Kim jest Gałczyński Konstanty Ildefons twórczość. Kto to jest prozaik. Pochodził z rodz.

Kim był Gałczyński Konstanty co to jest

Czy przydatne?

Biografia Gałczyński Konstanty Ildefons

Kim był Gałczyński Konstanty Ildefons: 1905-1953 pseud.: Mieczysław Zenon Trzciński Pisarz, prozaik. Pochodził z rodz. drobnomieszczańskiej, ewakuowany z rodziną po wybuchu I wojny światowej. Lata 1914-1918 spędził w Moskwie. W 1923 zaczął w Warszawie studia anglistyczne i filologiczne. Należał do ekipy poetyckiej Kwadryga. W latach 1931-33 pracował w polskim konsulacie w Berlinie, w 1934 trafił do Wilna, a dwa lata potem do Warszawy. Związał się z tygodnikiem „Prosto z Mostu”. W 1939 otrzymał się do sowieckiej niewoli i trafił do obozu w Kozielsku, a później, w ramach zamiany jeńców pomiędzy Rosjanami a Niemcami, przeniesiono go do Magdeburga. W 1946 zamieszkał w Krakowie i współpracował z „Przekrojem”, dla którego pisał pełne absurdalnego poczucia humoru miniatury satyryczne Teatrzyk Zielona Gęś i felietony Listy z fiołkiem. W 1948 przeniósł się do Warszawy. Debiutował w 1923 wierszem Wiatr w zaułku. W początkowej fazie twórczości inspirował się literaturą skamandrytów, później stworzył indywidualny, unikalny styl poetycki i postać poety-cygana. Nieobce mu były motywy metafizyczne i katastroficzne. Jego główne utwory to: Porfirion Osiełek, a więc Klub Świętokradców (1929), Koniec świata (1929), Balu Salomona (1933), Zaczarowana dorożka (1948), Niobe (1951)
Definicja Głowacki Janusz:
Co to jest Współczesny prozaik, dramatopisarz, felietonista.Urodził się w Poznaniu. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, później przeniósł się do szkoły teatralnej, z której został wyrzucony gałczyński konstanty ildefons.
Definicja Goethe Johann Wolfgang:
Co to jest najwybitniejszy poeta niemiecki okresu Sturm und Drang (burzy i naporu), prekursor europejskiego romantyzmu, którego twórczość wyrastała z klasycyzmu. Pisał także prace naukowe, między innymi z gałczyński konstanty ildefons.
Definicja Grass Günter:
Co to jest najwyższym stopniu znany niemiecki poeta po II wojnie światowej, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1999.Pochodzi z Gdańska, jego matka była Kaszubką, a tata Niemcem. Walczył w II wojnie światowej gałczyński konstanty ildefons.
Definicja Gombrowicz Witold:
Co to jest Zdzisław Niewieski Współczesny poeta, dramaturg, eseista. Był synem ziemianina i przemysłowca. Jego dziadek stracił dorobek w stworzeniu styczniowym. W latach 1923-26 Gombrowicz studiował prawo na gałczyński konstanty ildefons.
Definicja Gajcy Tadeusz:
Co to jest pseudonimy: Karol Topornicki, Roman Oścień Pisarz pokolenia „roku dwudziestego”, dla którego głównym doświadczeniem pokoleniowym była wojna; krytyk i dramatopisarz. Tadeusz Gajcy urodził się w gałczyński konstanty ildefons.

Autor i pisarz Gałczyński Konstanty Ildefons co zrobił w Biografia pisarzy G .

  • Dodano:
  • Autor: