Definicje, pojęcia, informacje dla ciekawych. Jak się to piszę? Moda, jak przygotować napój? Jak to.

definicje tłumaczenie co to jest

Słownik języka polskiego, definicje pomocy

Lista znanych autorów. Pisarze z Polski i ich biografie. Żywot polskich pisarzy.

 • Kim jest Tadeusz Konwicki Biografia scenarzysta, rodem z Wileńszczyzny. W trakcie wojny ukończył sekretne gimnazjum we Lwowie, walczył w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim,później,
 • Kim jest Charles Baudelaire Biografia oryginalnych pisarzy francuskich. Jego twórczość inspirowała symbolistów. Gdy Baudelaire miał sześć lat, zmarł mu tata. W 1832 chłopiec trafił do szkoły z internatem, lecz – jako iż został wydalony,
 • Kim jest Bashevis Isaac Singer Biografia D. Segał Współczesny poeta żydowski, tworzący w języku jidysz. Młodość spędził w Warszawie, w nawiązaniu kontakty z żydowskim środowiskiem literackim. Debiutował opowiadaniem Starość (1927,
 • Kim jest Günter Grass Biografia niemiecki poeta po II wojnie światowej, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1999.Pochodzi z Gdańska, jego matka była Kaszubką, a tata Niemcem. Walczył w II wojnie światowej, później trafił do,
 • Kim jest Kamil Krzysztof Baczyński Biografia Najwybitniejszy wojenny pisarz „rocznika dwudziestego”,dla którego przeżyciem pokoleniowym była wojna. Urodzony w Warszawie, był synem znanego krytyka literackiego i autorki podręczników. Absolwent.

Literatura polska i zagraniczna

Lista wszystkich lektur, książek. Zbiór literatury dla każdego. Definicje z literatury, pojęcie z poezji.

 • Co znaczy Wigilijna Opowieść Definicja zwany opowieści gwiazdkowych, w okolicy między innymi Świerszcza zakominem iDzwonów. Gł. bohater, Ebenezer Scrooge, to skąpiec, który żyje samotnie, aswoją ponurością, brakiem pozytywnych uczuć,
 • Co znaczy Anakreont Definicja Piewca wina imiłości, autor literaturze erotycznej, głoszącej pochwałę maksymalnego zastosowania uciech życia, dostępnych człowiekowi w szczególności wmłodości. Tej hedonistycznej postawie patronują,
 • Co znaczy Eneida Definicja Wergiliusza, wzorowana na Iliadzie iOdysei; księgi I-V odpowiadają tułaczkom Odyseusza (podróż Eneasza); księgi VII-XII walkom Iliady (wojna wLacjum). Wksiędze IV (miłość Dydony do Eneasza) widać,
 • Co znaczy Kojiki Definicja pochodzący zVIII w.; łączy mity ilegendy ztradycją historyczną. Zgodnie zzapisaną wK. jap. kosmologią świat wyłonił się zchaosu w konsekwencji oddzielenia ziemi od nieba, pierwiastka męskiego od,
 • Co znaczy Niccolo Machiavelli Definicja doktryny polit. nazwanej od jego imienia makiawelizmem. Ur. wniezamożnej rodzinie szlacheckiej, był sekretarzem Kancelarii Dziesięciu wrepublice florenckiej, posłował do władców wł. iobcych; po.

Poprawna pisownia j. polskiego dla każdego

Dobre reguły gramatyczne dla każdego do nauki poprawnej polszczyzny.

 • Jak jest poprawnie Poroh Jak się pisze ´próg rzeczny´ zazwyczaj w lm: Porohy nad Dniestrem,
 • Jak jest poprawnie Rozkuć Jak się pisze ´uwolnić kogoś ze skuwających go więzów; oderwać koniowi podkowy´, rozkuję, rozkują, rozkujcie: Rozkuć pęta. Rozkuć więźniów z łańcuchów. Rozkuć konia,
 • Jak jest poprawnie Formularz Jak się pisze ´urzędowy blankiet do wypełnienia´: Formularz zgłoszenia. Formularz zamówienia. Nie dysponować odpowiednim formularzem. Szczególne formularze urzędowe. Wypełnić formularz czytelnym pismem,
 • Jak jest poprawnie Zaułek Jak się pisze Ślepy zaułek. Zapędziłeś mnie w ślepy zaułek tymi własnymi pytaniami. Chyba znalazłem się w ślepym zaułku,
 • Jak jest poprawnie Kondolencje Jak się pisze ´wyrazy współczucia składane komuś na skutek zgonu bliskiej osoby´ blp: Składać komuś kondolencje. Wyrażać kondolencje. Moje kondolencje.

Definicje w modzie, słownik mody

Dla blogerów modowych, dla osób zajmujących się amatorskim projektowaniem odzieży słownik pojęć związanych z wytwarzaniem odzieży dla hipsterów.

Definicje dla myśliwego, na polowaniu

Dla myśliwego-amatora lista i zbiór definicji z koła łowieckiego.

 • Co znaczy Ślady Definicja ogół znaków, pozostawionych poprzez zwierza: tropy, odchody, pozostałości po żerowaniu itp,
 • Co znaczy Lira Definicja ogon koguta cietrzewia o lirowato wygiętych skrajnych sterówkach. Trofeum myśliwskie,
 • Co znaczy Tropy Definicja ślady zwierzyny, albo ptactwa, w formie wyciśniętych na śniegu, albo ziemi, odcisków kończyn.