Kim jest Gall Anonim twórczość. Kto to jest łacinie.Jego imię i nazwisko jest nieznane. Na pewno.

Kim był Gall Anonim co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Gall Anonim

Kim był Gall Anonim: XI/XII w. Autor najstarszej kroniki polskiej, napisanej po łacinie.Jego imię i nazwisko jest nieznane. Na pewno był cudzoziemcem, ustalenie „Gall” sugeruje, iż był Francuzem, lecz istniały także inne przypuszczenia, jakoby pochodził z Węgier czy Włoch. Najprawdopodobniej należał do zakonu benedyktynów. Na dwór polskiego króla Bolesława Krzywoustego, gdzie zajął się pisaniem kroniki, miał przybyć około 1110 r. Przypuszcza się, iż kronika powstawała w latach 1112-16. W kronice, która została doprowadzona do 1113, autor opiewał dzieje dynastii piastowskiej – od jej początków aż do czasów sobie współczesnych, a więc panowania Bolesława Krzywoustego, któremu poświęcił wyjątkowo wiele uwagi. Zdecydowanie popierał dążenia króla do wzmocnienia państwa polskiego. Nie tylko w tym jednym przypadku opowiedział się po stronie króla – przy opisywaniu konfliktu króla Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem także podzielał rację monarchy. Kronika polska Galla Anonima należy do w najwyższym stopniu interesujących pozycji historiografii średniowiecznej

Autor i pisarz Gall Anonim co zrobił w Biografia pisarzy G .