Co to znaczy LECONTE DE LISLE CHARLES słownik. Biografia poetyckiej Parnas; początkowo zaangażowany.

Leconte de Lle Charles co to jest

Czy przydatne?

Definicja Leconte de Lisle Charles

Co to jest LECONTE DE LISLE CHARLES: pisarz franc., członek Akademii Francuskiej, lider ekipy poetyckiej Parnas; początkowo zaangażowany wdziałalność społ.-polit., autor wierszy owymowie republikańskiej iantyklerykalnej, porzucił życie publiczne ipoświęcił się sztuce. Dwoma poetyckimi zbiorami: Poezje antyczne (1852) iPoezje barbarzyńskie (1862), kreślącymi mroczną ipesymistyczną wizję przeszłości iteraźniejszości świata, L. zasłużył sobie na opinię najwybitniejszego poety okresu 1850-70, obwołano go mistrzem parnasistów. Członkowie ekipy wystąpili przeciwko lirycznemu subiektyzmowi poetyki romantycznej iopowiedzieli się za hasłem "sztuka dla sztuki". Swoim manifestem uczynili zestaw wierszy Współczesny Parnas (1866), od którego wzięła się nazwa szkoły. Wksiążce znalazły się utwory 37 pisarzy, wtym: T. Gautiera, Ch.Baudelairea, Sully Prudhommea, L. Dierxa iL. de L. Zafascynowany mitologią hind., skandynawską, celtycką igr., L. tłumaczył dzieła Homera, Sofoklesa, Teokryta. Dwa ostatnie zbiorki poetyckie L. zatytułowane są Poezje tragiczne (1884) iPoezje ostatnie (1895). We wszystkich utworach L., odznaczających się kunsztowną metodą iprecyzyjnym językiem, dominuje atmosfera smutku ipesymizmu

Co to jest Leconte de Lisle Charles znaczenie w Słownik bohaterów L .