Przybyszewski Stanisław, Proust Marcel, Poświatowska Halina, Peiper Tadeusz, Puszkin Aleksander.

przybyszewski stanław proust co to jest

Biografie pisarzy i autorów na P

 • Kto to jest Petrarca Francesco Biografia dyplomata, humanista, wielbiciel antyku. Szczególnie istotnym momentem w jego życiu okazało się spotkanie Laury, ukochanej kobiety. Miłość
 • Kto to jest Plath Sylvia Biografia Pisarka, powieściopisarka amerykańska. Pochodziła z rodz. emigrantów. Inicjalnie wykazywała uzdolnienia literackie, po zgonu ojca, gdy
 • Kto to jest Pasek Jan Chryzostom Biografia zubożałej szlachty, którego jedyny utwór Pamiętniki (1836) jest źródłem wiedzy o życiu szlachty i kulturze sarmackiej. Kształcił się w
 • Kto to jest Parandowski Jan Biografia tłumacz, historyk, wykładowca uniwersytecki. Znakomity znawca kultury starożytnej. Miał rozległe zainteresowania humanistyczne. Na
 • Kto to jest Poe Edgar Allan Biografia krytyk i redaktor.Pochodził z aktorskiej rodziny, ale, inicjalnie osierocony,był wychowywany poprzez rodzinę Allanów. Konflikty z
 • Kto to jest Prus Bolesław Biografia Głowacki Powieściopisarz, nowelista, dziennikarz. Znakomity artysta epoki pozytywizmu. Inicjalnie osierocony,wychowywany był poprzez
 • Kto to jest Przerwa-Tetmajer Kazimierz Biografia dramaturg. Znakomity artysta Młodej Polski. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i już wtedy pisał wiersze. Zajmował się
 • Kto to jest Potocki Wacław Biografia ziemiańskiego w polskiej literaturze barokowej. Pochodził z rodz., gdzie podtrzymywano tradycje patriotyczne. Był zaangażowany w
 • Kto to jest Przyboś Julian Biografia Jeden z głównych przedstawicieli Awangardy Krakowskiej. Redaktor czasopisma „Zwrotnica”, na łamach którego publikowali poeci Awangardy
 • Kto to jest Puszkin Aleksander Biografia powieściopisarz rosyjski tworzący w epoce romantyzmu. Jego pierwsze utwory– elegie, ody – powstały w trakcie edukacji w Carskim Siole i
 • Kto to jest Peiper Tadeusz Biografia dramatopisarz, prozaik.kluczowy przedstawiciel i artysta programu Awangardy Krakowskiej. Studiował w Polsce i za granicą.Internowany w
 • Kto to jest Poświatowska Halina Biografia refleksyjnej i miłosnej. Od dzieciństwa chorowała, spędzając w szpitalu długie okresy. W sanatorium poznała swego przyszłego męża, także
 • Kto to jest Proust Marcel Biografia tłumacz. Od dzieciństwa chorował na astmę, co miało wpływ na jego życie i twórczość. Studiował prawo i edukacji polityczne,a później zajął
 • Kto to jest Przybyszewski Stanisław Biografia Barwna postać okresu Młodej Polski. Młodość spędził w Niemczech, poznając literaturę i filozofię. Pod wpływem filozofii Nietzschego napisał

Kim był? Co zrobił? Życiorys | Lista autorów, pisarzy

Kto to jest? Kim był, kim była? Biografia pisarza. Słownik życiorysów pisarzy.

Definicja Przybyszewski Stanisław, Proust Marcel, Poświatowska Halina, Peiper Tadeusz, Puszkin Aleksander, Przyboś Julian, Potocki Wacław, Przerwa-Tetmajer Kazimierz co to znaczy.

Słownik Przybyszewski Stanisław, Proust Marcel, Poświatowska Halina co to jest.