Kim jest Przyboś Julian twórczość. Kto to jest przedstawicieli Awangardy Krakowskiej. Redaktor.

Kim był Przyboś Julian co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Przyboś Julian

Kim był Przyboś Julian: 1901-1970 Pisarz, eseista, tłumacz. Jeden z głównych przedstawicieli Awangardy Krakowskiej. Redaktor czasopisma „Zwrotnica”, na łamach którego publikowali poeci Awangardy. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, był nauczycielem. Lata II wojny światowej spędził we Lwowie, a później w rodzinnych stronach na Rzeszowszczyźnie. Po wojnie zaangażował się w działalność socjalną i polityczną. Był posłem, prezesem Związku Literatów Polskich, dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej. Współpracował z różnymi pismami literackimi,między innymi z „Odrodzeniem”, „Przeglądem Kulturalnym”, „Miesięcznikiem Literackim”. Jego twórczość podlegała ewolucji. Utwory zgromadzone w pierwszych tomach literaturze, na przykład Śruby (1925), Oburącz (1926), wyrażały zachwyt nowoczesnością, techniką. Następne tomy – Z powyżej (1930), Równanie serca (1938), a również późniejsze zbiory Póki my żyjemy (1944), Miejsce na ziemi (1945) – zawierały wiersze o charakterze refleksyjnym, dotyczące sfery uczuć, przyrody, zagadnień socjalnych. Cechy charakterystyczne twórczości Przybosia to oszczędność słowa, wykorzystywanie elipsy i metafory. Jest on również autorem artykułów i szkiców literackich, na przykład Czytając Mickiewicza (1950). Wprowadził do literatury definicja turpizmu

Autor i pisarz Przyboś Julian co zrobił w Biografia pisarzy P .