Kim jest Przybyszewski Stanisław twórczość. Kto to jest Młodej Polski. Młodość spędził w Niemczech.

Kim był Przybyszewski Stanław co to jest

Czy przydatne?

Biografia Przybyszewski Stanisław

Kim był Przybyszewski Stanisław: 1868-1927 Poeta, teoretyk sztuki. Barwna postać okresu Młodej Polski. Młodość spędził w Niemczech, poznając literaturę i filozofię. Pod wpływem filozofii Nietzschego napisał artykuły, które wzbudziły zainteresowanie kreatorówów czesnego życia kulturalnego, między innymi Hanssona i Strindberga. Poprzez pewien czas przebywał w Niemczech, później we Francji i Hiszpanii. W tym czasie pisał szkice literackie na temat znanych postaci, na przykład Chopina, Nietzschego, i powieści. W 1898 przybył do Polski i objął stanowisko redaktora naczelnego krakowskiego „Życia”.błyskawicznie stał się duchowym przywódcą krakowskiego środowiska artystycznego. W artykułach Confiteor, O nowej sztuce publikowanych na łamach „Życia” w 1899 głosił hasło „sztuka dla sztuki”, uważając,iż sztuka jest celem samym w sobie, wartością najwyższą, nie może być zatem utylitarna i zależna od ideologii. Wg Przybyszewskiego twórca to jednostka specjalna, stojąca powyżej tłumem, odrzucająca ograniczenia moralne i konwenanse socjalne, dążąca do duchowego rozwoju. Przybyszewski był postacią kontrowersyjną, słynął ze skandali. Jest autorem dramatów, na przykład Złote runo (1907), Gody życia (1909), i powieści, na przykład Dzieci Szatana (1899)

Autor i pisarz Przybyszewski Stanisław co zrobił w Biografia pisarzy P .