Sofokles, Singer Isaac Bashevis, Scott Walter, Stachura Edward, Szaniawski Jerzy, Swift Jonathan.

sofokles singer aac bashev co to jest

Biografie pisarzy i autorów na S

 • Kto to jest Sapkowski Andrzej Biografia powieści i opowiadań,a również esejów, opinii, leksykonu. Kluczowy przedstawiciel gatunku fantasy w poezji. Urodził się w Łodzi, gdzie
 • Kto to jest Schulz Bruno Biografia grafik. Pochodził z rodz. żydowskiej i poprzez całe życie związany był z rodzinnym Drohobyczem. Studiował architekturę na Politechnice
 • Kto to jest Steinbeck John Biografia niemieckiego.zaczął studia dziennikarskie, lecz nie zyskał dyplomu. Imał się wielu zajęć, był między innymi robotnikiem rolnym, aptekarzem
 • Kto to jest Schiller Friedrich Biografia dramaturg i teoretyk literatury.Odegrał znaczną rolę w kształtowaniu świadomości polskich romantyków (wpływy widoczne w twórczości
 • Kto to jest Sartre Jean-Paul Biografia powieściopisarz, dramaturg, autor opowiadań i scenariuszy filmowych, krytyk literacki. Kluczowy przedstawiciel francuskiego
 • Kto to jest Saint-Exupéry Antoine de Biografia Należał do pionierów lotnictwa cywilnego. Od najmłodszych lat interesował się techniką i poezją. Studiował architekturę.Pracował jako pilot
 • Kto to jest Salinger Jerome David Biografia pisać, gdy miał 15 lat,ale w wieku 46 lat przestał zajmować się twórczością literacką. Uczył się w Akademii Wojskowej, brał udział w
 • Kto to jest Sęp-Szarzyński Mikołaj Biografia baroku. Żył raptem31 lat. Wykształcenie zdobywał na początku we Lwowie, potem na uniwersytecie w Wittenberdze i Lipsku. Początkowo był
 • Kto to jest Sienkiewicz Henryk Biografia powieściopisarz, nowelista, dziennikarz. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Studiowałw Szkole Głównej, a później na Uniwersytecie
 • Kto to jest Skarga Piotr Biografia Powęski Poeta-kaznodzieja, patriota zatroskany o losy narodu i państwa. Studiował w Akademii Krakowskiej. Po przyjęciu święceń kapłańskich
 • Kto to jest Sołżenicyn Aleksander Biografia autor opowiadań, powieści, sztuk teatralnych, artykułów publicystycznych. Pochodzi z rodz. inteligenckiej. Walczył w okresie II wojny
 • Kto to jest Stasiuk Andrzej Biografia Autor literaturze, opowiadań, powieści. Eseista, dramaturg, krytyk literacki. Miał burzliwą młodość (problemy w szkole, ucieczka z wojska
 • Kto to jest Staff Leopold Biografia tłumacz. Artysta trzech epok:Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i współczesności. Studiował prawo, filozofię i romanistykę na
 • Kto to jest Swift Jonathan Biografia pochodzenia irlandzkiego. Pisarz i dziennikarz, a również duchowny Kościoła anglikańskiego. Był sekretarzem polityka i pisarza sir Williama
 • Kto to jest Szaniawski Jerzy Biografia prozaik, autor słuchowisk radiowych. Pochodził z inteligenckiej rodziny o tradycjach patriotycznych. Za granicą studiował rolnictwo, a
 • Kto to jest Stachura Edward Biografia opowiadań, poematów,prozy poetyckiej, ballad. Zajmował się również przekładami. Urodził się we Francji w rodzinie polskich emigrantów. Jego
 • Kto to jest Scott Walter Biografia powieściopisarz, tłumacz. Zajmował się zbieraniem zabytków piśmiennictwa. Poprzez pewien czas był wydawcą. Początkowo tłumaczył niemieckich
 • Kto to jest Singer Isaac Bashevis Biografia D. Segał Współczesny poeta żydowski, tworzący w języku jidysz. Młodość spędził w Warszawie, w nawiązaniu kontakty z żydowskim
 • Kto to jest Sofokles Biografia – w okolicy Ajschylosa i Eurypidesa – tragediopisarz grecki.Pochodził z zamożnej rodziny. Dostał staranne wykształcenie, co wynikało z

Kim był? Co zrobił? Życiorys | Lista autorów, pisarzy

Kto to jest? Kim był, kim była? Biografia pisarza. Słownik życiorysów pisarzy.

Definicja Sofokles, Singer Isaac Bashevis, Scott Walter, Stachura Edward, Szaniawski Jerzy, Swift Jonathan, Staff Leopold, Stasiuk Andrzej, Sołżenicyn Aleksander, Skarga co to znaczy.

Słownik Sofokles, Singer Isaac Bashevis, Scott Walter, Stachura co to jest.