Co to znaczy MANDELSZTAM OSIP EMILJEWICZ słownik. Biografia zawdzięcza uwrażliwienie na kulturę.

Mandelsztam Osip Emiljewicz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Mandelsztam Osip Emiljewicz

Co to jest MANDELSZTAM OSIP EMILJEWICZ: ros. pisarz i prozaik. Pochodził zrodziny żyd. Matce zawdzięcza uwrażliwienie na kulturę, tradycję europ. ijudeochrześc. Wlatach 1907-08 przebywał wParyżu, gdzie zaznajomił się ztwórczością franc. symbolistów. Wlatach 1909-10 studiował filozofię wHeidelbergu. Od 1910 r. przebywał wPetersburgu. Debiutował wczasopiśmie artystyczno-lit. "Apołłon" (1910). Wsalonie lit. W.Iwanowa poznał N.Gumilowa i A. Achmatową, przyłączył się do akmeistów. W1913 r. napisał manifest Świt akmeizmu. Wokresie 1934-37 był zesłany do Czeredynia, w dalszym ciągu do Woroneża. Zmarł wobozie przejściowym pod Władywostokiem. Autor zbiorów wierszy: Kamień (1913), Tristia (1922), Stichotworienija (1928); miniatury autobiograficznej Zgiełk czasu (1925), surrealistycznej opowieści Znaczek egipski (1928); esejów krytycznolit. Opoezji (1928). Na zesłaniu powstały tak zwany Woronieżskije tietradi. Wzintelektualizowanej twórczości M. widać inspiracje kulturą starożytną iśredniowieczną, dawną kulturą ros. ijudaistyczną. Majątek pisarski M. właściwie nie był drukowany za jego życia, zachował się dzięki żonie poety, Nadieżdzie Jakowlewnej Mandelsztam (1899- 1982), która opublikowała wspomnienia: Nadzieja wbeznadziejności (1970), Druga księga (1972), Mój testament (1982), Trzecia księga (1987). WRosji formalnie zaczęto wydawać utwory poety od 1967r

Co to jest Mandelsztam Osip Emiljewicz znaczenie w Słownik bohaterów M .