Co to znaczy POECI METAFIZYCZNI słownik. Biografia poł. XVIIw., przeciwstawiających się własną.

poeci metafizyczni co to jest

Czy przydatne?

Definicja poeci metafizyczni

Co to jest POECI METAFIZYCZNI: ekipa barokowych pisarzy z angielskiego: działających w1. poł. XVIIw., przeciwstawiających się własną twórczością ubogiemu woryginalną treść wierszowi elżbietańskiemu. Zwolennicy liryki "uczonej", erudycyjnej, otematyce miłosnej irel., zlicznymi odwołaniami do ówczesnej edukacji, opierali własne utwory na paradoksach ikonceptach. Do ulubionych gat. p.m. należały: hymn, sonet, elegia iepitafium. Zapomnianych, odkrył dla lit. na nowo T.S. Eliot. Do najwybitniejszych członków ekipy należeli John Donne (1572-1631), George Herbert iHenry Vaughan. Pierwszy, uważany za twórcę szkoły, pochodził zkatolickiej rodziny kupieckiej; małżeństwem zszesnastolatką zamknął sobie drogę do kariery dworskiej; dzięki przejściu na anglikanizm iprzywdzianiu szat duchownych doszedł do godności dziekana przy katedrze Św. Pawła izasłynął jako znakomity kaznodzieja. Na twórczość D. złożyły się satyry, erotyki opisujące miłość żarliwą, gwałtowną izmysłową (Elegia XIX Na idącą do łóżka, pikantna Pchła), pieśni miłosne, sonety, epigramaty, elegie i liryka rel., przybierająca nieraz kształt ekstatycznych uniesień. Wdorobku D.znalazły się także poematy: Pochód duszy, Anatomia świata ioda weselna Epitalamium. Wtechnice wiersza D. zerwał zharmonijną iregularną kadencją, skłaniając się ku naśladownictwu rytmu iintonacji mowy potocznej. Żaden utwór poety nie został opublikowany za jego życia. George Herbert (1593-1633), uważany za mistrza liryki rel., porzucił obiecującą karierę dworską iwiódł bogobojne życie proboszcza wBemerton. Zestaw literaturze H. Świątynia, zawierający około 160 utworów rel. (między innymi Cnota, Świat, Obroża), zwraca uwagę mocnym pierwiastkiem osobistym, napięciem dramatycznym igłębią ekspresji. Pisarz połączył realistyczne obrazowanie zzawiłą symboliką, na przykład kołyskę uznawał za znak grobu, apieluszki dziecięce porównywał do całunu. H. uważał, iż jedynie przezwyciężenie wsobie człowieka, może nas zbliżyć do Boga. Henry Vaughan (1622-95), doktor, jedyny świecki autor wgrupie p.m., debiutował zbiorami konwencjonalnych liryków miłosnych ipanegiryków: Wiersze iOlor Iscanus. Najwyżej cenione utwory V., zebrane wzbiorze Silex Scintillans, powstały po przełomie rel., który dokonał się wpoecie wnastępstwie ciężkiej dolegliwości. Wwierszach przepełnionych mistycyzmem stany ekstatyczne ustępują miejsca głębokiej refleksji ismutkowi. Medytacje rel. V., wzorowane na utworach Herberta, są modlitwami nie wświątyni, ale na łonie natury. V. był autorem poematu Odwrót, na którym wzorował się W. Wordsworth, i wydanego razem zbratem zbioru Thalia Rediviva. WPolsce ukazały się dwie antologie p.m.: S. Barańczaka iJ. Sity
Definicja Pani Dalloway:
Co to jest psychologiczna V. Woolf, rozgrywająca się wLondynie wciągu 1 dnia. Właściwa akcja toczy się wumyśle tytułowej bohaterki, wydarzenia zewnętrzne stanowią jedynie dopełnienie albo pretekst do jej poeci metafizyczni.
Definicja Proces:
Co to jest stanowiąca analizę sytuacji jednostki we wrogim jej świecie. Pewnego ranka Józef K., skromny, spokojny urzędnik bankowy, wiodący unormowane życie, zostaje aresztowany pod bliżej nieokreślonym poeci metafizyczni.
Definicja Plaut, Titus Maccius Plautus:
Co to jest Wmłodości przybył zSarsiny do Rzymu, gdzie znalazł zatrudnienie jako pracownik sceniczny, poprzez co nawiązał bliskie kontakty zteatrem. Na majątek lit. P. składało się najprawdopodobniej około 130 poeci metafizyczni.
Definicja Pegaz:
Co to jest skrzydlaty koń, zrodzony wg jednej wersji zkrwi gorgony Meduzy, wg innego przekazu syn Posejdona iMeduzy, której wyskoczył zszyi. Tuż po narodzinach P. uleciał na Olimp, gdzie służył Zeusowi poeci metafizyczni.
Definicja Perec Georges:
Co to jest Potomek pol.-żyd. rodziny wywodzącej się zLubartowa, jako małe dziecko utracił wII wojnie światowej oboje rodziców - tata zginął na froncie, matka wOświęcimiu. Inicjalne utwory P.,pisane wl. 1957-61 poeci metafizyczni.

Co to jest poeci metafizyczni znaczenie w Słownik bohaterów P .

  • Dodano:
  • Autor: