Co to znaczy LEOPARDI GIACOMO słownik. Biografia arystokratycznego, od dziecka sporo czytał.

Leopardi Giacomo co to jest

Czy przydatne?

Definicja Leopardi Giacomo

Co to jest LEOPARDI GIACOMO: wł. pisarz iprozaik. Potomek zubożałego rodu arystokratycznego, od dziecka sporo czytał, zagłębiając się wdzieła wypełniające licznie półki ojcowskiej biblioteki. Najprawdopodobniej właśnie "zachłanność lekturowa" stała się powodem dolegliwości oczu, która wymuszała na L. okresy bezczynności. Uciekając zopustoszałego zamku, wktórym spędził smutne dzieciństwo, poeta przenosił się wróżne części Włoch. Wostatnich latach życia mieszkał wraz zsiostrą iprzyjacielem, A. Ranierim, wNeapolu. Już pierwsze utwory poetyckie, zgromadzone potem wtomie Pieśni (1831), przyniosły L. sławę poety narodowego. Wiersze patriotyczne sławiące kult dawnej potęgi Rzymu, podejmujące problem walk ozjednoczenie państwie sąsiadują wzbiorze zlirykami, wktórych dominuje nastrój osamotnienia igoryczy: "Dla mnie złem jest życie" (Śpiew koczującego wAzji pasterza, 1829). Romantyczny pesymizm właściwy jego utworom poetyckim, występuje również wdziełach prozatorskich L., zgromadzonych wtomie Dziełka moralne, stworzonych wl. 1824-32. Bieg duchowych przemian poety uwidacznia najlepiej Notatnik prowadzony poprzez niego wl. 1817-32, wydany w1898. Znajdują się tu rozważania filoz., szkice utworów poetyckich iprozatorskich, spostrzeżenia psychol., uwagi olit. ijęzyku. Bogatym źródłem informacji otwórcy ijego dziele są również listy pisarza pochodzące zl. 1814-37. Dla pol. czytelników utwory L. odkryli między innymi J.Dicksteinówna, E. Porębowicz iT. Zawadyński

Co to jest Leopardi Giacomo znaczenie w Słownik bohaterów L .