Co to znaczy MACPHERSON JAMES słownik. Biografia autor największej wdziejach literatury.

Macpherson James co to jest

Czy przydatne?

Definicja Macpherson James

Co to jest MACPHERSON JAMES: z angielskiego: pisarz ihistoryk szkockiego pochodzenia, autor największej wdziejach literatury mistyfikacji. Zzawodu nauczyciel, pierwsze utwory poetyckie pisał wstylu klasycystycznym. W1760 r. wydał inspirowane tradycją celtycką Fragmenty starej literaturze, zgromadzone wgórach szkockich iprzetłumaczone zjęzyka galickiego. Utrzymywał, iż to są przekłady odkrytych poprzez siebie celtyckich eposów zapisanych wVIII w. Zachęcony powodzeniem tomu opublikował następne dwa poematy: Fingal, stary epos wsześciu księgach (1762) i Temora, epos wsiedmiu księgach (1763). Tym wspólnie autorstwo rzekomo przetłumaczonych poprzez siebie utworów M. przypisał legendarnemu bardowi celtyckiemu zIII w., Osjanowi, ociemniałemu synowi Fingala, króla fikcyjnej krainy Morven. W1733 r. ukazała się czwarta, pełna edycja utworów M., zatyt. Pieśni Osjana, zawierająca 22 poematy, pośród nich nowe i już przedtem drukowane. Napisane wformie epickiej narracji, przeplatane fragmentami lirycznymi poematy stanowią ogromny epos owalkach, mitycznych bohaterach, starych wierzeniach iobyczajach, przywołują czasy świetności dawnej Szkocji iIrlandii. Dominuje wnich nastrój posępnej melancholii; tajemniczości przydają pierwiastki nadprzyrodzone ielementy symboliki celtyckiej. Pomimo starań naukowcy lit. do dziś ostatecznie nie potwierdzili, lecz także nie wykluczyli autentyczności starych poematów. M. nie przedstawił tekstów oryginalnych, aopublikowane po jego zgonu dzieła, nad którymi poprzez sporo lat pracował, nie przetrwały do naszych czasów. Pewne to jest, iż Pieśni Osjana odegrały wielką rolę wrozwoju romantyzmu europ., w szczególności niem. Pod wpływem dzieła ukształtowała się wlit. tendencja, zw. osjanizmem, przejawiająca się wnawiązywaniu do atmosfery poetyckiej, konstrukcji bohaterów, kompozycji istylu kontrowersyjnego dzieła. WPolsce Pieśni zostały przyjęte jako dokument hist. iprzyczyniły się do wzrostu zainteresowania zabytkami kultury ludowej iich przekładami. Poematy M. tłumaczyli na jęz. pol. między innymi: K. Koźmian, S. Goszczyński, I. Krasicki iW. Ostrowski

Co to jest Macpherson James znaczenie w Słownik bohaterów M .