawił się jego talent literacki i... dolegliwość psychiczna, która wymusiła na artyście liczne pobyty amazonki.

Co to jest Amazonki znaczenie w Słownik bohaterów A .

  • Dodano:
  • Autor: