Co to znaczy BARANAUSKAS ANTANAS, BARANOWSKI ANTONI słownik. Biografia Wywodził się zchłopskiej.

Baranauskas Antanas co to jest

Czy przydatne?

Definicja Baranauskas Antanas, Baranowski Antoni

Co to jest BARANAUSKAS ANTANAS, BARANOWSKI ANTONI: litewski pisarz piszący również wjęzyku pol., biskup. Wywodził się zchłopskiej rodziny. Tacie zawdzięcza zdolność czytania ipisania po polsku. Po nauce wszkole podstawowej wOniksztach (1845-48) został oddany na roczną służbę do wikarego wparafii Gelvonai. Wlatach 1851-53 pobierał edukacji wszkole kancelistów. Wówczas rozpoczął pisać po polsku wiersze ilisty do rodziców. Przyjaźń zpoetką K.Praniauskaite (Proniewską), piszącą wjęzykach pol. ilitewskim, wywarła znaczący wpływ na dalsze życie irozwój drogi twórczej B. Dzięki protekcji Proniewskiej B. został przyjęty do seminarium duchownego. Poprzez sporo lat był profesorem seminarium, w dalszym ciągu biskupem wSejnach, gdzie zmarł. Głównym utworem wdorobku B. jest poemat Borek Oniksztyński (1860-61) wyrosły zinspiracji Panem Tadeuszem A.Mickiewicza. Napisany wjęzyku litewskim, odegrał znaczną rolę whistorii literatury tego państwie. Jego zadaniem było udowodnienie, że język litewski niczym nie ustępuje innym językom imożna wnim także uprawiać twórczość poetycką. Borek... ukazuje piękno litewskiej przyrody, litewskiego lasu (opis grzybów szczególnie uwidacznia wpływy Pana Tadeusza), opowiada olosie chłopa pańszczyźnianego, wktórym ciężkie życie nie zniszczyło wrażliwości na piękno ojczystego krajobrazu. Ponadto B. jest autorem pieśni, wierszy, prac zzakresu matematyki ilitewskiego językoznawstwa

Co to jest Baranauskas Antanas, Baranowski Antoni znaczenie w Słownik bohaterów B .