Co to znaczy AKMEIZM słownik. Biografia wopozycji do symbolizmu oznaczał zwrot ku konkretności.

akmeizm co to jest

Czy przydatne?

Definicja akmeizm

Co to jest AKMEIZM: kierunek literaturze ros. wlatach 20. XX w., który wopozycji do symbolizmu oznaczał zwrot ku konkretności iwyrazistości opisu. Poeci tworzący ugrupowanie akmeistów skupieni byli wokół istniejącego wPetersburgu Cechu Pisarzy. Gł. teoretykiem a. był N.S. Gumilow. Do ugrupowania należeli także A.Achmatowa i O. Mandelsztam. Nazwa a., wywodząca się od gr. akme - szczyt, miała oznaczać najwyższe cele twórczości, przyjęto ją w1911 r. na trzecim spotkaniu ekipy wmieszkaniu Achmatowej. Celem a., wodróżnieniu od futuryzmu, który także występował przeciwko symbolizmowi, nie była zupełna zmiana techniki poetyckiej, lecz bardzo dokładne ijednoznaczne użycie słowa. Wobrębie a. zarysowały się różne tendencje, które ustala się jako neoklasycyzm, adamizm, klaryzm

Co to jest akmeizm znaczenie w Słownik bohaterów A .