Co to znaczy MOMMSEN THEODOR słownik. Biografia roku pewnym kandydatem do tej nagrody był L.N.

Mommsen Theodor co to jest

Czy przydatne?

Definicja Mommsen Theodor

Co to jest MOMMSEN THEODOR: historyk niem.; laureat lit. Nagrody Nobla (1902). Wowym roku pewnym kandydatem do tej nagrody był L.N. Tołstoj, jednak Komitetowi Nagrody Nobla nie odpowiadały jego poglądy polityczne i fakt, że w1901 został on wyłączony drogą ekskomuniki zros. Cerkwi prawosławnej (Zmartwychwstanie). Dlatego kryteria przyznawania nagrody rozszerzono, rozpatrywano nie tylko dzieła literackie, lecz ihistoryczne. Nagrodę przyznano M. - "jednemu znajwiększych pisarzy historycznych". M. urodził się wrodzinie pastora protestanckiego. WKilonii studiował na wydziale prawa rzymskiego. We Włoszech przebywał na trzyletnim stypendium, aefektem przeprowadzonych tam badań było zainicjowanie wydawnictwa 16 tomów Corpus inscriptorium latinarum (1863-1936). Głównym dokonaniem pisarskim wdorobku M. jest monumentalna Historia Rzymu (1854-56) - dzieło skierowane nie tylko do kręgów naukowych, lecz ido zwyczajnych czytelników, pisane świetnym językiem, wzbogacone analogiami do osób iwydarzeń XIX-wiecznych. Kontynuacją Historii Rzymu była podręcznik Prowincje Rzymu. Od Cezara do Dioklecjana (1885). Ponadto autor: Rzymskiego prawa konstytucyjnego (t. 1-3, 1871-88), Rzymskiego prawa karnego (1899)

Co to jest Mommsen Theodor znaczenie w Słownik bohaterów M .