Co to znaczy ANAKREONT słownik. Biografia autor literaturze erotycznej, głoszącej pochwałę.

Anakreont co to jest

Czy przydatne?

Definicja Anakreont

Co to jest ANAKREONT: pisarz gr. zTeos wAzji Mniejszej. Piewca wina imiłości, autor literaturze erotycznej, głoszącej pochwałę maksymalnego zastosowania uciech życia, dostępnych człowiekowi w szczególności wmłodości. Tej hedonistycznej postawie patronują Afrodyta, Eros i Dionizos. Inspirował wielu artystów, których utwory, naśladujące albo parafrazujące twórczość A., ustala się jako anakreontyki - przepełnione miłością, beztroską zabawą iradością chwili. Motywy miłości imiłostek oróżnych odcieniach, namiętności, umizgów, dowcipu, podjęte poprzez Horacego wRzymie, stały się wzorem topiki miłosnej aż do dnia dzisiejszego. Starożytne anakreontyki (II-Iw. przed naszą erą) zgromadzone wX w. poprzez Konstantyna Kefalasa, dostały nazwę Antologii palatyńskiej, awydał je w1554r. franc. humanista H.Estienne, od tego momentu na stałe zadomowiły się wlit. europ. Anakreontyki tworzyli weFrancji: Voltaire, A.Piron, J.B. Grcourt, wAnglii: M.Prior, J. Gay, wNiemczech: J.N. Gtz, J.G. Jacobi, E.G. Lessing, wPolsce: J.Kochanowski, J.A. Morsztyn, A.Naruszewicz, F. Skarbek, F.D. Kniaźnin

Co to jest Anakreont znaczenie w Słownik bohaterów A .