Co to znaczy LOPE DE VEGA FELIX słownik. Biografia znim nowego gat. zw. komedią hiszpańską. Życie L.

Lope de Vega Felix co to jest

Czy przydatne?

Definicja Lope de Vega Felix

Co to jest LOPE DE VEGA FELIX: hiszp. dramatopisarz, artysta teatru narodowego izwiązanego znim nowego gat. zw. komedią hiszpańską. Życie L. obfitowało wprzygody wojenne imiłosne: podwójnie żonaty, angażujący się wliczne romanse, miał kilkanaścioro dzieci, które otaczał opieką imiłością. Uczestnik zakończonej klęską wyprawy hiszp. Niezwyciężonej Armady wbitwie morskiej zAnglią; sekretarz istotnych osobistości, w1614 r. przyjął święcenia kapłańskie. Na twórczość pisarza składać się miało 2000 sztuk dramatycznych (znanych nam jest około 500), pośród których znalazły się komedie, tragikomedie, intermedia, autos sacramentales (dramaty alegoryczne wystawiane wHiszpanii, towarzyszące liturgii Bożego Ciała). Utwory te pod względem tematycznym podzielone są na: hist.-legendarne, obyczajowe, wiejskie, pasterskie, mit. irel. W1609 r. L. opublikował traktat teoretyczno-lit. Nowa sztuka pisania komedii wobecnych czasach, gdzie sformułował koncepcję nowej komedii; zalecał między innymi podział na 3akty, wyzwolenie zjedności czasu imiejsca (zzachowaniem jedności akcji), nieprzekraczanie 2 godz. trwania przedstawienia, łączenie wdramacie przedmiotów komicznych itragicznych. L. jest również autorem nowel, wtym autobiograficznej Dorotea, poematów (heroikomicznego Kocia wojna, nawiązującego do L.Ariosta; Piękność Angeliki, wzorowanego na T. Tassie). Do najwybitniejszych dramatów pisarza zalicza się oparte na tradycji narodowej: Najwspanialszym sędzią władca, Owcze źródło, i komedie płaszcza iszpady: Kochać nie wiedząc kogo, Przesada Belizy, Pies ogrodnika, Dziewczyna zdzbanem

Co to jest Lope de Vega Felix znaczenie w Słownik bohaterów L .