Winny co znaczy Wstrząsający krzyżówka Wychylić co to jest Wdzięczność słownik Wartość czym jest.

wspólny krzyżówka wieńczyć co to jest

Definicje języka polskiego na W

Co to jest Wyż?

Ranking Wyż demograficzny. Wyż baryczny (barometryczny). Nadejście atmosferycznego wyżu. Przewaga wyżów nad niżami co znaczy.

Co to jest Wspólny?

Co lepsze Wspólne łóżko. Wspólna kwestia. Wspólni znajomi. Sprowadzić coś do wspólnego mianownika. Robić coś wspólnymi siłami. Mieć z kimś sporo wspólnego.; znajdować/znaleźć (z krzyżówka.

Co to jest Wieńczyć?

Czy warto wieńczę, wieńczą, wieńczcie: Prof. miał zwyczaj wieńczyć własne wykłady jakąś ciekawą anegdotą.; Koniec wieńczy dzieło co to jest.

Co to jest Wojażować?

Opinie forum wojażuję, wojażują, wojażujcie ´podróżować´: Był zagorzałym turystą i kiedy tylko miał czas (i odpowiednie fundusze), wojażował po całym świecie słownik.

Co to jest Wierzenia?

Najlepszy blp: Pozostałości pogańskich wierzeń. Wierzenia Prasłowian czym jest.

Co to jest Wsadzać?

Porównaj wsadzają, wsadzaj, wsadzajcie: Matka niejeden raz mu przypominała o tym, iż jeżeli wychodzi zimą na dwór, ma zawsze wsadzać czapkę na głowę.; wsadzać nos w - [czyjeś co oznacza.

Co to jest Wyczuć?

Wyniki wyczują, wyczujcie: Dotykiem wyczuła coś miękkiego i włochatego. Instynktownie wyczuł zbliżające się niebezpieczeństwo. Bramkarz wyczuł intencję strzelca rzutu karnego tłumaczenie.

Co to jest Włochaty?

Zastosowanie Włochaty goryl. Włochata małpa. Włochaci mężczyźni przykłady.

Co to jest Wodonośny?

Ranking Warstwa wodonośna definicja.

Co to jest Wywózka?

Co lepsze Wywózka śmieci. Wywózka na roboty do Niemiec encyklopedia.

Co to jest Wyczerpujący?

Czy warto marsz. Wyczerpująca wędrówka.; Mówcy powinni mieć na względzie nie tylko to, aby wyczerpać temat, lecz również aby nie wyczerpać słuchaczy. - [Winston Churchill jak działa.

Co to jest Wokoło?

Opinie forum Każdego dnia z rana biegam dla zdrowia wokoło parku. Pies wesoło biegał wokół pni drzew. Wokoło panowała zima. Rozejrzał się wokoło.; Altruizm, nawet w najwyższym czy jest.

Co to jest Warknąć?

Najlepszy warknę, warkniesz, warkną, warknijcie, warknął, warknęła, warknęli, warknąwszy: Pies warknął na listonosza. Silnik traktora głośno warknął przy uruchamianiu pojęcie.

Co to jest W Związku?

Porównaj Zabrać głos przez wzgląd na czymś. Przez wzgląd na tym, co powiedziałeś, mam pewną propozycję wyjaśnienie.

Co to jest Wykraść?

Wyniki wykradnę, wykradniesz, wykradną, wykradnijcie, wykradł, wykradła, wykradli, wykradłszy, wykradziony, wykradzeni: Wykradła matce kilka modnych ciuszków z szafki opis.

Co to jest Widoczny?

Zastosowanie ulice stawały się coraz bardziej widoczne. W stanie chorego nastąpiła widoczna poprawa. Połóż, proszę, klucze do mieszkania na jakimś widocznym miejscu.; być widocznym informacje.

Co to jest Wata?

Ranking Wykorzystanie waty. Wata opatrunkowa. Wata cukrowa.; mieć nogi - [kolana] jak z waty znaczenie.

Co to jest Wszyć?

Co lepsze wszyję, wszyją, wszyjcie: Wszyć rękaw. Wszyć komuś esperal co znaczy.

Co to jest W Pobliżu?

Czy warto Restauracja znajduje się w pobliżu dworca kolejowego krzyżówka.

Co to jest Współwłaściciel?

Opinie forum Współwłaściciel okazałej posiadłości co to jest.

Co to jest Wsunąć?

Najlepszy wsunę, wsuniesz, wsuną, wsuńcie, wsunął, wsunęła, wsunęli, wsunąwszy, wsunięty słownik.

Co to jest Ważki?

Porównaj ´istotny, ważny´: W swoim wystąpieniu poruszył ważki problem bezrobocia. Ważki argument. Padły tutaj ważkie słowa czym jest.

Co to jest Walczyć?

Wyniki walczcie: Nasi sportowcy dzielnie walczyli na olimpiadzie. Szermierz walczył zajadle z przeciwnikiem na szable. Bohaterscy żołnierze walczyli z okupantem do ostatka co oznacza.

Co to jest Występ?

Zastosowanie Gościnne występy zagranicznych twórców. W okresie występu na sali panowała absolutna cisza. Byłem na ich występie. Zakaz występów. Zahaczył plecakiem o jakiś skalny tłumaczenie.

Co to jest Wsadzić?

Ranking wsadź, wsadźcie: Obojętnym gestem wsadził ręce do kieszeni. Zrezygnowanym ruchem wsadził papierosa do ust. Wsadził czapkę na głowę, ponieważ strasznie wiało. Czule się przykłady.

Co to jest Walor?

Co lepsze ´zaleta´: Walory artystyczne. Walory estetyczne dzieła sztuki. Podkreślał walory wychowawcze występujące w treści filmu definicja.

Co to jest Wwozić?

Czy warto wwożę, wwozisz, wwożą, wwoźcie (lub: wwóźcie): Wwozić wyrób po ocleniu encyklopedia.

Co to jest Wiarygodny?

Opinie forum Wiarygodny świadek. Wiarygodni informatorzy jak działa.

Co to jest Wyłożyć?

Najlepszy wyłożę, wyłożą, wyłóż, wyłóżcie: Prof. wyłożył nam gruntownie podstawy fizyki kwantowej. zobacz wykładać; wyłożyć (komuś) kawę na ławę; wyłożyć/wykładać karty na stół czy jest.

Co to jest Wychowanek?

Porównaj domu dziecka. Wychowanek szkoły. Kłopoty z krnąbrnym wychowankiem. Resocjalizacja wychowanków domu poprawczego.; Dzieci wychowane bez pieszczoty są jak kwiaty hodowane pojęcie.

Co to jest Warzywno -Kwiatowy?

Wyniki Warzywno-kwiatowy ogród wyjaśnienie.

Co to jest Wpaść?

Zastosowanie wpadniesz, wpadną, wpadnijcie, wpadł: Poprzez nieuwagę wpadł do wody. Muszka wpadła mu do oka. Wpadła mi w oko, jak tylko ją zobaczyłem. Miała na sobie szare wdzianko opis.

Co to jest Weterynaria?

Ranking Wydział weterynarii. Doktor weterynarii. Absolwent weterynarii. Chodzić na weterynarię informacje.

Co to jest Wskazać?

Co lepsze wskażcie: Wskazała palcem na sąsiedni budynek. Składanie życzeń w tym miejscu nie jest wskazane. Wskazał drogę sympatycznej parze podróżującej śmiesznym garbusem znaczenie.

Co to jest Wielkolud?

Czy warto Przyrost wielkoluda. Postura wielkoluda. Bajkowe wielkoludy co znaczy.

Co to jest Wierzgać?

Opinie forum wierzgam, wierzgają, nie wierzgajcie: Narowisty koń wierzgał kopytami.; wierzgać przeciw ościeniowi krzyżówka.

Co to jest Widowisko?

Najlepszy Widowisko teatralne. Widowisko uliczne. Widowisko dla dzieci i młodzieży.; robić/zrobić z siebie widowisko co to jest.

Co to jest Wymóg?

Porównaj Sprostać wymogom egzaminu. Odpowiadać wymogom pracodawcy. Spełniać obowiązki przepisu. Nie spełniać jakiegoś wymogu. Nie zgadzać się z uciążliwym wymogiem dozorcy słownik.

Co to jest Wyśrubować?

Wyniki wyśrubuję, wyśrubują, wyśrubujcie: Wyśrubować poziom cen na zboże. Wyśrubować rekord świata w skoku w dal czym jest.

Co to jest Wykupić?

Zastosowanie wykupię, wykupią, wykupcie: Wykupił dwa bilety do kina. Wykupiono w księgarni wszystkie podręczniki do chemii co oznacza.

Co to jest Wskórać?

Ranking wskóram, wskórają, wskórajcie: Złością nic u niego nie wskórasz.; Gdzie diabeł nic nie wskóra, tam babę pośle tłumaczenie.

Co to jest Wkładać?

Co lepsze wkładają, wkładaj, wkładajcie: Co chwilę wkładał rękę do kieszeni i sprawdzał, czy są tam jeszcze klucze. Raz po raz wkładał klucz do zamku. W własną pracę wkładała przykłady.

Co to jest Wykruszyć Się?

Czy warto wykruszę, wykruszą się, nie wykruszcie się: Studenci wykruszali się po następnych sesjach egzaminacyjnych definicja.

Co to jest Właściwy?

Opinie forum właściwy. Ciepło zgodne. Po długich poszukiwaniach detektyw wpadł wreszcie na właściwy trop. To ustalenie w relacji do niego nie wydaje mi się zgodne. Użyć właściwego encyklopedia.

Co to jest Wilczy?

Najlepszy Wilcze stado.; wilczy apetyt; wilczy bilet; wilczy głód jak działa.

Co to jest Wybór?

Porównaj literaturze. Wybór pomiędzy dobrem a złem. Nie mieć żadnego wyboru. To był dobry wybór. Wybór zawodu to jedna z głownych decyzji w życiu młodego człowieka. Myślę, iż czy jest.

Co to jest Wiejski?

Wyniki Wiejska zagroda. Wiejscy listonosze pojęcie.

Co to jest W Zamian?

Zastosowanie Dać coś w zamian wyjaśnienie.

Co to jest Wysiłek?

Ranking Wysiłek mózgu. Wysiłek woli. Zyskał się na nadludzki wysiłek i dźwignął sztangę do góry. Twój wysiłek okazał się daremny. Próżne wasze wysiłki! Ten zbiorowy wysiłek opis.

Co to jest Wylać?

Co lepsze wylejesz, wyleją, wylej, wylejcie: Wylał niechcący herbatę ze szklanki na podłogę. Wylała na siebie prawie całą butelkę perfum. Poślizgnąwszy się, wylała zupę na podłogę informacje.

Co to jest Wiktoria?

Czy warto ´zwycięstwo´: Radość z wielkiej wiktorii. Odnieść znaczącą wiktorię. Wiedeńska wiktoria znaczenie.

Co to jest Wykształcenie?

Opinie forum fundamentalne. Wykształcenie zawodowe. Wykształcenie średnie. Wykształcenie wyższe zawodowe. Wykształcenie wyższe. Wykształcenie dzieci kosztowało go sporo trudu i co znaczy.

Co to jest Wymykać Się?

Najlepszy wymykam się, wymykają się, nie wymykaj się, nie wymykajcie się: Po kilku godzinach goście zaczęli wymykać się po angielsku.; wymykać się (komuś) z rąk krzyżówka.

Co to jest Wysokoprężny?

Porównaj Wysokoprężny silnik co to jest.

Co to jest Wichura?

Wyniki Szalejąca wichura pozrywała dachy okolicznych budynków.; Złamałeś różę, nim wichura pozbawiła ją liści. - [Gotthold Ephraim Lessing słownik.

Co to jest W Rezultacie?

Zastosowanie W drugiej połowie polska drużyna grała w osłabieniu i w wyniku nasi piłkarze przegrali istotny mecz czym jest.

Co to jest Wir?

Ranking Wir wodny. Wir powietrzny. Strzec się wirów rzecznych. Być w wirze wydarzeń co oznacza.

Co to jest Wycięcie?

Co lepsze Wycięcie w spódnicy tłumaczenie.

Co to jest Wstęga?

Czy warto Rodzina zmarłego położyła na grobie żałobny wieniec z czarnymi wstęgami. Uroczyste przecięcie wstęgi. U stóp Trzech Koron wije się wstęga Dunajca przykłady.

Co to jest Wzór?

Opinie forum Wzory ceramiki użytkowej. Wzór na obrusie. Wzór na dywanie. Haftowała chusteczkę wg gotowego wzoru. Wzór do haftu. Wzór do wyszywania. Rysował układ pomieszczeń w definicja.

Co to jest Wypór?

Najlepszy blm: Siła wyporu. Ogromny wypór jakiegoś statku encyklopedia.

Co to jest Wywróżyć?

Porównaj wywróżę, wywróżą, wywróż, wywróżcie: Cyganka wywróżyła mu imię jego przyszłej żony jak działa.

Co to jest Wymóc?

Wyniki wymogę, wymożesz, wymogą, wymóż, wymóżcie, wymógł, wymogła, wymogli, wymógłszy: Wymogli na nim przyznanie się do winy. Wymóżcie na matce zgodę na swój wyjazd czy jest.

Co to jest Wycieńczyć?

Zastosowanie wycieńczy, wycieńczą, nie wycieńczcie: Ostre podejście do schroniska bardzo go wycieńczyło pojęcie.

Co to jest Wyraz?

Ranking sprawdził znaczenie nieznanego (lub: nie znanego) sobie wyrazu w słowniku wyrazów obcych. Był nad słowo miłym młodym człowiekiem. Był w całym znaczeniu tego wyrazu wyjaśnienie.

Co to jest Wyciąć?

Co lepsze wytniesz, wytną, wytnijcie, wyciął, wycięła, wycięli, wycięty: W tym lesie wycięto przewarzająca część zdrowych drzew. zobacz wycinać; wyciąć (kogoś) w pień; wyciąć opis.

Co to jest Wabić?

Czy warto wabię, wabią, wabcie: Wabił do siebie wiewiórkę. Samica wabi samca. Wabiła mężczyzn skąpym ubiorem. Psa wabią Burek informacje.

Co to jest Wyprząc?

Opinie forum wyprzęgnąć), wyprzęgę, wyprzężesz, wyprzęgą; wyprząż (lub: wyprzęż), wyprzążcie (lub: wyprzężcie); wyprzągł, wyprzęgła, wyprzęgli; wyprzągłszy; wyprzężony: Wyprzęgać znaczenie.

Co to jest Wieczorynka?

Najlepszy Obejrzeć wieczorynkę. Codzienne oglądanie wieczorynek co znaczy.

Co to jest Wypchać?

Porównaj wypcham, wypchają, wypchaj, wypchajcie: Plecak wypchany śpiworem i ciepłymi ubraniami. Portfel wypchany pieniędzmi. zobacz wypychać krzyżówka.

Co to jest Wyleźć?

Wyniki wyleź, wyleźcie: Wyleźcie wreszcie z tej kryjówki! Kret wylazł spod ziemi. Palec wylazł mu z buta. Wyleźli na dach, tak aby ustawić antenę. zobacz wyłazić co to jest.

Co to jest Wstręt?

Zastosowanie ze wstrętem - jak mogła mu to zrobić! Takie nieuczciwe zagrania budzą we mnie wstręt. Czuła wstręt do niego za to, co jej zrobił. Od dzieciństwa miała wstręt do owadów słownik.

Co to jest Wydawać Się?

Ranking wydają się: Chodziarz, który przybył pierwszy na metę, wydawał się bardzo zmęczony. Jego kłamstwo nareszcie się wydało. Nieprzemyślanym słówkiem wydała się ze swoich czym jest.

Co to jest Wrażenie?

Co lepsze człowiekiem żądnym wrażeń. Ten spektakl dostarczał nam miłych wrażeń. Stojąca opodal kobieta aż zemdlała z wrażenia. Wywarł na pracodawcy jak idealne wrażenie. Robi co oznacza.

Co to jest Wydzierżawić?

Czy warto wydzierżawię, wydzierżawią, wydzierżawcie: Mój tata postanowił wydzierżawić warsztat samochodowy od właściciela. Wydzierżawiła kawałek pola sąsiadowi tłumaczenie.

Co to jest Wiosenno L-Etni?

Opinie forum Wiosennol-etni sezon. Zestawienie wiosennol-etnia przykłady.

Co to jest Wzajemność?

Najlepszy blm: Liczyć na czyjąś wzajemność. Zakochać się bez wzajemności.; Miłość, która nie oczekuje wzajemności, nie jest miłością. - [Margaret Storm Jameson definicja.

Co to jest Wszelki?

Porównaj będzie uwzględniał jakichkolwiek usprawiedliwień. Zostawiła mu na wszelaki wypadek swój numer telefonu. Za wszelaką cenę chciał odzyskać skradzione elementy. Wyszedł i encyklopedia.

Co to jest Wystrzał?

Wyniki karabinowy (lub: Wystrzał z karabinu). Wystrzał armatni (lub: Wystrzał z armaty). Zdobywcy zajęli miasto bez jednego wystrzału. Huk armatnich wystrzałów.; Gdyby w jak działa.

Co to jest Wyścig?

Zastosowanie kolarski. Wyścig samochodowy. Wyścig motocyklowy. Wyścigi konne. Wyścig zbrojeń. Wyścig z czasem. Młodzieńcy jedli na wyścigi. Polski sportowiec wygrał wyścig z czy jest.

Co to jest Winda?

Ranking Jechać windą. Winda zatrzymuje się co drugie piętro. Kabina windy jest przeciążona. Światło w windzie. Otworzyć drzwi od windy. Winda szybkobieżna pojęcie.

Co to jest Walc?

Co lepsze Walc wiedeński. Walc angielski. Panowie proszą panie do walca! Cały wieczór tańczyli w parach walca wyjaśnienie.

Co to jest Wprowadzić?

Czy warto wprowadzą, wprowadź, wprowadźcie: Policjanci wprowadzili oskarżonego do sali rozpraw. Nowy dyrektor od razu wprowadził całkiem nową organizację pracy.; Gdyby wprowadzono opis.

Co to jest Wykrwawić Się?

Opinie forum wykrwawię się, wykrwawią się, wykrwaw się, nie wykrwawcie się: Ranny wykrwawił się, zanim przyjechała karetka pogotowia informacje.

Co to jest Wysypka?

Najlepszy Otrzymać wysypki na całym ciele. Mieć wysypkę na plecach. Puder przeciwko wysypce znaczenie.

Co to jest Wywód?

Porównaj Zawiły wywód. Treść naukowego wywodu. Zagubić się w swoim wywodzie co znaczy.

Co to jest Wysiedzieć?

Wyniki wysiedzą, wysiedź, wysiedźcie, wysiedział, wysiedzieli: Nie mógł wysiedzieć w domu, więc zarzucił plecak na ramię i ruszył przed siebie. Uczeń nie mógł wysiedzieć na krzyżówka.

Co to jest Wypisywać?

Zastosowanie wypisuję, wypisujesz, wypisują, wypisuj, wypisujcie: Wypisywał z katalogu numery książek. Wypisywał wiersze ze zbioru literaturze. Wypisywał na niego różne bzdury co to jest.

Co to jest Współtworzyć?

Ranking współtworzę, współtworzą, współtwórz, współtwórzcie: Warto pamiętać, iż atmosferę w klasie na równi z nauczycielem współtworzą uczniowie słownik.

Co to jest Wydźwięk?

Co lepsze blm: Sztuka o wydźwięku politycznym. Ten video ma wydźwięk socjalny czym jest.

Co to jest Winien?

Czy warto taki, który ma wymóg coś zrobić; będący sprawcą albo powodem czegoś´, winna, winno, winni, winne, winni, winny: Okazało się, iż oskarżony nie był winien zarzucanego mu co oznacza.

Co to jest Wyprowadzić?

Opinie forum wyprowadzą, wyprowadź, wyprowadźcie: Wyprowadził omdlałą kobietę z dusznego pomieszczenia. Wyprowadź psa na spacer! Przygodnie spotkany przechodzień wyprowadził nas z tłumaczenie.

Co to jest Wymarznąć?

Najlepszy wym. wymar-znońć], wymarznie, wymarzną, wymarzł (lub: wymarznął), wymarzła, wymarzłszy: Wymarzł bardzo, czekając na tramwaj przykłady.

Co to jest Wzgląd?

Porównaj bezpieczeństwa zadecydowały, iż nie wyszli tego dnia w góry. Względy oszczędnościowe wywołały, iż był zmuszony skrócić swój pobyt za granicą. Musisz się liczyć z różnymi definicja.

Co to jest Wydążyć?

Wyniki wydążę, wydążą, wydąż, wydążcie: Rolnik starał się wydążyć z zaoraniem pola przed zapadnięciem zmroku encyklopedia.

Co to jest Wyróżnienie?

Zastosowanie Dostać sporo zaszczytnych wyróżnień. Zaszczytne wyróżnienie jak działa.

Co to jest Wicemistrz?

Ranking Olimpijscy wicemistrzowie. Został wicemistrzem świata w podnoszeniu ciężarów czy jest.

Co to jest Wychwycić?

Co lepsze wychwycę, wychwycą, wychwyćcie: Wychwycić błędy w swoim dyktandzie. Wychwycić przewodnią myśl papieskiego przemówienia pojęcie.

Co to jest Wystroić?

Czy warto wystroję, wystroisz, wystroją, wystrójcie: Uczniowie wystroili salę poprzez studniówką wyjaśnienie.

Co to jest Władza?

Opinie forum Trójpodział władzy: władza ustawodawcza, władza sądownicza, władza wykonawcza. Faraon sprawował w Egipcie najwyższą, niepodzielną i nieograniczoną władzę. Imperator opis.

Co to jest Wojsko?

Najlepszy A i został powołany do wojska. Poprzez kilka lat służył w wojsku; wojsko frontowe, liniowe, lecz: Wojsko Polskie, oficer Wojska Polskiego, Wojska Ochrony Pogranicza informacje.

Co to jest Wykląć?

Porównaj wyklniesz, wyklną, wyklnij, wyklnijcie, wyklął, wyklęła, wyklęli, wykląwszy, wyklęty: Tata wyklął syna za nieposłuszeństwo. Wyklęty powstań ludu ziemi znaczenie.

Co to jest Wpółotwarty?

Wyniki Wsunąć się niepostrzeżenie poprzez wpółotwarte drzwi co znaczy.

Co to jest Wyposażenie?

Zastosowanie blm: Wyposażenie laboratorium. Standardowe wyposażenie żołnierza piechoty krzyżówka.

Co to jest Wrócić?

Ranking wróćcie: Po niecelnym związku wróciła do rodziców. Nie znalazłszy pracy w mieście, powrócił do siebie na wieś. Po wielu zabiegach chory powrócił do zdrowia. Liczne co to jest.

Co to jest Wreszcie?

Co lepsze Wreszcie przyjechałeś! Jesteśmy wreszcie we własnym domu słownik.

Co to jest Wrzos?

Czy warto wrzosowy: Kwiat wrzosu. Leżeć na polu wrzosów. Kolor wrzosowy czym jest.

Co to jest Wbiec?

Opinie forum lub: wbiegnąć), wbiegnę, wbiegną, wbiegnijcie, wbiegł: Wbiegł do pokoju, by oznajmić nam tę informacja. Wbiegła do góry po schodach co oznacza.

Co to jest Wyciągnąć?

Najlepszy wyciągniesz, wyciągną; wyciągnijcie; wyciągnął, wyciągnęła, wyciągnęli; wyciągnąwszy: Chcąc poodkurzać meble, wyciągnęła szufladę z meblościanki. Wyciągnij te ręce z tłumaczenie.

Co to jest Wszystko?

Porównaj wszystkiego dość. Na wszystko znajdzie się jakaś porada. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Tj. człowiek do wszystkiego - tak zwany złota rączka. Jest mi wszystko przykłady.

Co to jest Wystarczająco?

Wyniki Zarabiać wystarczająco wiele definicja.

Co to jest Wyśmiać?

Zastosowanie wyśmieję, wyśmieją, wyśmiejcie, wyśmiali (lub: wyśmieli): Koledzy w pracy wyśmiali moje pomysły. Wyśmiali ją za jej przesadną skromność encyklopedia.

Co to jest Wymnożyć?

Ranking wymnożę, wymnożą, wymnóż, wymnóżcie: Księgowy wymnożył kilka długich kolumn cyfr jak działa.

Co to jest Województwo?

Co lepsze skrót: woj.): Woj. zachodniopomorskie, woj. śląskie, woj. mazowieckie czy jest.

Co to jest Wypocząć?

Czy warto wypocznę, wypoczniesz, wypoczną, wypocznijcie, wypoczął, wypoczęła, wypoczęli, wypocząwszy: Wypoczął po pracy. Wypoczywał przed podróżą pojęcie.

Co to jest Walać Się?

Opinie forum wala się, walają się: Książki walały się po kątach i na podłodze.; walać się po kątach wyjaśnienie.

Co to jest Wydłubywać?

Najlepszy wydłubują, nie wydłubujcie: Z nudów wydłubywał gwoździem dziurę w ścianie. W wolnych chwilach wydłubywał scyzorykiem figurki w drewnie. Dzieci pod nieuwagę matki opis.

Co to jest Władca?

Porównaj Czy Juliusz Cezar był władcą absolutnym? Kazimierz Jagiellończyk był władcą dziedzicznym. Lew to prawdziwy król dżungli. Panowanie okrutnych władców, lecz: król informacje.

Co to jest Wypychać?

Wyniki wypycham, wypychają, wypychaj, wypychajcie: Wypychać sobie kieszenie wieloma szpargałami. Wypychać auto z garażu znaczenie.

Co to jest Wzmóc?

Zastosowanie wzmogę, wzmożesz, wzmogą, wzmóżcie, wzmógł, wzmogła, wzmogli, wzmożony: Gorączka się wzmogła. Wzmożony apetyt co znaczy.

Co to jest Wąż?

Ranking wąż może być jadowity! Zaskroniec nie należy do węży jadowitych. Z trawy doszedł złowrogi syk węża. Ukąszenie węża należy zdezynfekować roztworem alkoholu. Kłębowisko krzyżówka.

Co to jest Wybieg?

Co lepsze Użyć sprytnego wybiegu. Kilka wybiegów dla lwów w zoo. Modelki na wybiegu co to jest.

Co to jest Wagary?

Czy warto tylko w lm: Kilku uczniów poszło na wagary. Niemiłe skutki częstego chodzenia na wagary słownik.

Co to jest Wysłuchać?

Opinie forum wysłuchają, wysłuchajcie: Cierpliwie wysłuchał kazania w kościele. Wysłuchał tę audycję z prawdziwym zainteresowaniem. Wysłuchaj, proszę, mojej prośby. Zawsze potrafił czym jest.

Co to jest Wieżyczka?

Najlepszy Stanąć na wieżyczce. Dach zwieńczony wieżyczką. Wieżyczki zamkowe co oznacza.

Co to jest Więzy?

Porównaj Krępowały go silne więzy. Komandosi uwolnili zakładników z więzów. Poszkodowany sam rozciął więzy i zawiadomił policję o napadzie. Więzy małżeńskie. Więzy rodzinne tłumaczenie.

Co to jest Wkroczyć?

Wyniki ¸ wkroczę, wkroczą, wkroczcie: Sędzia zdecydowanie wkroczył do akcji, tak aby rozdzielić kłócących się i wymachujących pięściami hokeistów.; wkroczyć na wojenną ścieżkę przykłady.

Co to jest Wmówić?

Zastosowanie wmówcie: Był hipochondrykiem i wmawiał w siebie coraz to inną chorobę. Wmawiał w syna, iż jest ofermą i nie da sobie porady w życiu. Nikt mi nie wmówi, iż to prawda definicja.

Co to jest Wnętrze?

Ranking Dekorator wnętrz. Podziwiać pałacowe wnętrza. Oświetlone wnętrze pałacyku encyklopedia.

Co to jest Wąchać?

Co lepsze wącham, wąchają, wąchajcie: Lubiła wąchać polne kwiaty.; Wąchając, się nie najesz jak działa.

Co to jest Wyczucie?

Czy warto blm: Chyba straciłem wyczucie czasu. Jest jeszcze niedoświadczonym kierowcą i nie ma odpowiedniego wyczucia. Kierować się wyczuciem. Działać na wyczucie czy jest.

Co to jest Wzrok?

Opinie forum Sokoli wzrok. Krytyczny wzrok. Jeszcze będąc dzieckiem, zachorował i stracił wzrok. W cudowny sposób odzyskał wzrok. Poczuła na sobie jego przenikliwy i badawczy wzrok pojęcie.

Co to jest Wirus?

Najlepszy ´pasożytniczy drobnoustrój´: Wirus HIV. Studenci medycyny oglądali wirusa grypy pod mikroskopem. Szybkie namnażanie się groźnego wirusa. Wykrywanie wirusów we krwi wyjaśnienie.

Co to jest Wzorzec?

Porównaj deklinacyjny. Wzorzec koniugacyjny. Wzorzec miar. Ustalony wzorzec metra. Jednolity wzorzec kilograma. Brak odpowiedniego wzorca. Doskonałe wzorce. Mieć sporo opis.

Co to jest Wyciąg?

Wyniki Wyciąg narciarski. Remont wyciągów krzesełkowych. Złamana noga na wyciągu informacje.

Co to jest Wścibić?

Zastosowanie wścibię, wścibią, wścibcie ´wetknąć´: Wścibił nos w książkę.; wścibiać/wścibić własne trzy grosze znaczenie.

Co to jest Wojować?

Ranking wojuję, wojują, wojujcie: Wojować na lądzie i na morzu.; Kto mieczem wojuje, od miecza ginie co znaczy.

Co to jest Wyłączny?

Co lepsze dystrybutor na Polskę. Wyłączny eksporter. Wyłączni przedstawiciele zagranicznej spółki w Polsce.; Wszystkie wydarzenia historyczne są wyłącznie rezultatem działania krzyżówka.

Co to jest Wymierzyć?

Czy warto wymierzą, wymierz, wymierzcie: Wymierzyliśmy całe mieszkanie taśmą mierniczą. Rząd wymierzył społeczeństwu nowe podatki. Tata wymierzył mu karę za niedostateczne oceny co to jest.

Co to jest Wypleść?

Opinie forum wypleciesz, wyplotą, wyplećcie, wyplótł, wyplotła, wypletli, wyplótłszy, wypleciony: Zręczny rzemieślnik wyplótł okazały kosz z wikliny. Wyplotła kokardę z włosów słownik.

Co to jest Wkleić?

Najlepszy wkleję, wkleją, wklejcie: Wkleić fotografie do rodzinnego albumu czym jest.

Co to jest Wyłowić?

Porównaj wyłowią, wyłów, wyłówcie: Rybacy wyłowili sporej wielkości szczupaka. Komisja egzaminacyjna wyłowiła w najwyższym stopniu utalentowanych kandydatów. Nurkowie wyłowili co oznacza.

Co to jest Wstąpić?

Wyniki wstąpią, wstąpcie: Po drodze wstąpił do rodziców. Wstąpiła na chwilę do sklepu obuwniczego. Wstąpmy do kawiarni na lody! Referent wstąpił na katedrę. Zwycięzca wstąpił tłumaczenie.

Co to jest Wiązka?

Zastosowanie Wiązka drutów i kabli. Usiąść na wiązce siana. Rzucić wiązkę chrustu do ogniska. Kilka wiązek laserowych przykłady.

Co to jest Wpędzić?

Ranking wpędzę, wpędzą, wpędź, wpędźcie: Zręczni pasterze wpędzili owce do zagrody.; wpędzać/wpędzić (kogoś) do grobu definicja.

Co to jest Wyprodukować?

Co lepsze wyprodukuję, wyprodukują, wyprodukujcie: Znana spółka motoryzacyjna wyprodukowała nowy schemat samochodu encyklopedia.

Co to jest W Sam Raz?

Czy warto To ubranie jest dla niego w sam raz jak działa.

Co to jest Whisky?

Opinie forum wym. łiski] ´wódka wytrawna´ ndm: Pić whiskey z lodem. Pić whiskey z wodą sodową. Butelka szkockiej whiskey czy jest.

Co to jest Walnie?

Najlepszy Nasz pluton przyczynił się walnie do pokonania przeciwników. Jego pomysł został walnie poparty poprzez zakładowe gremium pojęcie.

Co to jest Więdnąć?

Porównaj więdniesz, więdną, więdnijcie, więdnął (lub: wiądł), więdła, więdli: Te kwiaty, które mi podarowałeś, błyskawicznie więdną. Klniesz tak, iż aż uszy więdną. Jej uroda wyjaśnienie.

Co to jest Wrzeć?

Wyniki wrą: Zdejmij, proszę, czajnik z kuchenki, ponieważ woda w nim już wrze. Krew we mnie wre, gdy widzę coś takiego! Bitwa wrzała na całej linii. Robota wre.; (gdzieś opis.

Co to jest Wdmuchnąć?

Zastosowanie wdmuchniesz, wdmuchną, wdmuchnijcie, wdmuchnął, wdmuchnęła, wdmuchnęli, wdmuchnąwszy, wdmuchnięty: Chłopiec nabrał powietrza i wdmuchnął je do na wpół napompowanego informacje.

Co to jest Wideoteka?

Ranking Domowa wideoteka. Założyć miejską wideotekę znaczenie.

Co to jest Wypłynąć?

Co lepsze wypłyniesz, wypłyną, wypłyńcie, wypłynął, wypłynęła, wypłynęli, wypłynąwszy: Wypłynął jachtem na pełne morze. Tak zdolny człowiek jak ty zawsze gdzieś wypłynie. zobacz co znaczy.

Co to jest Wpływ?

Czy warto wpływ na to, co się dzieje wokół? Nie mam wpływu na bieg wydarzeń. Wywierali na mnie nadmierny wpływ w trakcie podejmowania decyzji o wyborze kontrahentów, więc krzyżówka.

Co to jest Wypadek?

Opinie forum Wypadek samochodowy. Byliśmy świadkami wypadku drogowego. W czasie wycieczki zdarzył się nieprzewidziany wypadek. Jego zachowanie na koncercie to odosobniony wypadek co to jest.

Co to jest Wypaść?

Najlepszy wypadniesz, wypadną, wypadnijcie, wypadł, wypadła, wypadli: Uczniowi wypadł z ręki długopis. Pociąg nagle wypadł z tunelu. Półmetek wyścigu kolarskiego wypadł pod słownik.

Co to jest Współczesność?

Porównaj najwyższym stopniu lubiła filmy dotyczące polskiej współczesności. Pomiędzy tymi faktami zaistniała współczesność.; Rozumienie jest procesem stapiania się horyzontu czym jest.

Co to jest Widzieć?

Wyniki zobaczcie: Widzę cię całkiem dobrze. Widział ją jak poprzez mgłę. Widzę bardzo niewyraźnie, tylko same kontury elementów. Próbował to dostrzec, lecz nic nie widział co oznacza.

Co to jest Wyrozumiały?

Zastosowanie Wyrozumiały mąż. Wyrozumiali rodzice tłumaczenie.

Co to jest Wyszarpnąć?

Ranking wyszarpnę, wyszarpniesz, wyszarpną, wyszarpnijcie, wyszarpnął, wyszarpnęła, wyszarpnęli, wyszarpnąwszy, wyszarpnięty: Złodziej wyszarpnął jej torebkę z ręki przykłady.

Co to jest Wywieść?

Co lepsze wywiodę, wywiedziesz, wywiedźcie, wywiódł, wywiodła, wywiedli, wywiedziony: Hitlerowcy wywiedli skazańca na miejsce kaźni. zobacz wywodzić; wywieść (kogoś) w pole definicja.

Co to jest Wobec?

Czy warto wyraził szczerą skruchę wobec składu sędziowskiego i wszystkich świadków. Należy zachowywać się z szacunkiem wobec starszych od siebie. Wobec zwycięstwa w igrzyskach encyklopedia.

Co to jest Wyszczególnić?

Opinie forum wyszczególnię, wyszczególnią; wyszczególnijcie: W spisie należy wyszczególnić wyroby znajdujące się w magazynie jak działa.

Co to jest Wtrącić?

Najlepszy wtrącę, wtrącą, wtrąćcie: Czy mógłbym wtrącić do dyskusji własne zdanie? Złoczyńcę wtrącili do więzienia.; wtrącić/wtrącać własne trzy grosze czy jest.

Co to jest Wówczas?

Porównaj Pracowałem wówczas w przedsiębiorstwie projektowo-budowlanym pojęcie.

Co to jest Wizytówka?

Wyniki Napis na wizytówce. Wręczyć komuś własną wizytówkę. Zostawić własną wizytówkę potencjalnemu pracodawcy. Plik wizytówek wyjaśnienie.

Co to jest Wrzucić?

Zastosowanie wrzućcie: Wrzuciła do skrzynki kilka listów i jedną pocztówkę. Wrzucił te dokumenty do teczki i na zgon o nich zapomniał. Wrzucił wszystkie rzeczy jak leci do torby opis.

Co to jest Wydma?

Ranking Wydmy nadmorskie. Wydmy pustynne. Wydmy wędrowne. Ruchy nadmorskich wydm. Piaszczyste wydmy informacje.

Co to jest Wetknąć?

Co lepsze wetkniesz, wetkną, wetknijcie, wetknął, wetknęła, wetknąwszy, wetknięty: Wetknął jej zdjęcie za szybę w drzwiach. Wetknął nos w gazetę. Sprzedawczyni wtykała nam znaczenie.

Co to jest Widelec?

Czy warto W lewej dłoni trzymał widelec. Nie utrzymać widelca w ręce. Komplet srebrnych widelców.; Prędzej nóż zginie niż widelec co znaczy.

Co to jest Wet?

Opinie forum ´dawniej: odpłacenie, odwzajemnienie´; oddawać/oddać - [odpłacać, odpłacić] (komuś) wet za wet krzyżówka.

Co to jest Wyrwać (Się)?

Najlepszy wyrwiesz (się), wyrwą (się), wyrwij (się), wyrwijcie (się): Wyrwał kartkę z zeszytu i napisał na niej własne nazwisko. Zniecierpliwiona, wyrwała z jego dłoni długopis co to jest.

Co to jest Woleć?

Porównaj wolał, woleli: Szczerze mówiąc, wolę się przejść po parku niż tak siedzieć przy stoliku. Wolałbym godnie stracić niż haniebnie zyskać. Każdy siebie woli od swoich słownik.

Co to jest Wróżyć?

Wyniki wróż, wróżcie: Trener wróżył jej światową karierę. Cyganka chciała mu wróżyć z kart albo z ręki. Takie chmury na niebie wróżą niepogodę.; na dwoje babka wróżyła czym jest.

Co to jest Wyreżyserować?

Zastosowanie wyreżyseruję, wyreżyserują, wyreżyserujcie: Wyreżyserować sztukę teatralną. Wyreżyserować video. Wyreżyserować słuchowisko radiowe co oznacza.

Co to jest Wschód?

Ranking świata´ (skrót: wsch.): Wybraliśmy się inicjalnym rankiem, tak aby podziwiać ze szczytu wschód słońca. Ok. południa zerwał się porywisty wiatr ze wschodu. Dzięki mapy i tłumaczenie.

Co to jest Wakacje?

Co lepsze tym roku spędził wakacje nad morzem. W lipcu wybieramy się na wakacje do Zakopanego. Od 25 czerwca uczniowie mają wakacje. W tym roku nie był nigdzie na wakacjach.; Bez przykłady.

Co to jest Wpółmartwy?

Czy warto Katorżnicy byli wpółmartwi ze zmęczenia definicja.

Co to jest Wuzetka?

Opinie forum ´ciastko´: Zjeść smakowitą wuzetkę encyklopedia.

Co to jest W Miarę?

Najlepszy Stosunkowo upływu czasu deszcz zacinał coraz mocniej jak działa.

Co to jest Wyrównywać?

Porównaj wyrównuję (lub: wyrównywam), wyrównują (lub: wyrównywają), wyrównujcie (lub: wyrównywajcie): Wyrównywać z kimś porachunki czy jest.

Co to jest Wygryźć?

Wyniki wygryzę, wygryziesz, wygryzą, wygryź, wygryźcie, wygryzł, wygryźli, wygryzłszy, wygryziony: Mole wygryzły dziury w marynarce. Zawistni koledzy wygryźli go z dyrekcji pojęcie.

Co to jest Wikt?

Zastosowanie ´wyżywienie, utrzymanie´ blm: Mieć u kogoś wikt.; wikt i opierunek wyjaśnienie.

Co to jest Wytężyć?

Ranking wytężę, wytężą, wytęż, wytężcie: Polski ciężarowiec wytężył wszystkie siły i pośród ogłuszającego dopingu dźwignął bardzo ciężką sztangę opis.

Co to jest Według?

Co lepsze skrót: wg): Wg umowy masz dostarczyć własną pracę przed końcem kolejnego miesiąca. Wg regulaminu musisz teraz dodać dwa jajka. Wg mnie mogliby się wreszcie pogodzić informacje.

Co to jest Wideo?

Czy warto ´magnetowid´ ndm (lub: n): Kaseta wideo. Metoda wideo. Nie mieć w domu wideo (lub: Nie mieć w domu widea znaczenie.

Co to jest Wlot?

Opinie forum ´otwór´: Wlot pary. Wlot kanału co znaczy.

Co to jest Warmia?

Najlepszy historyczna w Polsce´, Warmiak, Warmiaczka, warmiński (lub: warmijski): Mieszkać na Warmii. Znać Warmię; warmińska ziemia (lub: warmijska ziemia), lecz: Nizina Warmińska krzyżówka.

Co to jest Wbrew?

Porównaj czemuś, komuś): Postępujesz wbrew regulaminowi. Nigdy nie postąpię wbrew twojej woli. Wyjechał w Tatry wbrew woli rodziców. Robił to trochę wbrew sobie co to jest.

Co to jest Widokówka?

Wyniki Fotografia na widokówce. Wysłać widokówkę. Dostać widokówkę od przyjaciela. Otrzymać widokówkę znad morza słownik.

Co to jest Wiór?

Zastosowanie Wióry z drewna. Wióry z żelaza. Wyschnąć na wiór (lub: Wyschnąć jak wiór).; Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą czym jest.

Co to jest Wpół?

Ranking trzeciej wyszedł z pracy. Po wczorajszej zabawie jeszcze był (na) wpół przytomny. Zaprosił do tańca urodziwą dziewczynę i objął ją wpół. Zgiąć wpół kartkę papieru co oznacza.

Co to jest Wymyślić?

Co lepsze wymyślę, wymyślą, wymyśl, wymyślcie: Wymyślić nową metodę nauczania języków obcych. Wymyślić sobie usprawiedliwienie.; prochu nie wymyśli tłumaczenie.

Co to jest Włączyć?

Czy warto włączcie: Włącz, proszę, światło w przedpokoju. Włączył telewizor, lecz nie leciało akurat nic ciekawego. Włączył radio, tak aby posłuchać najświeższych nowin przykłady.

Co to jest Wchodzić?

Opinie forum wchodzą, wchodź, wchodźcie: Goście gromadnie wchodzili do sali. Wracając nad ranem, cichaczem wchodził do domu. Nie wchodź mi więcej w drogę! Dzieci wchodziły na drzewo definicja.

Co to jest Wulkan?

Najlepszy Aktywny wulkan. Wygasły wulkan. Wybuchy wulkanu. Krater wulkanu. Lawa wypływająca z wnętrza wulkanu spowodowała panikę pośród mieszkańców pobliskiej wsi encyklopedia.

Co to jest Wawrzyn?

Porównaj Liść wawrzynu. Wieniec z liści wawrzynu jak działa.

Co to jest Wyskakiwać?

Wyniki wyskakują, wyskakujcie: Niebezpiecznie jest wyskakiwać z pędzącego pociągu. Płochliwe zwierzęta wyskakiwały z lasu na szosę.; wyskakiwać/wyskoczyć ze skóry czy jest.

Co to jest Wyrobić?

Zastosowanie wyrobię, wyrobią, towar, wyróbcie: Wyrobić sobie prawo jazdy. W trakcie wielu górskich wycieczek wyrobił sobie świetną kondycję pojęcie.

Co to jest Wybrzeże?

Ranking Kamieniste wybrzeże. Piaszczyste wybrzeże. Skaliste wybrzeże. Morskie wybrzeże, lecz: Wybrzeże Kościuszkowskie, Lazurowe Wybrzeże, Wybrzeże Kości Słoniowej wyjaśnienie.

Co to jest Wyszukać?

Co lepsze wyszukam, wyszukają, wyszukajcie: Wyszukał w książce telefonicznej potrzebny mu numer opis.

Co to jest Wysmażyć?

Czy warto wysmażę, wysmażą, wysmaż, wysmażcie: Mama wysmażyła pięć słoików przepysznych konfitur z wiśni. Wysmażyć raport informacje.

Co to jest Wywiesić?

Opinie forum wywieszę, wywiesisz, wywieszą, wywieście, wywieszony: Wywiesić białą flagę.; latać z wywieszonym językiem - [jęzorem, ozorem znaczenie.

Co to jest Wielkopiątkowy?

Najlepszy od: Ogromny Piątek): Wielkopiątkowe nabożeństwo. Liturgia wielkopiątkowa co znaczy.

Co to jest Wykurzyć?

Porównaj wykurzę, wykurzą, wykurz, wykurzcie: Wykwalifikowany myśliwy wykurzył lisa z jamy krzyżówka.

Co to jest Wehikuł?

Wyniki ´środek lokomocji, w szczególności nadzwyczajny´: Staromodny wehikuł. Wehikuł kosmiczny. Zbudować wehikuł czasu.; wehikuł czasu co to jest.

Co to jest Wesprzeć?

Zastosowanie wesprę, wesprzesz, wesprą, wesprzyjcie, wsparł, wsparli, wsparłszy, wsparty słownik.

Co to jest Wytrąbić?

Ranking wytrąbię, wytrąbią, wytrąb, wytrąbcie: Wytrąbił sam litr soku pomarańczowego czym jest.

Co to jest Wtorek?

Co lepsze spotykali się na stołówce. Poczekaj do wtorku z tym telefonem! Muszę oddać ten projekt przed najbliższym wtorkiem.; Ostatni wtorek jaki - i post cały pewnie taki co oznacza.

Co to jest Wymówka?

Czy warto czyjejś wymówce. Powiedzieć coś z wymówką w głosie. Znaleźć sobie jakąś wymówkę. Stale czynić komuś wymówki. Nie tolerować jakichkolwiek wymówek.; Paluszek i główka tłumaczenie.

Co to jest Warcaby?

Opinie forum tylko w lm: Grać w warcaby przykłady.

Co to jest Wytwarzać?

Najlepszy wytwarzają, wytwarzajcie: Wujek pracuje w fabryce, która wytwarza opony samochodowe. Samochody wytwarzają coraz więcej spalin. Dyrektor wytwarzał napiętą atmosferę w definicja.

Co to jest Wysepka?

Porównaj Stać na ulicznej wysepce. Egzotyczne wysepki tworzące malowniczy archipelag encyklopedia.

Co to jest Wolny?

Wyniki Wolny rynek. Wolne wnioski. Wolne żarty. Wolny rytm walca. Wolny jak ptak. Jesteś wolnym człowiekiem i możesz iść, dokąd chcesz. Studiował medycynę jako wolny słuchacz jak działa.

Co to jest Wdzięczny?

Zastosowanie Wdzięczni pacjenci. Był jej wdzięczny za okazaną pomoc. W sukience i z warkoczami wyglądała bardzo wdzięcznie.; Nieład wdzięcznym owocem jest sztuki. - [Nicolas Boileau czy jest.

Co to jest Wodospad?

Ranking Huk wodospadu. Stać przy wodospadzie. Piękno tatrzańskich wodospadów; wodospad Niagara, lecz: Wodospad Kamieńczyka pojęcie.

Co to jest Wpół Do?

Co lepsze Wpół do siódmej (lub: Pół do siódmej wyjaśnienie.

Co to jest Wydłużyć?

Czy warto wydłużę, wydłużą, wydłużcie: Krawcowa wydłużyła klientce przykrótką spódnicę. Na prośbę klienta bank wydłużył moment spłacania rat kredytu opis.

Co to jest Wieśniak?

Opinie forum Starzy wieśniacy pracujący w polu. Chałupy wieśniaków informacje.

Co to jest Wykłócić Się?

Najlepszy wykłócę się, wykłócą się, wykłóć się, wykłóćcie się: Uczniowie wykłócili się z nauczycielem o poprawę ich ocen z klasówki znaczenie.

Co to jest Wyprzedaż?

Porównaj Atrakcyjna wyprzedaż letniej odzieży. Posezonowa wyprzedaż letnich butów. Wyprzedaż po znacząco obniżonej cenie co znaczy.

Co to jest Wysłać?

Wyniki ´rozłożyć´, wyścielę, wyścielą, wyścielcie, wysłał, wysłali: Wysłała kanapę grubym kocem. Miękki dywan wyścielał cały spory pokój krzyżówka.

Co to jest Wykładać?

Zastosowanie wykładają, wykładajcie: Poprzez cały rok akademicki wykładał teorię literatury. Robotnicy wykładali kafelkami łazienkę.; wyłożyć/wykładać karty na stół; Prawdę się co to jest.

Co to jest Wysunąć?

Ranking wysuniesz, wysuną, wysuńcie, wysunął, wysunęła, wysunęli, wysunąwszy, wysunięty: W trakcie malowania pokoju wysunęli meble na korytarz. Wysunąć szufladę z biurka słownik.

Co to jest Wyskoczyć?

Co lepsze wyskoczą, wyskoczcie: Wyskoczył z okna do ogrodu. Wyskoczyli z łódki do wody. Pociąg wyskoczył z szyn. Korek wyskoczył z butelki. Drzwi wyskoczyły z zawiasów. Wyskoczył czym jest.

Co to jest Wzorzysty?

Czy warto Wzorzysty materiał. Wzorzysta spódnica co oznacza.

Co to jest Wodza?

Opinie forum ´dawniej: dowództwo´: Kosynierzy pod wodzą Kościuszki.; puścić/puszczać wodze (czemuś); trzymać/utrzymać (coś) na wodzy tłumaczenie.

Co to jest Włókienniczy?

Najlepszy Przemysł włókienniczy przykłady.

Co to jest Wachlarz?

Porównaj popołudnie chłodziła się wachlarzem z piór. Zestawienie japońskich wachlarzy. W swoim referacie poruszył wachlarz zagadnień.; Daj mi wachlarz, niechaj czoło mi osłodzi definicja.

Co to jest Wiedzieć?

Wyniki wiedzą, wiedz, wiedzcie, wiedział, wiedzieli: Wiem dobrze, iż nie przepadasz za moim towarzystwem. Wiedział precyzyjnie, iż za kilka min. odjeżdża ostatni autobus. Sama encyklopedia.

Co to jest Wyrzeźbić?

Zastosowanie wyrzeźbią, wyrzeźb (lub: wyrzeźbij), wyrzeźbcie (lub: wyrzeźbijcie): Znany twórca wyrzeźbił posąg z białego marmuru. Wartka rzeka wyrzeźbiła wąwóz w litej skale jak działa.

Co to jest Wesoły?

Ranking człowiek z tego twojego kuzyna. Z pokoju dolatywał wesoły śmiech zebranego towarzystwa. Obdarzył nas wesołym spojrzeniem. Starała się ubierać w wesołe barwy. Wesołych czy jest.

Co to jest Wykłuć?

Co lepsze wykolę), wykłują (lub: wykolą), wykłujcie (lub: wykolcie): Wyszedł do łazienki, tak aby dzięki wykałaczki wykłuć sobie zęby. Esesman kazał wykłuć więźniowi numer obozowy pojęcie.

Co to jest Wybój?

Czy warto zazwyczaj w lm: Przewrócić się na jakimś wyboju. Uliczne wyboje. Droga pełna wyboi (lub: Droga pełna wybojów wyjaśnienie.

Co to jest Wrosnąć?

Opinie forum wrośniesz, wrosną, wrośnijcie, wrósł, wrosła, wrośli, wrósłszy: Zasadzone przed rokiem jabłonki błyskawicznie wrosły w żyzną ziemię sadu. Po raptem kilku miesiącach nowy opis.

Co to jest Wybrudzić Się?

Najlepszy wybrudzę się, wybrudzą się, wybrudź się, nie wybrudźcie się: W trakcie naprawy samochodu można się łatwo wybrudzić informacje.

Co to jest Wskazywać?

Porównaj wskazują, wskazujcie: W trakcie zgromadzenia opozycyjnych partii wskazywano na konieczność zmian personalnych w rządzie.; wszystkie - [wszelakie] znaki na niebie i ziemi znaczenie.

Co to jest Wylew?

Wyniki Wylew krwi do mózgu. Wewnętrzny wylew. Groźba wylewu rzeki. Efekty wiosennych wylewów górskich strumieni co znaczy.

Co to jest Wiwatować?

Zastosowanie wiwatuję, wiwatują, wiwatujcie: Wiwatować na cześć bohaterów krzyżówka.

Co to jest Wariat?

Ranking się nim, to nieszkodliwy wariat. Szpital dla wariatów. Przestań strugać wariata! Nie rób z siebie takiego wariata!; na wariata; na wariackich papierach; Godny człowiek co to jest.

Co to jest Wwieźć?

Co lepsze wwiozę, wwieziesz, wwiozą, wwieź, wwieźcie, wwiózł, wwiozła, wwieźli, wwieziony: Wwieźć do Polski dużą liczba artykułów przemysłowo-handlowych. zobacz wwozić słownik.

Co to jest Wypuścić?

Czy warto wypuścisz, wypuszczą, wypuść, wypuśćcie: Wypuścić psa na dwór. Wypuścić łyżkę z ręki. Wypuścić powietrze z płuc. Poczta Polska wypuścił na rynek znaczek z papieżem. Bzy czym jest.

Co to jest Wykonywać?

Opinie forum wykonywam), wykonują (lub: wykonywają), wykonujcie (lub: wykonywajcie): Jego robota polegała na wykonywaniu poleceń przełożonych. Wykonał rozkaz co do joty. Architekt co oznacza.

Co to jest Wyżyna?

Najlepszy się na wyżyny swojego talentu. Spoglądał na świat z wyżyn swojej mądrości i wiedzy. Klimatyczne właściwości wyżyn Tybetu. Wyszli na wyżynę poprzecinaną jarami. Wędrować tłumaczenie.

Co to jest Wiążący?

Porównaj Wiążąca decyzja. Wiążące obietnice przykłady.

Co to jest Warstwowy?

Wyniki Warstwowy układ skał definicja.

Co to jest Walentynki?

Zastosowanie ´święto´ tylko w lm: Obchodzić walentynki encyklopedia.

Co to jest Wenezuela?

Ranking ´kraj w Ameryce Południowej´, Wenezuelczyk, Wenezuelka, wenezuelski: Zwiedzić Wenezuelę; wenezuelska flaga, lecz: Zatoka Wenezuelska jak działa.

Co to jest Walizka?

Co lepsze Bagaż w walizce. Kupić walizkę. Podróż z walizką. Przechowalnia walizek. Pakować walizki.; siedzieć na walizkach; życie na walizkach czy jest.

Co to jest Wkraść Się?

Czy warto wkradniesz się, wkradnijcie się, wkradł się: Do książki wkradł się drobny błąd. Do twojego referatu wkradła się pewna nieścisłość. Niepokój wkradł się w nasze serca pojęcie.

Co to jest Wywyższać Się?

Opinie forum wywyższają się, nie wywyższajcie się: Nie należy się wywyższać, ponieważ można łatwo popaść w zadufanie i przestać być lubianym poprzez otoczenie. Otrzymawszy awans wyjaśnienie.

Co to jest Wywozić?

Najlepszy wywożę, wywozisz, wywożą, wywoź (lub: wywóź), wywoźcie (lub: wywóźcie): Wywozić z państwie dzieła sztuki. Wywozić z państwie obcą walutę opis.

Co to jest Wyrzec?

Porównaj wyrzeknę, wyrzekniesz, wyrzekną, wyrzeknijcie, wyrzekł, wyrzekłszy, wyrzeczony: W trakcie pobytu w szpitalu musiał się wyrzec wszelkich przyjemności. zobacz wyrzekać informacje.

Co to jest Wodoodporny?

Wyniki Wodoodporny zegarek. Klej wodoodporny. Materiał wodoodporny znaczenie.

Co to jest Wtórny?

Zastosowanie Surowce wtórne co znaczy.

Co to jest Wielostronicowy?

Ranking Wielostronicowy artykuł krzyżówka.

Co to jest Wywędrować?

Co lepsze wywędruję, wywędrują, wywędrujcie: Wywędrował za granicę co to jest.

Co to jest Wyrządzić?

Czy warto wyrządzą, wyrządź, wyrządźcie: Wyrządziłaś mi ogromną przykrość tym nagłym wyjazdem. Pokryję oczywiście wszystkie szkody, jakie wyrządził panu mój syn.; wyrządzić komuś słownik.

Co to jest Wycinek?

Opinie forum Wycinki prasowe. Zbierać gazetowe wycinki. Wycinek kuli czym jest.

Co to jest Wisieć?

Najlepszy wiszą, wiście, wisiał, wisieli: Płaszcz wisiał na wieszaku. Pranie wisiało na sznurze w kuchni. U sufitu wisiał gustowny żyrandol. Jej życie wisiało na włosku. Awantura co oznacza.

Co to jest Warto?

Porównaj Warto się trudzić, by później móc sobie w spokoju odpocząć. Nie warto o tym nawet wspominać. Faktycznie warto było to zobaczyć tłumaczenie.

Co to jest Wynaleźć?

Wyniki wynajdziesz, wynajdą, wynajdź, wynajdźcie, wynalazł, wynaleźli, wynalazłszy, wynaleziony: Nareszcie wynalazła sobie odpowiednie zajęcie na długie jesienne wieczory. Od przykłady.

Co to jest Walec?

Zastosowanie Objętość walca. Wyrównywać nawierzchnię drogi walcem definicja.

Co to jest Wodór?

Ranking ´pierwiastek chem.´ (znak: H): Tlenek wodoru encyklopedia.

Co to jest Wers?

Co lepsze Sprawdzić artykuł do ostatniego wersu. Zwrócić uwagę na metaforę w piątym wersie jak działa.

Co to jest Wojciech?

Czy warto ´imię męskie´: Chrystianizacyjna misja świętego Wojciecha. Wojciech Fibak czy jest.

Co to jest Współcześnie?

Opinie forum Współcześnie nie produkuje się jeszcze komputerów kwantowych pojęcie.

Co to jest Wózek?

Najlepszy Iść z dziecięcym wózkiem.; jechać (z kimś) na tym samym - [na jednym] wózku wyjaśnienie.

Co to jest Wiele?

Porównaj sporo spraw do załatwienia. Wielu uczniów wzięło udział w obchodach Dnia Nauczyciela. Sporo książek leży na biurku. Sporo czytać. Sporo pracować.; sporo wody upłynęło opis.

Co to jest Wydobyć?

Wyniki wydobędziesz, wydobędą, wydobądź, wydobądźcie: Śląscy górnicy wydobyli w tym roku o sporo mniej węgla niż w poprzednim. Wydobył z szuflady biurka istotne dokumenty informacje.

Co to jest Wyjeżdżać?

Zastosowanie wyjeżdżam, wyjeżdżają, wyjeżdżajcie: Wyjeżdżam na rok do Belgii. Wyjeżdżam natychmiast znaczenie.

Co to jest Wypukły?

Ranking Zwierciadło wypukłe co znaczy.

Co to jest Wnętrzności?

Co lepsze tylko w lm: Rozdzierający ból targał wnętrznościami rannego żołnierza. Bezdenna rozpacz przeszywała jej wnętrzności. Niewysłowiony głód ściska moje wnętrzności krzyżówka.

Co to jest Wiadomość?

Czy warto tak aby posłuchać obecnych informacje ze świata. Przeczytał w gazecie ciekawe informacje. W porannym dzienniku podali sensacyjną informacja. Od kilku tygodni nie mam co to jest.

Co to jest Wyludnić Się?

Opinie forum wyludnią się: Okolica wyludniła się od czasu ostatniego trzęsienia ziemi słownik.

Co to jest Wystawiać?

Najlepszy wystawiają, wystawiajcie: Mieszkańcy często wystawiają napełnione śmieciami pojemniki przed bramę domu. Wystawiać obrazy w domu kultury. Zbyt długo wystawiała skórę na czym jest.

Co to jest Wigilia?

Porównaj ´dzień poprzedzający jakieś święto; wieczerza w przeddzień Bożego Narodzenia´, wigilijny: Przygotowanie wigilii. Spożyć wigilię. Zasiąść do wigilii. Wieczerza wigilijna co oznacza.

Co to jest Wiedza?

Wyniki Wiedza kolokwialna. Studiując na zagranicznych uczelniach, poszerzył znacząco swój zasób wiedzy o najnowszych technologiach wojskowych. Postanowił zdobywać wiedzę na tłumaczenie.

Co to jest Więcej?

Zastosowanie więcej czasu, by skończyć tę pracę. Przedsiębiorstwo potrzebuje więcej ludzi do pracy. Czekał na nią więcej niż godzinę. Nie dam za tę spódniczkę więcej niż sto złotych przykłady.

Co to jest Wiek?

Ranking wieku miały miejsce dwie wojny światowe. Start dwudziestego wieku zaowocował odkryciami w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. W połowie minionego wieku światem definicja.

Co to jest Wytrzeć?

Co lepsze wytrzesz, wytrą, wytrzyjcie, wytarł, wytarłszy, wytarty: Wytrzyj sobie nos chusteczką higieniczną! Wytarł sobie usta serwetką. Wytarła herbatę rozlaną na podłodze w encyklopedia.

Co to jest Wiązać?

Czy warto wiążcie: Wiązał ze sobą dwie zerwane liny. Włożył marynarkę, a teraz wiąże krawat. Z powodzeniem wiązał pracę na uczelni z obowiązkami nauczyciela szkoły średniej. Sieć jak działa.

Co to jest Wytrzeszczyć?

Opinie forum wytrzeszczę, wytrzeszczą, wytrzeszczcie: Wytrzeszczył oczy ze zdziwienia czy jest.

Co to jest Wybory?

Najlepszy polityczna mająca na celu powołanie odpowiednich kandydatów przez głosowanie´ tylko w lm: Prawomocne wybory. Wybory powszechne. Wybory sekretne. Wybory do parlamentu pojęcie.

Co to jest Wywierać?

Porównaj wywierają, wywieraj, wywierajcie: Zaciśnięta na ramieniu opaska wywierała ucisk. Ten mężczyzna wywarł na mnie jak idealne wrażenie. Recenzja publiczna wywiera nacisk na wyjaśnienie.

Co to jest Wykleić?

Wyniki wykleję, wykleisz, wykleją, wyklejcie: Ojciec wykleił przedpokój zmywalna tapetą opis.

Co to jest Wydobrzeć?

Zastosowanie wydobrzeję, wydobrzeją, wydobrzał, wydobrzeli: Dziadek wydobrzał już po chorobie informacje.

Co to jest Wczesnojesienny?

Ranking Wczesnojesienne mgły. Wczesnojesienny dzień znaczenie.

Co to jest Wielbłąd?

Co lepsze Jechać na wielbłądzie. Pustynne wielbłądy. Karawana wielbłądów.; Wielbłąd, szukając rogów, kopyta utracił.; Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda co znaczy.

Co to jest Wyremontować?

Czy warto wyremontuję, wyremontują, wyremontujcie: Wyremontować mieszkanie. Wyremontować sklep krzyżówka.

Co to jest Winszować?

Opinie forum winszuję, winszują, winszujcie ´gratulować´: Tata winszował synowi zdania matury co to jest.

Co to jest Wyłuszczyć?

Najlepszy wyłuszczę, wyłuszczą, wyłuszczcie: Wyłuszczył nam cel swojej wizyty. Wyłuszcz nam całą sprawę. Prelegent wyłuszczył zebranym swój pkt. widzenia słownik.

Co to jest Wystąpić?

Porównaj wystąpią, wystąpcie: Znany aktor wystąpił gościnnie na deskach miejscowego teatru. Kilka razy wystąpił w filmie jako statysta. Już jako dziecku zdarzyło mu się wystąpić czym jest.

Co to jest Wciągnąć?

Wyniki wciągniesz, wciągną, wciągnijcie, wciągnął, wciągnęła, wciągnęli, wciągnięty: Sanitariusze wciągnęli rannego do helikoptera. Wciągnąć nieśmiałego chłopca do wspólnej co oznacza.

Co to jest Wyrzucać?

Zastosowanie wyrzucają, nie wyrzucaj, nie wyrzucajcie: Wszystkie odpadki wyrzucaj do kubła, który stoi pod zlewozmywakiem w kuchni. Moim zdaniem, kupując ten schemat samochodu, tylko tłumaczenie.

Co to jest W Niepamięć?

Ranking Puścić coś w niepamięć przykłady.

Co to jest Wierzchowiec?

Co lepsze Dosiąść rączego wierzchowca definicja.

Co to jest Wygarbować?

Czy warto wygarbuję, wygarbują, wygarbuj, wygarbujcie: Wykwalifikowany garbarz sprawnie wygarbował pęk króliczych skór na futro dla stałej klientki.; wygarbować (komuś) skórę encyklopedia.

Co to jest Wynosić?

Opinie forum wynoszą, nie wynoś, wynoście: Wynosił po kolei meble ze swojego pokoju. Nauczycielka wynosiła go pod niebiosa. Wynosić kogoś na piedestał. Cena książki wynosi 20 złotych jak działa.

Co to jest Wędrówka?

Najlepszy Piesza wędrówka. Przepadał za górskimi wędrówkami.; Wędrówką jedną życie jest człowieka. - [Edward Stachura czy jest.

Co to jest Współzałożyciel?

Porównaj Współzałożyciel międzynarodowej organizacji charytatywnej pojęcie.

Co to jest Wariant?

Wyniki ´nowa wersja, odmiana czegoś; inne opracowanie tego samego projektu i tym podobne´: Wariant planu. Myśleć o innym wariancie. Mieć do wyboru kilka wariantów wyjaśnienie.

Co to jest Wicher?

Zastosowanie Huraganowy wicher przewracał ludzi i drzewa. Chciałam z nim zamienić wyraz, lecz pędził gdzieś jak wicher opis.

Co to jest Współwinny?

Ranking Współwinny przestępstwa. Oskarżeni byli współwinni zarzucanych im czynów informacje.

Co to jest Wymówić?

Co lepsze wymówię, wymówią, wymów, wymówcie: Wymówić czyjeś imię. Wymówić komuś mieszkanie.; wymówić (coś) w niedobrą godzinę znaczenie.

Co to jest Ważyć?

Czy warto wagę´, ważę, ważą, ważcie: Ekspedientka ważyła wyrób na wadze. Ważyła każde jego wyraz. Ważył w sobie każdą decyzję. Przesyłka waży niespełna siedem kilogramów. Jego co znaczy.

Co to jest Wypiąć?

Opinie forum wypnę, wypniesz, wypną, wypnijcie, wypiął, wypięła, wypięli, wypięty: Wypnij klatkę piersiową, jak idziesz krzyżówka.

Co to jest Wyjazd?

Najlepszy Wyjazd służbowy. Nadeszła godzina wyjazdu. Biuro podróży wyznaczyło nam termin wyjazdu na sobotę. Data wyjazdu może jeszcze ulec zmianie. Zamiast się spieszyć, bardzo co to jest.

Co to jest Wniebowzięcie?

Porównaj ´święto´: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, lecz: Dogmat o wniebowzięciu Matki Boskiej.; Na Wniebowzięcie pokończone żęcie słownik.

Co to jest Wydrzeć?

Wyniki wydrzesz, wydrą, wydrzyjcie, wydarł, wydarłszy, wydarty: Wydarł kartkę z zeszytu i na niej napisał swój numer telefonu. Policjanci z brygady antyterrorystycznej wydarli czym jest.

Co to jest W Skok?

Zastosowanie ´bardzo błyskawicznie´: Konie ruszyły w skok co oznacza.

Co to jest Wyburzyć?

Ranking wyburzę, wyburzą, wyburz, wyburzcie: Wyburzyli sąsiednie domy i będą tam budować drogę szybkiego ruchu tłumaczenie.

Co to jest Wiceminister?

Co lepsze skrót: wicemin.): Wiceminister finansów przykłady.

Co to jest Wtykać?

Czy warto wtykają, nie wtykajcie: Wtykać klucz do zamka. Na ulicach sporych miast młodzi ludzie regularnie wtykają przechodniom różnorakie ulotki.; wetknąć/wtykać kij w mrowisko definicja.

Co to jest Wolt?

Opinie forum ´jednostka napięcia elektrycznego´ (skrót: V): Napięcie jednego wolta. Dwieście dwadzieścia woltów encyklopedia.

Co to jest Wyjątek?

Najlepszy zasady. Wyjątek od reguły. Reguła bez wyjątku. Ortograficzne wyjątki. Każdy przyniósł ze sobą jakiś alkohol, tylko jubilat był chlubnym wyjątkiem - postawił na stole jak działa.

Co to jest Wystrychnąć?

Porównaj wykierować na kogoś´, wystrychnę, wystrychniesz, wystrychną, wystrychnął, wystrychnęła, wystrychnęli, wystrychnąwszy, wystrychnięty; wystrychnąć (kogoś) na dudka czy jest.

Co to jest Wyższy?

Wyniki Wyższy poziom nauczania.; Co jest przypadkiem dla naszego niepewnego rozumu, jest zamierzeniem przewidzianym z góry poprzez wyższe zrządzenie.; Milczenie jest pojęcie.

Co to jest Wykrój?

Zastosowanie Oryginalny wykrój. Modne wykroje wyjaśnienie.

Co to jest We Dnie I W Nocy?

Ranking Myślał o niej bez końca - we dnie i w nocy opis.

Co to jest Wahać Się?

Co lepsze wahają się, nie wahajcie się: Skrzydła drzwi wahały się głośno, ilekroć ktoś poprzez nie przechodził. Wahał się pomiędzy wyjazdem a pozostaniem w domu. Wahała się w informacje.

Co to jest Wstecz?

Czy warto wsteczny: Obejrzeć się wstecz. Jechać wstecz. Wsteczny bieg znaczenie.

Co to jest Wycisnąć?

Opinie forum wyciśniesz, wycisną, wyciśnijcie, wycisnął, wycisnęła, wycisnęli, wycisnąwszy, wyciśnięty: Wycisnąć cytrynę do herbaty. Policjanci wycisnęli od złapanego włamywacza co znaczy.

Co to jest Wadium?

Najlepszy gotówce albo papierach wartościowych wpłacana jako gwarancja poprzez osobę biorącą udział w przetargu´ ndm w lp: Wpłacić pełne wadium w wysokości pięciu tys. złotych. Na krzyżówka.

Co to jest Wygłup?

Porównaj ´błazenada´: Opłakane konsekwencje jakiegoś wygłupu. Bezsensowne wygłupy. Sprawcy paru nieodpowiedzialnych wygłupów zostali przykładnie ukarani co to jest.

Co to jest Wstać?

Wyniki wstaniesz, wstaną, wstańcie: Tata wstał z fotela i wyszedł z pokoju. Po długiej chorobie wreszcie wstała z łóżka. Spowodowana uczennica wstała z ławki i podeszła do słownik.

Co to jest Węglowodan?

Zastosowanie Zapotrzebowanie organizmu na węglowodany. Niedobór węglowodanów w organizmie czym jest.

Co to jest Wyglądać?

Ranking wyglądają, wyglądaj, wyglądajcie: Wyglądała za nim poprzez okno. Dzieci wyglądały zza drzwi, chcąc się przyjrzeć gościowi. Babcia cały boży dzień wyglądała oknem na co oznacza.

Co to jest Wydarzenie?

Co lepsze dziejowe. Bieg wydarzeń. Zbieg wydarzeń. Koncert Brathanków był wydarzeniem dnia w Wodzisławiu Śląskim. Wizyta laureata literackiej Nagrody Nobla stała się doniosłym tłumaczenie.

Co to jest Wygolić?

Czy warto wygolę, wygolą, wygolcie (lub: wygólcie): Przed wyjazdem na wakacje wygolił sobie głowę na jeża przykłady.

Co to jest Wzięcie?

Opinie forum Mieć spore wzięcie. Miała spore wzięcie u młodych mężczyzn definicja.

Co to jest Wzbić Się?

Najlepszy wzbiję się, wzbiją się, wzbijcie się: Jadąc błyskawicznie, wzbijaliśmy tumany kurzu. Wiatr wzbił w górę pożółkłe liście. Samolot płynnie wzbił się do lotu encyklopedia.

Co to jest Wyłączyć?

Porównaj wyłączą, wyłączcie: Wyłącz ten magnetofon, ponieważ ryczy na cały regulator! Wyłączył telewizor, ponieważ nie leciało nic ciekawego. Został wyłączony ze kwestie jak działa.

Co to jest Wkłuć?

Wyniki wkłuję, wkłują, wkłujcie: Pielęgniarka wkłuła się igłą w żyłę, by pobrać krew do badania czy jest.

Co to jest Wahanie?

Zastosowanie pośpieszył nam na pomoc. Po długich wahaniach zdecydował się zmienić pracę. Nie mam co do niego jakichkolwiek wahań. Wahanie temp.. Wahanie cen na giełdzie.; Kark pojęcie.

Co to jest Wybić?

Ranking wybiją, wybijcie: Chłopcy, grając w piłkę, wybili szybę w sąsiednim bloku. Uważaj, ponieważ wybijesz mi oko tą parasolką! Nowy lokator postanowił wybić okno w ścianie wyjaśnienie.

Co to jest Wypalić?

Co lepsze wypalę, wypalą, wypal, wypalcie: Wypalił kilka papierosów ze zdenerwowania. Niezabezpieczona broń nagle wypaliła.; wypalić z grubej rury opis.

Co to jest Wysuszyć?

Czy warto wysuszę, wysuszą, wysuszcie: Wysuszyć ubranie na słońcu informacje.

Co to jest Wykształcić?

Opinie forum wykształcą, wykształćcie: Dzięki intensywnym ćwiczeniom kulturystycznym harmonijnie wykształcił sobie sylwetkę. Grając na flecie, wykształcił swój słuch muzyczny. Kadra znaczenie.

Co to jest Wzruszający?

Najlepszy Wzruszający reportaż. Wzruszająca scena. Wzruszająca opowieść co znaczy.

Co to jest Wypożyczyć?

Porównaj wypożyczę, wypożyczą, wypożyczcie: Wypożyczył z biblioteki kilka książek krzyżówka.

Co to jest Wykazać (Się)?

Wyniki wykażą (się), wykaż (się), wykażcie (się): Recenzent wykazał autorowi tej pracy kilka nieścisłości. Uczniowie nie wykazali zainteresowania tematem lekcji. Świeżo co to jest.

Co to jest Wypruć?

Zastosowanie wypruję, wyprują, wyprujcie: Krawcowa zręcznie wypruła fastrygę ze szwów sukienki. zobacz wypruwać słownik.

Co to jest Wart?

Ranking skradli ze sklepu wyrób wart tys. złotych. Na niezłą sprawę to jeszcze mało jest wart jako samodzielny pracownik. Czy twoje słowa są coś warte? Warta była lepszego losu czym jest.

Co to jest Wapień?

Co lepsze Pieniny są zbudowane z wapienia. Płyta z wapienia co oznacza.

Co to jest Wybuch?

Czy warto Powietrzem wstrząsnęła seria głośnych wybuchów. Wybuch nuklearny. Wybuch śmiechu. Wybuch wulkanu.; Literatura jest samorzutnym wybuchem mocnych uczuć i bierze swój tłumaczenie.

Co to jest Walentynka?

Opinie forum ´kartka z życzeniami´: Sprzedaż różnobarwnych walentynek. Wysłać walentynkę swojej sympatii przykłady.

Co to jest Widły?

Najlepszy tylko w lm: Widły do podawania zboża. Wieś letniskowa leży w widłach rzeki.; robić z igły widły definicja.

Co to jest Występek?

Porównaj niecnego występku. Sprowadzić kogoś na drogę występku. Zaskoczyć wszystkich karygodnym występkiem. Popełnić kilka gorszących występków.; Największe występki wynikają z encyklopedia.

Co to jest W Dół?

Wyniki Zjechał windą w dół jak działa.

Co to jest Wszechmocny?

Zastosowanie Wszechmocny Bóg. Wszechmocni cesarze rzymscy czy jest.

Co to jest Wieżowiec?

Ranking Budowa wieżowca w centrum miasta. Mieszkać w kolorowym wieżowcu. Ataki terrorystyczne na amerykańskie wieżowce w Nowym Jorku pojęcie.

Co to jest Wedrzeć Się?

Co lepsze wedrą się, wedrzyjcie się, wdarł się, wdarli się, wdarłszy się: Uzbrojeni napastnicy wdarli się do mieszkania. Młodziutki wokalista wdarł się przebojem na szczyty list wyjaśnienie.

Co to jest Wygrażać?

Czy warto wygrażam, wygrażają, nie wygrażajcie: Wygrażał łobuzom, którzy pomalowali mu auto opis.

Co to jest Wyzwolenie?

Opinie forum blm: Wspominać dzień wyzwolenia Warszawy. Po wyzwoleniu wyjechał za granicę informacje.

Co to jest Wkoło?

Najlepszy ´wokół´: Pies biegał wesoło wkoło domu. Weselnicy tańczyli wkoło sali znaczenie.

Co to jest Wojaż?

Porównaj ´podróż, w szczególności za granicę´: Zagraniczne wojaże. Odbyć sporo egzotycznych wojaży co znaczy.

Co to jest Wotum?

Wyniki katolickim: symboliczny element ofiarowany jako dziękczynienie albo w jakiejś intencji; dawniej: uroczyste zobowiązanie; głos w wyborach´ ndm w lp: Cenne wota. Złożyć krzyżówka.

Co to jest Wiadro?

Zastosowanie stało blaszane wiadro z wodą. Przyniósł z piwnicy wiadro węgla. Do tego wiadra nie wlewaj wody, ponieważ tj. wiadro na węgiel! Wiadro od śmieci stało w kuchni pod co to jest.

Co to jest W Ogóle?

Ranking W ogóle to prawie wszystko jest takie łatwe słownik.

Co to jest Względem?

Co lepsze kogoś, czegoś): Mam sporo uwag względem twojego zachowania. Krawędź błotnika symetryczna względem osi koła. Wielkości proporcjonalne względem siebie czym jest.

Co to jest Wiatr?

Czy warto Wiatr południowy. Nagle zerwał się gwałtowny wiatr. Z zachodu wiał ciepły i delikatny wiatr. W górach ciągle wieje wiatr halny. Niespodziewanie zerwał się wiatr od co oznacza.

Co to jest Warstwa?

Opinie forum Gęsta warstwa chmur. Cienka warstwa lakieru. Warstwa izolacyjna. Murarze kładli następną warstwę cegieł i zaprawy. Strasznie marzł, więc włożył na siebie kilka warstw tłumaczenie.

Co to jest Wysoko?

Najlepszy kwalifikowany pracownik. Wysoko notowany zawodnik. Wysoko urodzony. Wysoko postawiona osoba. Słońce już stało wysoko na niebie. Samoloty pasażerskie nie latają zbyt przykłady.

Co to jest Wf.?

Porównaj lub: WF) (= wychowanie fizyczne) ndm: Uczęszczać na lekcje wf. Mieć zwolnienie z WF-u definicja.

Co to jest Wykuć?

Wyniki wykujcie: Nowy lokator postanowił wykuć okno w ścianie dzielącej pokój od kuchni. Wędrowcy poruszali się po wykutych w skale stopniach. Ta rzeźba została wykuta w encyklopedia.

Co to jest Wyplątać?

Zastosowanie wyplączę, wyplączą, wyplączcie: Wyplątała własne włosy z gęstych zarośli. W końcu wyplątał się z kłopotów jak działa.

Co to jest Wielkopolska?

Ranking dzielnica Polski´, Wielkopolanin, Wielkopolanka, wielkopolski: Mieszkać w Wielkopolsce. Walki o Wielkopolskę; stworzenie wielkopolskie, wielkopolski gród, lecz czy jest.

Co to jest Wałek?

Co lepsze Wałek do ciasta. Kuchenny wałek pojęcie.

Co to jest Wyjrzeć?

Czy warto wyjrzymy, wyjrzą, wyjrzyj, wyjrzyjcie, wyjrzał, wyjrzeli: Wyjrzała poprzez okno. Kapitan wyjrzał za burtę. Lokatorzy wyjrzeli z balkonów na parking. zobacz wyglądać wyjaśnienie.

Co to jest Wojna?

Opinie forum Wojna agresywna. Wojna obronna. Wojna domowa. Wojna bratobójcza. Wojna bakteriologiczna. Wojna nuklearna. Zimna wojna. Wojna nerwów. Wojna w obronie ojczyzny. Wojna o opis.

Co to jest Wcisnąć?

Najlepszy wciśniesz, wcisną, wciśnijcie, wcisnął, wcisnęła, wcisnęli, wcisnąwszy, wciśnięty: Obojętnym gestem wcisnął ręce w kieszenie. Nie powiodło mu się wcisnąć wszystkich informacje.

Co to jest Wylecieć?

Porównaj wylećcie, wyleciał, wylecieli: Wyleciał ze szkoły za złe sprawowanie.; coś wyleciało (komuś) z głowy; jednym uchem wlatywać/wlecieć, a drugim wylatywać/wylecieć; Gdy znaczenie.

Co to jest W Zupełności?

Wyniki Zgadzać się z czymś w zupełności. W zupełności zgadzam się z tobą co znaczy.

Co to jest W Smak?

Zastosowanie Nie w smak mu były sukcesy rywala krzyżówka.

Co to jest Wychwalać?

Ranking wychwalają, wychwalajcie: Nauczyciel wychwalał swoich uczniów w trakcie spotkania z rodzicami.; wychwalać (kogoś) pod niebiosa; Nie wychwalaj dnia przed nocą.; W Rzymie co to jest.

Co to jest Wejść?

Co lepsze wejdźcie, wszedł, weszła, weszli: Piesi niespodziewanie weszli na drogę. Prom kosmiczny wszedł w ziemską atmosferę. Pojmując ją za żonę, wszedł niejako w nową rodzinę słownik.

Co to jest Wielokierunkowy?

Czy warto Ruch wielokierunkowy czym jest.

Co to jest Wieczór?

Opinie forum sylwestrowy. Wieczór wigilijny. Tańcujący wieczór. Wieczór twórczy. Miła przechadzka w letni, sierpniowy wieczór. Spotykali się co wieczór w klubie osiedlowym. Pewnego co oznacza.

Co to jest Wyżywić?

Najlepszy wyżywię, wyżywią, wyżyw, wyżywcie: Musiał wyżywić liczną rodzinę tłumaczenie.

Co to jest Wyrosnąć?

Porównaj wyrośniesz, wyrosną; wyrośnijcie; wyrósł, wyrosła, wyrośli; wyrósłszy: W ogrodzie wyrosły dorodne słoneczniki. Z małego nasionka wyrosło okazałe drzewo. Niepozorna przykłady.

Co to jest Wydrążyć?

Wyniki wydrążę, wydrążą, wydrąż, wydrążcie: Wydrążyć otwór w ścianie definicja.

Co to jest Wpuścić?

Zastosowanie wpuścisz, wpuszczą, wpuśćcie: Znowu wpuścił obcych ludzi do mieszkania. Wpuść sobie koszulę w spodnie, żebyś porządnie wyglądał. Wpuścił oknem trochę świeżego powietrza encyklopedia.

Co to jest W Szczególności?

Ranking Lubiła elementy ścisłe i języki obce, zwłaszcza francuski jak działa.

Co to jest Wrzasnąć?

Co lepsze wrzasnę, wrzaśniesz, wrzasną, wrzaśnijcie, wrzasnął, wrzasnęła, wrzasnęli, wrzasnąwszy: Na widok pająka wrzasnęła przeraźliwie. zobacz wrzeszczeć czy jest.

Co to jest Wynalazca?

Czy warto m odm. jak ż: Słynny wynalazca. Młodzi wynalazcy. Nagrody dla wynalazców pojęcie.

Co to jest Wykorzeniać?

Opinie forum wykorzeniam, wykorzeniają, wykorzeniajcie: Wykorzeniać złe nawyki. Wykorzeniać panoszące się zło wyjaśnienie.

Co to jest Wyżeł?

Najlepszy ´pies myśliwski´: Polowanie z wyżłem. Tresura wyżłów opis.

Co to jest W Półśnie?

Porównaj Mamrotać coś w półśnie informacje.

Co to jest Wynalazek?

Wyniki druku. Wynalazek elektryczności. Wynalazek prochu. Wynalazek w zakresie elektroniki (lub: Wynalazek z dziedziny elektroniki). Genialny wynalazek Gutenberga. Cudowny znaczenie.

Co to jest Wrzask?

Zastosowanie Dzieci, widząc Świętego Mikołaja, podniosły straszliwy wrzask. Narobić niepotrzebnego wrzasku co znaczy.

Co to jest Wzdłuż?

Ranking stał stół i rząd krzeseł. Droga ciągnie się wzdłuż rzeki. Pola uprawne ciągną się kilka kilometrów wzdłuż lasu. Przemierzył całą Azję wzdłuż i wszerz. Należy pływać krzyżówka.

Co to jest Wczorajszy?

Co lepsze Wczorajszy deszcz. Wczorajsi goście co to jest.

Co to jest Walkman?

Czy warto wym. łokmen]: Słuchać muzyki z walkmana słownik.

Co to jest Wodzirej?

Opinie forum Rola wodzireja. Weselni wodzireje. Popisy wodzirejów prowadzących zabawę czym jest.

Co to jest Wymłócić?

Najlepszy wymłócę, wymłócą, wymłóćcie: Wymłócić zboże co oznacza.

Co to jest Wpadać?

Porównaj wpadają, wpadajcie: Do Wisły wpada sporo mniejszych rzek i strumyków. Kilka razy w miesiącu wpada do nas szkolny kolega mojego taty.; wpaść/wpadać (komuś) w ręce - [w tłumaczenie.

Co to jest Wystarczyć?

Wyniki wystarczą: Czy tydzień wystarczy ci na skończenie projektu? Nie martw się, jedzenia wystarczy jeszcze na kilka dni. Na szczęście wystarczyło im drzewa na opał. Nie przykłady.

Co to jest Wyruszać?

Zastosowanie wyruszam, wyruszają, wyruszajcie: Skoro świt wyruszali na górskie wędrówki.; wyruszać/wyruszyć na podbój świata; wyruszać/wyruszyć w świat definicja.

Co to jest Wytarzać Się?

Ranking wytarzam się, wytarzają się, wytarzajcie się: Spuszczony ze smyczy owczarek wytarzał się w trawie, a później wskoczył do jeziora encyklopedia.

Co to jest Walny?

Co lepsze Walne zgromadzenie. Walne zebranie akcjonariuszy firmy. Walny zjazd organizacji politycznej. Wydać komuś walną bitwę jak działa.

Co to jest Wrzód?

Czy warto Pozbyć się uciążliwego wrzodu. Leczenie wrzodów żołądka czy jest.

Co to jest Wiosło?

Opinie forum w ręce. Machać wiosłem. Klub zakupił kilka superlekkich wioseł dla najlepszych kajakarzy.; Miłość i wiara są dwoma wiosłami, dzięki których możesz przepłynąć w swej pojęcie.

Co to jest Wychłodzić?

Najlepszy wychłodzę, wychłodzą, wychłodź (lub: wychłódź), wychłodźcie (lub: wychłódźcie): Ojciec schował piwo do lodówki, tak aby je wychłodzić wyjaśnienie.

Co to jest Wydech?

Porównaj Być na wydechu. Wdech i wydech. Długość wydechu. Swobodny wydech. Mówić na wydechu opis.

Co to jest Wesz?

Wyniki Wesz łonowa. Matka szukała wszy w jego ubraniu, a również we włosach.; rzucać się jak wesz na grzebieniu; Chude wszy bardziej gryzą.; Krytycy są wszami pełzającymi po informacje.

Co to jest Wszędzie?

Zastosowanie pełno policji. Z tobą poszedłbym wszędzie. Takie tenisówki wszędzie znajdziesz.; Bóg jest sferą, której środek jest wszędzie, a obwód nigdzie.; Natura wszędzie jest taka znaczenie.

Co to jest Wietrzyć?

Ranking wietrzę, wietrzą, wietrz, wietrzcie: Wietrzyć mieszkanie.; Zniża się wieczór świata tego, nozdrza wietrzą czerwony udój. - [Józef Czechowicz co znaczy.

Co to jest Wniebowstąpienie?

Co lepsze ´święto´: Wniebowstąpienie Pańskie, lecz: Obraz przedstawiający wniebowstąpienie Chrystusa.; Mokre Wniebowstąpienie, tłuste Narodzenie krzyżówka.

Co to jest Wywrotka?

Czy warto Wywrotka budowlana wiozła piasek na budowę. Wywrotka łyżwiarki co to jest.

Co to jest Wkrótce?

Opinie forum Wkrótce się spotkamy słownik.

Co to jest Wzrokowo-Słuchowy?

Najlepszy Kanał wzrokowo-słuchowy czym jest.

Co to jest Wodzić?

Porównaj wódź, wódźcie: Wodził za nią rozmiłowanym wzrokiem. Wodziła spojrzeniem po jego mieszkaniu. Wodziła wokół nieprzytomnymi oczami. Wodził rej pośród rówieśników. Wodzić co oznacza.

Co to jest Wieś?

Wyniki moja rodzinna wieś. Zbyt długo przebywał na wsi. Moja matka mieszka na wsi. Był najwspanialszym kowalem we wsi. We wsi odbywał się targ. W tym roku jedziemy na wakacje tłumaczenie.

Co to jest Wojenny?

Zastosowanie Marynarka wojenna. Inwalida wojenny. Zbrodniarz wojenny. Sąd wojenny. Przemysł wojenny. Amerykanie rozpoczęli wstępne działania wojenne. Utraty wojenne sięgały tys przykłady.

Co to jest Wywołać?

Ranking wywołają, wywołajcie: Wychowawca wywołał z szeregu kilku uczniów. Aktor został spowodowany na scenę. Nauczycielka wywołała uczennicę do odpowiedzi. Próbował spowodować z definicja.

Co to jest Węgorz?

Co lepsze Węgorz wędzony. Złapać długiego węgorza. Połów węgorzy.; Najprędzej złapiesz węgorza, gdy idzie do morza encyklopedia.

Co to jest Walka?

Czy warto narodowowyzwoleńcza. Walka bratobójcza. Dobrowolnie przystał na tę bezkompromisową i bezlitosną walkę. Papież apelował o zaprzestanie zbrojnych walk na Ziemi Świętej jak działa.

Co to jest Wgiąć?

Opinie forum wegnę, wegniesz, wegną, wegnijcie, wgiął, wgięła, wgięli, wgięty: Nieostrożny kierowca wgiął błotnik samochodu, zahaczywszy o hydrant czy jest.

Co to jest Waga?

Najlepszy Waga sprężynowa. Waga aptekarska. Waga towaru. Waga zwierzęcia. Waga człowieka. Waga netto. Waga brutto. W tym butiku sprzedają na wagę stosowane ubrania. Ta waga nie pojęcie.

Co to jest Wąziutki?

Porównaj Wąziutki strumyk szemrał pośród zarośli. Do chatki prowadziła wąziutka ścieżka wyjaśnienie.

Co to jest Widz?

Wyniki Widzowie teatralni. Widzowie kinowi. Rzęsiste oklaski widzów zebranych licznie na trybunach opis.

Co to jest Wyprosić?

Zastosowanie wyproszę, wyproszą, wyproście: Wyprosić bezczelnego klienta z lokalu informacje.

Co to jest Wahadłowy?

Ranking Ruch wahadłowy znaczenie.

Co to jest Wyrywać?

Co lepsze wyrywam, wyrywają, wyrywaj, wyrywajcie: Ciocia poprzez całe popołudnie wyrywała chwasty na działce.; wyrywać (sobie) włosy z głowy co znaczy.

Co to jest Walkower?

Czy warto ´przyznanie zwycięstwa bez walki, przeważnie na skutek niestawienia się przeciwnika´ blm: Przegrać mecz walkowerem. Wygrać mecz walkowerem. Oddać mecz walkowerem krzyżówka.

Co to jest Wstępować?

Opinie forum wstępuję, wstępują, wstępujcie: Wstępować w czyjeś ślady. Wstępować po schodach.; wstępować w szranki (z kimś, z czymś co to jest.

Co to jest Wdowa?

Najlepszy Słomiana wdowa. Wdowa po dyrektorze. Poślubić młodą wdowę.; wdowi grosz słownik.

Co to jest Wieczny?

Porównaj Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczna udręka. Wieczny ogień. Moje wieczne pióro gdzieś się zapodziało. Wieczne kłopoty i zmartwienia.; na wieczną rzeczy czym jest.

Co to jest Wyrastać?

Wyniki wyrastam, wyrastają, wyrastajcie: Dzieci bez pośpiechu wyrastają ze starych ubrań i butów.; wyrosnąć/wyrastać jak spod ziemi co oznacza.

Co to jest Wywarzyć?

Zastosowanie ´wygotować´, wywarzę, wywarzą, wywarz, wywarzcie: Wywarzyć sól z solanek tłumaczenie.

Co to jest Wykładowca?

Ranking m odm. jak ż: Był wykładowcą filozofii na uniwersytecie. Poprosić wykładowcę o tłumaczenie przykłady.

Co to jest Wydruk?

Co lepsze Posłużyć się komputerowym wydrukiem w trakcie przemówienia. Liczby na wydruku definicja.

Co to jest Wytykać?

Czy warto wytykam, wytykają, nie wytykajcie: Wytykać komuś wady. Wytykać kogoś palcami.; nie wytykać/nie wytknąć (skądś) nosa; wytknąć/wytykać kogoś palcami encyklopedia.

Co to jest Wypowiedź?

Opinie forum krytyczną, lecz szczerą wypowiedź na temat mojego referatu. Wypowiedź prasowa. Wypowiedź radiowa. Ogólnikowa wypowiedź premiera na temat finansowej kondycji państwa jak działa.

Co to jest Wymięty?

Najlepszy Wymięty płaszcz. Wymięta sukienka czy jest.

Co to jest Wizja?

Porównaj Wizja przyszłości. Wizja malarska. Wizja poetycka. Wizja lokalna na miejscu zbrodni. Być na wizji. Nie mógł zasnąć, bo przed oczami stawały mu dręczące wizje pojęcie.

Co to jest Włos?

Wyniki rude włosy. Jej blond włosy spływały aż na plecy. Nosił włosy zaczesane do tyłu. Włosy spadały jej na oczy. Niesforne włosy zakładała za uszy. Nosił kożuch włosem do wyjaśnienie.

Co to jest Wilhelm?

Zastosowanie ´imię męskie´: Wilhelm Tell to narodowy bohater Szwajcarii opis.

Co to jest Węzeł?

Ranking marynarski. Węzeł taternicki. Zawiązał na linie podwójny węzeł. Węzeł kolejowy. Węzeł komunikacyjny. Szybkość statku: 10 węzłów. Zawarliśmy węzły przyjaźni. Łączą nas informacje.

Co to jest Wypoczynek?

Co lepsze na wakacyjny wypoczynek. Narzekać na brak wypoczynku.; Dolegliwość pozwala poznać słodycz zdrowia, zło - dobra, głód - sytości, zmęczenie - wypoczynku. - [Heraklit z znaczenie.

Co to jest Wnęka?

Czy warto Schować coś we wnęce. Znaleźć wnękę w murze co znaczy.

Co to jest Wyraźny?

Opinie forum na piasku. Wyraźny charakter pisma. Dostał od przełożonego wyraźne instrukcje. Publicysta nie doczekał się wyraźnej odpowiedzi na postawione ministrowi zapytanie krzyżówka.

Co to jest Wyspa?

Najlepszy wulkaniczna. Wyspa koralowa. Bezludna wyspa. Wyspa skarbów. Mieszkać na wyspie. Płynąć na wyspę. Przybić do wyspy. Wylądować na bezludnej wyspie; wyspa Bornholm, lecz co to jest.

Co to jest Wspiąć Się?

Porównaj wespniesz się, wespnijcie się, wspiął się, wspięła się, wspięli się: Wędrowcy wspięli się na sąsiednie wzgórze. Wspiął się na palce, tak aby ściągnąć coś z górnej półki słownik.

Co to jest Wiatrówka?

Wyniki ´kurtka; dolegliwość zakaźna; strzelba´: Nosić modną wiatrówkę. Zachorować na wiatrówkę. Cichy odgłos strzałów z wiatrówek czym jest.

Co to jest Wbić?

Zastosowanie wbijcie: Wbij gwóźdź młotkiem w ścianę i zawieś na nim obraz! Strugając kij, wbił sobie drzazgę w palec. Wbił swój wzrok w stojącego naprzeciwko mężczyznę. Nasi piłkarze co oznacza.

Co to jest Wytwórca?

Ranking m odm. jak ż: Prywatni wytwórcy. Drobni wytwórcy. Znani polscy wytwórcy soków tłumaczenie.

Co to jest Włoskojęzyczny?

Co lepsze Włoskojęzyczny video przykłady.

Co to jest W Skos?

Czy warto ´ukośnie´: tak aby zdążyć na pociąg, przebiegł w skos niedużą łąkę definicja.

Co to jest W Górę?

Opinie forum Iść w górę. Piąć się w górę encyklopedia.

Co to jest Wmieść?

Najlepszy wmiotę, wmieciesz, wmiotą, wmiećcie, wmiótł, wmiotła, wmietli, wmieciony: Sprzątaczka wmiotła śmieci na szufelkę jak działa.

Co to jest Wietrzeć?

Porównaj wietrzeje, wietrzeją, wietrzał: Napij się, proszę, ponieważ ta nalewka prędko wietrzeje. Wapienna skała błyskawicznie wietrzeje czy jest.

Co to jest Wyzdrowieć?

Wyniki wyzdrowieję, wyzdrowieją, wyzdrowiejcie, wyzdrowiał, wyzdrowieli: Był chory, lecz już wyzdrowiał. Od tego leki z pewnością wyzdrowiejesz pojęcie.

Co to jest Woalka?

Zastosowanie Kobieta w woalce. Założyć woalkę. Skryć twarz za woalką. Kapelusz z woalką wyjaśnienie.

Co to jest Wschodnioazjatycki?

Ranking od: Azja wschodnia): Wschodnioazjatycki lud. Języki wschodnioazjatyckie opis.

Co to jest Wytwórnia?

Co lepsze Wytwórnia papierów wartościowych. Wytwórnia filmowa. Wytwórnia wód mineralnych informacje.

Co to jest Wszem Wobec?

Czy warto ´do informacje wszystkich´: Oznajmić coś wszem wobec i każdemu z osobna znaczenie.

Co to jest Wróżba?

Opinie forum przypadkowo tutaj spotkaliśmy, uważam za niezłą wróżbę. Bardzo przejęła się niepomyślną wróżbą co do swego zamążpójścia. Zjawiska te uznano za wróżbę końca świata co znaczy.

Co to jest Wywóz?

Najlepszy blm: Wywóz śmieci. Auto do wywozu śmieci. Wywóz gruzu. Organizacja wywozów ludzi z zagrożonych powodzią terenów krzyżówka.

Co to jest Wypomnieć?

Porównaj wypomnę, wypomnisz, wypomną, wypomnijcie, wypomniał, wypomnieli: Wypomniała mu wszystkie krzywdy, jakich od niego doznała co to jest.

Co to jest Wiać?

Wyniki wiejcie, wiali (lub: wieli): Porywisty wiatr wiał z południowego zachodu. Wieje od okna, więc je zamknij. Z ekranu wiało nudą. Wiejmy, ponieważ to się źle skończy! Wiać słownik.

Co to jest Wiara?

Zastosowanie chrześcijańska. Wiara muzułmańska. Głęboka wiara. Niezłomna wiara. Wyznanie wiary. Wiara w Boga. Wiara w ideały. Wiara w szczęśliwą gwiazdę. Wiara we swoje siły czym jest.

Co to jest W Pół?

Ranking Zawrócili, będąc w pół drogi. Stanąć w pół drogi. Przerwać komuś w pół zdania, lecz: Miała wpółprzymknięte oczy co oznacza.

Co to jest Włóczęgostwo?

Co lepsze blm: Przyłapać uczniów na włóczęgostwie tłumaczenie.

Co to jest Wszystek?

Czy warto załadowano na ciężarówki. Nie zużyj wszystkiej wody! Po wszystkie czasy, lecz: Dzień Wszystkich Świętych.; mieć wszystkie atuty w ręku; pozjadać wszystkie rozumy przykłady.

Co to jest Warzywo?

Opinie forum Kilogram warzyw. Siatka wypchana warzywami definicja.

Co to jest Wyżyć?

Najlepszy wyżyję, wyżyją, wyżyjcie: Mimo ciężkich ran ranny żołnierz - dzięki fachowej opiece - wyżył i mógł wrócić do rodziny. tak aby wyżyć, musiał podjąć dodatkową pracę encyklopedia.

Co to jest Wprawdzie?

Porównaj Wprawdzie pogoda się poprawiła, lecz z oddala dolatywał pomruk burzy jak działa.

Co to jest Wypływać?

Wyniki wypływają, wypływaj, wypływajcie: Prom do Ystad bez pośpiechu wypływał z portu w Świnoujściu. Wszystkie rzeki wypływają ze swoich źródeł. Jego słowa wypływały z dobrego czy jest.

Co to jest Widywać?

Zastosowanie widuję, widują, widujcie: Regularnie widuję w sklepie własną byłą nauczycielkę pojęcie.

Co to jest Wzgórze?

Ranking Pasmo wzgórz. Odległe wzgórza. delikatne wzgórze, lecz: Wzgórza Szeskie wyjaśnienie.

Co to jest Wódka?

Co lepsze rodzinnych uroczystości wszyscy pili wódkę. Częstował gości wódką żołądkową. Wypił dwie wódki, zapłacił i wyszedł z baru.; Od wódki rozum krótki.; Ja fantazję mam zawsze opis.

Co to jest Wolność?

Czy warto słowa. Wolność wyznania. Wolności obywatelskie. Smak wolności. Jutrzenka wolności. Złota wolność szlachecka. Walczyć o wolność. Wywalczyć wolność. Przed tygodniem informacje.

Co to jest Wygnaniec?

Opinie forum Polscy wygnańcy. Wygnańcy polityczni. Powroty wygnańców do ojczyzny znaczenie.

Co to jest Wielka Brytania?

Najlepszy ´kraj w Europie; wyspa w Archipelagu Wysp Brytyjskich´, Brytyjczyk, Brytyjka, brytyjski: Pojechać do Ogromnej Brytanii. Rządzić Ogromną Brytanią; brytyjski rząd co znaczy.

Co to jest Warta?

Porównaj pełnili wartę honorową przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. O ósmej nastąpiła zmiana warty. Strażnicy stali całą noc na warcie. Zaciągnąć wartę. Pełnić wartę krzyżówka.

Co to jest Wypiętrzyć?

Wyniki wypiętrzę, wypiętrzą, wypiętrz, wypiętrzcie: Tatry wypiętrzyły się w orogenezie alpejskiej co to jest.

Co to jest Wykrzyknąć?

Zastosowanie wykrzyknę, wykrzykniesz, wykrzykną, wykrzyknijcie, wykrzyknął, wykrzyknęła, wykrzyknęli, wykrzyknąwszy, wykrzyknięty: Wróć do mnie! - wykrzyknął jej prosto w twarz słownik.

Co to jest Western?

Ranking wym. łestern]: Ten aktor grywa w westernach czym jest.

Co to jest Waltornia?

Co lepsze ´instrument muzyczny´: Z sali koncertowej dolatywały dźwięki waltorni. Grać na waltorni co oznacza.

Co to jest Węglarka?

Czy warto Załadować węglarkę tłumaczenie.

Co to jest Wolnorynkowy?

Opinie forum Cena wolnorynkowa przykłady.

Co to jest Wielbiciel?

Najlepszy muzyki. Wielbiciel teatru. Żarliwy wielbiciel płci pięknej. Otrzymać list od wielbiciela. Miała swojego cichego wielbiciela. Wytrwali wielbiciele otrzymali od gwiazdora definicja.

Co to jest Widełki?

Porównaj tylko w lm: Widełki płacowe. Ująć coś w widełki encyklopedia.

Co to jest Wylot?

Wyniki was u wylotu wąwozu. Jego willa stała przy wylocie ulicy. Wylot ptaków. Naszą spółkę likwidują, a ja jestem na wylocie. Ostre narzędzie przebiło reklamówkę na wylot jak działa.

Co to jest Wachta?

Zastosowanie ´straż´: Przypadła mi w udziale nocna wachta. O szóstej będzie zmiana wachty. Całą noc stał na wachcie. Wachta zeszła już z pokładu czy jest.

Co to jest Wierch?

Ranking Tatrzańskie wierchy, lecz: Kasprowy Wierch pojęcie.

Co to jest Wyuczyć?

Co lepsze wyuczę, wyuczą, wyuczcie: Wyuczyć się zawodu. Zawód wyuczony. Wyuczył swoich uczniów na czeladników wyjaśnienie.

Co to jest Wężyk?

Czy warto Podkreślać poszczególne wyrazy wężykiem opis.

Co to jest W Przybliżeniu?

Opinie forum Odległość Pomiędzy Warszawą a Poznaniem wynosi w przybliżeniu 300 kilometrów informacje.

Co to jest Wygnać?

Najlepszy wygnam, wygnają, wygnaj, wygnajcie: Pasterze wygnali owce na pastwisko.; wygnać (kogoś) na cztery wiatry znaczenie.

Co to jest Wznosić (Się)?

Porównaj wznoszą (się), wznoście (się): Po opuszczeniu pasa startowego samolot rozpoczął się bez pośpiechu wznosić ku górze. Na Giewoncie wznosi się okazały, metalowy krzyż co znaczy.

Co to jest Wrażliwy?

Wyniki Wrażliwy człowiek. Twórca wrażliwy na piękno. Pacjent wrażliwy na ból. Wrażliwa cera krzyżówka.

Co to jest Wieść?

Zastosowanie wiodę, wiedziesz, wiedźcie, wiódł, wiodła, wiedli, wiedziony, wiedzeni: Uczynny młodzieniec wiódł niewidomego. Wiedziony intuicją postanowił na nią zaczekać pod domem co to jest.

Co to jest Wgnieść?

Ranking wgniotę, wgnieciesz, wgniotą, wgniećcie, wgniótł, wgniotła, wgnietli, wgnieciony: Wgnieciony błotnik po wypadku samochodowym słownik.

Co to jest Wszechstronnie?

Co lepsze Wszechstronnie uzdolniony człowiek.; Nie ma nic wszechstronnie szczęśliwego. - [Horacy czym jest.

Co to jest Wrąb?

Czy warto Belka z głębokimi wrębami co oznacza.

Co to jest W Nieskończoność?

Opinie forum Powtarzać coś w nieskończoność tłumaczenie.

Co to jest Wytknąć?

Najlepszy wytkniesz, wytkną, wytknijcie, wytknął, wytknęła, wytknęli, wytknąwszy, wytknięty: Wytknęła głowę z okna. Wytknął jej małostkowość. zobacz wytykać; nie wytykać/nie przykłady.

Co to jest Wśród?

Porównaj Dobrze czuł się pośród swoich.; Wolałbym służyć jako najmita u biednego chłopa, który nie ma zbyt sporo środków do życia, niż być królem pośród zmarłych. - [Homer definicja.

Co to jest Wolfram?

Wyniki ´pierwiastek chem.´ (znak: W): Druciki w żarówce są wykonane z wolframu encyklopedia.

Co to jest Wykańczać?

Zastosowanie wykańczają, wykańczajcie: Wykwalifikowana hafciarka wykańczała serwetki oryginalnym ściegiem. Zazdrosna żona bez pośpiechu wykańczała męża swymi urojonymi podejrzeniami jak działa.

Co to jest Wyłazić?

Ranking wyłaź, wyłaźcie: Nocą drapieżniki wyłażą ze swoich nor. Z dziurawych skarpetek wyłaziły mu palce. Nie wiadomo dlaczego zaczęły wyłazić mu włosy.; wyleźć/wyłazić (komuś czy jest.

Co to jest Walić?

Co lepsze walcie: Budynki waliły się pod gradem pocisków. Bokser walnął przeciwnika pięścią w brzuch. Niemcy walili do partyzantów z moździerzy. Był tak podenerwowany, iż aż pojęcie.

Co to jest W Poprzek?

Czy warto W poprzek szosy stał uszkodzony TIR (lub: tir). Nie stawaj w poprzek naszym dążeniom wyjaśnienie.

Co to jest Włókniarz?

Opinie forum Strajk łódzkich włókniarzy opis.

Co to jest Wywiązać Się?

Najlepszy wywiążą się, wywiąż się, wywiążcie się: Młody pracownik wspaniale wywiązał się z powierzonej mu misji. Wywiązać się z obowiązków. Wywiązać się z zadania. Wywiązać się z informacje.

Co to jest Współrzędna?

Porównaj ż odm. jak przym.: Wyznaczyć współrzędne azjatyckiego półwyspu znaczenie.

Co to jest Wersja?

Wyniki wersja artykułu naukowego. Rozszerzona wersja programu komputerowego. Kilka wersji dokumentu. Znać inną wersję tego wydarzenia.; Każdy mit jest jakąś wersją prawdy co znaczy.

Co to jest W Porządku?

Zastosowanie Sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Jak się masz? - W porządku krzyżówka.

Co to jest Wyściubić?

Ranking wyciągnąć´, wyściubię, wyściubią, wyściubcie: Wyściubiła skądś dla rodziny album i przeglądała go poprzez całe popołudnie, zapominając o całym świecie.; nie co to jest.

Co to jest Wrzut?

Co lepsze Wrzut piłki z autu na boisko słownik.

Co to jest Wsiąknąć?

Czy warto wsiąknę, wsiąkniesz, wsiąknijcie, wsiąknął (lub: wsiąkł), wsiąkła, wsiąkli: Deszcz błyskawicznie wsiąknął (wsiąkł) w nagrzaną ziemię.; wsiąknąć jak kamfora czym jest.

Co to jest Więzień?

Opinie forum Więzień polityczny. Więzień kryminalny. Humanitarne traktowanie więźnia. Uwolnić więźnia. Spacer więźniów. Resocjalizacja więźniów co oznacza.

Co to jest Wypruwać?

Najlepszy wypruwam, wypruwasz, wypruwaj, wypruwajcie: Gospodyni wypruwała pierze ze starych poduszek.; wypruwać z siebie - [sobie] żyły - [flaki tłumaczenie.

Co to jest Wypróbować?

Porównaj wypróbuję, wypróbują, wypróbujcie: Wybrali się do lasu, tak aby wypróbować broń myśliwską. Postanowił wypróbować nowo zakupiony auto przykłady.

Co to jest Wyrzutnia?

Wyniki Wyrzutnia rakiet definicja.

Co to jest Wierzba?

Zastosowanie płacząca. Posadzić wierzbę w parku. Siedzieć pod wierzbą. Znad rzeki dolatywał szum wierzb.; obiecywać (komuś) gruszki na wierzbie; W starej wierzbie diabeł mieszka encyklopedia.

Co to jest Wsiadać?

Ranking wsiadają, wsiadajcie: Wsiadł na pierwszy lepszy statek i odpłynął w siną dal. Już koło wodospadu wsiadł nam na kark parkowy strażnik i upomniał się o bilety jak działa.

Co to jest Własny?

Co lepsze Miłość swoja. W końcu mamy własny dom. Był sierotą i marzył o tym, by założyć swoją rodzinę. Moje dzieci już powychodziły z domu i pozakładały swoje rodziny. Dbał w czy jest.

Co to jest Wykopnąć?

Czy warto wykopniesz, wykopną, wykopnijcie, wykopnął, wykopnęła, wykopnęli, wykopnąwszy, wykopnięty: Bramkarz wziął rozpęd i z całych sił wykopnął piłkę na połowę przeciwnika pojęcie.

Co to jest Wprzód?

Opinie forum ´na początku´: Wprzód odrobię lekcje, a później pójdę na basen wyjaśnienie.

Co to jest Wkuć?

Najlepszy wkuję, wkują, wkujcie: Wkuć prawie cały książka na sprawdzian z historii. Wkuwać obcojęzyczne słówka opis.

Co to jest W Razie?

Porównaj na przykład niepogody): W przypadku niepogody zawróćcie natychmiast ze szlaku informacje.

Co to jest Wszystkowiedzący?

Wyniki Zanosić modlitwy do wszystkowiedzącego Boga. Nie ma ludzi wszystkowiedzących znaczenie.

Co to jest Wróg?

Zastosowanie partyzanci stawiali zacięty opór przeważającym siłom wroga. Nie był lubiany w pracy, przeciwnie - miał wielu zaciekłych wrogów. Uczynił sobie z niego nieprzejednanego co znaczy.

Co to jest Wartownik?

Ranking Czujni wartownicy. Zmiana wartowników krzyżówka.

Co to jest Wrzeszczeć?

Co lepsze wrzeszczą, wrzeszczcie, wrzeszczał, wrzeszczeli: Kibice wrzeszczeli ile pary w płucach, dopingując uwielbianych poprzez siebie piłkarzy. Przestań na mnie wrzeszczeć co to jest.

Co to jest Wieża?

Czy warto Wejść na zamkową wieżę. Zachwycać się wysoką wieżą. Krzywa wieża w Pizie, lecz: Mysia Wieża.; wieża Babel; wieża z kości słoniowej; zamknąć się/zamykać się - [siedzieć słownik.

Co to jest Wytępić?

Opinie forum wytępię, wytępią, wytępcie: Wytępić szczury w piwnicy co do jednego czym jest.

Co to jest Wysłuchiwać?

Najlepszy wysłuchuję, wysłuchują, wysłuchujcie: Czy ja muszę stale wysłuchiwać twoich ciągłych pretensji i narzekań co oznacza.

Co to jest Wiertło?

Porównaj Zamiana wiertła w wiertarce tłumaczenie.

Co to jest Włożyć?

Wyniki włóżcie: Włożyła list do koperty, a w dalszym ciągu wrzuciła ją do skrzynki. Włóż, proszę, te kwiaty do wody. Gdzie matka włożyła te sztućce? Dokumenty włożyłem do przykłady.

Co to jest Wejście?

Zastosowanie mnie przy kluczowym wejściu do parku. Wejście kuchenne (lub: Wejście od kuchni). Auto zatrzymał się przy wejściu do budynku. Wejście do mieszkania utrudniały stojące w definicja.

Co to jest Wydra?

Ranking Płynąć za wydrą. Zęby wyder (lub: Zęby wydr). Futro z wyder (lub: wydr).; ni to pies, ni wydra encyklopedia.

Co to jest Wypożyczalnia?

Co lepsze Wypożyczalnia książek. Wypożyczalnia sprzętu sportowego. Wypożyczalnia kaset wideo jak działa.

Co to jest Wybrać?

Czy warto wybierzesz, wybiorą, wybierz, wybierzcie: Dzieci wybrały się na wycieczkę po lesie. Wujek wybrał się do nas z wizytą. Wybrałaś się z tą uwagą trochę nie w porę. zobacz czy jest.

Co to jest W Powijakach?

Opinie forum Projekt tego przedsięwzięcia jest jeszcze w powijakach.; być w powijakach pojęcie.

Co to jest W Głąb?

Najlepszy Poruszać się w głąb ziemi wyjaśnienie.

Co to jest Wniknąć?

Porównaj wnikniesz, wnikną, wniknijcie, wniknął, wniknęła, wniknęli, wniknąwszy: Poranne słońce wniknęło poprzez zapuszczone żaluzje do pokoju. Filozofowie próbują wniknąć w opis.

Co to jest Wypatrzyć?

Wyniki wypatrzę, wypatrzą, wypatrz, wypatrzcie: Wypatrzył miejsce do zaparkowania samochodu. Wypatrzyła w sklepie niebrzydki materiał na bluzkę informacje.

Co to jest Włóczka?

Zastosowanie Zawiązać supełek na włóczce. Kupić kolorową włóczkę. Na stole leży szydełko z włóczką. Kłębek kolorowej włóczki znaczenie.

Co to jest Wywrzeć?

Ranking wywrzesz, wywrą, wywrzyjcie, wywarł, wywarłszy, wywarty: Swoim nieugiętym stanowiskiem wywarła wpływ na decyzję zarządu. Video wywarł spore wrażenie na widzach. zobacz co znaczy.

Co to jest Wiwat?

Co lepsze wznoszony na czyjąś cześć´: Wznosić huczne wiwaty dla zwycięzców. Strzelić na wiwat. Wiwat młoda para!; Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany. - [Adam krzyżówka.

Co to jest Wyrzucić?

Czy warto wyrzucą, wyrzućcie: Gospodyni wyrzuciła ze swojego mieszkania hałaśliwych studentów. Gdyż stale się spóźniał, wyrzucili go z pracy na zbity pysk. Wyrzucili go ze szkoły co to jest.

Co to jest Występny?

Opinie forum występny. Występna matka. Występny syn. Występne dzieci. Występny gest. Występne życie. Występna miłość.; Rzym cnotliwy zwyciężał. Rzym występny zginął. - [Ignacy słownik.

Co to jest Wstawać?

Najlepszy wstaję, wstają, wstawajcie: Mój kolega zdobył miano rannego ptaszka, gdyż lubi inicjalnie wstawać.; Kto wstaje z rana, wyjdzie na pana czym jest.

Co to jest Wyszydzić?

Porównaj wyszydzę, wyszydzą, wyszydź, nie wyszydźcie: Wyszydził swojego adwersarza co oznacza.

Co to jest Wytwór?

Wyniki Produkt czyjejś fantazji. Wytwory kultury tłumaczenie.

Co to jest Wielki?

Zastosowanie stało ogromne drzewo. Przy wejściu do hali sportowej zebrał się ogromny tłum. Poprzez lata pracy zgromadził ogromny dorobek. Historycy przypisywali mu ogromne gesty przykłady.

Co to jest Wszystkożerny?

Ranking Wszystkożerne zwierzę definicja.

Co to jest W Środku?

Co lepsze W środku pudełka miała się znajdować niespodzianka encyklopedia.

Co to jest Wozić?

Czy warto wożą, woźcie (lub: wóźcie): Zamówione wyroby woził ciężarówką. W słoneczne popołudnia woził własną ukochaną łódką po jeziorze. Woziła własne dziecko w głębokim wózku jak działa.

Co to jest Wyspać Się?

Opinie forum wyśpią się, wyśpijcie się: Wyspałem się za wszystkie czasy. Wreszcie będę mógł się porządnie wyspać. Wyspali się po trudach podróży. Przed ciężką robotą warto się dobrze czy jest.

Co to jest Wolno?

Najlepszy W trakcie nocnej wachty czas płynie bardzo wolno. Turyści podziwiali wolno stojące bloki piaskowca pojęcie.

Co to jest W Słup?

Porównaj ´nieruchomo´: Zając na początku stanął w słup, a później nagle hycnął między drzewa wyjaśnienie.

Co to jest Wynagrodzić?

Wyniki wynagrodzą, wynagrodź (lub: wynagródź), wynagrodźcie (lub: wynagródźcie): Los wynagrodził mi tę stratę. Wynagrodzono mu wreszcie krzywdy, których doznał w trakcie wojny opis.

Co to jest Wódz?

Zastosowanie indiańskiego wodza. Słynni indiańscy wodzowie. Obrać wodza (lub: Obrać kogoś wodzem). Mianować wodza (lub: Mianować kogoś wodzem).; Ten najgorszym wodzem, kto sam nad informacje.

Co to jest Wilno?

Ranking Litwy´, wilnianin, wilnianka, wileński: Herb Wilna. Przebywać w Wilnie; wileńskie zabytki, lecz: Pojezierze Wileńskie.; Kto w Wilnie nie bywał, ten cudów nie widział znaczenie.

Co to jest Wymienialny?

Co lepsze Wymienialna waluta. Wymienialne przedmioty jakiegoś przyrządu co znaczy.

Co to jest Wsad?

Czy warto Wsad piłki do kosza. Kilka efektownych wsadów w wykonaniu amerykańskich koszykarzy krzyżówka.

Co to jest Wyregulować?

Opinie forum wyreguluję, wyregulują, wyregulujcie: Mechanik wyregulował obroty w silniku. Hydraulik wyregulował przepływ wody w bojlerze co to jest.

Co to jest Wytrych?

Najlepszy Otwierać wytrychem drzwi do mieszkania. Złodziejskie wytrychy. Znać kilka słownych wytrychów słownik.

Co to jest Wdzięk?

Porównaj z wdziękiem. Mieć w sobie wrodzony wdzięk.; Nie męczy nas nasze powolne umieranie, ale raczej to, iż wdzięk życia staje się nam niedostępny. - [Witold Gombrowicz czym jest.

Co to jest Wystudzić?

Wyniki wystudzę, wystudzą; wystudź, wystudźcie: Matka wystudziła kaszę i nakarmiła dziecko co oznacza.

Co to jest Wracać?

Zastosowanie wracają, wracajcie: Wracaj do domu, ponieważ tutaj nie masz już czego szukać! Wracajcie do pracy! Po długiej chorobie bez pośpiechu wracała do zdrowia.; wracać jak tłumaczenie.

Co to jest Wyposażyć?

Ranking wyposażę, wyposażą, wyposaż, wyposażcie: Każdy auto musi być zaopatrzony w apteczkę. Dobrze zaopatrzona apteczka przykłady.

Co to jest Willa?

Co lepsze Zbudować willę. Mieszkać w pięknej willi. Sprzedaż will (lub: Sprzedaż willi definicja.

Co to jest Wziąć (Się)?

Czy warto weźmiesz (się), wezmą (się), weźcie (się), wziął (się), wzięła (się), wzięli (się), wzięty: Poeta wziął pióro do ręki. Wziąć magnetowid na raty. Terroryści wzięli encyklopedia.

Co to jest Wyrok?

Opinie forum surowy wyrok na recydywistę. Wyrok sądu niższej instancji był niesłuszny. Wszyscy uznali wyrok sądu za zbyt delikatny. Sąd wydał wyrok uniewinniający. Sąd wydał wyrok jak działa.

Co to jest Wizjer?

Najlepszy Zobaczyć kogoś w wizjerze. Spojrzeć poprzez wizjer czy jest.

Co to jest Wlatywać?

Porównaj wlatują, wlatujcie: Poprzez uchylone okno wlatywał do pokoju orzeźwiający powiew. Piłka odbiła się od tablicy i wleciała do kosza.; jednym uchem wlatywać/wlecieć, a pojęcie.

Co to jest Węgry?

Wyniki ´kraj w Europie´, Węgier, Węgierka, węgierski: Obywatel Węgier. Spędzić urlop na Węgrzech; węgierskie niziny, lecz: Nizina Węgierska wyjaśnienie.

Co to jest Witraż?

Zastosowanie okienne´: Kościelne witraże. Postać świętego z witrażu (lub: Postać świętego z witraża). Promienie słoneczne prześwitywały poprzez witraże. Konserwacja witraży (lub opis.

Co to jest Wymościć?

Ranking wymoszczę, wymościsz, wymoszczą, wymośćcie: Wymościł sobie legowisko informacje.

Co to jest Wymiąć?

Co lepsze wymnę, wymniesz, wymną, wymnijcie, wymiął, wymięła, wymięli, wymięty: Wymiąć garnitur w tramwajowym ścisku. Wymięta chusteczka, gazeta znaczenie.

Co to jest Wór?

Czy warto Przyniósł z piwnicy wór kartofli. Wrzucić coś do wora. Trzymać ziarno w parcianym worze. Szycie wielkich worów.; Wór próżny nie stoi prosto co znaczy.

Co to jest Wyręczyć?

Opinie forum wyręczę, wyręczą, wyręczcie: Córka chętnie wyręczała matkę w pracy domowej krzyżówka.

Co to jest Wiercić?

Najlepszy wiercę, wiercą, wierćcie: Wiercić studnię. Wiercić szyb. Ostry zapach siarki wiercił go w nosie.; wiercić (komuś) dziurę w brzuchu (tak aby co to jest.

Co to jest Wiecha?

Porównaj Powiesić wiechę na nowo zbudowanym biurowcu słownik.

Co to jest Wada?

Wyniki Wada drewna. Wada materiału. Wady wymowy. Wady słuchu. Wady serca. Wrodzone i kupione wady postawy. Wady rozwojowe jelita grubego. Wada w wykonaniu nadwozia czym jest.

Co to jest Wchłaniać?

Zastosowanie wchłaniam, wchłaniają, wchłaniajcie: Nowoczesne odkurzacze bardzo precyzyjnie wchłaniają rozmaite paprochy. Rozrastające się miasto wchłonęło leżącą opodal wieś co oznacza.

Co to jest Wybawca?

Ranking Wysławiać swego wybawcę. Drodzy wybawcy. Podziękowania dla wybawców tłumaczenie.

Co to jest Wóz?

Co lepsze siedział na koźle, a my tuż za nim na wozie (konnym). Wsiąść na wóz (konny), lecz: wsiąść do wozu (mechanicznego). Zaparkował wóz (mechaniczny) na sąsiedniej ulicy przykłady.

Co to jest Wysługa?

Czy warto Bonus za wysługę lat definicja.

Co to jest Wygiąć?

Opinie forum wygniesz, wygną, wygnijcie, wygiął, wygięła, wygięli, wygiąwszy, wygięty: Wygiąć kawałek blachy na karoserię samochodu. Akrobata wygiął tułów, przygotowując się do encyklopedia.

Co to jest Wyć?

Najlepszy wyję, wyją, wyjcie: Ranny wręcz wył z bólu, gdy opatrywano mu rany. Wilki wyją po nocach do księżyca jak działa.

Co to jest Wyrównać?

Porównaj wyrównają, wyrównajcie: Walec wyrównał drogę pod autostradę. Moja spółka już dawno wyrównała wszystkie długi i należności. Wyrównać krzywdy. Wyrównać rachunek. Wyrównać czy jest.

Co to jest Woltomierz?

Wyniki Wskazówka woltomierza. Wykorzystanie woltomierzy pojęcie.

Co to jest Wykluczyć?

Zastosowanie wykluczą, wykluczcie: Doktor, badając chorego, wykluczył kilka chorób. Został wykluczony z organizacji za nadużycia finansowe.; Rozumienie wyklucza nienawiść. - [Selma wyjaśnienie.

Co to jest Wartko?

Ranking Strumień płynął wartko opis.

Co to jest Wypchnąć?

Co lepsze wypchniesz, wypchną, wypchnijcie, wypchnął, wypchnęła, wypchnęli, wypchnąwszy, wypchnięty: Wypchnięto go z sali. Wypchnął wózek z sieni na podwórze. zobacz wypychać informacje.

Co to jest Wykreślić?

Czy warto wykreślę, wykreślą, wykreślcie: Wykreślić czyjeś nazwisko z listy uczestników. Wykreślić ustęp z maszynopisu książki znaczenie.

Co to jest Wspólnota?

Opinie forum Żyć w jakiejś wspólnocie. Odczuwać wspólnotę z innymi ludźmi. Wspólnota interesów co znaczy.

Co to jest Wyszczerbić?

Najlepszy wyszczerbię, wyszczerbią, wyszczerb, nie wyszczerbcie: Robotnik wyszczerbił łopatę w kamienistej ziemi krzyżówka.

Co to jest Wydarzyć Się?

Porównaj wydarzy się, wydarzą się: W okolicy naszej szkoły wydarzył się przed kilkoma dniami niegroźny wypadek co to jest.

Co to jest Wyżywienie?

Wyniki blm: W cenę pobytu wliczone jest pełne wyżywienie słownik.

Co to jest Wieprz?

Zastosowanie Karma dla wieprza. Tłuste wieprze.; rzucać perły przed (pomiędzy) wieprze; Komu stanie na wieprz, temu stanie na pieprz czym jest.

Co to jest W Koło?

Ranking ´w kółko: Mówisz w koło to samo. Rozglądał się w koło co oznacza.

Co to jest Wyrażenie?

Co lepsze wyrażenie czyichś poglądów. Nauczyć się kilku łacińskich wyrażeń.; Jest w ciele ludzkim umiejętność wyrażania miłości, tej miłości, gdzie człowiek staje się darem tłumaczenie.

Co to jest Wąwóz?

Czy warto Skoczyć do wąwozu. Schować się w wąwozie przykłady.

Co to jest Współistnieć?

Opinie forum współistnieję, współistnieją, współistniał, współistnieli: W j. polskim współistnieje sporo form gramatycznych, które są uznawane za jednakowo prawidłowe definicja.

Co to jest Wplątać?

Najlepszy wplączę, wplączą, wplączcie: Poprzez te własne kłamstewka wplątała się w kłopoty encyklopedia.

Co to jest Wciąż?

Porównaj padał i padał. Ciągle przejmował się zdrowiem swojej matki. Ciągle jeszcze nie wiem, czy będę mogła wyjechać na wakacje.; Tylko ciągle mówić i nic nie powiedzieć było jak działa.

Co to jest Wiersz?

Wyniki patriotyczny. Wiersz miłosny. Wiersz okolicznościowy. Wiersz do ukochanej. Wiersze dla dzieci. Wiersze o miłości. Uczniowie uczyli się na pamięć kilku strofek wiersza czy jest.

Co to jest Wysokogórski?

Zastosowanie Wysokogórski klimat. Wspinaczka wysokogórska pojęcie.

Co to jest Wykonawca?

Ranking m odm. jak ż: Wykonawca projektu. Wykonawca znanego przeboju. Słynni wykonawcy klasycznej muzyki gitarowej wyjaśnienie.

Co to jest Westerplatte?

Co lepsze wym. Westerplate lub: Westerplate] ndm ´półwysep nad Zatoką Gdańską´: Bitwa o Westerplatte. Bohaterscy żołnierze z Westerplatte. Obrona Westerplatte opis.

Co to jest Wzburzyć?

Czy warto wzburzę, wzburzą, wzburz, nie wzburzcie: Porywisty wiatr wzburzył taflę jeziora. Pracownik wzburzył dyrektora swoim nieprzemyślanym postępowaniem i marnotrawstwem surowca informacje.

Co to jest Wzbogacić (Się)?

Opinie forum wzbogacą (się), wzbogaćcie (się): Edukacja matematyki wzbogaciła jego umysł. Spadek po rodzicach bardzo go wzbogacił. Postanowił wzbogacić osiedlową bibliotekę znaczenie.

Co to jest Wykurować Się?

Najlepszy wykuruję się, wykurują się, wykurujcie się ´wyleczyć się´: Leżąc poprzez tydzień w łóżku, wykurował się zupełnie co znaczy.

Co to jest Wnosić?

Porównaj wnoście: Uczniowie na powrót wnosili krzesła do sali lekcyjnej. Z tych przesłanek można wnosić, iż rezultat eksperymentu będzie rozstrzygał o prawdziwości teorii krzyżówka.

Co to jest Wydmuszka?

Wyniki Rysunek na wydmuszce. Pomalować wydmuszkę co to jest.

Co to jest Wykorzystywać?

Zastosowanie wykorzystują, wykorzystujcie: Młodzieniec wykorzystywał każdą okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego. Wykorzystywać czyjąś naiwność.; Ważniejsze jest nie zwycięstwo słownik.

Co to jest W Oddali?

Ranking W oddali majaczyły szczyty Tatr czym jest.

Co to jest Wszerz?

Co lepsze Mój pokój nie jest zbyt spory - trzy metry wzdłuż, dwa wszerz.; wzdłuż i wszerz; A my mamy ogromną scenę, dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż. - [Stanisław Wyspiański co oznacza.

Co to jest Wytrącić?

Czy warto wytrącą, wytrąćcie: Sprawny szermierz potrafi wytrącić swojemu przeciwnikowi szablę z ręki. Sól wytrąci się z roztworu. Wytrąciłaś mnie z równowagi własną gadaniną tłumaczenie.

Co to jest Wiatrak?

Opinie forum Obracające się skrzydła wiatraka. Holenderskie wiatraki poruszane powiewem wiatru.; co ma piernik do wiatraka?; walczyć z wiatrakami; walka z wiatrakami przykłady.

Co to jest Wyrzynać (Się)?

Najlepszy wyrzynają (się), wyrzynajcie: Mój dziadek lubi czasem wyrzynać w drewnie rozmaite figurki. Mojemu młodszemu braciszkowi wyrzynają się pierwsze zęby, dlatego regularnie definicja.

Co to jest Wyprać?

Porównaj wypiorę, wypierzesz, wypiorą, wypierz, wypierzcie: Przed wyjazdem na wakacje wyprała wszystkie własne sukienki. Te plamy na obrusie nie chcą się wyprać encyklopedia.

Co to jest Wygładzić?

Wyniki wygładzę, wygładzą, wygładź, wygładźcie: Wygładził kanty spodni wierzchem dłoni. Stolarz wygładził jeszcze drewniany taboret papierem ściernym jak działa.

Co to jest Wyobrazić?

Zastosowanie wyobrażą; wyobraź, wyobraźcie: Wyobraził ją sobie jako młodą i atrakcyjną kobietę. Wyobraź sobie, iż nie przyszedł na umówione spotkanie! Wyobraź sobie, iż mieszkasz na czy jest.

Co to jest Wyjechać?

Ranking wyjedziesz, wyjadą, wyjedź, wyjedźcie: Wyjechać autobusem, pociągiem, samochodem. Męża nie ma w domu, ponieważ wyjechał na kilka dni do Warszawy. Postanowił wyjechać do pojęcie.

Co to jest W Przeciwieństwie?

Co lepsze W odróżnieniu do mnie masz jeszcze dużo do zrobienia wyjaśnienie.

Co to jest Wołowy?

Czy warto Kotlety z mięsa wołowego. Mama ugotowała dziś na obiad pyszny rosół wołowy.; nie spisać (czegoś) na wołowej skórze opis.

Co to jest Współlokator?

Opinie forum Uciążliwy współlokator. Zgodni współlokatorzy informacje.

Co to jest Wierzch?

Najlepszy wierzchem dłoni. Założył kubrak futrem na wierzch. Przepłukał szklanki tylko po wierzchu (lub: Przepłukał szklanki tylko z wierzchu). Plecak był zapakowany po sam znaczenie.

Co to jest Wytarty?

Porównaj Młodzieniec w wytartych dżinsach. Politycy regularnie używają wytartego słownictwa.; znać (kogoś) jak wytarty szeląg co znaczy.

Co to jest Wryty?

Wyniki ´imiesłów bierny od: wryć´: Koła traktora były co połowy wryte w podmokły grunt.; stać/stawać/stanąć jak wryty krzyżówka.

Co to jest Włosek?

Zastosowanie zazwyczaj w lm: Matka z czułością pogładziła włoski niemowlęcia.; wisieć - [zawisnąć] na włosku co to jest.

Co to jest Wprawiać?

Ranking wprawiają, wprawiaj, wprawiajcie: Pochwały i pochlebstwa, jakie słyszał z ust nauczycieli, wprawiały go w zakłopotanie. Swoim wygadaniem wprawiał wszystkich w zdumienie słownik.

Co to jest Wić Się?

Co lepsze się, wijcie się: Między kamieniami wiła się zygzakowata żmija. Otrzymał piłką prosto w podbrzusze i teraz wije się z bólu. Górska szosa wiła się wąskimi serpentynami czym jest.

Co to jest Wpoić?

Czy warto wpoję, wpoisz, wpoją, wpójcie: Wpoić komuś zasady postępowania co oznacza.

Co to jest Wieszać?

Opinie forum wieszają, wieszajcie: Matka wieszała wypraną bieliznę na sznurze w łazience. Wieszali obrazy na ścianach pokoju. Przestępców wieszano kiedyś na szubienicy.; wieszać (na tłumaczenie.

Co to jest Wątły?

Najlepszy Wątły chłopiec. Wątła roślina przykłady.

Co to jest Wyjść?

Porównaj wyjdziesz, wyjdą, wyjdź, wyjdźcie, wyszedłem, wyszedł, wyszła, wyszli: Wyszedł na ulicę przywitać gości. Po obiedzie wyszliśmy na dłuższy spacer. Jego ciemne sprawki definicja.

Co to jest Wywrócić (Się)?

Wyniki wywrócą (się), nie wywróćcie (się): Potężny zapaśnik wywrócił swego przeciwnika. Wywrócić spódnicę na lewą stronę. Początkujący narciarz wywrócił się na stoku encyklopedia.

Co to jest W (Albo: We)?

Zastosowanie głębokiej kotlinie. Miotła stoi w kącie kuchni. W szufladzie znalazł różne szpargały. W Sosnowcu stoi pomnik Jana Kiepury. We Wrocławiu na rynku stoi pręgierz. Zimowe jak działa.

Co to jest Wideokaseta?

Ranking Nagrać video na wideokasecie. Odtwarzać wideokasetę. Stos wideokaset. Wypożyczalnia wideokaset czy jest.

Co to jest Wprost?

Co lepsze Powiedzieć coś wprost pojęcie.

Co to jest Wnuk?

Czy warto Kupić prezent wnukowi. Zabawa dziadka z wnukiem. Mieć trzech dorosłych wnuków.; Wnuk za dziada nie odpowiada.; Pamiętaj o tym, wnuku, iż dziadzio był w Tobruku wyjaśnienie.

Co to jest Wyznawca?

Opinie forum m odm. jak ż: Wyznawca prawosławia. Wyznawca islamu. Wyznawca judaizmu. Zagorzali wyznawcy jakiejś idei. Wyznawcy nowej wiary opis.

Co to jest Wieźć?

Najlepszy wieziesz, wiozą, wieźcie, wiózł, wiozła, wieźli, wieziony: Kierowca wiózł pasażerów autobusem do Rabki. Poprzez kilka godz. wiózł wyrób ciężarówką. Wszystkie rzeczy informacje.

Co to jest Wspólnik?

Porównaj moim wspólnikiem w biznesach. Wspólnicy dzielili pomiędzy siebie zyski płynące z działalności firmy. Cichy wspólnik.; Panowanie i miłość nie godzą się ze wspólnikami znaczenie.

Co to jest Wierzący?

Wyniki Głęboko wierzący chrześcijanin.; Jestem katolikiem wierzącym, lecz niepraktykującym, komunistą praktykującym, lecz niewierzącym. - [Jarosław Iwaszkiewicz co znaczy.

Co to jest Wdepnąć?

Zastosowanie wdepniesz, wdepną, wdepnijcie, wdepnął, wdepnęła, wdepnęli, wdepnąwszy: W roztargnieniu wdepnął w kałużę. Chyba wdepnąłem w podejrzane towarzystwo. Wdepnijcie do nas krzyżówka.

Co to jest Wiewiórka?

Ranking Zobaczyć biegającą po drzewach wiewiórkę. Karmić wiewiórkę. Bawić się z wiewiórką. Wiewiórki w parku co to jest.

Co to jest Wyciągać?

Co lepsze wyciągają, wyciągajcie: Z mozołem wyciągał wiadro ze studni. Rybacy wyciągali siecią złowione ryby. Uczeń nauczył się wyciągać minus przed nawias. Dyrektor wyciągał słownik.

Co to jest Wykroić?

Czy warto wykroję, wykroisz, wykroją, wykrójcie: Krawcowa kilkoma zręcznymi ruchami wykroiła materiał na spódnicę czym jest.

Co to jest Wróbel?

Opinie forum wróbli na dachu. Stary wróbel.; wszystkie wróble ćwierkają (o czymś); wyglądać jak strach na wróble; Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.; Lepszy wróbel w ręku niż co oznacza.

Co to jest Wybierać (Się)?

Najlepszy wybierają (się), wybierajcie (się): Młode małżeństwo długo wybierało kolor mebli do wspólnego mieszkania. Czy wybierasz się na bal przebierańców? Mąż wybiera się w tłumaczenie.

Co to jest Waluta?

Porównaj Wypłata w obcej walucie. Wymienić walutę. Sprzedaż obcych walut przykłady.

Co to jest Wyładunek?

Wyniki Pomóc przy wyładunku. Zająć się wyładunkiem towaru. Miejsce poświęcone do wyładunku definicja.

Co to jest W Ciągu?

Zastosowanie Załatwić wszystkie kwestie pośrodku miesiąca encyklopedia.

Co to jest Wtem?

Ranking Siedział pogrążony w milczeniu, wtem jak nie wrzaśnie jak działa.

Co to jest Wydoić?

Co lepsze wydoję, wydoisz, wydoją, wydójcie: Wydoić krowę. Wydoić pól litra soku za jednym zamachem czy jest.

Co to jest Wykałaczka?

Czy warto Wyjąć z pudełka wykałaczkę. Czyścić zęby wykałaczką. Pudełko wykałaczek pojęcie.

Co to jest Wół?

Opinie forum Zaprząc wołu (kolokwialnie: woła) do pługa. Przyglądać się dorodnemu wołowi. Mocne woły pociągowe. Stado wołów.; pasować - [nadawać się] (do kogoś, do czegoś) jak wół do wyjaśnienie.

Co to jest W Dodatku?

Najlepszy Był nieprzygotowany do zajęć, a w dodatku zapomniał swoich notatek opis.

Co to jest Wprawić?

Porównaj wprawię, wprawią, wpraw, wprawcie: Swoim inteligentnym wywodem wprawił nas w niekłamany podziw. Wprawić kamień w pierścień. zobacz wprawiać informacje.

Co to jest Wjeżdżać?

Wyniki wjeżdżam, wjeżdżają, wjeżdżajcie: Na plac budowy raz po raz wjeżdżają wypełnione cegłami ciężarówki. Górska kolejka często wjeżdżała na szczyt Kasprowego Wierchu znaczenie.

Co to jest Wanna?

Zastosowanie Kąpała się w marmurowej wannie. Leżeć w wannie. Mieć w łazience sporą, blaszaną wannę co znaczy.

Co to jest W Głos?

Ranking Śmiać się w głos krzyżówka.

Co to jest W Dzień?

Co lepsze Pracował w nocy, a spał w dzień co to jest.

Co to jest Wręcz Przeciwnie?

Czy warto Nie mam do ciebie pretensji, wręcz przeciwnie: jestem ci bardzo wdzięczny słownik.

Co to jest W Czas?

Opinie forum ´w porę´: Przyjechali w czas.; W czas się doskonali, kto chce dobrze znać sztukę. - [Friedrich Schiller czym jest.

Co to jest Wielowątkowy?

Najlepszy Wielowątkowy video. Wielowątkowa powieść co oznacza.

Co to jest Wieszcz?

Porównaj Romantyczni wieszczowie (lub: Romantyczni wieszcze). Proroctwa i przestrogi wieszczów.; Jaki lud, taki wieszcz tłumaczenie.

Co to jest Wsiąść?

Wyniki wsiądźcie, wsiadł, wsiedli: Wsiadł do tramwaju i pomachał nam poprzez szybę. Wsiadła do ostatniego wagonu. Wsiadł na konia i ruszył przed siebie kłusem. Wsiąść komuś przykłady.

Co to jest Wypowiedzieć?

Zastosowanie wypowiesz, wypowiedzą, wypowiedzcie, wypowiedział, wypowiedzieli, wypowiedziany: Rozmówcy zupełnie otwarcie wypowiedzieli własne zdanie na omawiany temat. Nie sposób definicja.

Co to jest Wojewódzki?

Ranking Sąd wojewódzki, lecz: Sąd Wojewódzki w Łodzi. Władze wojewódzkie. Wojewódzcy przedstawiciele w rządzie encyklopedia.

Co to jest Wierzyć?

Co lepsze wierzcie: Nie wierzę w ani jedno twoje wyraz. Nie wierzył w moje zapewnienia. Wierzę w to, co mówisz. Wierzę, iż dotrzymasz słowa. Ja nie wierzę, ja wiem. Całe własne jak działa.

Co to jest Wyborca?

Czy warto m odm. jak ż: Zachęcać wyborcę do oddania głosu. Głosy wyborców. Zjednać sobie wyborców. Walka o wyborców czy jest.

Co to jest Wnieść?

Opinie forum wniesiesz, wniosą, wnieście, wniósł, wniosła, wnieśli, wniesiony: Sanitariusze wnieśli pechowego narciarza na salę operacyjną. Mój mąż wniósł dopiero co roczną składkę pojęcie.

Co to jest Warkocz?

Najlepszy warkocz idealnie pasował do ludowego wdzianka. Na niebie rozpostarł się świetlisty warkocz komety. Z płonącego domu wychodziły warkocze dymu, lecz: Warkocz Bereniki wyjaśnienie.

Co to jest Wrota?

Porównaj wrót zamku. Wrota klasztorne.; gapić się - [patrzeć] (na coś, na kogoś) jak cielę na malowane wrota; Kto bez tego szału muz do wrót literaturze przystępuje - [...], ten opis.

Co to jest Wybrnąć?

Wyniki wybrniesz, wybrną, wybrnijcie, wybrnął, wybrnęła, wybrnęli, wybrnąwszy: Po wielu zabiegach wybrnął wreszcie z kłopotów. Po wielu staraniach wybrnęliśmy z biedy. Dzięki informacje.

Co to jest Wagon?

Zastosowanie Wagon tramwajowy. Wagon osobowy. Wagon bagażowy. Wagon restauracyjny. Wagon sypialny. Wagon towarowy. Wagon cysterna. Wagon dla palących. W każdym przedziale wagonu znaczenie.

Co to jest Wybąknąć?

Ranking niewyraźnie´, wybąknę, wybąkniesz, wybąkną, wybąknijcie, wybąknął, wybąknęła, wybąknęli, wybąknąwszy, wybąknięty: Zaskoczony chłopiec ledwo zdołał wybąknąć słowa co znaczy.

Co to jest Widok?

Co lepsze roztaczał się piękny i rozległy widok. Leżący na ławce pijany mężczyzna przedstawiał sobą żałosny widok. Tęsknił za widokiem Trzech Koron. Jej widok go drażnił. Połóż tę krzyżówka.

Co to jest Wznowić?

Czy warto wznowię, wznowią, wznów, wznówcie: Wznowić nakład po jego wyczerpaniu co to jest.

Co to jest Wetrzeć?

Opinie forum wetrę, wetrzesz, wetrą, wetrzyjcie, wtarł, wtarli, wtarłszy, wtarty: Wetrzeć krem w dłonie słownik.

Co to jest Wytworzyć?

Najlepszy wytworzą, wytwórz, wytwórzcie: Poszczególne ekipy socjalne wytworzyły swoje normy współżycia. Z wielu naturalnie występujących w przyrodzie roślin można wytworzyć leki czym jest.

Co to jest Ważny?

Porównaj osobistość. Istotna mina. Istotna umowa. Kontrakt istotny na sześć lat. Nie zgub tego, to istotny dokument. Tj. video istotny dla mojego pokolenia. Spóźniła się na co oznacza.

Co to jest Wyżłobić?

Wyniki wyżłobię, wyżłobią, wyżłób, wyżłóbcie: Załadowane po dach ciężarówki wyżłobiły w rozgrzanym upałem asfalcie głębokie koleiny tłumaczenie.

Co to jest Wielmożny?

Zastosowanie Wielmożny pan. Wielmożni kraj przykłady.

Co to jest Wykwintny?

Ranking Wykwintny strój. Wykwintna kolacja. Wykwintne kreacje definicja.

Co to jest Wyśmienity?

Co lepsze Wyśmienity poeta. Wyśmienita aktorka. Wyśmienici sportowcy. Mieć wyśmienity humor. Wyśmienita pogoda encyklopedia.

Co to jest Warga?

Czy warto Opryszczka na górnej wardze. Zagryzła wargi aż do krwi. Pomadka do warg. Malować wargi jak działa.

Co to jest Wystrzelić?

Opinie forum wystrzelą, wystrzelcie: Policjant ostrzegawczo wystrzelił dwa razy w powietrze. Wystrzelił z karabinu do nadbiegającej tygrysicy. Pistolet samorzutnie wystrzelił czy jest.

Co to jest Wysoki?

Najlepszy piętrzył się wysoki budynek. Horyzont przesłaniała wysoka góra. W drzwiach stał wysoki mężczyzna. W centrum Katowic stanął wieżowiec wysoki na trzydzieści pięter. Był o pojęcie.

Co to jest Wygnieść (Się)?

Porównaj wygnieciesz (się), wygniotą (się), wygnieć, wygniećcie, wygniótł (się), wygniotła (się), wygnietli, wygniótłszy, wygnieciony, wygnieceni: Matka wygniotła sok w z wyjaśnienie.

Co to jest Wyrzekać?

Wyniki wyrzekam, wyrzekają, wyrzekajcie: Bywa, iż nie wszystkie młode matki wyrzekają się własnych dzieci opis.

Co to jest Wieniec?

Zastosowanie nagrobny. Wieniec laurowy. Wieniec kwiatów (lub: Wieniec z kwiatów). Upleść wieniec z liści. Delegacja złożyła wieńce pod pomnikiem Powstańców Warszawskich.; Bądź wierny informacje.

Co to jest Wędka?

Ranking Zarzucić wędkę. Wspinać się na wędkę znaczenie.

Co to jest Współudział?

Co lepsze blm: Namawiać kogoś do współudziału w przedsięwzięciu. Przy czyimś współudziale. Oskarżyć kogoś o współudział w przestępstwie co znaczy.

Co to jest Wpiąć?

Czy warto wepnę, wepniesz, wepną, wepnijcie, wpiął, wpięła, wpięli, wpięty: Wpiąć kwiaty we włosy krzyżówka.

Co to jest Wepchnąć?

Opinie forum wepchniesz, wepchną, wepchnijcie, wepchnął, wepchnęła, wepchnęli, wepchnąwszy, wepchnięty: Tata wepchnął walizkę do bagażnika samochodu. Natrętny akwizytor próbował co to jest.

Co to jest Wyswobodzić?

Najlepszy wyswobodzę, wyswobodzisz, wyswobodzą, wyswobódź (lub: wyswobodź), wyswobódźcie (lub: wyswobodźcie): Żołnierze oswobodzili więźniów obozu koncentracyjnego słownik.

Co to jest Wynurzyć Się?

Porównaj wynurzę się, wynurzą się, wynurz się, wynurzcie się: Łódź podwodna wynurzyła się z morza. Syrena wynurzyła się z morskiej toni czym jest.

Co to jest Wyważyć?

Wyniki określić ciężar´, wyważę, wyważą, wyważ, wyważcie: Policjanci wyważyli drzwi do mieszkania, gdzie ukrywał się groźny przestępca. Wyważyć wyrób po aptekarsku. zobacz co oznacza.

Co to jest W Dal?

Zastosowanie Skok w dal tłumaczenie.

Co to jest Wygoić?

Ranking wygoję, wygoisz, wygoją, wygójcie: Doktor powiedział, iż jego rany już wkrótce całkiem się wygoją przykłady.

Co to jest W Najlepsze?

Co lepsze Spać sobie w idealne definicja.

Co to jest Wmusić?

Czy warto wmuszę, wmuszą, wmuście: Pielęgniarka wmuszała w chorego jedzenie encyklopedia.

Co to jest Wewnątrz?

Opinie forum Wewnątrz samochodu było ciepło i cicho. Wpuścić kogoś do wewnątrz. Drzwi były zamknięte od wewnątrz jak działa.

Co to jest Wyrznąć?

Najlepszy wyrznę, wyrzniesz, wyrzną, wyrznijcie, wyrznął, wyrznęła, wyrznęli, wyrznąwszy, wyrznięty: Rzeźbiarz wyrznął (wyrżnął) napis na nagrobku. W roztargnieniu wyrznął czy jest.

Co to jest Współżyć?

Porównaj współżyję, współżyją, współżyjcie: Warto się starać, tak aby dobrze współżyć z innymi ludźmi pojęcie.

Co to jest Wizytacja?

Wyniki ´urzędowa wizyta´: Wizytacja szkolna. Wizytacja dyrektora na lekcji wyjaśnienie.

Co to jest Wybiec?

Zastosowanie wybiegnąć), wybiegnę, wybiegniesz, wybiegną, wybiegnijcie, wybiegł, wybiegli, wybiegłszy: Wybiegła z domu w ogromnym pośpiechu. Wybiegł z pracy, tak aby zdążyć na opis.

Co to jest Wyrąb?

Ranking Wyrąb lasów. Zalesianie wyrębów informacje.

Co to jest Wstyd?

Co lepsze nam zaimponować, a tylko okrył się wstydem. Przynosisz wstyd naszej rodzinie! Jej twarz pokrył rumieniec wstydu. Od publicznych występów powstrzymywał ją wstyd przed znaczenie.

Co to jest Wzgórek?

Czy warto Widok ze wzgórka. Jezioro za wzgórkiem. Lesiste wzgórki. Podmiejskie wzgórki. Wzgórek łonowy co znaczy.

Co to jest Wychynąć?

Opinie forum wychyniesz, wychyną; wychyńcie; wychynął, wychynęła, wychynęli; wychynąwszy: Zza węgła wychynęła czyjaś głowa. Zza chmur wychynęło słońce. Spomiędzy zarośli wychynęła krzyżówka.

Co to jest Wyrzeczenie?

Najlepszy Zrobić coś kosztem wielu wyrzeczeń co to jest.

Co to jest Wioślarz?

Porównaj Zawody młodych wioślarzy słownik.

Co to jest Wewnętrzny?

Wyniki wewnętrzne. Ranny odniósł w sytuacji rozległe obrażenia wewnętrzne. Polityka wewnętrzna państwie. Przeżycia wewnętrzne człowieka. Dyscyplina wewnętrzna. Wewnętrzna czym jest.

Co to jest Wierzchołek?

Zastosowanie długiej wspinaczce osiągnęli wreszcie wierzchołek Mount Everestu. Cztery wierzchołki prostokąta. Odległość od wierzchołka do podstawy trójkąta.; wierzchołek góry lodowej co oznacza.

Co to jest Wzwyż?

Ranking Skok wzwyż.; W otchłań Gehenny albo wzwyż ku Tronowi ten podróżuje, kto podróżuje samotnie. - [Rudyard Kipling tłumaczenie.

Co to jest Wytatuować?

Co lepsze wytatuuję, wytatuują, wytatuujcie: Wytatuował sobie kotwicę na ręce. Więźniów obozów koncentracyjnych przymusowo wytatuowano przykłady.

Co to jest Wyczuwać?

Czy warto wyczuwam, wyczuwają, wyczuwajcie: Wyczuwała w jego głosie z trudem skrywany niepokój. W jej głosie wyczuwał zjadliwą ironię definicja.

Co to jest Wietrzny?

Opinie forum Wietrzny dzień. Wietrzna ospa. Wietrzna pogoda encyklopedia.

Co to jest Wahadło?

Najlepszy Długość wahadła. Ruch wahadła. Zawiesić coś na wahadle. Wahadło Foucaulta jak działa.

Co to jest Wklęsło?

Porównaj wypukły: Zwierciadło wklęsło-wypukłe czy jest.

Co to jest Wataha?

Wyniki ´oddział zbrojny; stado wilków albo dzików´: Rozboje kozackich watah. Donosić o grasującej w pobliżu watasze wilków (lub: Donosić o grasującej w pobliżu wataże wilków pojęcie.

Co to jest Wdowiec?

Zastosowanie Słomiany wdowiec. Po kilkunastu latach małżeństwa został wdowcem wyjaśnienie.

Co to jest Wymysł?

Ranking Obrzucić kogoś wymysłami. Nasz dziadek ciągle jeszcze nie mógł się przyzwyczaić do wielu nowoczesnych wymysłów opis.

Co to jest Woda?

Co lepsze Woda źródlana. Woda mineralna. Omdlałej kobiecie podsunął szklankę wody. Zadowoliłaby go nawet maleńka kropla wody. Namoczyła w wodzie ubłocone dżinsy. W końcu mogła się informacje.

Co to jest Walia?

Czy warto ´kraj w Europie´, Walijczyk, Walijka, walijski: Stolica Walii. Zwiedzić Walię; walijski przemysł znaczenie.

Co to jest Wapń?

Opinie forum ´pierwiastek chem.´ (znak: Ca): Niedobór wapnia w organizmie co znaczy.

Co to jest Wcinać?

Najlepszy wcinam, wcinają, wcinajcie: Wygłodniali żołnierze z zapałem wcinali naleśniki.; wcinać aż się (komuś) uszy trzęsą krzyżówka.

Co to jest W Dole?

Porównaj Spojrzał z dachu budynku - w dole kłębił się tłum ludzi co to jest.

Co to jest Wyrób?

Wyniki Towar obuwia. Towar mebli. Towary przemysłowe. Towary cukiernicze. Towar z drzewa. Sprzedawać jakieś towary. Trwałość jakiegoś wyrobu. Znane marki wyrobów przemysłowych słownik.

Co to jest Współczuć?

Zastosowanie współczują, współczujcie: Współczuł głodującym dzieciom w Afryce, lecz nie mógł nic zrobić, tak aby im pomóc. Współczuła serdecznie chorej przyjaciółce.; Są podobno czym jest.

Co to jest Wymazać?

Ranking wymaż, wymażcie: Chłopiec wymazał sobie ręce plakatówkami. Uczennica wymazała błąd w brudnopisie wypracowania. Idąc na dyskotekę, wymazała prawie pół szminki co oznacza.

Co to jest Wylewać?

Co lepsze wylewają, wylewajcie: Nieuważny gość wylał wino na obrus. Przepływająca prze nasze miasteczko rzeka regularnie wylewa po wiosennych roztopach. Żona wylewała własne żale tłumaczenie.

Co to jest Wysyłać?

Czy warto wysyłam, wysyłają, wysyłajcie: Wysyłać rodzicom kapitał przykłady.

Co to jest Wrogi?

Opinie forum Wroga armia. Wrogie plemiona. Wrodzy ludzie.; Świat nie jest wrogi ani także przyjazny. Jest zwyczajnie bez zaangażowania. - [John H. Holmes definicja.

Co to jest Wyspiarz?

Najlepszy ´mieszkaniec wyspy´: Malajscy wyspiarze. Anglicy są wyspiarzami encyklopedia.

Co to jest Wstrząs?

Porównaj Wstrząs skorupy ziemskiej. Wstrząs mózgu. Wstrząs psychiczny. Doznać wstrząsu jak działa.

Co to jest Włóczyć (Się)?

Wyniki włóczą (się), nie włóczcie (się): Włóczyła ze sobą dzieci po mieście. Pijak włóczył się po nocy. Włóczyć się samopas. Włóczył się z kolegami po studenckich knajpach czy jest.

Co to jest Wypłukać?

Zastosowanie wypłuczą, wypłuczcie: Wypłukał gardło naparem z rumianku. Wypłukała bieliznę z proszku. Wypłukał ubłocone kalosze pod bieżącą wodą. Wypłukała włosy wywarem z ziół pojęcie.

Co to jest Wychłostać?

Ranking lub: wychłostam), wychłoszczą (lub: wychłostają), wychłoszcz (lub: wychłostaj), wychłoszczcie (lub: wychłostajcie): Jeździec wychłostał batem narowistego konia wyjaśnienie.

Co to jest Wilczur?

Co lepsze Unikać zębów wilczura. Szczekanie groźnych wilczurów. Tresura wilczurów, lecz: prof. Wilczur (bohater powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza opis.

Co to jest Wartościowy?

Czy warto Wartościowy artykuł. Wartościowa dziewczyna. Z mieszkania skradziono wartościowe elementy. Wartościowi pracownicy informacje.

Co to jest Wyssać?

Opinie forum wyssij, wyssijcie: Wyssał sok z grejpfruta. Cała ta historia była wyssana z palca. Wyssać mleko z piersi matki.; wyssać (coś) z mlekiem matki; wyssać (coś) z palca znaczenie.

Co to jest Warzyć?

Najlepszy ´gotować´, warzę, warzą, warzcie: Warzyć piwo. Warzyć sól.; Nie będziesz warzył koźlęcia w mleku matki jego.; Trudno warzyć bez ognia.; Wszędzie w wodzie warzą co znaczy.

Co to jest Wzbudzić?

Porównaj wzbudzę, wzbudzą, wzbudź, wzbudźcie: Wzbudzić litość w ludziach krzyżówka.

Co to jest Wygrzebać?

Wyniki wygrzebię, wygrzebią, wygrzeb, wygrzebcie: Ze sterty papierów wygrzebała zdjęcia swoich rodziców. Nie mógł się wygrzebać z nawału pracy co to jest.

Co to jest Wrzesień?

Zastosowanie września 2001 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w dziejach ludzkości. Deszczowe wrześnie.; Oto wrzesień - bliska jesień.; Dnia pierwszego września roku pamiętnego słownik.

Co to jest Wyhodować?

Ranking wyhoduję, wyhodują, wyhodujcie: Wyhodować rzeżuchę na kawałku ligniny. Sadownik wyhodował rzadką odmianę jabłoni.; wyhodować/hodować żmiję na własnym łonie czym jest.

Co to jest Wiertarka?

Co lepsze Wiertarka udarowa. Wiertarka z diamentowym wiertłem. Wiertła do wiertarek co oznacza.

Co to jest Wyważać?

Czy warto wyważają, wyważajcie: Policja musiała wyważać zamki, tak aby otrzymać się do magazynów, gdzie złodzieje przechowywali skradziony wyrób. Dobrze jest wyważać słowa tłumaczenie.

Co to jest Wyprowadzka?

Opinie forum Myśleć o wyprowadzce z miasta. Przygotowywać wyprowadzkę przykłady.

Co to jest Wymach?

Najlepszy Sprinter zrobił w trakcie rozgrzewki kilka solidnych wymachów prawą nogą definicja.

Co to jest Współrzędny?

Porównaj Dokonać rozbioru zdania współrzędnego encyklopedia.

Co to jest Wykwalifikować?

Wyniki wykwalifikuję, wykwalifikują, wykwalifikujcie: Stary mistrz murarski wykwalifikował wielu solidnych czeladników jak działa.

Co to jest Wschodniopolski?

Zastosowanie od: Polska wschodnia): Wschodniopolski dialekt. Wschodniopolskie miasto czy jest.

Co to jest Wielkanoc?

Ranking chrześcijańskie´, wielkanocny: Święta Wielkanocy (lub: Święta Wielkiejnocy, lub: Święta Ogromnej Nocy). Skupienie modlitewne przed Wielkanocą (lub: Skupienie modlitewne pojęcie.

Co to jest W Tyle?

Co lepsze Zostawać w tyle. W tyle samochodu leżała walizka wyjaśnienie.

Co to jest Wademekum?

Czy warto ´przewodnik, informator´ ndm: Podręczne wademekum lekarza domowego opis.

Co to jest Wywodzić?

Opinie forum wywodzę, wywodzą, wywódźcie: Geneza j. polskiego językoznawcy wywodzą z czasów prasłowiańskich. Wywodził swój ród od szlachty. Wywodził długo, iż jest niewinny informacje.

Co to jest Wici?

Najlepszy Polsce: łozowe witki albo pęki powrozów jako wezwanie dla rycerzy do stawienia się na wojenną wyprawę; później: uniwersały królewskie zwołujące pospolite ruszenie´ tylko znaczenie.

Co to jest Wymierny?

Porównaj Liczby wymierne. Z tytułu umowy uzyskał wymierne korzyści. Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej nie zawsze jest kompletnie wymierny co znaczy.

Co to jest Współczynnik?

Wyniki Współczynnik tarcia. Współczynnik rozszerzalności ciał. Współczynnik liczbowy krzyżówka.

Co to jest Wyjąć?

Zastosowanie wyjmiesz, wyjmą, wyjmijcie, wyjął, wyjęła, wyjęli, wyjęty: Wyjął kapitał z portfela, tak aby zapłacić kelnerowi. Z drżeniem rąk wyjmowała listy ze skrzynki pocztowej co to jest.

Co to jest Wyfrunąć?

Ranking wyfruniesz, wyfruną, wyfruńcie, wyfrunął, wyfrunęła, wyfrunęli, wyfrunąwszy: Kanarek wyfrunął niespodziewanie z pokoju. Mam dorosłe dzieci, które już dawno wyfrunęły w słownik.

Co to jest Watażka?

Co lepsze ´dowódca Kozaków ukraińskich; lider bandy rozbójniczej´ m odm. jak ż: Ukraiński watażka czym jest.

Co to jest Wykwalifikowany?

Czy warto Doświadczony robotnik co oznacza.

Co to jest Warsztat?

Opinie forum stolarski. Warsztat introligatorski. Pracować w warsztacie samochodowym. Podziwiał warsztat pisarski znanego prozaika. Uczestnik warsztatów filmowych.; brać/wziąć (coś tłumaczenie.

Co to jest Wypędzić?

Najlepszy wypędzę, wypędzą, wypędź, wypędźcie: Wypędził swoich synów z gospodarstwa. Pogoda dziś taka, iż psa nie wypędzić (lub: Pogoda dziś taka, iż psa aby nie wypędził przykłady.

Co to jest Wiśnia?

Porównaj wiśniowy: Kwiat wiśni. Zjeść pół kilograma wiśni. Drylowanie wisien (lub: Drylowanie wiśni). Usta jak wiśnia. Państwo Kwitnącej Wiśni (Japonia). Sok wiśniowy definicja.

Co to jest Wojewoda?

Wyniki m odm. jak ż: Wojewoda śląski. Nowo mianowani wojewodowie. Konferencja wojewodów.; Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie encyklopedia.

Co to jest Wykręcić?

Zastosowanie wykręcą, wykręćcie: Wykręć z lampy tę żarówkę, jest przepalona. Wykręcił z krzesła śrubę o zerwanym gwincie. Kierowca ledwie wykręcił przed nadjeżdżającym tramwajem jak działa.

Co to jest Wał?

Ranking korbowego w silniku. Wał przeciwpowodziowy usypany z ziemi i kamieni. Mieszkańcy okolicznych wsi usypali wały na wypadek wystąpienia pobliskiej rzeki z koryta; wały czy jest.

Co to jest Wydział?

Co lepsze humanistyczny na uniwersytecie. Wydział architektury na politechnice. Poprzez kilka lat studiował na wydziale prawa i administracji. Utworzenie wydziału teologicznego na pojęcie.

Co to jest Wczas?

Czy warto ´inicjalnie´: Wczas się zorientowałeś wyjaśnienie.

Co to jest Wjazd?

Opinie forum Zakaz wjazdu. Stanąć na wjeździe opis.

Co to jest Wędrować?

Najlepszy wędruję, wędrują, wędrujcie: Wędrować przed siebie. Wędrować po okolicznych wzgórzach. Wędrować po Karpatach informacje.

Co to jest Wodopój?

Porównaj Zaprowadzić bydło do wodopoju znaczenie.

Co to jest Większy?

Wyniki pokój na większy. Katowice są większym miastem niż Sosnowiec. Dzisiaj na dworze panuje większy mróz niż wczoraj. Mój auto jest większy od twojego prawie o metr. Był co znaczy.

Co to jest Wpadka?

Zastosowanie Opowiadać o swojej niedawnej wpadce. Mieć dobrą wpadkę. Liczyć się z jakąś wpadką krzyżówka.

Co to jest Wytrysnąć?

Ranking wytryśnie, wytrysną, wytrysnął, wytrysnęła (lub: wytrysła), wytrysnąwszy: Z´ródło wytrysnęło spod kamieni. Krew wytrysnęła z rany co to jest.

Co to jest Wystrzelać?

Co lepsze wystrzelam, wystrzelają, wystrzelajcie: Żołnierze poddali się dopiero wtedy, gdy już wystrzelali wszystkie naboje.; wystrzelać (kogoś) do nogi słownik.

Co to jest Wstrząsnąć?

Czy warto wstrząśniesz, wstrząsną, wstrząśnijcie, wstrząsnął, wstrząsnęła, wstrząsnęli, wstrząsnąwszy, wstrząśnięty: Przed użyciem dezodorantu należy nim kilkakrotnie wstrząsnąć czym jest.

Co to jest Wleźć?

Opinie forum wleźcie: Bezpański pies wlazł do naszego ogrodu poprzez dziurę w płocie. Trzęsą się z zimna, wlazła pod ciepłą pierzynę. Najadłem się dzisiaj czereśni ile wlezie co oznacza.

Co to jest Większość?

Najlepszy wyborach przytłaczającą większością głosów. Polacy stanowią w Warszawie bezwzględną przewarzająca część. Przewarzająca część towarzystwa słyszała, jak mi groziłeś. W tłumaczenie.

Co to jest Wyartykułować?

Porównaj wyartykułuję, wyartykułują, wyartykułujcie: Wyartykułować własne poglądy przykłady.

Co to jest Wydawca?

Wyniki m odm. jak ż: Wydawca książek. Wydawca czasopism. Znaleźć wydawcę na książkę. Porozumienie polskich wydawców definicja.

Co to jest Węgielny?

Zastosowanie ´w odniesieniu węgła; narożny, kątowy´; być - [stawać się/stać się, okazywać się/okazać się...] kamieniem węgielnym (czegoś); kamień węgielny encyklopedia.

Co to jest W Bok?

Ranking Skok w bok jak działa.

Co to jest Widownia?

Co lepsze teatralna. Widownia kinowa. Widownia była wypełniona niemal po brzegi. Widownia hali została zaprojektowana na 2000 miejsc. Sztuka podbiła widownię.; widownia dziejów czy jest.

Co to jest Wszechświat?

Czy warto Poszukiwanie życia we wszechświecie. Ogrom wszechświata.; W najwyższym stopniu rozpowszechnione we wszechświecie są tlen i głupota. - [Frank Zappa]; Tajemnica jest pojęcie.

Co to jest Weto?

Opinie forum Prawo weta (lecz: Liberum veto). Zgłosić weto wyjaśnienie.

Co to jest Wcięty?

Najlepszy Wcięta talia opis.

Co to jest Wędlina?

Porównaj Kanapka z wędliną. Wędliny drobiowe informacje.

Co to jest Wąski?

Wyniki Wąska droga. Wąska aleja. Wąskie gardło. Te drzwi są zbyt wąskie, by przecisnąć poprzez nie tę kanapę. To przejście jest za wąskie, tak aby móc tędy swobodnie znaczenie.

Co to jest Weekend?

Zastosowanie wym. łikent]: Nie móc się doczekać weekendu. Myśleć o weekendzie. Wyjechać w góry na weekend co znaczy.

Co to jest Weprzeć?

Ranking weprę, weprą; weprzyjcie; wparł; wparłszy; wparty: Wpierał w niego chorobę krzyżówka.

Co to jest Wójt?

Co lepsze czele gminy. Pójść do wójta po radę, lecz: Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem (tytuł dialogu Mikołaja Reja).; Jaki wójt bywa, taka i gromada co to jest.

Co to jest Wymienny?

Czy warto Handel wymienny słownik.

Co to jest Wygoda?

Opinie forum podłożyli pod śpiwory materace. Gospodarz zapewnił nam wszelakie wygody. Całe własne życie dbał tylko o przyjemności i wygody. Nocując regularnie w dobrych hotelach czym jest.

Co to jest Wielkoduszny?

Najlepszy Wielkoduszny człowiek. Wielkoduszny uczynek co oznacza.

Co to jest W Bród?

Porównaj ´bardzo wiele´: Mieć czegoś w bród tłumaczenie.

Co to jest W Pół Godziny?

Wyniki zrobił to): Zrobił to w pół godziny przykłady.

Co to jest Wydawnictwo?

Zastosowanie Pracować w znanym wydawnictwie. Ambitne plany polskich wydawnictw; wydawnictwo naukowe, lecz: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne definicja.

Co to jest Wzlot?

Ranking Próba wzlotu balonu. Ptaki we wzlocie. Kariera pełna upadków i wzlotów encyklopedia.

Co to jest Wuj?

Co lepsze Otrzymać prezent urodzinowy od wuja. Kochani wujowie. Lubić swoich wujów jak działa.

Co to jest Wskutek?

Czy warto konsekwencji): Stracił prawą rękę wskutek nieszczęśliwego wypadku. Przenikliwy wiatr przewiał go do szpiku kości, w konsekwencji czego mocno się przeziębił.; Wszystko czy jest.

Co to jest Wyłudzić?

Opinie forum wyłudzę, wyłudzą, wyłudź, wyłudźcie: Wyłudził od matki kapitał na kino. Policja zatrzymała oszusta oskarżonego o to, iż wyłudził od kilku osób znaczącą liczba pieniędzy pojęcie.

Co to jest Wybiórczy?

Najlepszy Wybiórczy zbiór argumentów wyjaśnienie.

Co to jest Wiadukt?

Porównaj ´rodzaj mostu, na przykład nad szosą´: Pociągi przejeżdżały pod wiaduktem opis.

Co to jest Wielusetletni?

Wyniki Wielusetletnie sąsiedztwo informacje.

Co to jest Wokalista?

Zastosowanie nauczyciel śpiewu; kompozytor utworów wokalnych´ m odm. jak ż: Wokalista jazzowy (dżezowy). Wokalista rockowy. Krytycy wróżyli młodziutkiemu wokaliście światową karierę znaczenie.

Co to jest Wiosna?

Ranking i pogodna wiosna. Na wiosnę wybieramy się na wycieczkę do Pragi. Wiosną serca biją mocniej. Tamtej wiosny złamałaś mi serce. Wiosna życia. Liczył sobie sześćdziesiąt co znaczy.

Co to jest Wysuwać?

Co lepsze wysuwają, wysuwajcie: Komitet strajkowy wysuwał postulaty.; Żarna dają nam społeczeństwo, któremu przewodzi pan feudalny, maszyna parowa - społeczeństwo, gdzie wysuwa krzyżówka.

Co to jest Wypisać?

Czy warto wypiszesz, wypiszą, wypisz, wypiszcie: Doktor wypisał mu zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy. Wypisać długopis. Postanowiła wypisać co to jest.

Co to jest Wrzątek?

Opinie forum Włożyć jajka do wrzątku. Czajnik z wrzątkiem słownik.

Co to jest Wycinać?

Najlepszy wycinam, wycinają, wycinajcie: Wycinać ozdoby z kolorowego papieru. Wycinać serwetki czym jest.

Co to jest Wirować?

Porównaj wiruję, wirują, wirujcie: Spacerował po parku i patrzył w zamyśleniu, jak wirują spadające z drzew liści. Matka sprawnie wirowała dziecięcą bieliznę co oznacza.

Co to jest Wybuchnąć?

Wyniki wybuchniesz, wybuchną, wybuchnijcie, wybuchnął (lub: wybuchł), wybuchnęła (lub: wybuchła), wybuchnęli (lub: wybuchli), wybuchnąwszy: W centrum Jerozolimy wybuchła bomba tłumaczenie.

Co to jest Współautor?

Zastosowanie Współautor podręcznika. Współautor scenariusza filmowego przykłady.

Co to jest Wąskotorówka?

Ranking Jechać wąskotorówką. Zbudować wąskotorówkę definicja.

Co to jest Wyświęcić?

Co lepsze wyświęcę, wyświęcą, wyświęćcie: Wyświęcać kleryków na księży. Wyświęcać kościół encyklopedia.

Co to jest Włazić?

Czy warto włażę, włażą, właźcie: Goście włazili do nich drzwiami i oknami. Nie właźcie mu teraz w oczy jak działa.

Co to jest Węszyć?

Opinie forum węszę, węszą, węszcie: Policyjny pies węszył usilnie, szukając tropu włamywaczy. Niektórzy dziennikarze mają zwyczaj we wszystkim węszyć sensację czy jest.

Co to jest Wystawca?

Najlepszy m odm. jak ż: Zaprosić wystawcę na targi. Zawrzeć układ z wystawcą. Zagraniczni wystawcy pojęcie.

Co to jest Wszechogarniający?

Porównaj Wszechogarniający strach, lęk wyjaśnienie.

Co to jest Wścieklizna?

Wyniki blm: Szczepionka przeciwko wściekliźnie. Zachorować na wściekliznę. Zarazić się wścieklizną. Zagrożenie wścieklizną. Epidemia wścieklizny opis.

Co to jest Wirtuoz?

Zastosowanie ´twórca muzyk, znakomity śpiewak solista; mistrz´: Ogromni wirtuozi gitary klasycznej (lub: Ogromni wirtuozowie gitary klasycznej informacje.

Co to jest Wpleść?

Ranking wpleciesz, wplotą, wplećcie, wplótł, wplotła, wpletli, wpleciony: Matka wplotła córce różową kokardę we włosy. Mój kolega lubi od czasu do czasu wpleść do rozmowy jakieś znaczenie.

Co to jest Wilk?

Co lepsze wilków. Opadła go wataha wilków.; bajka o żelaznym wilku; patrzeć - [popatrzeć, spoglądać...] (na kogoś) wilkiem; wilk morski; wilk w baraniej - [jagnięcej, owczej co znaczy.

Co to jest Wujek?

Czy warto Pójść z wujkiem do kina. Młodzi wujkowie. Otrzymać życzenia od wujków krzyżówka.

Co to jest Wołać?

Opinie forum wołaj, wołajcie: Wycieńczeni turyści wołali o ratunek. Daremnie wołał o pomoc - najbliższe ludzkie osiedla były o kilka kilometrów stąd. Ja cię tu wołam i wołam, a ty co to jest.

Co to jest Wjechać?

Najlepszy wjadę, wjedziesz, wjadą, wjedź, wjedźcie: Wjechał tyłem do garażu. Rozpędzony auto osobowy wjechał w tył ciężarówki. zobacz wjeżdżać słownik.

Co to jest Wywiad?

Porównaj lub: Wywiad dla prasy). Publicysta telewizyjny przeprowadził wywiad z popularnym politykiem. Znana ekipa rockowa udzieliła wywiadu w trakcie specjalnie zwołanej czym jest.

Co to jest Werdykt?

Wyniki ´orzeczenie, wyrok´: Oczekiwać werdyktu sędziowskiego. Dyskutować o werdykcie jury konkursu. Protestować przeciw niesprawiedliwym werdyktom piłkarskiego arbitra co oznacza.

Co to jest Waleczny?

Zastosowanie Waleczny wódz. Waleczni żołnierze, lecz: Krzyż Walecznych tłumaczenie.

Co to jest Wygrana?

Ranking Kluczowa wygrana. Najwyższa wygrana. Wygrana w totolotka. Wygrana na loterii.; dawać/dać za wygraną przykłady.

Co to jest Wilga?

Co lepsze Gniazdo wilgi. Stadko wilg.; Gdy wilga śpiewa, będzie deszcz definicja.

Co to jest Wyobraźnia?

Czy warto wyobraźni. Mieć bujną wyobraźnię. Pracować wyobraźnią.; Gdzie nie ma wyobraźni, nie ma przerażenia. - [Sherlock Holmes]; Wyobraźnia ważniejsza jest od wiedzy. - [Albert encyklopedia.

Co to jest Wyrzut?

Opinie forum głosem pełnym wyrzutu. Usłyszeć sporo gorzkich wyrzutów pod swoim adresem. Dlaczego patrzysz na mnie z niemym wyrzutem? Robiła córce gorzkie wyrzuty za to, iż źle się jak działa.

Co to jest Wywiadówka?

Najlepszy Szkolna wywiadówka. Obligatoryjna obecność rodziców na wywiadówce czy jest.

Co to jest Więzienie?

Porównaj na trzy lata ciężkiego więzienia. Wymierzono mu karę dwóch lat więzienia. Przestępców należy karać więzieniem. Wtrącili go do więzienia, jednakże utrzymywał, iż jest pojęcie.

Co to jest Wirówka?

Wyniki Włączyć wirówkę. Pralka z wirówką wyjaśnienie.

Co to jest Wyobrażać?

Zastosowanie wyobrażają, wyobrażajcie: Posążek z brązu wyobrażał medytującego mężczyznę. Wyobrażała sobie, iż jest już w domu.; wyobrażać sobie Bóg wie co; Wszechświat jest nie tylko opis.

Co to jest Wpółżywy?

Ranking Wpółżywy ze zmęczenia maratończyk. Wpółżywi jeńcy informacje.

Co to jest Wyżymać?

Co lepsze wyżymam, wyżymają, wyżymajcie: Córka pomagała matce wyżymać bieliznę znaczenie.

Co to jest Wskrzesić?

Czy warto wskrzeszę, wskrzesisz, wskrzeszą, wskrzeście: Jezus wskrzesił Łazarza. Wskrzesić dawne obyczaje.; Nie! Zmarłych żaden żal nie wskrzesi. - [Leopold Staff co znaczy.

Co to jest Wieczerza?

Opinie forum Ostatnia wieczerza. Wieczerza wigilijna. Spożyć wieczerzę.; Po wieczerzy każdy leży krzyżówka.

Co to jest Węgiel?

Najlepszy ´minerał´: Węgiel drzewny. Węgiel kamienny. Węgiel brunatny. Kopalnie węgla kamiennego. Wydobycie węgla. Chodzić boso po rozżarzonych węglach co to jest.

Co to jest Wychodzić?

Porównaj wychodzą, wychodź, wychodźcie: Ciepło wychodzi z pomieszczenia poprzez wszystkie szpary. Wychodzę z domu, będę z powrotem za dwie godziny. Każdego ranka wychodzili w słownik.

Co to jest Wytrzymałość?

Wyniki Wytrzymałość nerwowa. Wytrzymałość psychiczna. Wytrzymałość fizyczna. Wytrzymałość materiałów na skręcanie. Wytrzymałość materiałów na zginanie. Wytrzymałość materiałów czym jest.

Co to jest Wyłóg?

Zastosowanie ´klapa ubrania pokryta innym materiałem´ częściej w lm: Żakiet z sporymi wyłogami co oznacza.

Co to jest Wkładka?

Ranking Wkładka higieniczna. Skórzane wkładki do butów. Założyć ochronną wkładkę tłumaczenie.

Co to jest Wrzucać?

Co lepsze wrzucają, wrzucajcie: Wrzucać kamień w wodę (lub: Wrzucać kamień do wody). Wrzucał ścinki papieru do kosza na śmieci.; wrzucać/wrzucić (coś, kogoś) do jednego worka przykłady.

Co to jest Wodociąg?

Czy warto Awaria wodociągu. Budowa miejskich wodociągów. Rzymskie wodociągi definicja.

Co to jest Wyczytać?

Opinie forum ¸ wyczytam, wyczytają, wyczytajcie: Wyczytałem w gazecie, iż coraz więcej młodych ludzi emigruje za robotą do Niemiec.; wyczytać (coś) pomiędzy wierszami encyklopedia.

Co to jest Własnoręczny?

Najlepszy Własnoręczny podpis jak działa.

Co to jest Wysiąść?

Porównaj wysiądziesz, wysiądą, wysiądź, wysiądźcie, wysiadł, wysiedli, wysiadłszy: Wysiadł z tramwaju i pognał w kierunku szkoły. Wysiedli z pociągu i rozłożyli się z plecakami czy jest.

Co to jest Wygląd?

Wyniki zewnętrzny. Sądząc z wyglądu, ma ok. dwudziestu lat. Odkąd skończył piętnaście lat, rozpoczął dbać o swój wygląd. Przywiązujesz do swojego wyglądu przesadną wagę. Nie pojęcie.

Co to jest Wpełznąć?

Zastosowanie wpełzniesz (lub: wpełźniesz), wpełzną, wpełźnijcie, wpełznął (lub: wpełzł), wpełzła, wpełzli (lub: wpełźli): Spłoszony zaskroniec momentalnie wpełznął (lub: wpełzł) pod wyjaśnienie.

Co to jest Wynieść?

Ranking wyniesiesz, wyniosą, wynieście, wyniósł, wyniosła, wynieśli, wyniósłszy, wyniesiony: Wynieś to wiadro na balkon! Jakie wrażenia wyniosłaś z tego przedstawienia opis.

Co to jest W Porę?

Co lepsze Nadejść w porę informacje.

Co to jest Wąskonosy?

Czy warto Małpy wąskonose znaczenie.

Co to jest Wyrzutek?

Opinie forum Wyrzutek społeczeństwa co znaczy.

Co to jest Włochy?

Najlepszy ´kraj w Europie´, Włoch, Włoszka, włoski: Stolica Włoch. Strajk we Włoszech; włoskie lody, lecz: Riwiera Włoska krzyżówka.

Co to jest Wyzwolić?

Porównaj wyzwolę, wyzwolą, wyzwólcie: Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę w styczniu 1945 roku.; Trzeba wyzwolić się ze strachu bogów i zgonu. - [Epikur co to jest.

Co to jest Wypić?

Wyniki wypij, wypijcie: By stanąć na nogi, wypił dwie kawy. Wypiła duszkiem puszkę oranżady. Wypijmy zdrowie nieobecnych! Wypijmy za zdrowie gospodarza! Czy wypijesz ze mną słownik.

Co to jest Wyrazić?

Zastosowanie wyraź, wyraźcie: Pisarz wyraził w poemacie własne uczucia do ukochanej kobiety. Zastanawiała się, w jaki sposób powinna mu wyrazić własną wdzięczność. Nauczyciel czym jest.

Co to jest W Przód?

Ranking ´naprzód´: Rzucić się w przód co oznacza.

Co to jest W Lot?

Co lepsze ´prędko´: Pojąć coś w lot. Zdolny student w lot pojmował zawiłości łacińskiej gramatyki tłumaczenie.

Co to jest Wymrozić?

Czy warto wymrożę, wymrozisz, wymrożą, wymroź, wymroźcie: Ujemna temp. wymroziła sadzonki pomidorów przykłady.

Co to jest Węch?

Opinie forum blm: Subtelny węch. Wyostrzony węch. Psi węch. Na mój węch to ta kwestia może się skończyć kryminałem definicja.

Co to jest Widać?

Najlepszy będzie widać miejsce naszego dzisiejszego noclegu. Ze wzgórza całą okolicę było widać jak na dłoni. Portu nie było widać w gęstej mgle. Widać, iż już masz dość. Widać encyklopedia.

Co to jest Wyczyścić?

Porównaj wyczyszczę, wyczyścisz, wyczyszczą, wyczyśćcie: Wyczyścić dywan. Wyczyścić garnitur jak działa.

Co to jest Woźna?

Wyniki Szkolna woźna czy jest.

Co to jest Worek?

Zastosowanie Worek z folii. Dziurawy worek. Worek bez dna. Nałóż ten foliowy worek na kubeł. Przytaszczył z piwnicy na własnych ramionach worek kartofli. Masz tutaj worek na pojęcie.

Co to jest Wysadzić?

Ranking wysadzą, wysadź, wysadźcie: Uprzejmy kierowca wysadził wszystkich z autobusu precyzyjnie tam, gdzie sobie życzyli. Cofające się wojska wysadziły w powietrze mosty wyjaśnienie.

Co to jest Wzajemnie?

Co lepsze Dzieci i ich rodzice powinni sobie wzajemnie pomagać opis.

Co to jest Wicedyrektor?

Czy warto Wicedyrektor liceum ogólnokształcącego. Uprawnienia i wymagania wicedyrektora informacje.

Co to jest Wendeta?

Opinie forum ´zemsta wywierana poprzez członków rodu zabitego´: Krwawa wendeta znaczenie.

Co to jest Wyprysnąć?

Najlepszy wypryśniesz, wyprysną; wypryśnijcie; wyprysnął (lub: wyprysł), wyprysnęła (lub: wyprysła), wyprysnęli; wyprysnąwszy: Spod kół przejeżdżającego samochodu wyprysnęły co znaczy.

Co to jest Woń?

Porównaj W powietrzu unosiła się woń rumianku. W pokoju rozchodziła się miła woń mięty krzyżówka.

Co to jest Wdech?

Wyniki Głęboki wdech. Być na wdechu. Mówić na wdechu co to jest.

Co to jest Wyjeździć?

Zastosowanie wyjeżdżę, wyjeździsz, wyjeżdżą, wyjeźdź, wyjeźdźcie: Poprzez cały rok wyjeździł mnóstwo benzyny. zobacz wyjeżdżać słownik.

Co to jest Ważniak?

Ranking Stać się ważniakiem. Przemądrzali ważniacy (lub: Przemądrzałe ważniaki czym jest.

Co to jest Włócznia?

Co lepsze Na długość włóczni. Rzucić włócznią w dzikiego zwierza. Trzymać w ręce ciężką włócznię co oznacza.

Co to jest Wartość?

Czy warto moralna człowieka. Wartość kaloryczna obiadu. Krytycy próbowali oszacować artystyczną wartość dzieła. Rzeczoznawca wycenił wartość majątku na grube miliony. Miała niskie tłumaczenie.

Co to jest Wdzięczność?

Opinie forum Mieć wobec kogoś dług wdzięczności przykłady.

Co to jest Wychylić?

Najlepszy wychylą, wychylcie: Niepotrzebnie wychyliłeś głowę z okna, ponieważ stąd i tak ich nie zobaczysz. Ledwo wychylił nos z domu, a rozpoczął padać deszcz. Wychylił podany mu definicja.

Co to jest Wstrząsający?

Porównaj Wstrząsający video encyklopedia.

Co to jest Winny?

Wyniki winę´ przym. (lub: m odm. jak przym.), winna, winne, winni, winne: Jestem winny tej kradzieży (lub: Jestem winien tej kradzieży). Czuł się winny (lub: Czuł się winien jak działa.


Co to znaczy w szkole? Słownik polskiego do szkoły

  • Pojęcie
  • Wyraz
  • Definicja
  • Słowo
  • Znaczenie

Definicja Winny co znaczy Wstrząsający krzyżówka Wychylić co to jest Wdzięczność słownik Wartość czym jest Włócznia co oznacza Ważniak tłumaczenie Wyjeździć przykłady. co to znaczy.

Słownik Wyż co znaczy Wspólny krzyżówka Wieńczyć co to jest Wojażować słownik co to jest.