Co to znaczy POPE ALEXANDER słownik. Biografia klasycyzmu wXVIII-wiecznej poezji z angielskiego.

Pope Alexander co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pope Alexander

Co to jest POPE ALEXANDER: pisarz z angielskiego: Uznany za gł. reprezentanta klasycyzmu wXVIII-wiecznej poezji z angielskiego:, słynny zciętego języka izłośliwych, karykaturalnych satyr na adres współczesnych sobie. Wraz zJ.Arbuthnotem, J.Gayem iJ.Swiftem tworzyli tak zwany Scriblerus Club. WRzeczy okrytyce (1711) dał słowo swoim teoretycznym przekonaniom opoezji, apoglądy deistyczne iracjonalistyczne wyłożył wniedokończonym poemacie Wiersz oczłowieku (1733-34). Lapidarną, klarowną twórczość poet. P. cechowała cięta ironia. Ponadto autor: poematu heroikomicznego Pukiel włosów ucięty (1712) - zawierającego mocne akcenty antyfeministyczne, przynoszącego karykaturalny obraz życia londyńskich wyższych sfer, satyr. poematu The Dunciad (zlat 1728-43 pochodzą jego następne 4 wersje) - będącego zdecydowanym, ostrym atakiem na osobistych nieprzyjaciół, ironiczno-satyr. utworu An Epistle to Dr Arbuthnot (1735) - ukazującego także portrety istotnych osobistości Londynu. Przełożył na język z angielskiego: dzieła Homera, Iliadę (1715-20) iOdyseję (1725-26). Twórczość P. cieszyła się wXVIII-wiecznej Polsce sporym powodzeniem, szczególnie ceniono List Heloizy do Abelarda (1717)

Co to jest Pope Alexander znaczenie w Słownik bohaterów P .