Kim jest Gombrowicz Witold twórczość. Kto to jest dramaturg, eseista. Był synem ziemianina i.

Kim był Gombrowicz Witold co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Gombrowicz Witold

Kim był Gombrowicz Witold: 1904-1969 pseud.: Zdzisław Niewieski Współczesny poeta, dramaturg, eseista. Był synem ziemianina i przemysłowca. Jego dziadek stracił dorobek w stworzeniu styczniowym. W latach 1923-26 Gombrowicz studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, lecz nie pracował długo w zawodzie, ponieważ poświęcił się pisaniu. Wybuch wojny zastał go w Argentynie,gdzie spędził powyżej 20 lat. Nie wiodło mu się najlepiej finansowo, jego relacje z tamtejszą polską emigracją nie układały się pomyślnie. Pracował w banku. Pisał, współpracował z paryską „Kulturą”, gdzie publikował swój dziennik, i Radiem Wolna Europa. W 1963 wyjechał na stypendium do Berlina, a później osiadł we Francji. Prawdziwą popularność zdobył dopiero w latach 60. (w 1967 był jednym z kandydatów do literackiej Nagrody Nobla). Debiutował zbiorem opowiadań Pamiętnik z okresu dojrzewania (1933; później był wydawany jako Bakakaj). Jego utwory, gdzie operował czarnym humorem i groteską, to między innymi: Ferdydurke (1937), Trans-Atlantyk (1958), Pornografia (1960), Kosmos (1965), Iwona, księżniczka Burgunda (1938), Ślub (1948). Uważał, iż człowiek nigdy nie jest sobą, przy innych przybiera maski (gęby). Przeciwstawiał się stereotypom, tradycyjnemu rozumieniu polskości (jako syntezy tradycji szlacheckiej i katolicyzmu), był zafascynowany młodością i niedojrzałością, kładł nacisk na rolę biologicznych instynktów

Autor i pisarz Gombrowicz Witold co zrobił w Biografia pisarzy G .