Co to znaczy RIMBAUD JEAN ARTHUR słownik. Biografia matkę, szukał schronienia wświecie wyobraźni.

Rimbaud Jean Arthur co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rimbaud Jean Arthur

Co to jest RIMBAUD JEAN ARTHUR: pisarz franc. Wychowywany poprzez despotyczną inieczułą matkę, szukał schronienia wświecie wyobraźni; kilkakrotnie uciekał zdomu, zanim na dobre wyjechał do Paryża (1871) na zaproszenie P. Verlainea. Genialne dziecko, pierwsze utwory napisał wwieku 9 lat, wszystkie własne dzieła poetyckie stworzył pomiędzy 16 a19 rokiem życia. Inicjalne wiersze: Siedmioletni poeci, Pierwsza komunia, Bal wisielców, Statek pijany, przynoszą demitologizację dzieciństwa (R. pisze oprzedwcześnie budzącym się erotyzmie), słowo buntu wobec religii imoralności mieszczańskiej, pełne są entuzjazmu dla porywów rewolucyjnych itęsknoty za przygodą. Pochodzący z1871 r. List jasnowidza zawiera kluczowe założenia poetyki R.: literatura ma być rodzajem poznania, bliskim poznaniu mistycznemu; zadaniem poety jest wykreowanie świata od nowa dzięki słów. Realizacją programowej "alchemii" językowej jest sonet R. Samogłoski, prowokujący liczne komentarze. Wl. 1873-74 powstały dwa główne zbiory poetyckie R.: Sezon wpiekle iIluminacje (wyd. 1886). Wtym czasie R. ostatecznie rozstał się zpoezją, przekonany, iż możliwości lit. zostały wyczerpane. Zaciągnął się do kolonialnych wojsk holenderskich, zktórych zdezerterował; wyjechał na Cypr, anastępnie do Afryki, gdzie zarabiał na życie jako agent handlem kawą, bronią iskórami i wyprawiał się wniezbadane rejony Abisynii. Zmarł wMarsylii po amputacji nogi. Pozostawił po sobie legendę jednej znajbarwniejszych postaci wdziejach lit. i twórczość, którą wyprzedził surrealistów. Dla lit. pol. odkryty poprzez modernistów iskamandrytów, wyjaśniony poprzez: J. Iwaszkiewicza, M. Jastruna, J.Kotta, J. Rytarda, A. Ważyka. W 1994r. A. Holland zrealizowała video Całkowite zaćmienie przeznaczony postaci R. iopowiadający dzieje burzliwej przyjaźni poety z P. Verlaineem

Co to jest Rimbaud Jean Arthur znaczenie w Słownik bohaterów R .