Y, Yuppie, Yeti, Yale.

yuppie yeti yale co to jest

Definicje języka polskiego na Y

Co to jest Yale?

Definicja wym. jale] ndm: Drzwi z zamkiem typu yale co to jest.

Co to jest Yeti?

Definicja jeti] ´powstanie podobne do człowieka, rzekomo zamieszkująca w górnych partiach Himalajów´ ndm: Opowieści o yeti. Spotkanie z yeti w definicja.

Co to jest Yuppie?

Definicja wym. japi] ´młody, dobrze zarabiający i wystawnie żyjący przedstawiciel klasy średniej´ co znaczy.

Co to jest Y?

Definicja igrek] ´litera alfabetu łacińskiego; w logice i matematyce: symbol zmiennej albo niewiadomej; coś albo ktoś bliżej nieokreślony´: Dla słownik.


Co to znaczy w szkole? Słownik polskiego do szkoły

  • Pojęcie
  • Wyraz
  • Definicja
  • Słowo
  • Znaczenie

Definicja Y, Yuppie, Yeti, Yale co to znaczy.

Słownik Y, Yuppie, Yeti, Yale co to jest.