Kim jest Puszkin Aleksander twórczość. Kto to jest tworzący w epoce romantyzmu. Jego pierwsze.

Kim był Puszkin Aleksander co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Puszkin Aleksander

Kim był Puszkin Aleksander: 1799-1837 Pisarz, dramaturg, powieściopisarz rosyjski tworzący w epoce romantyzmu. Jego pierwsze utwory– elegie, ody – powstały w trakcie edukacji w Carskim Siole i były pisane w duchu klasycyzmu. W trakcie pobytu w Petersburgu nawiązał kontakty z dekabrystami (ruch rewolucyjny, wolnościowy,działający w Rosji najpierw XIX w., zmierzający do zniesienia poddaństwa chłopów, obalenia caratu). W powstających w tym czasie utworach poruszał zagadnienia socjalne i polityczne. Za tę formę wspierania ruchu wolnościowego został zesłany na Kaukaz. Skutkiem tego pobytu były poematy, między innymi Jeniec Kaukazu (1822), Fontanna Bakczysaraju (1824), gdzie zawarł pierwiastki bajroniczne. Po powrocie do Moskwy poznał Mickiewicza, przetłumaczył jego balladę Trzech budrysów. Jest autorem poematu dygresyjnego Eugeniusz Oniegin (1830), uważanego za jego największe dzieło. Pisał również nowele, na przykład Dama pikowa (1834), Wystrzał, powieści, na przykład Córka kapitana (1836), dramaty, na przykład Borys Godunow (1825). Jego twórczość została uznana za jedno z największych osiągnięć literatury rosyjskiej. Zginął w konsekwencji ran odniesionych w pojedynku

Autor i pisarz Puszkin Aleksander co zrobił w Biografia pisarzy P .