Co to znaczy BIESY słownik. Biografia różnorodne postawy ipoglądy ros. rewolucjonistów. Fabuła.

Biesy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Biesy

Co to jest BIESY: realistyczna powieść psychol. F.Dostojewskiego prezentująca różnorodne postawy ipoglądy ros. rewolucjonistów. Fabuła powieści koncentruje się wokół historii spisku izabójstwa, dosyć wiernie prezentując sposób funkcjonowania założonej w1869 r. wMoskwie poprzez S.Nieczajewa terrorystycznej organizacji "Zemsta Ludu". Akcja osadzona została wrealiach prowincjonalnego miasta. Bohaterzy to przedstawiciele różnych odłamów ruchów radykalnych. Stawrogin - znudzony szlachcic rewolucjonista, ukrywający tajemnicę dawnej zbrodni (uwiedziona poprzez niego dziewczyna popełniła samobójstwo), wyznawca estetycznego amoralizmu, który doprowadza go wkońcu do samobójczej zgonu. Piotr Wierchowieński, lider "biesów", rewolucjonista, nihilista, założyciel tajnej organizacji, do której pozyskuje sfrustrowanych młodych ludzi, roztaczając przed nimi wizję panowania nad światem. Jednak nie interesują go ci młodzi, którzy czują się skrzywdzeni iponiżeni. Własne oskarżenie osprowadzanie młodzieży na manowce, na meandry nihilizmu kieruje Dostojewski na adres Stiepana Wierchowieńskiego, ojca Piotra, pisarza Karmuzinowa - liberalnych inteligentów ros. wstarym stylu. Przyjmowana poprzez młodzież postawa całkowitej abnegacji skutkuje, iż romantyczny bunt przeradza się wbandycką akcję

Co to jest Biesy znaczenie w Słownik bohaterów B .