Kim jest Przerwa-Tetmajer Kazimierz twórczość. Kto to jest artysta Młodej Polski. Studiował.

Kim był Przerwa-Tetmajer co to jest

Czy przydatne?

Biografia Przerwa-Tetmajer Kazimierz

Kim był Przerwa-Tetmajer Kazimierz: 1865-1940 Pisarz, powieściopisarz, dramaturg. Znakomity artysta Młodej Polski. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i już wtedy pisał wiersze. Zajmował się również robotą dziennikarską. Wychowany na Podhalu, był miłośnikiem Tatr i folkloru góralskiego. Debiutował tomem Poezje (1891). Potem pojawiały się następne tomy tej serii. Pierwsza i druga seria Literaturze spotkały się z uznaniem i zyskały miano sztandarowych utworów modernistycznych, a poetę uznano za wyraziciela idei końca wieku. W wierszach tych odwoływał się do filozofii Nietzschego, Schopenhauera, oddawał nastroje pesymizmu, dekadentyzmu, ucieczki od świata, niepokoju. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. W 1934 został honorowym członkiem Polskiej Akademii Literatury. Pod koniec życia dosięgła go dolegliwość psychiczna i ślepota. Dostał dożywotnią rentę i mieszkał w Hotelu Europejskim, z którego wyrzucono go najpierw wojny. Trafił do szpitala, gdzie zmarł, opuszczony i zapomniany. Był autorem zmysłowych erotyków, liryków wysławiających piękno przyrody tatrzańskiej, nowel pisanych gwarą góralską Na skalnym Podhalu, powieści Legenda Tatr (1912) i dramatów, na przykład Zawisza Czarny (1901), Judasz (1917)
Definicja Przybyszewski Stanisław:
Co to jest teoretyk sztuki. Barwna postać okresu Młodej Polski. Młodość spędził w Niemczech, poznając literaturę i filozofię. Pod wpływem filozofii Nietzschego napisał artykuły, które wzbudziły zainteresowanie przerwa-tetmajer kazimierz.
Definicja Poświatowska Halina:
Co to jest autorka liryki refleksyjnej i miłosnej. Od dzieciństwa chorowała, spędzając w szpitalu długie okresy. W sanatorium poznała swego przyszłego męża, także chorego na serce, który zmarł po dwóch latach przerwa-tetmajer kazimierz.
Definicja Plath Sylvia:
Co to jest Victoria Lucas Pisarka, powieściopisarka amerykańska. Pochodziła z rodz. emigrantów. Inicjalnie wykazywała uzdolnienia literackie, po zgonu ojca, gdy miała 8 lat,napisała wiersz Daddy. Studiowała w przerwa-tetmajer kazimierz.
Definicja Potocki Wacław:
Co to jest Przedstawiciel nurtu ziemiańskiego w polskiej literaturze barokowej. Pochodził z rodz., gdzie podtrzymywano tradycje patriotyczne. Był zaangażowany w działalność publiczną. Uczestniczył w sejmikach przerwa-tetmajer kazimierz.
Definicja Przyboś Julian:
Co to jest eseista, tłumacz. Jeden z głównych przedstawicieli Awangardy Krakowskiej. Redaktor czasopisma „Zwrotnica”, na łamach którego publikowali poeci Awangardy. Studiował polonistykę na Uniwersytecie przerwa-tetmajer kazimierz.

Autor i pisarz Przerwa-Tetmajer Kazimierz co zrobił w Biografia pisarzy P .

  • Dodano:
  • Autor: