Co to znaczy CHASYDYZM słownik. Biografia rozrost przypadł na XVIII w. Zwolennicy ruchu.

chasydyzm co to jest

Czy przydatne?

Definicja chasydyzm

Co to jest CHASYDYZM: ruch odrodzenia rel. Żydów, nawiązujący do Kabały, którego rozrost przypadł na XVIII w. Zwolennicy ruchu, zgromadzeni wokół jego inicjatora Baal Szem Towa ("Pan Świętego Imienia"), proponowali nowe odczytanie Kabały, zktórego wynikało, iż Boga można odnaleźć we wszystkich przejawach życia, gdyż świat istnieje wewnątrz Niego, asłużyć Mu można nawet przez wykonywanie zwyczajnych codziennych zajęć. Każda społeczność chasydzka skupiała się wokół przywódcy, cadyka, który łączył cechy mędrca iproroka, posiadał moc czynienia cudów. Chasydzi zakładali autonomiczne synagogi, stworzyli nową liturgię iwprowadzili zmiany do obrzędowości. Judaizmowi talmudycznemu opartemu na studiach iuczoności przeciwstawili życie wewnętrzne, miłość do Boga zbawiającego imiłość bliźniego. Ch. przetrwał wRosji iPolsce aż do XX w. Jego reprezentantami byli między innymi żyd. filozof M. Buber, wch. widząc "Kabałę, która stała się etyką", i I.
B. Singer

Co to jest chasydyzm znaczenie w Słownik bohaterów C .