Lowell Robert, Lot, Lessing Gotthold Ephraim, Lermontow Michaił Jurjewicz, Leonardo Da Vinci, Le.

lowell robert lessing co to jest

Co to znaczy w literaturze na L

 • Co znaczy Lafayette Marie-Madeleine de, znana jako Pani de Lafayette Co znaczy pani de Svign, La Fontainea, La Rochefoucaulda, których przyjmowała wswoim salonie. Wszechstronnie wykształcona, owysokiej pozycji
 • Co znaczy libertynizm Co znaczy charakteryzująca się odrzuceniem religii iwszelkiej moralności na korzyść doktryn materialistycznych iracjonalistycznych. Wpraktyce
 • Co znaczy Ludlum Robert Co znaczy wyszło sporo nadzwyczajnie popularnych powieści sensacyjnych, które uznane zostały poprzez anglojęzyczną krytykę za przynależne do gat
 • Co znaczy Larkin Philip Co znaczy ipowieściopisarz. Absolwent Oksfordu, pracował jako bibliotekarz wWellington, Leicester, Belfaście i najdłużej, ponieważ 30 lat, wHull
 • Co znaczy Lindgren Astrid Co znaczy dziecięcej. Córka zamożnego chłopa, jako 18-latka wyjechała do Sztokholmu, gdzie po odbyciu zawodowego kursu dla sekretarek podjęła pracę
 • Co znaczy Lajos Co znaczy Labdakosa, mąż Jokasty, tata Edypa. Zapałał namiętnością do młodego Chrysipposa, porwał go i wynalazł miłość homoseksualną. Za gest ten L
 • Co znaczy Lesbos Co znaczy wschodniej części Morza Egejskiego, ojczyzna liryki eolskiej, pisarzy: Alkajosa, Safony, Terpandara, Ariona, mędrca Pittakosa, filozofa
 • Co znaczy Lete Co znaczy Zapomnienia; córka Eris, matka charyt (gracji). Imieniem L. nazwano rzekę wPodziemiu, zktórej zmarli pili wodę, aby zapomnieć oswoim
 • Co znaczy Lewis Sinclair Harry Co znaczy nowelista idramaturg, laureat Nagrody Nobla (1930). Syn wiejskiego lekarza, ukończył studia na uniwersytecie wYale, po czym, pracując jako
 • Co znaczy Lolita Co znaczy 40-letniego mężczyzny do dziewczynki. Humbert Humbert, kluczowy bohater powieści inarrator zarazem, zamieszkuje wmałym miasteczku wstanie
 • Co znaczy Lowry Malcolm Boden Co znaczy angielskiego:-kanad. Absolwent Cambridge, wieczny tułacz, stale zmieniał miejsca pobytu; odbył wieloletnią podróż morską na Daleki Wschód
 • Co znaczy John Griffith L\. London Jack, właśc Co znaczy zyskał samodzielnie. Prowadził życie pełne przygód, był trampem, marynarzem, kłusownikiem, poszukiwaczem złota. Światopogląd L
 • Co znaczy Lord Jim Co znaczy poruszająca problem konfliktu pomiędzy wiernością zasadom etyki żeglarskiej azdradą. Młody oficer Jim wkrytycznym momencie uchyla się od
 • Co znaczy Laokoon Co znaczy Antenora; kapłan Apollona w Tebach. Kiedy L., zmuszony poprzez Trojan, składał ofiarę Posejdonowi, zmorza wypełzły dwa wielkie węże
 • Co znaczy Lessing Doris May Co znaczy angielskiego: Ur. wPersji, wychowywała się wRodezji; od 1949 r. mieszka ipublikuje wAnglii. Jej twórczość daje się podzielić na utwory
 • Co znaczy Leopardi Giacomo Co znaczy zubożałego rodu arystokratycznego, od dziecka sporo czytał, zagłębiając się wdzieła wypełniające licznie półki ojcowskiej biblioteki
 • Co znaczy Lawrence David Herbert Co znaczy powieściopisarz, eseista ipoeta. Syn górnika inauczycielki, kobiety odużych aspiracjach intelektualnych, wyniósł zdomu przekonanie
 • Co znaczy Laclos Pierre-Antoine Choderlos de Co znaczy armii franc., związany zDomem Orleańskim. Za działalność wklubie jakobinów osadzony w trakcie rewolucji wwięzieniu, wyszedł na wolność po
 • Co znaczy Lampart Co znaczy Lampedusa, ukazująca historię upadku arystokratycznego rodu sycylijskiego wokresie walki oniepodległość izjednoczenie Włoch wl. 1860-62
 • Co znaczy Leconte de Lisle Charles Co znaczy Akademii Francuskiej, lider ekipy poetyckiej Parnas; początkowo zaangażowany wdziałalność społ.-polit., autor wierszy owymowie
 • Co znaczy Lope de Vega Felix Co znaczy teatru narodowego izwiązanego znim nowego gat. zw. komedią hiszpańską. Życie L. obfitowało wprzygody wojenne imiłosne: podwójnie żonaty
 • Co znaczy La Fontaine Jean de Co znaczy członek Akademii Francuskiej, przyjaciel N. Boileau. Przewarzająca część życia spędził wParyżu, gdzie nawiązał kontakty zwybitnymi
 • Co znaczy La Rochefoucauld François de Co znaczy uczestnik spisków arystokracji niechętnej absolutyzmowi, po zwycięstwie partii królewskiej odsunął się od dworu. Bywalec wielkopańskich
 • Co znaczy Lamartine Alphonse de Co znaczy polityk; talent poetycki wyzwoliło wnim tragiczne przeżycie powiązane ze śmiercią ukochanej kobiety. Wswoim pierwszym, przesyconym
 • Co znaczy Lancelot Co znaczy Okrągłego Stołu (zobacz władca Artur), wcielenie ideału średniowiecznego wojownika bretońskiego. Syn króla Bana, porwany wdzieciństwie
 • Co znaczy Landolfi Tommaso Co znaczy Potomek arystokratycznego rodu, humanista, zupodobaniem oddawał się hazardowi; za własne antyfaszystowskie poglądy został na krótko
 • Co znaczy Le Guin Ursula K Co znaczy zczołowych reprezentantek literatury fantastycznonaukowej. Pochodziła zrodziny oartystycznych inaukowych tradycjach. Tata L.G., Alfred L
 • Co znaczy Leonardo da Vinci Co znaczy wszechstronny geniusz epoki renesansu. Zapiski L., rozproszone na około 6 tys. stron pokrytych pismem lustrzanym, zawierają rysunki iszkice
 • Co znaczy Lermontow Michaił Jurjewicz Co znaczy dramaturg. Pochodził zzamożnej rodziny ziemiańskiej. Wlatach 1828-30 uczył się wszkole podchorążych gwardii, poprzez następne dwa lata
 • Co znaczy Lessing Gotthold Ephraim Co znaczy literatury; znamienity reprezentant niem. oświecenia. Wpoczątkach twórczości L. nie wychodził poza ustalone kanony, na przykład wkomedii
 • Co znaczy Lot Co znaczy kiedy Jahwe wydał wyrok na rozpustnych sodomitów imiasto miało ulec zniszczeniu, dwaj aniołowie wysłani poprzez Boga przybyli do L
 • Co znaczy Lowell Robert Co znaczy Potomek bogatej wtradycje kulturalne rodziny bostońskiej, poprzez dwa lata studiował na Uniwersytecie Harvarda, po czym przeniósł się do

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Lowell Robert, Lot, Lessing Gotthold Ephraim, Lermontow Michaił Jurjewicz, Leonardo Da Vinci, Le Guin Ursula K., Landolfi Tommaso, Lancelot, Lamartine Alphonse co to znaczy.

Słownik Lowell Robert, Lot, Lessing Gotthold Ephraim, Lermontow co to jest.