Co to znaczy SZEWCZENKO TARAS słownik. Biografia chłopa. Po zgonu rodziców służył na dworze.

Szewczenko Taras co to jest

Czy przydatne?

Definicja Szewczenko Taras

Co to jest SZEWCZENKO TARAS: ukr. pisarz i rysownik. Pochodził z rodz. pańszczyźnianego chłopa. Po zgonu rodziców służył na dworze ziemianina Engelhardta, gdzie zauważono jego talent plastyczny i umożliwiono naukę sztuki malarskiej w Wilnie i Petersburgu. W 1838 r. został wykupiony z poddaństwa dzięki staraniom innych malarzy, między innymi K.P. Briułłowa. Malarstwo uprawiane poprzez Sz. należy do szkoły realist. (na przykład cykl akwafort Malownicza Ukraina, 1844, liczne portrety, między innymi Katarzyna, 1842). Najprawdopodobniej około 1837 r. rozpoczął zajmować się poezją. Debiutancki zbiorek romant. wierszy i ballad Kobzarz (1840) przyniósł Sz. sławę i znacznie wpłynął na postęp literatury ukr. Romantyczny poemat Hajdamacy (1841) poświęcił Sz. stworzeniu Gonty i Żeleźniaka na Ukrainie w 1768 r. Podróż po ojczyźnie odbył w latach 1843-44. Z okresu 1843-45 pochodzą: poet. album Trzy lata, poematy Sen, Heretyk - przeznaczony pamięci J. Husa, Kaukaz - wysłany poprzez Sz. A. Mickiewiczowi do Paryża, i programowy wiersz Do umarłych, żywych i nienarodzonych rodaków moich... W 1846 r. Sz. związał się z działającym w Kijowie tajnym Bractwem Cyryla i Metodego, które propagowało hasła zniesienia pańszczyzny i utworzenia unii niepodległych krajów słowiańskich. Rok potem Bractwo rozbito, Sz. aresztowano, za karę przymusowo wcielono do wojska, zakazując mu działalności lit. i malarskiej. Początkowo przebywał w twierdzy w Orenburgu, potem w Nowopietrowsku. Pobyt na zsyłce zaowocował przyjaźnią z polit. zesłańcami z Polski (między innymi z Z. Sierakowskim), a również, mimo zakazu pisania, różnymi wierszami (między innymi cykl W kazamacie), poematami o tematyce hist., obyczajowej (Księżna, 1853; Warnak, 1848; Maryna, 1848), napisanymi w języku ros. powieściami (Przejażdżka z przyjemnością i nie bez morału, 1856-58) i autobiografią (twórca, 1856). Po ułaskawieniu w 1857 r. Sz. zamieszkał w Petersburgu. Jego twórczość z tego okresu koncentruje się na tematyce filoz., moralnej, regularnie pojawiają się motywy bibl. (między innymi Neofici, 1857; Maria, 1859; Naśladowanie Izajasza, Naśladowanie Ezechiela)
Definicja Sexton Anne:
Co to jest Zaliczana w okolicy S. Plath, R. Lowella i J. Berrymana do kręgu pisarzy konfesyjnych, traktujących twórczość poetycką jako środek do wyrażenia swoich najintymniejszych doznań. Tematem wyznań S szewczenko taras.
Definicja Saturnalia:
Co to jest święto ku czci Saturna, przypadało na koniec grudnia, trwało 3-5 dni (wzorowane na gr. Kroniach, świętach ku czci Kronosa), miało swawolny charakter, wczasie zabawy zacierały się różnice społ szewczenko taras.
Definicja Sillanpaa Frans Eemil:
Co to jest fiński, laureat Nagrody Nobla (1939). Potomek ubogiej chłopskiej rodziny, zaczął w1908 r. studia na wydziale biologii uniwersytetu helsińskiego, po czym po kilku latach porzucił naukę, aby poświęcić szewczenko taras.
Definicja Shelley Percy Bysshe:
Co to jest pisarz ieseista; przyjaciel G.G. Byrona. Uczeń ekskluzywnej szkoły wEton, student Oksfordu, został usunięty zuczelni za sprawą duchownych przełożonych, których próbował traktatem Opotrzebie ateizmu szewczenko taras.
Definicja Singer Isaak Bashevis:
Co to jest tworzący wjęz. jidysz, laureat Nagrody Nobla (1978). Przyszedł na świat wPolsce, na Mazowszu, wrodzinie rabinackiej. Po dzieciństwie spędzonym wRadzyminie wyjechał, za odpowiednikiem starszego brata szewczenko taras.

Co to jest Szewczenko Taras znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: