Co to znaczy BERGSON HENRI słownik. Biografia Nagrody Nobla (1927). Syn żyd. muzyka pol.

Bergson Henri co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bergson Henri

Co to jest BERGSON HENRI: filozof franc., członek Akademii Francuskiej, laureat lit. Nagrody Nobla (1927). Syn żyd. muzyka pol. pochodzenia iAngielki, własne życie związał zFrancją. Ukończył cole Normale Suprieure istudia na wydziale filozofii. Początkowo pracował jako nauczyciel wparyskich szkołach średnich, aby w1898 r. zostać wykładowcą wcole Normale, a2 lata potem wCollge de France. Robota doktorska, którą B. obronił w1889 r. na Sorbonie: Obezpośrednich danych świadomości, stanowi wykładnię fundamentalnych zasad jego teorii filoz. Wychodząc zzałożenia, iż intelekt nie jest zdolny do poznawania rzeczywistości, kluczową rolę wprocesie poznania B. przypisał intuicji, która pozwala na bezpośrednie wnikanie wpsychikę ludzką iwe wszystkie zjawiska świata. Wmiejsce czasu obiektywnego, mierzonego zegarem, wprowadził czas subiektywny, zdaniem filozofa - faktyczny, odrębny dla każdego człowieka, uzależniony od jego zmieniającej się świadomości (na przykład czas dziecka jest dłuższy od czasu starca). Następujące po sobie stany świadomości B. nazywa trwaniem, mieszczącym wsobie ciągłą zmienność iróżnorodność zjawisk. Najważniejszym definicją wteorii B. jest pęd życiowy (lan vital), tzn. wewnętrzna siła istot organicznych, decydująca otwórczej ewolucji, która odradza życie duchowe wakcie żywiołowego rozwoju. Pęd życiowy jest wpewnej mierze hamowany poprzez bezładną materię, dlatego by móc wpełni zastosować umiejętności twórcze ibyć panem swojego losu, należy oderwać się od świata rzeczy ipojęć. Filozofia B. spotkała się zentuzjastycznym przyjęciem ze strony wielu twórców: C.Debussyego, C. Moneta, M. Prousta, P. Valryego, N. Kazantzakisa. Do nieprzejednanych wrogów bergsonizmu należeli J. Benda i B. Russell. Własne teorie B. rozwijał ipogłębiał wkolejnych pracach: Materia ipamięć (1896), Wstęp do metafizyki (1903), Ewolucja twórcza (1907), Energia duchowa (1919), Dwa źródła moralności ireligii (1932). B. zasłynął nie tylko jako filozof, lecz również utalentowany poeta imówca. Posługiwał się obrazowym, metaforycznym językiem, potrafił zniezwykłą maestrią wyrazić subtelne odcienie stanów psychicznych. Nagroda Nobla została mu przyznana jako "symbol uznania dla jego jaskrawych ipodtrzymujących życie idei, atakże dla wyjątkowego mistrzostwa, zjakim te idee były wcielane"

Co to jest Bergson Henri znaczenie w Słownik bohaterów B .