Kim jest Pasek Jan Chryzostom twórczość. Kto to jest jedyny utwór Pamiętniki (1836) jest źródłem.

Kim był Pasek Jan Chryzostom co to jest

Czy przydatne?

Biografia Pasek Jan Chryzostom

Kim był Pasek Jan Chryzostom: około 1636-1701 Przedstawiciel zubożałej szlachty, którego jedyny utwór Pamiętniki (1836) jest źródłem wiedzy o życiu szlachty i kulturze sarmackiej. Kształcił się w kolegium jezuickim, lecz błyskawicznie zaniechał nauki na rzecz służby żołnierskiej. Walczył ze Szwedami, uczestniczył w walkach w Danii, w wojnie z Moskwą. Interesował się sprawami publicznymi, brał udział w obradach sejmu, w elekcjach. Po kilkunastu latach wojennej tułaczki ożenił się, aby wieść spokojne życie ziemianina. W pamiętnikach spisał wojenne losy i wykreował własny wizerunek. Gdyż pisał je z perspektywy 40 lat, swobodnie dokonywał selekcji materiału. Wyłania się z nich obraz człowieka gospodarnego, zapobiegliwego, czerpiącego radość z życia na wsi. To dobry towarzysz, lubiący huczne biesiady i polowania. Z badań historyków wynika jednak, iż był to typowy przedstawiciel stanu szlacheckiego, z licznymi jego wadami: człowiek porywczy, żądny dóbr materialnych, skłonny do łamania prawa. Pamiętniki łączą w sobie przedmioty różnych gatunków: gawędy, romansu, anegdoty. Zostały docenione poprzez Mickiewicza w wykładach paryskich i poprzez Sienkiewicza, który korzystał z nich, pisząc Trylogię

Autor i pisarz Pasek Jan Chryzostom co zrobił w Biografia pisarzy P .