Co to znaczy ZBRODNIA I KARA słownik. Biografia historia dokonanego morderstwa, śledztwa i kary za.

Zbrodnia i kara co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zbrodnia i kara

Co to jest ZBRODNIA I KARA: realistyczna powieść psychol. F. Dostojewskiego, gdzie historia dokonanego morderstwa, śledztwa i kary za zbrodnię podporządkowana została ukazaniu znacznych prawd etycznych. Akcja powieści toczy się w Petersburgu w okolicach placu Siennego, skupiona jest wokół jednego wątku. Gł. bohater powieści, były student Rodion Raskolnikow, zabija siekierą starą lichwiarkę, aby ratować przed nędzą własną matkę i siostrę, a również aby upewnić się, czy należy do tak zwany ludzi właściwych. Raskolnikow wyrażał pogląd, iż jednostka znakomita (a za taką uchodził we własnym mniemaniu) może przekraczać zasady prawne i normy moralne, a w imię celów wyższych nawet popełnić zbrodnię. Starą lichwiarkę uważał za nikomu nieprzydatną "wesz" społ., jej kapitał chciał przekazać potrzebującym. Po dokonaniu zbrodni mimo racjonalnej argumentacji Raskolnikow jest rozdarty wewnętrznie, dręczą go wyrzuty sumienia. Na zewnątrz musi stawić czoła Porfiremu Piotrowiczowi, sędziemu śledczemu, który demaskuje tok jego rozumowania. Ostatecznie bohater przyznaje się do popełnienia zbrodni, ustępuje pod wpływem presji Porfirego, zawierza ewangelicznym naukom Soni, prostytutki o niewinnej duszy. Zostaje skazany na katorgę. Na zesłaniu bohater przechodzi przełom duchowy, odrzuca racje rozumu na rzecz ewangelicznej miłości i dobroci. Własne odrodzenie, powrót do ludzkiej wspólnoty zawdzięcza Soni. Powieść jest oryginalnym połączeniem wątków kryminalnych i społ. (sugestywny obraz ciemnych zaułków Petersburga, różnych interesujących typów, na przykład Marmieładow, Łużyn, Swidrygajłow) z przesłaniem metafizycznym, wyraża przekonanie pisarza o konieczności duchowego odrodzenia ludzkości. W swojej strukturze Z.i k. jest powieścią polifoniczną (wielogłosową), o czym pisał M. Bachtin: "wypowiedzi postaci nie można w żadnym wypadku utożsamiać z głosem autora, gdyż [...] bohaterzy Dostojewskiego [...] są nie tylko obiektami słowa autorskiego, lecz również podmiotami własnego słowa posiadającego bezpośrednią ważkość znaczeniową". Dlatego możliwe w powieści jest na przykład bezstronne przedstawienie obcych Dostojewskiemu amoralnych poglądów Raskolnikowa

Co to jest Zbrodnia i kara znaczenie w Słownik bohaterów Z .