Co to znaczy PETRARCA FRANCESCO słownik. Biografia za własną twórczość dostał najwyższe wyróżnienie.

Petrarca Francesco co to jest

Czy przydatne?

Definicja Petrarca Francesco

Co to jest PETRARCA FRANCESCO: pisarz wł. odrodzenia, humanista, przyjaciel G. Boccaccia, za własną twórczość dostał najwyższe wyróżnienie - laur na rzymskim Kapitolu. Rezydent na licznych dworach, między innymi papieskim wAwinionie, na stałe mieszkał wArqua niedaleko Padwy. Nieśmiertelną sławę zapewnił sobie jedynym dziełem napisanym wjęz. wł., Sonety do Laury, zawierającym kilkaset utworów poetyckich: sonetów, pieśni, ballad imadrygałów, adresowanych do kobiety, którą zobaczył po raz pierwszy wkościele Św. Klary wAwinionie 6 IV 1327. Wzbiorze, podzielonym na Wiersze ku czci Laury żywej iWiersze ku czci Laury umarłej, P. opowiedział historię swojej platonicznej, trwającej blisko 30 lat miłości, zktórej bezskutecznie usiłował się wyzwolić. Za każdym wspólnie, bliski już odzyskania wolności, odkrywał, iż życie bez ukochanej traci wartość. Obawiał się zgonu, bo położyłaby ona kres jego miłości. Gdy Laura zmarła, zakończyło się życie poety, co regularnie podkreślał. Mało wiadomo oadresatce sonetów. Początkowo sądzono, iż była nią niejaka Laura de Noves zAwinionu (ur. 1308), żona franc. szlachcica H. de Sedea, matka 11 dzieci, która zmarła na zarazę w1348 r. Teorię tę podaje się aktualnie wwątpliwość. Ideał miłości, stworzony poprzez P. wSonetach, wprzyszłości stał się bliski romantykom, apo odmianę sonetu poprzez niego spopularyzowanego sięgnął A. Mickiewicz wSonetach krymskich. Oprócz sonetów na twórczość P. złożyły się utwory z łaciny: pisma polemiczne, rozważania moralne, kompilacje erudycyjne i poemat epicki Africa, hołd złożony starożytnemu Rzymowi ijego potędze. Urokowi twórczości P., do którego przylgnęło imię "śpiewaka Laury", ulegli między innymi: A. Asnyk, K. Przerwa Tetmajer, J. Kasprowicz

Co to jest Petrarca Francesco znaczenie w Słownik bohaterów P .