Kim jest Niemcewicz Julian Ursyn twórczość. Kto to jest działacz polityczny i socjalny. Pochodził.

Kim był Niemcewicz Julian co to jest

Czy przydatne?

Biografia Niemcewicz Julian Ursyn

Kim był Niemcewicz Julian Ursyn: 1758-1841 Pisarz, satyryk, dramatopisarz, powieściopisarz,działacz polityczny i socjalny. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Uczęszczał do Szkoły Rycerskiej i był blisko związany z rodziną Czartoryskich. Pobyt na dworze i liczne podróże po Europie sprawiły, iż stał się człowiekiem obytym kulturalnie. Już wtedy zajął się twórczością literacką, którą traktował jako narzędzie walki politycznej. Tłumaczył francuskie romanse, pisał ody, bajki,dumy. Interesował się także polityką. Był posłem na Sejm. Wspierał działania reformatorów, pisząc teksty publicystyczne do „Gazety Narodowej i Obcej”. Brał udział w stworzeniu kościuszkowskim. W najwyższym stopniu znanym jego dziełem jest komedia polityczna Powrót posła (1791), gdzie skrytykował obóz konserwatywny i przekonywało konieczności reform w kraju. Jest również autorem dramatu historycznego Kazimierz Ogromny (1792), powieści Dwaj panowie Sieciechowie (1815), Jan z Tęczyna (1824-25), bajek politycznych, portretów władców Śpiewy historyczne (1813). W pamięci potomnych pozostał żarliwym patriotą, reformatorem, który nie tylko piórem walczył o ojczyznę
Definicja Nabokov Vladimir:
Co to jest Władimir Sirin Powieściopisarz amerykański pochodzenia rosyjskiego, autor opowiadań, pisarz, tłumacz. Pochodził z arystokratycznej rodziny. Wykształcenie zyskał na uniwersytecie w Cambridge, gdzie niemcewicz julian ursyn.
Definicja Naborowski Daniel:
Co to jest doktor, dyplomata. Pochodził z niezamożnej rodziny, ale zyskał wszechstronne wykształcenie. Studiował na kilku uniwersytetach: w Wittenberdze, Bazylei, Orleanie, Strasburgu i Padwie. Miał rozległe niemcewicz julian ursyn.
Definicja Naruszewicz Adam:
Co to jest historyk, tłumacz. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Studiował w akademii w Wilnie,a później w Lyonie. Był członkiem zakonu jezuitów. Należał do grona bliskich współpracowników króla niemcewicz julian ursyn.

Autor i pisarz Niemcewicz Julian Ursyn co zrobił w Biografia pisarzy N .

  • Dodano:
  • Autor: