Co to znaczy PEREC GEORGES słownik. Biografia zLubartowa, jako małe dziecko utracił wII wojnie.

Perec Georges co to jest

Czy przydatne?

Definicja Perec Georges

Co to jest PEREC GEORGES: prozaik franc. Potomek pol.-żyd. rodziny wywodzącej się zLubartowa, jako małe dziecko utracił wII wojnie światowej oboje rodziców - tata zginął na froncie, matka wOświęcimiu. Inicjalne utwory P.,pisane wl. 1957-61: Zamach wSarajewie, Kondotier, Posuwam się zamaskowany, do dziś nie zostały opublikowane. Pierwszą wydaną powieścią były Rzeczy (1965) - utwór istotny, ponieważ przyniósł pisarzowi Nagrodę Renaudot imiędzynarodowy rozgłos i zapoczątkował wjego twórczości nurt, określany mianem "socjologii codzienności" - koncentrujący się na oddaniu szczegółów życia codziennego irejestrowaniu nastrojów społ. epoki. Do najwybitniejszych powieści pisarza zalicza się Życie sposób użycia (1978) iWalbo wspomnienie zdzieciństwa (1975) - podręcznik ocharakterze autobiograficznym, wzbogacona wątkami fikcyjnymi. W1966r. P. przystąpił do ekipy pisarzy, którzy prócz literatury uprawiali inne dziedziny edukacji, jak logika, matematyka, podporządkowując twórczość dobrowolnie sobie narzuconym wymogom formalnym. Do OuLiPo, jest to Pracowni Literatury Potencjalnej, należeli między innymi R. Queneau iJ. Roubaud. Jednym zowoców przynależności P. do ekipy była powieść Zniknięcie (1969), wktórej ani razu nie została użyta litera "e". Przedwczesna zgon uniemożliwiła pisarzowi dokończenie powieści 53 dni, opublikowanej w1991 r. Wyrazem stale rosnącego uznania dla jego dzieła było ogłoszenie poprzez miesięcznik B. Pivota "Lire" 1992 rokiem GeorgesaPereca

Co to jest Perec Georges znaczenie w Słownik bohaterów P .