Co to znaczy MUSSET ALFRED DE słownik. Biografia Francuskiej; współczesny romantykom, nie dzielił.

Musset Alfred de co to jest

Czy przydatne?

Definicja Musset Alfred de

Co to jest MUSSET ALFRED DE: franc. pisarz, poeta idramaturg, członek Akademii Francuskiej; współczesny romantykom, nie dzielił ich poglądów polit. ani społ.; od założeń swojej epoki odciął się poematem Tajne myśli Rafała, szlachcica francuskiego, wktórym nawiązał do minionych wzorów, klasycznego racjonalizmu isensualizmu. Niefortunna miłość poety do George Sand zrodziła zachwycające artyzmem liryki zgromadzone wtomie Noce (1835-40). Reakcją M. na wygwizdanie poprzez romantyków imieszczańską publiczność jego komedii Noc wenecka było powstanie Teatru we własnym fotelu (1833), serii sztuk nie przydzielonych do grania na scenie, publikowanych w"Revue des Deux Mondes". Utwory te charakteryzowały trafność psychologicznej obserwacji, inteligentny dowcip iklarowna kompozycja. Idealne znich: Kaprysy Marianny (1833), Nie igra się zmiłością (1834), Lorenzaccio (1834) Świecznik (1835), Nie trzeba się zarzekać (1836), docenił ina nowo odkrył dla teatru XXw. Specjalne miejsce wlit. zajmuje powieść M. ocharakterze autobiograficznym Spowiedź dziecięcia wieku (1836), kreśląca portret autora icałego pokolenia. Utwory M. tłumaczyli na jęz. pol. między innymi: T. Boy-Żeleński, A. Międzyrzecki iW. Szymborska

Co to jest Musset Alfred de znaczenie w Słownik bohaterów M .