Urwać Się co znaczy Udzielać (Się) krzyżówka Ubrać (Się) co to jest Ubyć słownik Ustawa czym jest.

uwierzyć ujemny krzyżówka co to jest

Definicje języka polskiego na U

Co to jest Uwierzyć?

Ranking uwierzą, uwierz, uwierzcie: A ja, niemądra, uwierzyłam w twoje obietnice! Uwierzyłem w jego szczerą chęć poprawy. Od razu nam uwierzył. Uwierzyłem komuś na wyraz. Trener co znaczy.

Co to jest Ujemny?

Co lepsze Niekorzystny bilans. Niekorzystny rezultat krzyżówka.

Co to jest Układ?

Czy warto państwa zawarły układ. Od kilku miesięcy prowadzimy układy. Agresor zerwał układy pokojowe. Ministrowie spraw zagranicznych ponownie przystąpili do układów; układ gwiazd co to jest.

Co to jest Ukłon?

Opinie forum przechodzącej kobiecie ukłon pełen uszanowania. Złożył ukłon stojącemu opodal sąsiadowi. Rozdawała uprzejmie ukłony na lewo i prawo. Zmienił ukłony z dozorczynią słownik.

Co to jest Uprzejmy?

Najlepszy urzędnik obiecał zająć się naszą sprawą. Uprzejma obsługa lokalu zadbała o wszystkich gości. Uprzejmi sprzedawcy zachęcali nas do zakupów. Uprzejme słowa. Wykonał w czym jest.

Co to jest Urodzić Się?

Porównaj urodzą się, urodźcie się (lub: uródźcie się), urodził się, urodzili się: Po kilku latach małżeństwa urodziła mu syna. Wziął na ręce niedawno urodzone dziecko. Dziecko na co oznacza.

Co to jest Unikat?

Wyniki ´coś bardzo rzadkiego´: Nie wszystkie dzieła w jego bibliotece to unikaty tłumaczenie.

Co to jest Upokorzenie?

Zastosowanie Doznał od niej wielu upokorzeń. Mam dosyć tych ciągłych upokorzeń przykłady.

Co to jest Umrzeć?

Ranking umrą, umrzyjcie, umarł, umarli: Nie chciał umrzeć tak młodo. Pacjent umarł na niewydolność układu krążenia. Tysiące afrykańskich dzieci umrą dzisiejszej nocy z głodu definicja.

Co to jest Ustalić?

Co lepsze ustalcie: Ustalcie stan rzeczywisty i złóżcie mi raport. Historycy ustalili bezsprzeczne fakty. Ustalmy porządek dyskusji. Ustalmy to raz na zawsze. Stale podważał encyklopedia.

Co to jest Uradować?

Czy warto uraduję, uradują, uradujcie: Twój przyjazd bardzo nas wszystkich uradował jak działa.

Co to jest Utrzeć?

Opinie forum utrę, utrą, utrzyjcie: Postanowiła utrzeć jabłko i marchewkę na tarce. Poruszaliśmy się tylko utartymi drogami. Utarty zwyczaj.; utrzeć (komuś) nosa czy jest.

Co to jest Unia?

Najlepszy ´zjednoczenie jakichś sił politycznych, krajów i tym podobne´: Unia kościelna. Unia Polski z Litwą (lub: Unia polskol-itewska); unia lubelska, lecz: plac Unii Lubelskiej pojęcie.

Co to jest Uwaga?

Porównaj znajdować się w centrum uwagi. Czytała artykuł z sporą uwagą. Skierujcie własną uwagę na to zadanie. Nie potrafił skupić na niczym swojej uwagi. Weź pod uwagę te moje wyjaśnienie.

Co to jest Ufać?

Wyniki ufajcie: Ufała mu prawie bezgranicznie, a on ją tak oszukał. Czy można ufać ludziom? Nie ufam twoim wyrazom. Zawsze ufał w własną szczęśliwą gwiazdę i we swoje siły opis.

Co to jest Użerać Się?

Zastosowanie ´wykłócać się´, użeram się, użerają się, użerajcie się: Użerać się z kimś poprzez całe życie informacje.

Co to jest Umyślnie?

Ranking ´świadomie´: Umyślnie to zrobiła, by zwrócić na siebie czyjąś uwagę znaczenie.

Co to jest Ub. M.?

Co lepsze ubiegłego miesiąca): Ktokolwiek był świadkiem zdarzenia, które miało miejsce 31 ub.m., proszony jest o zgłoszenie się w najbliższym komisariacie policji co znaczy.

Co to jest Ubiegnąć?

Czy warto lub: ubiec), ubiegnę, ubiegniesz, ubiegną, ubiegnijcie, ubiegł, ubiegli, ubiegłszy, ubiegnięty: Zdążył ubiegnąć (ubiec) niespełna kilometr, kiedy chwyciła go kolka krzyżówka.

Co to jest Ustąpić?

Opinie forum ustąpią, ustąpcie: Ustąp pierwszeństwa przejazdu. Ustąp miejsca tej starszej pani. Ustąpił swojego miejsca w kinie. Rowerzysta ustąpił z drogi. Skompromitowany polityk co to jest.

Co to jest Ucieczka?

Najlepszy domu. Ucieczka z niewoli. Ucieczka z wojska. Ucieczka przed nieprzyjacielem. Ucieczka przed nędzą. Ucieczka groźnego przestępcy z więzienia. Zorganizować ucieczkę z słownik.

Co to jest Uczeń?

Porównaj pierwszej klasy. Uczniowie pierwszej klasy (lub: Uczniowie pierwszych klas). Młodsi uczniowie. Starsi uczniowie. Uczniowie młodszych i starszych klas spotykali się czym jest.

Co to jest Uprawnienie?

Wyniki ´prawo przysługujące do czegoś´: Uprawnienia budowlane. Uprawnienia do projektowania. Uprawnienie do urlopu. Używać z różnych uprawnień co oznacza.

Co to jest Usługa?

Zastosowanie krawieckie. Usługi szewskie. Usługi pralnicze. Usługi w dziedzinie naprawy sprzętu audio-wideo. Zamiana usług. Świadczyć komuś usługi. Oddawać komuś usługi. Używać z tłumaczenie.

Co to jest Ulotka?

Ranking Zatrudnił się przy roznoszeniu ulotek reklamowych. Na ziemi leżał stos ulotek wyborczych. Przeczytał tekst na ulotce. Przeczytać ulotkę. Rozdawać ulotki. Rozrzucać ulotki przykłady.

Co to jest Uprzedzić (Się)?

Co lepsze od kogoś w jakimś działaniu; nabierać ujemnego sądu o kimś, o czymś´, uprzedzę (się), uprzedzą (się), uprzedź (się), nie uprzedźcie (się): Koleżanka uprzedziła mnie i definicja.

Co to jest Udział?

Czy warto chciałem wziąć udział w tej dyskusji. Wziął udział w konkursie i zajął zaszczytne trzecie miejsce. Zawsze brał aktywny udział we wszystkim, co się wokół niego działo encyklopedia.

Co to jest Uznać?

Opinie forum uznajcie: Komisja lekarska uznała go za zdolnego do pełnienia służby wojskowej. Prof. uznał trafność argumentów swojego asystenta. Sąd uznał go za winnego. Moje jak działa.

Co to jest Używać?

Najlepszy używają, używajcie: Naucz się korzystać właściwych wyrazów. Od dzieciństwa był zmuszony korzystać okularów. Do wyrobu sprzętu wojskowego używa się wypróbowanych czy jest.

Co to jest Uczniowski?

Porównaj Nauczyciel zajrzał do uczniowskiego zeszytu. Humor z uczniowskich zeszytów. Uczniowscy przedstawiciele w parlamencie pojęcie.

Co to jest Uwieńczyć?

Wyniki ´zakończyć pomyślnie´, uwieńczę, uwieńczą, uwieńczcie: Znany sportowiec uwieńczył własną długoletnią karierę tytułem mistrza olimpijskiego wyjaśnienie.

Co to jest Umarły?

Zastosowanie przym. (lub: m odm. jak przym.): Umarli ludzie. Poszukiwania żywych albo umarłych terrorystów. Drzesz się tak głośno, iż i umarłego byś obudził opis.

Co to jest Uczęszczać?

Ranking uczęszczają, uczęszczajcie: Uczęszczała na kurs prawa jazdy, ale egzaminu nie zdała. Uczęszczać do biblioteki miejskiej. Uczęszczać do szkoły, lecz: Uczęszczać na informacje.

Co to jest Uczep?

Co lepsze Przymocować linę do uczepu znaczenie.

Co to jest Umiejętność?

Czy warto opanował zdolność gry na dwóch instrumentach. Cechowała go gruntowna zdolność w posługiwaniu się językiem niemieckim. Popisywał się własnymi umiejętnościami z geografii co znaczy.

Co to jest Ubierać (Się)?

Opinie forum ubierają (się), ubieraj (się), ubierajcie (się): Ubieram dziecko w ciepłą kurtkę, ponieważ na dworze panuje straszliwa plucha. Starannie ubierał myśli w słowa. Ubierała krzyżówka.

Co to jest Uprzedzenie?

Najlepszy relacja do kogoś albo czegoś´: Uprzedzenia narodowościowe. Uprzedzenia rasowe. Miał zawsze jakieś uprzedzenia do nowo poznanych ludzi. Uprzedzenie Ślązaków względem co to jest.

Co to jest Upiór?

Porównaj ´w ludowych wierzeniach zjawa chodząca w nocy i napadająca na ludzi´: Zarzekał się, iż w nocy niedaleko cmentarza spotkał upiora. Wyglądać jak upiór słownik.

Co to jest Uporać Się?

Wyniki uporam się, uporają się, uporajcie się: Prędko uporał się z tą robotą. Nie mógł uporać się z nawałem obowiązków czym jest.

Co to jest Układać?

Zastosowanie układają, układajcie: Sanitariusze układali rannego na noszach. Układał starannie książki na półkach. Kwiaciarka układała równo kwiaty w bukiet. Kiedy wszedł do łazienki co oznacza.

Co to jest Uboczny?

Ranking Uboczny wytwór. Uboczny skutek. Działanie uboczne tłumaczenie.

Co to jest Urządzenie?

Co lepsze zamontował w swoim samochodzie urządzenie alarmowe i klimatyzacyjne. Geodeci zabrali ze sobą potrzebne urządzenia pomiarowe. Strażacy sprawdzali stan urządzeń przykłady.

Co to jest Ustrój?

Czy warto sposoby działania władzy państwowej; mechanizm, organizacja; organizm´: Ustrój feudalny. Ustrój kapitalistyczny. Ustrój socjalistyczny. Ustrój demokratyczny. Ustrój definicja.

Co to jest Ufny?

Opinie forum Ufny człowiek. Ufne oczy. Ufny w własną siłę. Filozof ufny w potęgę rozumu encyklopedia.

Co to jest Ugrząźć?

Najlepszy lub: ugrzęznąć), ugrzęznę, ugrzęźniesz, ugrzęzną, ugrzęźnijcie, ugrzązł, ugrzęzła, ugrzęźli, ugrzązłszy: Auto ugrzązł w śnieżnych zaspach jak działa.

Co to jest Ub. R.?

Porównaj ubiegłego roku): Wypadek zdarzył się w listopadzie ub.r czy jest.

Co to jest Uwolnić?

Wyniki uwolnią, uwolnijcie: Uwolnił swoich towarzyszy z więzów. Chciał uwolnić własną rękę z krępującego uścisku. Uwolnij mnie, proszę, z danego słowa. Uwolnił się wreszcie od pojęcie.

Co to jest Ukąsić?

Zastosowanie ukąszę, ukąsisz, ukąszą, ukąście: Żmija ukąsiła go nieco ponad kostki. Pies ukąsił dziecko w łydkę wyjaśnienie.

Co to jest Upierać Się?

Ranking upieram się, upierają się, nie upierajcie się: Mąż zawsze upiera się przy swoim zdaniu. Nie upieram się, by już iść opis.

Co to jest Ul?

Co lepsze Wyjąć miód z ula. Pomalować ule na zielono.; (gdzieś) wrze - [zawrzało, huczy, szumi...] jak w ulu informacje.

Co to jest Ubocze?

Czy warto Przysiółek był położony na uboczu wsi. Stale trzymasz się na uboczu od nas. Przypatrywał się całej sytuacji z ubocza znaczenie.

Co to jest Uprosić?

Opinie forum uproszę, uproszą, uproście: Uprosił ojca, by darował winę młodszemu bratu. Uprasza się o zachowanie czystości co znaczy.

Co to jest Ująć?

Najlepszy ujmą, ujmijcie, ujął, ujęła, ujęli, ująwszy, ujęty: Ujął w rękę siekierę. Ujął jej rękę czułym gestem. Ujął za klamkę i stał w wyczekiwaniu. Ujął ociężałą głowę w krzyżówka.

Co to jest Udomowić?

Porównaj udomowię, udomowią, udomówcie: Udomowić dzikie zwierzęta co to jest.

Co to jest Uszyć?

Wyniki uszyję, uszyją, uszyjcie: Wykwalifikowana krawcowa uszyła klientce elegancką sukienkę za niedużą sumę.; szyć/uszyć (komuś) buty słownik.

Co to jest Uprawa?

Zastosowanie blm: Uprawa buraków cukrowych. Uprawa tytoniu. Uprawa roli. Przygotowanie gleby pod uprawę czym jest.

Co to jest Udawać?

Ranking udawaj, udawajcie: Przestań udawać ogromną damę. Ależ z niego symulant - cały tydzień udaje chorego. Potrafił udawać odgłosy ptaków i zwierząt. Udawał, iż nic nie co oznacza.

Co to jest Ułożyć?

Co lepsze ułożę, ułożą, ułóż, ułóżcie: Matka ułożyła własne maleństwo do snu. Skrupulatnie ułożyła w szafce wykrochmalone prześcieradła tłumaczenie.

Co to jest Uderzenie?

Czy warto czołowe. Uderzenie koncentryczne. Uderzenie oskrzydlające. Uderzenie na nieprzyjaciela. Uderzenie na okopy. Uderzenie pięściarza. Uderzenie fali o brzeg. Pięściarz przykłady.

Co to jest Uroda?

Opinie forum jej klasyczną, wręcz posągową urodę. Jej egzotyczna uroda zwracała uwagę wszystkich mężczyzn. Jego lalkowata i chłopięca uroda rzucała się w oczy. Kobieta o ogromnej definicja.

Co to jest Utonąć?

Najlepszy utonę, utoniesz, utoną, utońcie, utonął, utonęła, utonęli, utonąwszy: Utonął w trakcie kąpieli w morzu.; Co ma wisieć, nie utonie encyklopedia.

Co to jest Uprzemysłowiony?

Porównaj Dobrze uprzemysłowiony państwo jak działa.

Co to jest Ustny?

Wyniki Ustny egzamin. Ustne upomnienie czy jest.

Co to jest Użalać Się?

Zastosowanie użalam się, użalają się, nie użalajcie się: Użalała się przede mną na swojego życiowego pecha. Użalał się na sublokatorów. Przestań się użalać nad sobą pojęcie.

Co to jest Uszczypnąć?

Ranking uszczypniesz, uszczypną, uszczypnijcie, uszczypnął, uszczypnęła, uszczypnęli, uszczypnąwszy, uszczypnięty: Gąsior uszczypnął dziewczynkę w łydkę. Uszczypnęła w plecy wyjaśnienie.

Co to jest Upływ?

Co lepsze blm: Upływ krwi. Upływ czasu. Przed upływem roku nie możemy panu wypłacić tej stawki. Z upływem lat stawała się coraz piękniejsza opis.

Co to jest Ufundować?

Czy warto na swój wydatek do użytku publicznego´, ufunduję, ufundują, ufundujcie: Minister ufundował stypendium dla studentów, którzy osiągają idealne rezultaty w nauce informacje.

Co to jest Uchodźstwo?

Opinie forum ´stały albo tymczasowy pobyt poza granicami własnego państwa´ blm: Żyć na uchodźstwie. Być na uchodźstwie. Wracać z uchodźstwa znaczenie.

Co to jest Usiąść?

Najlepszy usiądziesz, usiądźcie, usiadł, usiedli: Tata usiadł wygodnie w fotelu (lub: Tata usiadł wygodnie na fotelu). Usiądźcie na krzesłach. Goście usiedli przy stole. Gdyż upał co znaczy.

Co to jest Ukończyć?

Porównaj ukończę, ukończą, ukończcie: Robotnicy ukończyli przebudowę domu w terminie. W zeszłym roku ukończył studia medyczne krzyżówka.

Co to jest Uwielbienie?

Wyniki się powszechnym uwielbieniem. Zawsze denerwowało go to bezkrytyczne uwielbienie dla gwiazd estrady. Po trybunach rozszedł się szmer uwielbienia. Okazywać komuś co to jest.

Co to jest Umiar?

Zastosowanie blm: Dziękuję ci za pełną umiaru krytykę. Te ciuszki dobrałaś z umiarem. Zachowaj umiar w jedzeniu. Jak już rozpoczął pić, to robił to bez umiaru słownik.

Co to jest Upadły?

Ranking ´taki, który prowadzi niemoralne, nieetyczne życie´: Kobieta upadła. Upadły anioł czym jest.

Co to jest Ulepić?

Co lepsze ulepię, ulepią, ulepcie: Uczniowie ulepili z plasteliny wesołe miasteczko. Dzieci ulepiły ze śniegu bałwana.; ktoś ulepiony z tej samej - [z innej, z lepszej] gliny co oznacza.

Co to jest Ubiegać Się?

Czy warto ubiegam się, ubiegają się, ubiegajcie się: Ubiegam się o pracę w charakterze inżyniera budowlanego. Ubiegała się o kierowniczą posadę tłumaczenie.

Co to jest Ustępować?

Opinie forum ustępują, ustępujcie: Zawsze ustępowałeś mi zdolnościami. Nasi piłkarze wyraźnie ustępowali dziś przeciwnikowi pod względem kondycyjnym. Niechętnie ustępowała nam w przykłady.

Co to jest Ucisk?

Najlepszy uciskowy: Czuł ucisk w okolicach klatki piersiowej. Ucisk okupanta. Opaska uciskowa definicja.

Co to jest Uniwersytet?

Porównaj szkoły średniej wstąpił na uniwersytet. Od dobrych kilku lat pracuje na uniwersytecie. Studiuję biologię na uniwersytecie. Z tego, co wiem, prof. wykłada na encyklopedia.

Co to jest Udko?

Wyniki Udko z kurczaka. Zjeść kilka udek jak działa.

Co to jest Ubliżać?

Zastosowanie ubliżam, ubliżają, nie ubliżajcie: Przestań mi ubliżać! Dwie kobiety w sklepie ubliżały sobie najgorszymi słowami. Taka wypowiedź ubliża wszystkim Polakom. Twoje czy jest.

Co to jest Upoważnienie?

Ranking upoważniające do wykonania czegoś´: Upoważnienie do podjęcia pieniędzy z banku (lub: Upoważnienie na podjęcie pieniędzy z banku). Czy dostanę od ciebie pisemne pojęcie.

Co to jest Uprażyć?

Co lepsze uprażę, uprażą, upraż, uprażcie: Uprażyć kukurydzę albo orzechy laskowe wyjaśnienie.

Co to jest Ultrafiolet?

Czy warto ´promienie nadfioletowe´, ultrafioletowy: Pasmo ultrafioletu. Promienie ultrafioletowe opis.

Co to jest Uczucie?

Opinie forum uczucie. Przyjemne uczucie. Uczucie radości. Uczucie szczęścia. Płomienne uczucie. Uczucie gniewu. Obawiał się, iż to może być przelotne uczucie. Darzę ją prawdziwym informacje.

Co to jest Uparty?

Najlepszy Jesteś uparta jak dziecko. Zawsze był uparty jak kozioł. Uparte milczenie. Uparta walka.; Upartego i kijem nie przekona znaczenie.

Co to jest Utykać?

Porównaj utykam, utykają, utykajcie: Po niefortunnym upadku utykał na jedną nogę.; utykać (coś) po kątach co znaczy.

Co to jest Ugniatać?

Wyniki ugniatają, ugniatajcie: Skórzane kozaki ugniatały jej stopy. Ściśle przylegająca, wełniana czapka ugniatała mu skronie. Dzieci na zajęciach z plastyki ugniatały figurki krzyżówka.

Co to jest Ugnieść?

Zastosowanie ugniotę, ugnieciesz, ugniotą, ugniećcie, ugniótł, ugniotła, ugnietli, ugniótłszy, ugnieciony: Brygada budowlana ugniotła drogę walcem. zobacz ugniatać co to jest.

Co to jest Upadać?

Ranking upadają, nie upadajcie: Potykała się o wystające korzenie i upadała. Nie upadaj na duchu, wszystko się przecież powiedzie. Będąc u kresu drogi, co chwila upadała ze słownik.

Co to jest Upiec?

Co lepsze upieczesz, upieką, upieczcie, upiekł, upiekli, upieczony: Upiec kurczaka na rożnie. Upiec ciasto (lub: Upiec ciasta).; świeżo upieczony; upiec dwie pieczenie na (przy czym jest.

Co to jest Umysł?

Czy warto Ograniczony umysł. Płytki umysł. Miała wybitnie analityczny umysł. Jego bystry i krytyczny umysł wzbudzał podziw. Jego chłonny umysł pozwalał mu na studiowanie medycyny co oznacza.

Co to jest Uzębienie?

Opinie forum blm: Mieć zdrowe, wyleczone uzębienie tłumaczenie.

Co to jest Uchwalić?

Najlepszy uchwalę, uchwalą, uchwalcie: Parlament uchwalił budżet na kolejny rok. Zarząd uchwalił to jednogłośnie. Posłowie uchwalili ustawę większością głosów przykłady.

Co to jest Uczcić?

Porównaj uczczę, uczcisz, uczcimy, uczczą, uczcijcie: Uczcijmy pamięć poległych minutą ciszy. Uczcijmy jubilata głośnym Sto lat definicja.

Co to jest Uzależniony?

Wyniki Uzależniony od alkoholu. Ludzie uzależnieni do nikotyny encyklopedia.

Co to jest Ukradkiem?

Zastosowanie ´niepostrzeżenie, po kryjomu´: Wyszedł ukradkiem z nudnego zgromadzenia. Spojrzała ukradkiem na jego dłonie jak działa.

Co to jest Usłać?

Ranking uścielą, uścielcie: Ptaki usłały gniazdo. Droga od samolotu aż do ołtarza była usłana chodnikami. Pole bitwy usłane trupami.; (czyjaś) droga (dokądś) nie jest usłana czy jest.

Co to jest Ultimatum?

Co lepsze wystosowane poprzez jakieś kraj albo międzynarodową organizację do innego państwa albo organizacji, ostre w tonie i zawierające warunki, których niespełnienie grozi pojęcie.

Co to jest Urodzinowy?

Czy warto Solenizantka pokroiła nożem swój urodzinowy tort. Goście złożyli jej urodzinowe życzenia wyjaśnienie.

Co to jest Ubezdźwięcznienie?

Opinie forum Ubezdźwięcznienie głosek dźwięcznych opis.

Co to jest Uchylić (Się)?

Najlepszy uchylą (się), uchylcie (się): Uchyl drzwi, taki tu panuje zaduch. Nagle rozbudzony, wolno uchylił powieki. Uchyl okno, niech się wietrzy w pokoju. Uchylił kapelusza informacje.

Co to jest Uskarżać Się?

Porównaj uskarżam się, uskarżają się, nie uskarżajcie się: Chory uskarżał się na ból przy oddawaniu moczu znaczenie.

Co to jest Ural?

Wyniki ´góry w Federacji Rosyjskiej; rzeka w Federacji Rosyjskiej i Kazachstanie´, uralski: Granica Europy i Azji na Uralu; uralska przyroda co znaczy.

Co to jest Ubiór?

Zastosowanie Ubiór roboczy. Krój ubioru. Szycie ubiorów. Sklep z ubiorami męskimi.; Nie ubiór, lecz zasługa zdobi człowieka.; Z ubioru cię sądzą, z rozumu poważają krzyżówka.

Co to jest Urzędnik?

Ranking pocztowy. Urzędnik celny. Urzędnik sądowy. Urzędnik w sądzie. Poprosić o pomoc urzędnika. Kompetentni urzędnicy.; W potrzebie każdego urzędnika szanować trzeba co to jest.

Co to jest Upał?

Co lepsze Na dworze panował nieznośny, lipcowy upał. Ten upał jest nie do wytrzymania. Robota w upale jest zwyczajnie nie do zniesienia słownik.

Co to jest Ulec?

Czy warto lub: ulegnąć), ulegnę, ulegniesz, ulegną, ulegnijcie, uległ, uległszy: Uległ wreszcie naszym argumentom. Uległa nareszcie jego namowom czym jest.

Co to jest Ulica?

Opinie forum Boczna aleja; kluczowa aleja miasta, lecz: ul. Kluczowa. Aleja Leśna. Aleja św. Jana, aleja Wita Stwosza, aleja 3 Maja. Mieszkam na ulicy Ordonówny 7b/66 (lub: Mieszkam co oznacza.

Co to jest Ubogi?

Najlepszy wykształcony, lecz ubogi człowiek. Kraj powinno pomagać ubogim rodzinom. Stosunkowo upływu wysokości roślinność stawała się coraz bardziej uboga. Okolica była uboga w tłumaczenie.

Co to jest Uczony?

Porównaj Sławny uczony wygłosił odczyt. Ogromny uczony wykładał na uniwersytecie. Uczony dużej miary. Uczeni w piśmie.; Żaden uczony z nieba nie spadnie przykłady.

Co to jest Ukroić?

Wyniki ukroję, ukroisz, ukroją, ukrójcie: Ukrój mi kromkę chleba. Ukroić chleba nożem. Ukroić kawałek mięsa definicja.

Co to jest Uzależnić (Się)?

Zastosowanie uzależnią (się), nie uzależnijcie (się): Uzależniam własne wakacje od sytuacji w pracy. Uzależnić się od narkotyków. Uzależnić się od hazardu. Uzależnić się od kogoś encyklopedia.

Co to jest Utopić?

Ranking utopcie: Gospodarz postanowił utopić kilka niepotrzebnych klamotów w przydrożnej sadzawce. Dziewczyna, szlochając z żalu, utopiła twarz w puchowej poduszce.; (ktoś jak działa.

Co to jest Uświadomić?

Co lepsze uświadomią, uświadommy, uświadomcie: Mój przełożony uświadomił mnie co do moich obowiązków. Przewodnik uświadomił beztroskim młodzieńcom grożące im w wysokich górach czy jest.

Co to jest Ubiec?

Czy warto ubiegnę, ubiegniesz, ubiegną, ubiegnijcie, ubiegł, ubiegli, ubiegłszy, ubiegnięty: Ubiegł sto metrów, po czym się zatrzymał. Ubiegliście kawał drogi. Mój przyjaciel pojęcie.

Co to jest Ukrwiony?

Opinie forum Słabo ukrwiony narząd wyjaśnienie.

Co to jest Ukrywać?

Najlepszy ukrywam, ukrywają, ukrywaj, ukrywajcie: Ukrywała przed nami własną nieuleczalną chorobę. Pod płaszczykiem przyjaźni ukrywała własne rzeczywiste intencje opis.

Co to jest Urna?

Porównaj ´ozdobny pojemnik z prochami zmarłej osoby; skrzynia z otworem, do której wrzuca się kartki wyborcze´: Urna z prochami przodków. Urna wyborcza. Pójść do urn wyborczych informacje.

Co to jest Uprzeć Się?

Wyniki uprzesz się, uprą się, uprzyjcie się, uparł się, uparli się: Uparła się na ten wyjazd i nie sposób jej tego wybić z głowy. Uparł się, iż sam pomaluje całe mieszkanie znaczenie.

Co to jest Ułożony?

Zastosowanie ´imiesłów bierny od: ułożyć; mający dobre wychowanie´: Równo ułożony stos ubrań. Ułożeni młodzieńcy co znaczy.

Co to jest Utrzymać?

Ranking utrzymają, utrzymajcie: Czy utrzymasz ten plecak, czy mam ci pomóc? Wątłe stemple mogły nie utrzymać powały. Ze zdenerwowania nie mogła utrzymać sztućców w dłoniach krzyżówka.

Co to jest Upewnić (Się)?

Co lepsze upewnią (się), upewnijcie (się): Upewnił ją o swoich uczciwych zamiarach (lub: Upewnił ją co do swoich uczciwych zamiarów). Upewnił ją, iż przyjedzie punktualnie co to jest.

Co to jest Umyślny?

Czy warto ´świadomy, zgodny z jakimś zamiarem´: Umyślny uczynek. Umyślna uwaga. Sprawiał jej umyślne kłopoty słownik.

Co to jest Uczciwy?

Opinie forum człowiek. Spojrzała z ufnością w jego uczciwą twarz. Mój tata to najuczciwszy człowiek na świecie. Wyraz uczciwego człowieka.; Człowiek uczciwy rzadko staje przed sądem czym jest.

Co to jest Udój?

Najlepszy Czas wieczornego udoju co oznacza.

Co to jest Uprościć?

Porównaj uproszczę, uproszczą, uprośćcie: Uprościć regulaminy. Uprościć polską ortografię tłumaczenie.

Co to jest Upadłość?

Wyniki ´niemożność wywiązania się z przyjętych zobowiązań poprzez dłużnika´ blm: Upadłość finansowa. Upadłość banku. Firma ogłosiła własną upadłość przykłady.

Co to jest Ułamek?

Zastosowanie Ułamek szkła wpadł mi do oka. Ułamek lustra leżał na wykładzinie. Ułamek właściwy. Ułamek niewłaściwy. Ułamki dziesiętne. Dodawać ułamki. Mnożyć ułamki definicja.

Co to jest Usypywać?

Ranking usypuję, usypują, usypujcie: Niekiedy ludzie usypują z ziemi kopce, ażeby uczcić osoby zasłużone dla jakiegoś państwie encyklopedia.

Co to jest Udźwignąć?

Co lepsze udźwigniesz, udźwigną, udźwignijcie, udźwignął, udźwignęła, udźwignęli, udźwignąwszy, udźwignięty: Ciężarowcy umieją udźwignąć sztangę ważącą kilkaset kilogramów jak działa.

Co to jest Uraza?

Czy warto Ciągle żywi do ciebie śmiertelną urazę. Mam do ciebie urazę przez wzgląd na tym, iż nie pomogłeś mojej córce. Miała urazę do ojca o krzywdę, jaką wyrządził rodzinie czy jest.

Co to jest Uznawać?

Opinie forum uznaję, uznają, uznawajcie: Wszyscy uznawali jego kompozytorski talent. Publiczność uznaje cię za wielkiego artystę. Nie uznaję tego za niestosowne pojęcie.

Co to jest Ubezpieczyć?

Najlepszy ubezpieczą, ubezpieczcie: Czy ubezpieczyłeś swój dorobek od pożaru? Ubezpieczyła własne mieszkanie od kradzieży. Jakby przeczuwając coś złego, ubezpieczył bliskich na wyjaśnienie.

Co to jest Upodobnienie?

Porównaj Upodobnienie głosek pod względem dźwięczności opis.

Co to jest Upoważnić?

Wyniki upoważnię, upoważnią, upoważnijcie: Upoważnił własne dzieci do podjęcia pieniędzy z konta bankowego informacje.

Co to jest Ubaw?

Zastosowanie ´wesoła zabawa´: Aleście mieli ubaw ze mnie! Ubaw po pachy znaczenie.

Co to jest Umierać?

Ranking umieram, umierają, nie umierajcie: Umieram z ciekawości. Wspinając się wąską percią, wprost umierał ze strachu. Ja tutaj umieram z nudów co znaczy.

Co to jest Umieć?

Co lepsze potrafią, umiej, umiał, umieli: Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej potrafią nie tylko czytać, lecz również i pisać. Wstydził się trochę tego, iż nie umiał za krzyżówka.

Co to jest Umocnienie?

Czy warto zazwyczaj w lm: Zdobycie nieprzyjacielskich umocnień. Umocnienia wałów przeciwpowodziowych co to jest.

Co to jest Uwarzyć?

Opinie forum ´ugotować´, uwarzę, uwarzą, uwarzcie: Dzisiaj na obiad mama uwarzyła przepyszna grochówkę słownik.

Co to jest Uporczywie?

Najlepszy Uporczywie bronił się przed małżeństwem. Uporczywie dopominał się o dolewkę czym jest.

Co to jest Uzmysłowić?

Porównaj uzmysłowię, uzmysłowią, uzmysłów, uzmysłówcie: Uzmysłowić komuś grożące niebezpieczeństwo co oznacza.

Co to jest Ubiegły?

Wyniki Ubiegły rok uważam za nadzwyczajnie udany. Ubiegłe fakty mają duży wpływ na obecną sytuację tłumaczenie.

Co to jest Ulga?

Zastosowanie wygodnie w fotelu i odetchnął z ulgą. Dopiero teraz mógł odetchnąć z ulgą. Jego słowa sprawiły jej ulgę. Matka Teresa z Kalkuty niosła chorym i potrzebującym ulgę w przykłady.

Co to jest Uważny?

Ranking Uważny chłopiec dostrzegł błąd w równaniu. Uważne oglądanie ciekawego filmu. Uważna lektura. Uważne spojrzenie definicja.

Co to jest Umywać?

Co lepsze obmywać, myć; zrzucać z siebie odpowiedzialność za coś; ktoś, coś jest bez porównania lepszy od kogoś, czegoś´, umywam, umywają, umywajcie: Umywam ręce od waszych encyklopedia.

Co to jest Uporczywy?

Czy warto Uporczywe milczenie. Dopadł mnie uporczywy ból głowy. Na jego uporczywe nalegania i prośby odpowiadała grzeczną, acz stanowczą odmową jak działa.

Co to jest Udowodnić?

Opinie forum udowodnię, udowodnią, udowodnijcie: Udowodnić prawdę. Udowodnić twierdzenie matematyczne. Udowodnij nam własne racje. Prokurator udowodnił oskarżonemu winę czy jest.

Co to jest Urywek?

Najlepszy Usłyszał tylko urywek rozmowy. Do naszych uszu dochodziły jedynie urywki melodii. Urywek Pana Tadeusza . Urywek z Mickiewicza pojęcie.

Co to jest Uprzedni?

Porównaj ´taki, który miał miejsce przedtem, przed czymś´: Imiesłów przysłówkowy uprzedni. Uchyliła drzwi bez uprzedniego pukania wyjaśnienie.

Co to jest Unieść?

Wyniki uniesiesz, uniosą, unieście, uniósł, uniosła, unieśli, uniesiony: Uniósł głowę i zobaczył ją, jak stoi na balkonie. Dach nie mógł unieść zwałów śniegu. Wezbrana rzeka opis.

Co to jest Urządzić (Się)?

Zastosowanie urządzą (się), urządź (się), urządźcie (się): Urządził spiżarnię w pomieszczeniach piwnicznych. Widziałaś, jak pięknie urządzili sobie mieszkanie? Uczniowie liceum informacje.

Co to jest Urząd?

Ranking państwowy. Urząd zatrudnienia. Urząd pracy. Urząd celny. Urząd śledczy. Urząd stanu cywilnego. Urząd prokuratora. Urząd ministra. Od kilku lat pracował w urzędzie. Cały znaczenie.

Co to jest Ucho?

Co lepsze Prawe ucho. Zapalenie lewego ucha. Dwoje uszu (lub: Dwoje uszów). Poznam go wszędzie po odstających uszach. Chyba ogłuchłem na jedno ucho. W trakcie ostatniej zimy co znaczy.

Co to jest Uratować?

Czy warto uratują, uratujcie: Doktor uratował rannego, przeprowadzając zabieg tracheotomii. Będę mu wdzięczny do końca życia, nareszcie uratował nas od zgonu. Lekarze uratowali krzyżówka.

Co to jest Ubożeć?

Opinie forum stawać się mniej różnorodnym´, ubożeję, ubożeją, ubożał, ubożeli: Polscy obywatele, niestety, etapowo ubożeją w ostatnich latach. Słuchając młodych ludzi na ulicy czy w co to jest.

Co to jest Ustawić?

Najlepszy ustawią, ustawcie: Ustawcie meble w przedpokoju. Ustawiła książki na półce. Gdzie pani mąż? - Poszedł ustawić antenę na dachu. Przedszkolanka ustawiła dzieci parami słownik.

Co to jest Użytek?

Porównaj mieszkaniowa oddała następny blok do użytku. Nie kupiłem tego na handel, lecz raczej na przeznaczenie domowy. Zrobimy jakiś przeznaczenie z tego twojego zakupu. Elementy czym jest.

Co to jest Upór?

Wyniki blm: Dziecinny upór. Trwał w zaciętym uporze. Z uporem maniaka robił dalej własne co oznacza.

Co to jest Uwarunkować?

Zastosowanie ´uzależnić od ustalonych warunków´, uwarunkuję, uwarunkują, uwarunkujcie: Dyrektor uwarunkował wypłacenie premii od wykonania planu produkcji na ten miesiąc tłumaczenie.

Co to jest Udręka?

Ranking ´to, co kogoś dręczy´: Ileż można żyć w ciągłej udręce? Jesteś moją największą udręką! iż także muszę znosić tę udrękę. Miała ciągłą udrękę z natrętnymi akwizytorami przykłady.

Co to jest Umowa?

Co lepsze wydawnicza. Umowa autorska. Umowa handlowa. Umowa o sprzedaż. Umowa o dzieło. Umowa o pracę. Umowa na zlecenie. Umowa obustronna. Umowa pisemna. Sporządzić umowę definicja.

Co to jest Uchodzić?

Czy warto uchodzą, uchodź, uchodźcie: Uchodzić skądś w panice. Dym uchodzi poprzez komin. Poprzez tę dziurę uchodzi powietrze. Woda ze zbiornika uchodziła do rzeki. W towarzystwie encyklopedia.

Co to jest Uskok?

Opinie forum albo w bok; stromy odcinek trasy górskiej´: Toreador wykonał zręczny uskok przed nacierającym bykiem. Uczestnicy wycieczki musieli zachować max. ostrożność w pobliżu jak działa.

Co to jest Uciszyć?

Najlepszy uciszę, uciszą, uciszcie: Nauczyciel uciszył uczniów. Ruchem ręki uciszył zgromadzonych czy jest.

Co to jest Upatrzyć?

Porównaj upatrzę, upatrzą, upatrz, upatrzcie: Upatrzył sobie dogodne miejsce do rozbicia namiotu. Już sobie kogoś upatrzyła. zobacz upatrywać pojęcie.

Co to jest Upierzenie?

Wyniki blm: Barwne upierzenie ptaka wyjaśnienie.

Co to jest Uraz?

Zastosowanie Dotkliwy uraz oka. Niegroźny uraz nogi. Uraz psychiczny. Miał jeszcze uraz po wypadku. Doznać urazu opis.

Co to jest Uprawiać?

Ranking uprawiają, uprawiajcie: Uprawiać rolę. Uprawiać zboże. Uprawiać w ogródku warzywa. Poprzez całą szkołę średnią uprawiał koszykówkę. Uprawiać amatorsko gimnastykę informacje.

Co to jest Umór?

Co lepsze ´bez umiaru; bez opamiętania´: Pić na umór. Zakochał się w niej na umór znaczenie.

Co to jest Uczta?

Czy warto królewską ucztę. Zasiądźmy do uczty. Zapraszam cię na ucztę weselną. Braliśmy udział w tej wystawnej uczcie. Uczta duchowa. Uczta artystyczna.; Krótkie uczty dają co znaczy.

Co to jest Usiłować?

Opinie forum usiłuję, usiłują, usiłujcie: Usiłował zwalczyć przeszkodę. Usiłowała zasnąć, lecz ciągle jej myśli zaprzątały różne kwestie. Usiłował zapanować nad sobą krzyżówka.

Co to jest Uniewinnić?

Najlepszy uniewinnię, uniewinnią, uniewinnijcie: Wyrok niezawisłego sądu uniewinnił podejrzanego od zarzutu oszustwa. Sąd apelacyjny wydał wyrok uniewinniający co to jest.

Co to jest Ubój?

Porównaj Ubój bydła. Bydło poświęcone do uboju słownik.

Co to jest Ukrop?

Wyniki ´wrzątek´ blm: Kręcić się, zwijać się jak w ukropie czym jest.

Co to jest Użyczyć?

Zastosowanie użyczę, użyczą, użyczcie: Użyczcie mu swoich notatek. Gaje oliwne użyczyły pielgrzymom upragnionego cienia co oznacza.

Co to jest Ulotnić Się?

Ranking ulotnią się, ulotnijcie się: Gaz ulatnia się z nieszczelnej instalacji. Dokumenty ulotniły się z biurka. Podejrzany mężczyzna błyskawicznie ulotnił się z hotelu tłumaczenie.

Co to jest Unieszczęśliwić?

Co lepsze unieszczęśliwię, unieszczęśliwią, nie unieszczęśliwcie: Nieprzemyślane zamążpójście unieszczęśliwiło ją na resztę życia przykłady.

Co to jest Ugiąć , Ugiąć Się?

Czy warto ugniesz się, ugną się, ugnijcie się, ugiął się, ugięła się, ugięli się, ugiąwszy się, ugięty: Huraganowy wiatr uginał korony drzew. Ugnij ręce w łokciach i nogi w definicja.

Co to jest Usytuowanie?

Opinie forum ´położenie, umiejscowienie´: Usytuowanie budynku jest bardzo dogodne encyklopedia.

Co to jest Uzyskać?

Najlepszy uzyskam, uzyskają, uzyskajcie: Uzyskać informację o czymś. Uzyskać zgodę na coś jak działa.

Co to jest Upokorzyć (Się)?

Porównaj upokorzą (się), upokórz (się) (lub: upokorz (się)), upokórzcie (się) (lub: upokorzcie (się)): Upokorzyłeś moją dumę i ambicję. Upokorzył mnie swoim wyniosłym czy jest.

Co to jest Uczulenie?

Wyniki Uczulenie na kurz. Uczulenie na pyłki roślinne. Uczulenie na sierść zwierzęcą pojęcie.

Co to jest Ułan?

Zastosowanie ´żołnierz lekkiej kawalerii´, ułański: Służyć w ułanach. Szarża walecznych ułanów. Szabla, lanca ułańska. Poczynał sobie z iście ułańską fantazją.; Ułana ostrogi grzeją wyjaśnienie.

Co to jest Użytkownik?

Ranking Użytkownik komputera. Najlepszy użytkownik języka. Skargi użytkowników samochodów osobowych na fatalny stan polskich dróg opis.

Co to jest Uszczęśliwić?

Co lepsze uszczęśliwię, uszczęśliwią, uszczęśliw, uszczęśliwcie: Uszczęśliwił nas swoim niespodziewanym przyjazdem. Uszczęśliwił ją tym drobnym podarunkiem informacje.

Co to jest Upaść?

Czy warto się´, upadnę, upadniesz, upadną, upadnijcie, upadł: Potknął się o wystający korzeń i upadł jak długi. Upadł i długo nie mógł się podnieść. Nisko upadłeś, robiąc mi coś znaczenie.

Co to jest Ulatniać Się?

Opinie forum ulatniam się, ulatniają się: Gaz ulatniał się z instalacji gazowej co znaczy.

Co to jest Ucałować?

Najlepszy ucałuję, ucałują, ucałujcie: Ucałowała dzieci na dobranoc. Ucałował z szacunkiem jej dłoń. Dziewczyna ucałowała w usta swojego chłopaka.; ucałować (kogoś) z dubeltówki krzyżówka.

Co to jest Upolować?

Porównaj upoluję, upolują, upolujcie: Doświadczeni myśliwi upolowali kilkanaście lisów co to jest.

Co to jest Użądlić?

Wyniki użądli, użądlą, użądlił: Osa użądliła go w przedramię słownik.

Co to jest Ultrakrótki?

Zastosowanie ´w odniesieniu fal elektromagnetycznych o niewielkiej długości´: Fale ultrakrótkie czym jest.

Co to jest Ukorzyć Się?

Ranking ´okazać pokorę´, ukorzę się, ukorzą się, ukorz się, ukorzcie się: Ukorzyć się przed Bogiem co oznacza.

Co to jest Ujrzeć?

Co lepsze ujrzą, ujrzyjcie, ujrzał, ujrzeli: Ujrzała przed sobą olbrzymie jezioro. Ujrzała w oddali łunę nad miastem. Ujrzał na swoje oczy, jak lawina mknie górskim zboczem tłumaczenie.

Co to jest Umieralność?

Czy warto pośrodku roku w relacji do ogółu ludności żyjącej na danym obszarze´ blm: Umieralność na skutek gruźlicy znacząco się pomniejszyła. Wysoka umieralność. Umieralność przykłady.

Co to jest Ubiegłoroczny?

Opinie forum Ubiegłoroczny śnieg. Ubiegłoroczni absolwenci definicja.

Co to jest Ułatwić?

Najlepszy ułatwią, ułatwcie: Jej objaśnienia znacząco ułatwiły nam pracę. Udzielił mi cennych wskazówek, co ułatwiło rozwiązanie zadania. Udaj się do kierownika, on ci na pewno encyklopedia.

Co to jest Utożsamiać?

Porównaj ´uznawać za to samo´, utożsamiam, utożsamiają, utożsamiajcie: Nie można utożsamiać szczerości z naiwnością jak działa.

Co to jest Uzależnienie?

Wyniki Uzależnienie od używek, od zakupów, od hazardu czy jest.

Co to jest Unieważnić?

Zastosowanie unieważnię, unieważnią, unieważnijcie: Sąd unieważnił umowę zawartą pod przymusem. Biskup w specjalnych sytuacjach może unieważnić małżeństwo pojęcie.

Co to jest Upuścić?

Ranking upuszczę, upuścisz, upuszczą, upuśćcie: Niezręczna kelnerka upuściła szklankę wyjaśnienie.

Co to jest Uczelnia?

Co lepsze Wyższa uczelnia. Prywatna uczenia. Państwowa uczelnia. Studiuję na wyższej uczelni. Mury uczelni opuściłem już przed kilku laty opis.

Co to jest Utracić?

Czy warto nie utraćcie: Będąc jeszcze dzieckiem, utracił ojca. Po tym tragicznym wypadku utracił pamięć. Operacja oczu niestety nie powiodła się i pacjent bezpowrotnie utracił informacje.

Co to jest Umiarkowany?

Opinie forum Umiarkowany klimat. Umiarkowani optymiści. Umiarkowany optymizm. Umiarkowane poglądy. Umiarkowane przekonania. Strajkujący robotnicy wysunęli umiarkowane żądania znaczenie.

Co to jest Uwodzić?

Najlepszy uwodzę, uwodzą, uwódź, uwódźcie: Uwodziła mężczyzn powłóczystymi spojrzeniami co znaczy.

Co to jest Ujęcie?

Porównaj Ciekawe ujęcie tematu. Nowatorskie ujęcie zagadnienia. Ujęcie wody pitnej. Ujęcie filmowe krzyżówka.

Co to jest Ukłuć?

Wyniki ukłuję (lub: ukolę), ukłują (lub: ukolą), ukłujcie (lub: ukolcie): Ukłuła się niechcący igłą w palec. Niesłuszne pomówienie ukłuło ją boleśnie co to jest.

Co to jest Usmażyć?

Zastosowanie usmażę, usmażą, usmaż, usmażcie: Usmażyła na patelni jego ulubioną rybę. Usmaż frytki na oleju słownik.

Co to jest Utknąć?

Ranking utkniesz, utkną, utknijcie, utknął, utknęła, utknęli, utknąwszy: Nasz dżip utknął w błocie. Prezesa jeszcze nie ma - zapewne utknął w jakimś korku na drodze. Rozmowa czym jest.

Co to jest Umieścić?

Co lepsze umieścisz, umieszczą, umieśćcie: Na górnej półce umieściła książki, a na dolnej jakieś drobiazgi. Pod ścianą umieściliśmy stół z krzesłami. Jego artykuł umieszczono w co oznacza.

Co to jest Uległość?

Czy warto blm: Uległość wobec rodziców. Uległość względem przełożonych. Uległość względem prawa. Siłą zmusił nas do uległości. Znosiła z uległością jego kaprysy i gniewy tłumaczenie.

Co to jest Utworzyć?

Opinie forum utworzą, utwórzcie: Utworzono szczególną komisję, która miała zbadać tę sprawę. Niesiony wiatrem śnieg utworzył potężne zaspy. Padający od kilku dni deszcz utworzył przykłady.

Co to jest Ugościć?

Najlepszy ugoszczę, ugoszczą, ugośćcie: Babcia ugościła nas bardzo serdecznie. Młode małżeństwo ugościło nas sutym podwieczorkiem. Ugoszczono go winem i ciastkami definicja.

Co to jest Uczynić?

Porównaj uczynią, uczyńcie: Uczyniłaś mi ogromną krzywdę. Uczynić wysiłek. Krwawa rewolucja uczyniła go sierotą. Uczyniła go swoim sekretarzem. Ciężkie przeżycia uczyniły go encyklopedia.

Co to jest Ujść?

Wyniki ujdą, ujdź, ujdźcie: Po raz następny uszliśmy z życiem. Dziki zwierz uszedł pogoni. To sprostowanie jakoś uszło mojej uwagi (lub: mojej uwadze). Wiele krwi uszło mu z jak działa.

Co to jest Urazić?

Zastosowanie urażą, uraź, nie uraźcie: Tą uwagą uraziłeś moją ambicję. Uraził nas lekceważącym tonem. Urazić kogoś swoim postępowaniem.; Im milszy, kto uraził, tym cięższa uraza czy jest.

Co to jest Użyć?

Ranking użyjcie: Użyłem wszelkiej perswazji, by ich przekonać - wszystko na nic! Do remontu budynku użyto dźwigu. Na ten płaszcz użyto nieprzemakalnego materiału. zobacz pojęcie.

Co to jest Ukończenie?

Co lepsze blm: Ukończenie studiów zbiegło się w jego przypadku z podjęciem pracy. Dom był na ukończeniu wyjaśnienie.

Co to jest Urlop?

Czy warto wypoczynkowy. Miesięczny urlop. Urlop bezpłatny. Po kilku latach pracy udał się na urlop zdrowotny. Poprosił dyrektora zakładu o udzielenie mu urlopu okolicznościowego opis.

Co to jest Uliczka?

Opinie forum Skręcić w boczną uliczkę. Zabytkowe uliczki Cieszyna.; ślepa uliczka informacje.

Co to jest Uciąć?

Najlepszy utną, utnijcie, uciął, ucięła, ucięli, uciąwszy, ucięty: Po wielu latach ucięła sobie warkocz. Utnij tę gałąź! Wszyscy zamilkli - jak uciął. Staruszek uciął sobie znaczenie.

Co to jest Usypać?

Porównaj usypię, usypią, usypcie: Nad jego trumną usypano mogiłę. Pierwsi zdobywcy usypali na szczycie skalny kopczyk. Usypał z torebki trochę cukierków. zobacz usypywać co znaczy.

Co to jest Użycie?

Wyniki użycie wyrazu nie zawsze idzie w parze z jego przenośnym znaczeniem. Niewłaściwe użycie wyrazu. Ten parasol jest wygodny i przyjemny w zastosowaniu. Onuce już dawno krzyżówka.

Co to jest Ucieszyć Się?

Zastosowanie ucieszą się, ucieszcie się: Ucieszył dzieci drobnymi upominkami. Ucieszył nas własną wizytą. Ubierz się w tę sukienkę, niech ucieszę własne oczy. Ucieszył się na widok co to jest.

Co to jest Ulżyć?

Ranking ulżę, ulżą, ulżyjcie: Jak mogę ulżyć twoim cierpieniom? Chcąc jej ulżyć, wziął od niej plecak. Wybrał się na dyskotekę po to, tak aby aczkolwiek trochę sobie ulżyć słownik.

Co to jest Umundurowanie?

Co lepsze blm: Umundurowanie policji. Umundurowanie wojska. Umundurowanie straży miejskiej. Szycie nowoczesnego umundurowania dla polskich policjantów czym jest.

Co to jest Upiorny?

Czy warto ´budzący przerażenie´: Upiorny zamek. Upiorni mieszkańcy miasteczka co oznacza.

Co to jest Usamodzielnić Się?

Opinie forum usamodzielnię się, usamodzielnią się, usamodzielnijcie się: Mój syn już dawno się usamodzielnił. Usamodzielnił się jako pracownik naukowy tłumaczenie.

Co to jest Uchodźca?

Najlepszy ´ten, kto opuszcza własny państwo z przyczyn ekonomicznych, politycznych albo religijnych´ m odm. jak ż: Polityczni uchodźcy. Ekipa uchodźców z Azerbejdżanu przykłady.

Co to jest Ubóstwiać?

Porównaj ubóstwiam, ubóstwiają, ubóstwiajcie: Ubóstwiam cię powyżej wszystko. Całe życie ubóstwiał sztukę i piękne kobiety. Przestań tak ubóstwiać tę nieludzką naukę definicja.

Co to jest Ustępstwo?

Wyniki gotowy do ustępstw (lub: Zawsze był gotowy na ustępstwa). Wymogli na mnie znaczące ustępstwa. Zgodzić się na ustępstwa. Iść na ustępstwa. Polityk skłonny do ustępstw encyklopedia.

Co to jest Ubikacja?

Zastosowanie Pójść do ubikacji. Zamknąć ubikację jak działa.

Co to jest Ubolewać?

Ranking ubolewam, ubolewają, nie ubolewajcie: Ubolewam nad nieszczęściem, które was spotkało czy jest.

Co to jest Udzielić?

Co lepsze udzielą, udzielcie: Doktor pogotowia udzielił poszkodowanym pierwszej pomocy. Udzieliłem mu przyjacielskiej porady. Bank udzielił mu kredytu na budowę domu. Mój pojęcie.

Co to jest Ucierpieć?

Czy warto ucierpię, ucierpią, nie ucierpcie: Miejscowość bardzo ucierpiała od nalotów. Rośliny ucierpiały od przymrozków. Scenariusz filmu ucierpiał na skrótach wyjaśnienie.

Co to jest Umyć (Się)?

Opinie forum umyją (się), umyjcie (się): Umyła dziecko w wannie i wytarła ręcznikiem. Umyj podłogę w przedpokoju. Umyła naczynia w bieżącej wodzie pod kranem. Postanowiła umyć się opis.

Co to jest Uśmiać Się?

Najlepszy uśmieję się, uśmieją się, uśmiejcie się: Nieźleśmy się uśmiali w trakcie oglądania przygód rodzin Kargulów i Pawlaków.; koń aby się uśmiał (z czegoś informacje.

Co to jest Usunąć?

Porównaj usuniesz, usuną, usuńcie, usunął, usunęła, usunęli, usunąwszy: Trzeba usunąć stąd te pudła. Postanowił usunąć z pokoju wszystkie obrazy. Doktor chciał usunąć w pierwszej znaczenie.

Co to jest Uderzać?

Wyniki uderzają, uderzajcie: Kowal rytmicznie uderzał młotem w kowadło. Strażnik uderzał na alarm (lub: Strażnik uderzał na trwogę). Dzieci i dorośli uderzyli w krzyk. Wiesz o co znaczy.

Co to jest Ustronny?

Zastosowanie ´znajdujący się na uboczu´: Udaliśmy się w ustronne miejsce krzyżówka.

Co to jest Uchwała?

Ranking organu państwowego, organizacji socjalnej i tym podobne´: Doniosła uchwała. Jednomyślna uchwała. Uchwała o ochronie zabytków. Większością głosów podjęto uchwałę co to jest.

Co to jest Upływać?

Co lepsze upływają: Godziny upływały jedna za drugą. Lata upływają, nawet się nie obejrzymy, a już będziemy starzy. Czas upływa na niczym.; upływać/upłynąć pod znakiem (czegoś słownik.

Co to jest Ustrzec (Się)?

Czy warto ustrzegą (się), ustrzeżcie (się), ustrzegł (się), ustrzegli (się): Matka chciała ustrzec dzieci poprzez brutalnymi filmami. Ustrzec kogoś przed chorobą. Mimo wszelkich czym jest.

Co to jest Uzdolnienie?

Opinie forum Wszechstronne uzdolnienia sportowe. Znakomite uzdolnienia plastyczne. Uczeń przejawiał niepospolite uzdolnienia muzyczne. Mieć uzdolnienie do elementów ścisłych co oznacza.

Co to jest Umiejętny?

Najlepszy ´świadczący o czyjejś wiedzy, wprawie w czymś´: Umiejętne postępowanie z ludźmi tłumaczenie.

Co to jest Ukoić?

Porównaj ´uspokoić, wpłynąć łagodząco´, ukoję, ukoisz, ukoją, ukójcie: Czy te pełne współczucia słowa ukoją nasz ból i cierpienie przykłady.

Co to jest Uzasadnienie?

Wyniki Jego uzasadnienie było wyczerpujące. Sędzia odczytał na głos uzasadnienie wyroku. Wspomnieć o czymś w uzasadnieniu wniosku definicja.

Co to jest Urodzaj?

Zastosowanie Klęska urodzaju. Urodzaj na jabłka. Urodzaj na zboże encyklopedia.

Co to jest Urodziny?

Ranking tylko w lm: Po raz następny wyprawił hucznie własne urodziny. Wkrótce będziemy obchodzić urodziny twoje i matki jak działa.

Co to jest Ujście?

Co lepsze Ujście rzeki do morza. W muzyce znalazł ujście dla swojego smutku czy jest.

Co to jest Udo?

Czy warto udowy: Siniak na udzie. Mięśnie ud. Kość udowa. Rozerwanie tętnicy udowej pojęcie.

Co to jest Ukryć?

Opinie forum ukryj, ukryjcie: Bohaterski staruszek ukrył zbiega u siebie w piwnicy. Ukryto go na strychu. Ukrył broń przed rewizją osobistą. Nie martw się, ukryłam kapitał w koszu wyjaśnienie.

Co to jest Uścisnąć?

Najlepszy uściśniesz, uścisną, uścisnął, uścisnęła, uścisnęli, uścisnąwszy, uściśnięty: Dyrektor uścisnął mu rękę z uznaniem. Uścisnął mocno brata i życzył mu miłej podróży opis.

Co to jest Uschnięty?

Porównaj W wazonie stały uschnięte kwiaty. Uschnięta gałąź. Pod stopami leżały uschnięte liście informacje.

Co to jest Uważać?

Wyniki uważają, uważajcie: Uważaj, ponieważ uderzysz się głową o futrynę! Nie miała już sił wciąż uważać na leżące u stóp kamienie. Uważaj na dzieci! Uważaj na siebie. Uważam znaczenie.

Co to jest Usnąć?

Zastosowanie usną, uśnijcie, usnął, usnęła, usnęli, usnąwszy: Był tak zmęczony, iż usnął bardzo mocno. Usnął jak kamień. Usnęli niemal na stojąco, wspierając się o drzwi przedziałów co znaczy.

Co to jest Ubóstwo?

Ranking Matka Teresa z Kalkuty całe życie żyła w ubóstwie. Ten utwór charakteryzuje ubóstwo języka i treści. Ślubować ubóstwo.; Ubóstwo nie hańbi krzyżówka.

Co to jest Udany?

Co lepsze Twój syn jest faktycznie udany. To był udany dzień - wszystko powiodło nam się załatwić. Gratuluję udanego projektu. Ta podręcznik to rzeczywiście udane dzieło co to jest.

Co to jest Uprząż?

Czy warto opaski wykorzystywane umocowaniu człowieka albo bagażu do lotni bądź spadochronu; zespół połączonych ze sobą pasów rzemiennych czy parcianych pozwalający na koniowi słownik.

Co to jest Utwór?

Opinie forum fortepian z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego. Utwór poetycki. Utwór epicki. Własne utwory młodzi poeci opublikowali w zbiorowym tomiku poetyckim. A teraz wykonamy czym jest.

Co to jest Unikać?

Najlepszy unikają, unikajcie: Unikał kłótni i swarów. Poszkodowany w sytuacji cudem uniknął zgonu. Unikaj złych ludzi. Nie uniknął błędów swoich poprzedników.; unikać (czegoś co oznacza.

Co to jest Usłyszeć?

Porównaj usłyszą, usłysz, usłyszcie: W środku nocy usłyszał wołanie o pomoc. Poprzez sen usłyszał czyjeś kroki na schodach. Już więcej o mnie nie usłyszysz. Pierwszy raz usłyszał tłumaczenie.

Co to jest Uwięzić?

Wyniki uwiężę, uwięzisz, uwiężą, uwięźcie: Winowajców wpierw porwano, a w dalszym ciągu uwięziono. Niepogoda uwięziła nas w schronisku. Piętrzące się kry uwięziły statek przykłady.

Co to jest Utalentowany?

Zastosowanie Utalentowany aktor. Utalentowana młodzież. Utalentowani muzycy definicja.

Co to jest Ubożyć?

Ranking ´czynić ubogim´, ubożę, ubożą, ubożcie: Rząd ubożył obywateli wysokimi podatkami encyklopedia.

Co to jest Uszkodzić?

Co lepsze uszkodzę, uszkodzą, uszkodź, uszkodźcie: Poprzez nieuwagę uszkodził przewody elektryczne. Rwąca rzeka uszkodziła wały przeciwpowodziowe jak działa.

Co to jest Udźwig?

Czy warto ładunku podnoszonego poprzez jakieś urządzenie albo największe dopuszczalne obciążenie pojazdu´: Udźwig samochodu jest nieporównywalnie mniejszy niż udźwig samolotu czy jest.

Co to jest Upaść (Się)?

Opinie forum żartobliwie o ludziach: utyć´, upasę (się), upasiesz (się), upasą (się), upaście (się), upasł (się), upaśli (się), upasłszy (się), upasiony: Hodowca upasł pięć tuczników pojęcie.

Co to jest Użebrać?

Najlepszy użebrzę, użebrzą, użebrzcie: Żył z tego, co użebrał pod kościołem wyjaśnienie.

Co to jest Upust?

Porównaj nadmiaru cieczy, pary lub gazu ze zbiornika czy jakiegoś urządzenia; śluza, spust´: Inż. zarządził upust amoniaku z urządzenia chłodniczego. Upust młyński. Upust krwi opis.

Co to jest Uciążliwy?

Wyniki Uciążliwy wymóg. Uciążliwi współlokatorzy. Podatek uciążliwy dla płatnika. Aparat uciążliwy w obsłudze. Był dla nas bardzo uciążliwym gościem informacje.

Co to jest Ubytek?

Zastosowanie ´pomniejszenie się czegoś; otwór powstały w zębie wskutek próchnicy´: Ubytek sił. Ubytek na wadze. Mieć ubytek szkliwa w zębie znaczenie.

Co to jest Ugoda?

Ranking kończące jakiś spór´: Zawarliśmy z sąsiadem ugodę. Wreszcie pomiędzy nami stanęła ugoda. Ugoda pomiędzy Polską a Słowacją. Minister podpisał ugodę ze Szwedami co znaczy.

Co to jest Unikalny?

Co lepsze ´rzadko spotykany´: Niepowtarzalny (lepiej: unikatowy) rękopis zabytku krzyżówka.

Co to jest Ugór?

Czy warto ´pole nieobsiewane poprzez jakiś czas´: Ziemia leży ugorem. Paść owce na ugorze.; orka na ugorze co to jest.

Co to jest Ukos?

Opinie forum Lis przebiegł szosę na ukos. Szła ukosem poprzez rynek. Deszcz zacinał z ukosa.; patrzeć - [spoglądać/spojrzeć, zerkać] (na kogoś, na coś) z ukosa słownik.

Co to jest Ugryźć?

Najlepszy ugryziesz, ugryzą, ugryź, ugryźcie, ugryzł, ugryźli, ugryzłszy ugryziony, ugryzieni: Ugryzł kawałek jabłka, po czym je wyrzucił. Osiedlowy kundel ugryzł dziewczynkę w czym jest.

Co to jest Uniemożliwiać?

Porównaj uniemożliwiają, nie uniemożliwiajcie: Fatalna pogoda uniemożliwiała nam wyjście ze schroniska. Odparzenia na stopach uniemożliwiały mu dalszą wędrówkę. Uszkodzony auto co oznacza.

Co to jest Urozmaicić?

Wyniki urozmaicą, urozmaićcie: Musisz urozmaicić treść tego pisma. Urozmaicał nam podróż ciekawymi opowiadaniami. Pobyt w Szczyrku urozmaicali sobie spacerami i miłą pogawędką tłumaczenie.

Co to jest Ujawnić?

Zastosowanie ujawnię, ujawnią, ujawnijcie: Redakcja poczytnego dziennika ujawniła spisek. Ujawnić własne nazwisko przykłady.

Co to jest Utrata?

Ranking pamięci. Bardzo przeżył utratę najbliższych mu osób. Strata pracy - to najgorsze, co mogło mnie spotkać. Strata ważności dokumentu. Opłakiwać utratę. Pogodzić się z definicja.

Co to jest Użynać?

Co lepsze sierpem), użynam, użynają, użynajcie: Na wsi jeszcze gdzieniegdzie co bardziej leciwi gospodarze użynają zboże starym metodą encyklopedia.

Co to jest Utrzymanie?

Czy warto utrzymaniu całą rodzinę. Nie wiem, czy uda mi się zapewnić utrzymanie moim dzieciom. Do uzyskania pełnoletności jest na utrzymaniu rodziców. Utrzymanie dotychczasowej jak działa.

Co to jest Uwijać Się?

Opinie forum żywo w różnych kierunkach´¸ uwijam się, uwijają się, uwijajcie się: Matka uwijała się po kuchni. Gospodarz uwijał się koło gospodarstwa.; uwijać się jak w ukropie czy jest.

Co to jest Ucztować?

Najlepszy ucztuję, ucztują, ucztujcie: Po wysłuchaniu kilku uroczystych toastów biesiadnicy poczęli z zapałem ucztować pojęcie.

Co to jest Uczynek?

Porównaj uczynek. Popełnił niedobry uczynek. Będziesz sądzony po swoich uczynkach. Policja schwytała złodzieja na gorącym uczynku.; złapać - [przyłapać, schwytać] (kogoś) na wyjaśnienie.

Co to jest Uhonorować?

Wyniki ´okazać komuś szacunek´, uhonoruję, uhonorują, uhonorujcie: Prezydent miasta uhonorował medalami kilkoro w najwyższym stopniu zasłużonych nauczycieli szkół średnich opis.

Co to jest Upchnąć?

Zastosowanie upchnę, upchniesz, upchną, upchnijcie, upchnął, upchnęła, upchnęli, upchnąwszy, upchnięty: Upchnąć rzeczy do plecaka (lub: Upchnąć rzeczy w plecak informacje.

Co to jest Udoić?

Ranking udoję, udoisz, udoją, udójcie: Gospodyni udoiła kwartę mleka znaczenie.

Co to jest Ukręcić?

Co lepsze ukręcę, ukręcą, ukręćcie: Zręczny rzemieślnik ukręcił sznur z włókien lnu.; ukręcić łeb sprawie co znaczy.

Co to jest Urojenie?

Czy warto ´fantazja; fałszywe sądy´: Kiedy po skończeniu szkoły zaczęła pracować, błyskawicznie wyzbyła się młodzieńczych urojeń.; chory z urojenia krzyżówka.

Co to jest Upodabniać?

Opinie forum upodobniam, upodobniają, upodobniajcie: Szałowa fryzura upodabniała ją do znanej aktorki. Z biegiem czasu upodabniali się do siebie co to jest.

Co to jest Uświetnić?

Najlepszy uświetnię, uświetnią, uświetnijcie: Prezydent RP uświetnił własną obecnością tę uroczystość słownik.

Co to jest Uciec?

Porównaj uciekniesz, uciekną, ucieknijcie, uciekł, uciekłszy: Wystraszony lis uciekł do lasu. Uciec z krzykiem, w popłochu. Więzień uciekł z więzienia. Dziecko uciekło z domu czym jest.

Co to jest Uderzyć (Się)?

Wyniki uderzą (się), uderz (się), nie uderzcie (się): Uderzył pięścią w plecy idącego przed nim mężczyznę. Woźnica uderzył konia batem po grzbiecie. 17 września 1939 roku Rosja co oznacza.

Co to jest Użyteczny?

Zastosowanie Użyteczny leksykon. Użyteczna gazeta. Użyteczni pracownicy. Chciałbym być wam użyteczny tłumaczenie.

Co to jest Uczestnik?

Ranking Uczestnicy wycieczki postanowili przekroczyć granicę państwa. Uczestnicy zjazdu mieli zapewniony nocleg w hotelu. Uczestnicy zabawy przykłady.

Co to jest Upraszczać?

Co lepsze upraszczam, upraszczają, upraszczajcie: Uczniowie czwartej klasy uczyli się upraszczać ułamki. Upraszczasz wszystko, tak stawiając sprawę definicja.

Co to jest Uciecha?

Czy warto Oddawać się jakiejś uciesze. Mieć ogromną uciechę.; Ten się najlepiej cieszy, kto uciechą nie grzeszy encyklopedia.

Co to jest Urwisty?

Opinie forum ´bardzo stromy´: Zatrzymali się nad urwistym brzegiem rzeki. Z pozoru urwiste zbocze było usiane polami uprawnymi. Przed nami otwierał się urwisty wąwóz jak działa.

Co to jest Ukraść?

Najlepszy ukradniesz, ukradną, ukradnijcie, ukradł, ukradłszy, ukradziony: Ukradziono jej parasolkę w poczekalni. Ukradziono nam dużą sumę pieniędzy. Czy to ten człowiek ukradł ci czy jest.

Co to jest Uregulować?

Porównaj załatwić´, ureguluję, uregulują, uregulujcie: W hotelowej recepcji uregulował wszystkie należności. Zawołał kelnerkę i uregulował rachunek. Uregulować długi. Uregulować pojęcie.

Co to jest Udar?

Wyniki ´uderzenie; porażenie´: Udar słoneczny. Od ciągłego przebywania na słońcu otrzymała udaru słonecznego. Udar mózgu. Udar serca wyjaśnienie.

Co to jest Ukochany?

Zastosowanie Jej ukochany wyjechał na kilka miesięcy zagranicę. Biegła z radością na umówione spotkanie z ukochanym opis.

Co to jest Umówić Się?

Ranking umówią się, umówcie się: Umówiliśmy się ze znajomym co do ceny tego samochodu. Umówiła się ze mną na randkę w parku. Umówili się z nami na rozegranie meczu piłki nożnej informacje.

Co to jest Utrapienie?

Co lepsze ´kłopot, zmartwienie´: Mam prawdziwe utrapienie z moimi rodzicami. Utrapienie z tymi komarami znaczenie.

Co to jest Usprawiedliwić (Się)?

Czy warto się), usprawiedliwią (się), usprawiedliw (się), usprawiedliwcie (się): Nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia. Matka usprawiedliwiła nieobecność syna na lekcji co znaczy.

Co to jest Urozmaicony?

Opinie forum Urozmaicony plan wycieczki. Urozmaicona wyprawa. Urozmaicone życie krzyżówka.

Co to jest Usytuować?

Najlepszy ´postawić, umiejscowić´, usytuuję, usytuują, usytuujcie: W pobliżu naszej szkoły władze miasta postanowiły usytuować oddział Narodowego Banku Polskiego co to jest.

Co to jest Uprzedzać?

Porównaj uprzedzam, uprzedzają, uprzedzajcie: Nie uprzedzajmy jednak faktów. Uprzedzała mnie, iż może się spóźnić słownik.

Co to jest Upodobanie?

Wyniki czegoś´: Miała upodobanie do matematyki i fizyki. Upodobania muzyczne. Miał jeszcze dziecinne upodobania. Imponowały mu jej różnorodne upodobania. Znajdowała upodobanie czym jest.

Co to jest Uchybienie?

Zastosowanie przeoczenie´: Uchybienie językowe. Uchybienia formalne. Została zwolniona ze stanowiska za drobne uchybienia w pracy. Uchybienie wobec przełożonego. Dopuścić się co oznacza.

Co to jest Ukazać Się?

Ranking ukażą się, ukaż się, ukażcie się: W uśmiechu ukazała wszystkie własne zęby. Ukazał nam ręką własne gospodarstwo. Poeta ukazuje problem emigracji w innym niż dotąd tłumaczenie.

Co to jest Usta?

Co lepsze Szerokie usta. Wąskie usta. Blade usta. Sine usta. Spojrzał ukradkiem na jej czerwone i ponętne usta. Wykrój ust. Zarys ust. Ze zdziwienia aż rozchyliła usta. Na wieść o przykłady.

Co to jest Uszczerbek?

Czy warto Poniósł poważny uszczerbek na zdrowiu. Dotkliwy uszczerbek zdrowia. Trenował w hokeju chłopców na podwórku bez uszczerbku dla swoich domowych obowiązków. Pomagał nam z definicja.

Co to jest Upstrzyć?

Opinie forum upstrzę, upstrzą, upstrzyjcie: Malec upstrzył kartkę kolorowymi mazakami encyklopedia.

Co to jest Uczestnictwo?

Najlepszy blm: Zgłosił własne uczestnictwo w wycieczce. Zaprosiliśmy go do uczestnictwa w naszym festynie. Wycofać się z uczestnictwa w czymś jak działa.

Co to jest Uczynny?

Porównaj ´chętny do pomagania innym´: Moja córka jest bardzo uczynna - zawsze pomaga sąsiadom. Była uczynna, również dla obcych czy jest.

Co to jest Upatrywać?

Wyniki upatrują, upatrujcie: Upatrywał stosownej chwili do wyjścia. Upatrywała odpowiedniego momentu, by zabrać głos w tej kwestii. Upatrywał w tłumie odpowiedniej dziewczyny pojęcie.

Co to jest Udostępnić?

Zastosowanie udostępnię, udostępnią, udostępnijcie: Biblioteka udostępniła czytelnikowi kilka cennych pozycji ze swego księgozbioru wyjaśnienie.

Co to jest Ubranie?

Ranking ubranie. Włóż na siebie letnie ubranie - przecież już lipiec. Mam w szafie wiele ubrań. Zamówiłem sobie u krawca ubranie z bawełny. To ubranie świetnie na tobie leży opis.

Co to jest Ubezpieczenie?

Co lepsze od pożaru. Ubezpieczenie od kradzieży. Ubezpieczenie od wypadku. Ubezpieczenie na wypadek dolegliwości. Ubezpieczenie na życie. Towarzystwo ubezpieczeń. Agent informacje.

Co to jest Uśmiech?

Czy warto widniał beztroski uśmiech. Zwrócił się do niej z czarującym uśmiechem. Denerwował ją jego ironiczny uśmiech. Uśmiech szczęścia. Uśmiech poprzez łzy. Uśmiech fortuny znaczenie.

Co to jest Ulewa?

Opinie forum w ulewie. Przeczekajmy ulewę pod tymi rozłożystymi drzewami. Przechodnie w pośpiechu uciekali przed gwałtowną ulewą.; Nie zawsze chmury niosą ulewę. - [Horacy co znaczy.

Co to jest Uprzyjemniać?

Najlepszy uprzyjemniam, uprzyjemniają, uprzyjemniajcie: Będąc w podróży, uprzyjemniała sobie czas interesującą lekturą krzyżówka.

Co to jest Ukształtować?

Porównaj ukształtuję, ukształtują, ukształtujcie: Wykwalifikowany garncarz kilkoma zręcznymi ruchami dłoni ukształtować zgrabny dzbanek co to jest.

Co to jest Usuwać?

Wyniki usuwam, usuwają, usuwajcie: Usuwać plamy z obrusu. Mechanik poprzez pół dnia usuwał usterkę w silniku słownik.

Co to jest Urok?

Zastosowanie osobisty bardzo ją ujął. Cechował go nieodparty urok. Nieziemski urok. Morze ma dla mnie wielki urok. Taka przygoda ma swój urok. Okulary dodawały jej tylko uroku czym jest.

Co to jest Upominek?

Ranking imieninowy. Upominek urodzinowy. Upominek od rodziców. Upominek od gości. Pozwól, iż wręczę ci ten drobny upominek. To wino dostałem od niego w upominku. Z okoliczności co oznacza.

Co to jest Uroczysty?

Co lepsze Rodzice zaprosili go na uroczysty obiad. Ksiądz odprawił uroczyste nabożeństwo. Przybrał uroczystą minę tłumaczenie.

Co to jest Urżnąć?

Czy warto nożem, piłą), urżnę (lub: urznę), urżniesz, urżną (lub: urzną), urżnijcie (lub: urznijcie), urżnął (lub: urznął), urżnęła (lub: urznęła), urżnęli (lub: urznęli przykłady.

Co to jest U?

Opinie forum Palec u nogi. Staliśmy u drzwi. Taksówka zatrzymała się u bramy. U wylotu doliny znajduje się przystanek autobusowy. U sufitu wisiał ozdobny żyrandol. U stóp Babiej definicja.

Co to jest Uwrażliwić?

Najlepszy uwrażliwię, uwrażliwią; uwrażliwcie: Polonistka uwrażliwiła naszą klasę na piękno literaturze Juliusza Słowackiego encyklopedia.

Co to jest Urwanie?

Porównaj blm: W sezonie mieli urwanie głowy w sklepie.; mieć (z czymś) urwanie głowy; (z czymś) jest urwanie głowy jak działa.

Co to jest Upominać?

Wyniki upominam, upominają, upominajcie: Wychowawca upominał surowo swoich podopiecznych. Upominała dziecko za nieposłuszeństwo czy jest.

Co to jest Użytkować?

Zastosowanie użytkuję, użytkują, użytkujcie: Stosować grunty. Stosować ziemię. Stosować maszyny. Stosować urządzenia pojęcie.

Co to jest Umięśnienie?

Ranking blm: Odznaczać się potężnym umięśnieniem. Pracować nad swoim umięśnieniem wyjaśnienie.

Co to jest Usiedzieć?

Co lepsze usiedzę, usiedzą, usiedźcie: Nie mógł usiedzieć w domu. Nie mógł usiedzieć spokojnie na jednym miejscu opis.

Co to jest Usterka?

Czy warto Tekst pełen usterek językowych. Usterki budowlane. Usuń wszystkie usterki w instalacji informacje.

Co to jest Udoskonalić?

Opinie forum udoskonalę, udoskonalą, udoskonalcie: Udoskonalić sposoby produkcji. Racjonalizator udoskonalił maszynę tkacką znaczenie.

Co to jest Urzekający?

Najlepszy ´czarujący, zachwycający´: Ze wzgórza roztaczał się urzekający widok. W trakcie pobytu na obczyźnie poznała urzekających ludzi co znaczy.

Co to jest Uprawny?

Porównaj Uprawne grunty. Uprawne pola. Rośliny uprawne krzyżówka.

Co to jest Uatrakcyjnić?

Wyniki uatrakcyjnię, uatrakcyjnią, uatrakcyjnijcie: Nauczyciel postanowił uatrakcyjnić lekcję historii. W jaki sposób mógłbym uatrakcyjnić gościom pobyt w naszym mieście co to jest.

Co to jest Urwis?

Zastosowanie Z mojego syna jest straszliwy urwis słownik.

Co to jest Ugasić?

Ranking ugaszę, ugasisz, ugaszą, ugaście: Postanowił ugasić marzenie w czystym górskim strumieniu. Strażacy po kilku godzinach walki z ogniem ugasili pożar czym jest.

Co to jest Upłynąć?

Co lepsze upłyną, upłynął, upłynęła, upłynęli, upłynąwszy: Upłynął ledwo kilka metrów i zawrócił. Termin oddania pracy już dawno upłynął. Rannemu upłynęło wiele krwi. zobacz co oznacza.

Co to jest Urosnąć?

Czy warto urośniesz, urosną, urośnijcie, urósł, urosła, urośli: W sadzie urosły dorodne jabłonki. Na skałach urosły rośliny naczyniowe. Niepozorna dziewczynka urosła na piękną tłumaczenie.

Co to jest Uczulić?

Opinie forum ´spowodować alergię; uczynić wrażliwym na coś´, uczulę, uczulą, uczulcie: Polonistka bardzo mocno uczuliła naszą klasę na błędy interpunkcyjne przykłady.

Co to jest Urodzony?

Najlepszy ´mający wrodzone skłonności do bycia tym, co znaczy dany rzeczownik´: Urodzony twórca. Urodzeni muzycy.; urodzony w niedzielę definicja.

Co to jest Uśmiechnąć Się?

Porównaj uśmiechniesz się, uśmiechną się, uśmiechnijcie się, uśmiechnął się, uśmiechnęła się, uśmiechnęli się: Uśmiechnął się do niej czule i pogładził ją po głowie. Uśmiechnął encyklopedia.

Co to jest Ulęgałka?

Wyniki ´odmiana gruszek´: Zjeść kilo ulęgałek.; przebierać (w kimś, w czymś) jak w ulęgałkach jak działa.

Co to jest Ustęp?

Zastosowanie ´fragment tekstu; ubikacja´: Ustęp poematu. Ustęp z Pana Tadeusza o koncercie Jankiela. Używać z ustępu na dworcu czy jest.

Co to jest Ustawa?

Ranking charakterze ogólnym, uchwalony poprzez najwyższy organ władzy państwowej´: Ustawa konstytucyjna. Ustawa karno-skarbowa. Artykuł ustawy. Projekt ustawy. Dekret z mocą pojęcie.

Co to jest Ubyć?

Co lepsze ubędziesz, ubędą, ubądź, ubądźcie: Ubył nam wykwalifikowany pracownik. Z mieszkania ubyło mebli. Z garnka ubyło zupy. Ubyło wody w studni. Komuś ubyło sił. Klasie ubyło wyjaśnienie.

Co to jest Ubrać (Się)?

Czy warto ubierzesz (się), ubiorą (się), ubierz (się), ubierzcie (się): Żona ubrała mnie w nowy garnitur. Matka ubrała swojego synka w krótkie spodenki na szelkach. Mój opis.

Co to jest Udzielać (Się)?

Opinie forum udzielają (się), udzielajcie (się): Przewodniczący zgromadzenia po kolei udzielał głosu dyskutantom. Udzielaj się więcej w naszym kole naukowym. Raczej nie udzielała informacje.

Co to jest Urwać Się?

Najlepszy się, urwijcie się: Tynk urwał się od fasady budynku. Skąd ty się urwałeś, iż nie masz o niczym definicje? Urwał się przedtem z pracy, by odebrać dzieci ze szkoły znaczenie.


Co to znaczy w szkole? Słownik polskiego do szkoły

  • Pojęcie
  • Wyraz
  • Definicja
  • Słowo
  • Znaczenie

Definicja Urwać Się co znaczy Udzielać (Się) krzyżówka Ubrać (Się) co to jest Ubyć słownik Ustawa czym jest Ustęp co oznacza Ulęgałka tłumaczenie Uśmiechnąć Się. co to znaczy.

Słownik Uwierzyć co znaczy Ujemny krzyżówka Układ co to jest Ukłon słownik co to jest.