Co to znaczy PLUTARCH słownik. Biografia Wykształcenie zyskał wAtenach. Wielokrotnie podróżował do.

Plutarch co to jest

Czy przydatne?

Definicja Plutarch

Co to jest PLUTARCH: gr. poeta, filozof moralista. Pochodził zCheronei wBeocji. Wykształcenie zyskał wAtenach. Wielokrotnie podróżował do Rzymu. Do naszych czasów przetrwał prawie cały majątek lit. P., azłożyły się nań: Moralia - napisane wformie dialogów irozpraw, składające się zok. 80 pism podejmujących różne treści: etyczne, retoryczne, filoz.-teologiczne (Zalecenia małżeńskie), pedagogiczne (Otym, iż kobiety trzeba kształcić), polit. (Omonarchii, oligarchii idemokracji), lit. (Porównanie Arystofanesa zMenandrem), hist. (Osobliwości greckie...). Sławę iuznanie przyniosły P. biografie: Cztery żywoty iprzede wszystkim Żywoty sławnych mężów - na które złożyło się 46 życiorysów sławnych Greków iRzymian zestawionych parami (na przykład Tezeusz iRomulus - mityczni założyciele Aten iRzymu, Likurg iNuma Pompiliusz - prawodawcy, Demostenes iCycero - mówcy, Aleksander Ogromny iCezar - wodzowie), aktóre dzięki swym walorom wychowawczym, artystycznym, pięknemu językowi iżywej narracji znalazły wielu czytelników zarówno wstarożytności, jak iwczasach nowożytnych. Ze spuścizny P. czerpali liczni filozofowie, pisarze, Ojcowie Kościoła. Zach. Europa poznała dzieła P. wXV w. dzięki dokonanym przekładom, wPolsce tłumaczono je od XVI w
Definicja Pieśń Nad Pieśniami:
Co to jest może pieśń weselna, składający się na poetycką księgę Biblii; pochodzi zVIII-II w. przed naszą erą, ajego autorstwo przypisywano początkowo królowi Salomonowi. Utwór przepojony subtelnym erotyzmem plutarch.
Definicja Pasternak Boris Leonidowicz:
Co to jest prozaik, tłumacz; laureat Nagrody Nobla (1958). Pochodził zrodziny oartystycznych tradycjach. Wlatach 1903-09 studiował teorię kompozycji, w1909-13 filozofię na Uniwersytecie Moskiewskim. W1912 r plutarch.
Definicja Priam:
Co to jest najmłodszy syn Laomedonta iStrymo (albo Leukippe); za jego rządów toczyła się wojna trojańska. Herakles po oszustwie Laomedonta wziął P. (zwanego wówczas Podarkes) wspólnie z jego siostrą Hezjoną do plutarch.
Definicja Plath Sylvia:
Co to jest zaliczana wspólnie z R. Lowellem, J.Berrymanem i A. Sexton do kręgu pisarzy konfesyjnych, poruszających wswojej twórczości problemy w najwyższym stopniu osobiste iintymne. Wwypadku P. była to obsesja plutarch.
Definicja Pytia:
Co to jest Kapłanka w świątyni Apollona w Delfach; siedziała na trójnogu i w ekstazie (pod wpływem kadzideł albo wyziewów ze szczeliny ziemi) wypowiadała własne wyrocznie. Nad wejściem do świątyni wisiał napis plutarch.

Co to jest Plutarch znaczenie w Słownik bohaterów P .

  • Dodano:
  • Autor: