Buzatti Dino, Właśc. Buzatti-Traverso, Burza, Burns Robert, Bukowski Władimir, Bukoliki.

buzatti dino właśc buzatti co to jest

Co to znaczy w literaturze na B

 • Co znaczy Gordon George Byron Informacje pisarz idramaturg. Potomek arystokratycznej rodziny, absolwent Cambridge, jako młodzieniec odbył trwającą 2 lata podróż po płd. Europie co to jest
 • Co znaczy Charles Baudelaire Informacje ipisarz, zaliczany do parnasistów (Villiers de lIsle Adam), prekursor dekadentyzmu. Jako młodzieniec, wysłany poprzez ojczyma wpodróż definicja
 • Co znaczy Henri Bergson Informacje członek Akademii Francuskiej, laureat lit. Nagrody Nobla (1927). Syn żyd. muzyka pol. pochodzenia iAngielki, własne życie związał zFrancją co znaczy
 • Co znaczy Biblia Informacje ogromnych religii monoteistycznych, judaizmu ichrześcijaństwa; wwersji katolickiej na B. złożona jest 45 ksiąg Starego i27 Nowego słownik
 • Co znaczy William Blake Informacje pisarz, rysownik imistyk. Syn pończosznika londyńskiego, jako dziecko doznawał tajemniczych wizji, od najmłodszych lat pisał liryki znaczenie
 • Co znaczy Pearl Buck Informacje powieściopisarka inowelistka, laureatka Nagrody Nobla (1938). Dorastała wChinach, gdzie jej tata, misjonarz, zajmował się tłumaczeniem czym jest
 • Co znaczy Brahma Informacje trójcy hinduizmu w okolicy Wisznu Opiekuna i Siwy Niszczyciela; Absolut, Bóg pojęty jako całkowita abstrakcja, zktórej wykształcił się B co to jest
 • Co znaczy Georges Bernanos Informacje Wychowanek szkół katolickich wParyżu ina prowincji, studiował literaturę iprawo. Na krótko zajął się dziennikarstwem, które porzucił po definicja
 • Co znaczy Biblia pauperum, Biblia ubogich Informacje księga przedstawiająca sceny zżycia Jezusa iopowieści starotestamentowe; powstała zinicjatywy mnichów katolickich, którzy określali siebie co znaczy
 • Co znaczy Ray Bradbury Informacje powieściopisarz inowelista, klasyk gat. science fiction. Pisać rozpoczął we wczesnej młodości, apo ukończeniu szkoły średniej nawiązał słownik
 • Co znaczy Brahmany Informacje prozą, będące objaśnieniem, tłumaczeniem iinterpretacją poetyckich Wed. Powstały pomiędzy X aVII w. przed naszą erą izawierają regulaminy znaczenie
 • Co znaczy Roland Barthes Informacje kultury, literaturoznawca i krytyk. Wychowywany poprzez matkę (tata poległ w bitwie morskiej w 1916 r.), ukończył paryskie Lyce Louis-le czym jest
 • Co znaczy Michaił Bachtin Informacje zwybitnych humanistów XXw.; myśliciel iuczony, estetyk imetodolog; prof. lit. ros. ipowszechnej; badacz lit., języka ikultury; teoretyk co to jest
 • Co znaczy Biesy Informacje powieść psychol. F.Dostojewskiego prezentująca różnorodne postawy ipoglądy ros. rewolucjonistów. Fabuła powieści koncentruje się wokół definicja
 • Co znaczy Bębenek Blaszany Informacje której akcję umieścił autor tuż przed wybuchem II wojny światowej iwczasie jej trwania wGdańsku, apo jej zakończeniu już na terenie RFN co znaczy
 • Co znaczy De Simone Beauvoir Informacje długoletnia towarzyszka życia J.P. Sartrea, zwolenniczka jego filozofii egzystencjalnej. Wczasie wojny razem działali wruchu oporu, po słownik
 • Co znaczy Giovanni Boccaccio Informacje klasycznej nowelistyki, uważany za jednego zpionierów humanizmu. Syn florenckiego kupca, młodość spędził wNeapolu, gdzie uczył się zawodu znaczenie
 • Co znaczy Buddha Budda Informacje poprzez wyznawców buddyzmu artysty ich filozofii iduchowemu przywódcy Siddhartha Gautama albo Siakjamuni, który żył wpłn. Indiach wV w czym jest
 • Co znaczy Babilon Informacje miasto starożytnego świata, leżące nad rzeką Eufrat, określane poprzez Izraelitów jako potęga zła i ogromna nierządnica ; św. Jan w co to jest
 • Co znaczy John Barth Informacje powieściopisarz ikrytyk. Wykładowca lit. wFiladelfii iNowym Jorku, już wczasach studenckich pisał nowele; zauważony dzięki powieści definicja
 • Co znaczy Batszeba Informacje Chetyty, potem króla Dawida, matka Salomona; gdy władca Dawid, stojąc na tarasie swojego pałacu, ujrzał B. zażywającą kąpieli, nawet groźba co znaczy
 • Co znaczy Mykoła Bażan Informacje oficera sztabowego zKamieńca Podolskiego. Debiutował wierszami publikowanymi na łamach kijowskiej gazety Bolszewik (1923). Wpoczątkowym słownik
 • Co znaczy Beatrycze Informacje ukochana Dantego, bohaterka dwóch jego dzieł: Vita nuova iBoskiej Komedii znaczenie
 • Co znaczy Benavente y Martínez Jacinto Informacje uhonorowany Nagrodą Nobla (1922) za inteligentne mistrzostwo, zjakim kontynuuje tradycje hiszpańskiego dramatu . Pochodził zzamożnej czym jest
 • Co znaczy Aleksandrowicz Aleksandr Błok Informacje idramatopisarz, znakomity przedstawiciel symbolizmu ros. Urodził się wszlacheckiej rodzinie ożywych tradycjach intelektualnych i co to jest
 • Co znaczy Luis Jorge Borges Informacje powieściopisarz, pisarz, eseista. Pochodził zzamożnej ikulturalnej rodziny kreolskiej zBuenos Aires. Jego pierwszym językiem był angielski definicja
 • Co znaczy Charles Bukowski Informacje prozaik, pochodzenia niem. W 1923 B. przeprowadził się wspólnie z rodzicami zAndernach w Niemczech do Los Angeles. Na ukształtowanie się co znaczy
 • Co znaczy Hermann Broch Informacje pisarz, dramaturg, filozof kultury. Pochodził zrodziny zamożnego żyd. fabrykanta. Po ukończeniu studiów technicznych wWiedniu iMiluzie słownik
 • Co znaczy Baranauskas Antanas, Baranowski Antoni Informacje piszący również wjęzyku pol., biskup. Wywodził się zchłopskiej rodziny. Tacie zawdzięcza zdolność czytania ipisania po polsku. Po nauce znaczenie
 • Co znaczy Saul Bellow Informacje laureat Nagrody Nobla (1976). Potomek rodziny żyd. emigrantów zRosji, dorastał w Chicago,studiował na tamtejszym uniwersytecie, gdzie w czym jest
 • Co znaczy Aleksandrowicz Iosif Brodski Informacje eseista, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1987) przyznanej za uniwersalne wartości całokształtu twórczości literackiej, odznaczającej się co to jest
 • Co znaczy Karen Blixen Informacje duńska. Mawiała osobie siostra Szeherezady , bo, podobnie jak narratorka Baśni ztysiąca ijednej nocy, miała dar wymyślania iopowiadania definicja
 • Co znaczy Afanasjewicz Michaił Bułhakow Informacje idramaturg. W1916 r. ukończył studia na wydziale medycznym Uniwersytetu Św. Włodzimierza wKijowie. Po mobilizacji pracował jako doktor co znaczy
 • Co znaczy Michel Butor Informacje ieseista. Zzawodu filozof iwykładowca, jako poeta zadebiutował w1954 r. powieścią Pasaż mediolański, wktórej określił cel swoich lit słownik
 • Co znaczy Beaumarchais Pierre-Augustin, właśc. P.-A. Caron Informacje zzawodu zegarmistrz, otrzymał się na dwór Ludwika XV, gdzie zjednał sobie sympatię pani de Pompadour i córek królewskich. Dzięki ich znaczenie
 • Co znaczy Miodrag Bulatović Informacje serb., którego prozatorska twórczość przynosi groteskowy obraz świata, wyraża przekonanie oabsurdalności ludzkiego istnienia. Data wydania czym jest
 • Co znaczy Czasów Naszych Bohater Informacje pierwsza ros. powieść psychologiczna. Złożona jest zcyklu 5 nowel połączonych osobą głównego bohatera, Pieczorina, reprezentującego typ co to jest
 • Co znaczy Aleksiejewicz Iwan Bunin Informacje pisarz, tłumacz. W1933 r. dostał Nagrodę Nobla za surowe mistrzostwo, zktórym rozwija on tradycje klasycznej literatury rosyjskiej definicja
 • Co znaczy Emmanuiłowicz Izaak Babel Informacje dramaturg. Urodził się wkupieckiej rodzinie żyd. wOdessie. Wczasie Iwojny światowej służył na froncie rumuńskim. Był komisarzem Armii co znaczy
 • Co znaczy Georges Bataille Informacje prozaik, pisarz ieseista. Archiwista wBibliotece Narodowej wParyżu, luźno związany zkręgiem surrealistów, kierował kolejno pismami słownik
 • Co znaczy Samuel Beckett Informacje prozaik, pisarz ieseista, piszący wjęz. z angielskiego: ifranc.; laureat Nagrody Nobla (1969). Absolwent romanistyki dublińskiego Trinity znaczenie
 • Co znaczy John Berryman Informacje Najwybitniejszy w okolicy R. Lowella przedstawiciel nurtu konfesyjnego w literaturze amer. Wykładowca na Uniwersytecie Harvarda i w Iowa czym jest
 • Co znaczy Nachman Chaim Bialik Informacje iprozaik piszący wjęz. hebr. ijidysz. Przyszedł na świat na Wołyniu, który opuścił w1920 r., aby wyemigrować do Europy Zach., anastępnie do co to jest
 • Co znaczy Paul Louis Boon Informacje Początkowo robotnik, działacz ruchu robotniczego, doświadczył dramatu bezrobocia ikoszmaru wojny. Zadebiutował powieścią Przedmieście definicja
 • Co znaczy Komedia Boska Informacje Dantego Alighieri, wktórym opisując własną wędrówkę poprzez Piekło, Czyściec iRaj, pisarz dokonał syntezy kultury średniowiecznej co znaczy
 • Co znaczy Karamazow Bracia Informacje psychol. F.Dostojewskiego, której fabuła osnuta została na skandalicznej kronice rodzinnej, wpisanej wszeroką, społ.-obyczajową panoramę słownik
 • Co znaczy Brecht Bertolt, właśc. Eugen Berthold Friedrich Brecht Informacje pisarz, reżyser, teoretyk teatru. Syn fabrykanta. Od 1917 r. studiował wMonachium literaturę ifilozofię, w dalszym ciągu medycynę ibiologię znaczenie
 • Co znaczy Martin Buber Informacje eseista żyd., tworzący wjęzykach niem. ihebrajskim. Pochodził zWiednia, wdzieciństwie przebywał we Lwowie. Studia zzakresu filozofii czym jest
 • Co znaczy Buddenbrookowie Informacje Manna ukazująca losy czterech pokoleń kupieckiej rodziny, dzieje jej rozkwitu iupadku. Akcja powieści rozgrywa się wLubece w2. poł. XIX w co to jest
 • Co znaczy Bukoliki Informacje Wergiliusza, 10 sielanek wzorowanych na Teokrycie. Tłem B. był równocześnie baśniowy, umowny krajobraz Arkadii i italska ojczyzna definicja
 • Co znaczy Władimir Bukowski Informacje dziennikarz. Zaangażowany w życie społ.-polit. swojego państwie, kilkakrotnie przebywał w więzieniu za działalność antykomunistyczną. W co znaczy
 • Co znaczy Robert Burns Informacje ubogiego farmera, samouk, od dzieciństwa ciężko pracował na roli, co nie pozostało bez wpływu na jego zdrowie. Niepowodzenie słownik
 • Co znaczy Burza Informacje fantastyczna komedia W.Szekspira, którą, jako ostatni utwór dramatopisarza, uznaje się za metaforyczne pożegnanie autora ze sceną ipoezją znaczenie
 • Co znaczy Buzatti Dino, właśc. Buzatti-Traverso Informacje publicysta ( Corriere della Sera ), zzamiłowania rysownik, pasję malarską italent pisarski połączył wkomiksowych książkach-baśniach, jak czym jest

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Buzatti Dino, Właśc. Buzatti-Traverso, Burza, Burns Robert, Bukowski Władimir, Bukoliki, Buddenbrookowie, Buber Martin, Brecht Bertolt, Właśc. Eugen Berthold co to znaczy.

Słownik Buzatti Dino, Właśc. Buzatti-Traverso, Burza, Burns Robert co to jest.