Co to znaczy PUSZKIN ALEKSANDR SIERGIEJEWICZ słownik. Biografia wpłynęła na postęp lit. ros. od.

Puszkin Aleksandr co to jest

Czy przydatne?

Definicja Puszkin Aleksandr Siergiejewicz

Co to jest PUSZKIN ALEKSANDR SIERGIEJEWICZ: ros. pisarz, prozaik, dramaturg, którego twórczość znacznie wpłynęła na postęp lit. ros. od romantyzmu do czasów najnowszych. Potomek Abisyńczyka Hannibala, faworyta Piotra I. Wlatach 1811-17 uczył się wliceum wCarskim Siole. W1817-20 przebywał wPetersburgu, należał do ugrupowania lit. Arzamas, zbliżył się do kręgu dekabrystów. W1820 r. zesłany za śmiałe wiersze polit. (na przykład oda Wolność, 1817, wyd. 1856) do płd. Rosji; w1826 wrócił do stolicy zrozkazu cara Mikołaja I. Zmarł wwyniku pojedynku zG.dAnthesem. Pierwsze dydaktyczno-satyryczne utwory P., listy poetyckie, elegie iody, pochodzące jeszcze zokresu edukacji wliceum, powstały pod wpływem klasycyzmu ipreromantyzmu. W1820 r. napisał poemat baśniowy Rusłan iLudmiła; na zesłaniu powstały: cykl tak zwany poematów południowych (Jeniec Kaukazu, 1821; Fontanna Bachczyseraju idrobne utwory, 1824; Cyganie, 1824), wktórych wprowadził do ros. literaturze bajronizm; słynne liryki (między innymi Sztylet, 1821; Więzień, 1822). W1825 r. stworzył tragedię romantyczną Borys Godunow, opartą na wydarzeniach hist. wRosji przełomu XVI iXVIIw. Piotrowi Ipoświęcił pierwszą (nie dokończoną) powieść hist. inspirowaną twórczością W.Scotta - Murzyn Piotra Wielkiego (1827, wyd. 1837) i poemat Połtawa (1829). W1830 r. ukończył swój największy utwór Eugeniusz Oniegin; wtym samym roku powstał także cykl tak zwany małych tragedii (między innymi Mozart iSalieri, Gość kamienny, Skąpy rycerz, Uczta w trakcie dżumy), atakże nowatorski cykl nowelistyczny Opowieści świętej pamięci Iwana Piotrowicza Biełkina. Wlatach 1830-34 pod wpływem ros. literaturze ludowej stworzył cykl bajek (na przykład Bajka ocarze Sałtanie...); nie dokończoną powieść, podejmującą temat chłopskiego buntu, Dubrowski (1832-33, wyd. 1841); powieść hist. opowstaniu Pugaczowa Córka kapitana (1836). Jeździec miedziany (1833, wyd. 1837) to ostatni ogromny poemat P., powstały pod wpływem polemiki zUstępem cz. III Dziadów A.Mickiewicza, którego poznał P. w1826, poświęcił pol. poecie wiersz Był tu pośród nas (1834). Twórczość P. znacznie wpłynęła na postęp lit. języka ros. Utwory pisarza stały się kanwą librett wielu oper, między innymi Glinki, Musorgskiego, Rimskiego-Korsakowa, Czajkowskiego, Strawińskiego, Rachmaninowa

Co to jest Puszkin Aleksandr Siergiejewicz znaczenie w Słownik bohaterów P .