Y co znaczy Yale krzyżówka Yeti co to jest Yuppie słownik.

yuppie yeti krzyżówka yale co to jest

Definicje języka polskiego na Y

Co to jest Yuppie?

Ranking wym. japi] ´młody, dobrze zarabiający i wystawnie żyjący przedstawiciel klasy średniej´ co znaczy.

Co to jest Yeti?

Co lepsze wym. jeti] ´powstanie podobne do człowieka, rzekomo zamieszkująca w górnych partiach Himalajów´ ndm: Opowieści o yeti. Spotkanie z yeti w Himalajach krzyżówka.

Co to jest Yale?

Czy warto wym. jale] ndm: Drzwi z zamkiem typu yale co to jest.

Co to jest Y?

Opinie forum ´litera alfabetu łacińskiego; w logice i matematyce: symbol zmiennej albo niewiadomej; coś albo ktoś bliżej nieokreślony´: Dla pewnego y. Dla każdego y. W miejscowości Y słownik.


Co to znaczy w szkole? Słownik polskiego do szkoły

  • Pojęcie
  • Wyraz
  • Definicja
  • Słowo
  • Znaczenie

Definicja Y co znaczy Yale krzyżówka Yeti co to jest Yuppie słownik. co to znaczy.

Słownik Yuppie co znaczy Yeti krzyżówka Yale co to jest Y słownik co to jest.